Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU

Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU

Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU

Przepływomierze > Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU
Przepływomierze > Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU
  • Przepływomierze > Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU
  • Przepływomierze > Przepustnica z miernikiem przepływu FMDU
Produkt marki Lindab

Zastosowanie

Miernik przeznaczony jest zarówno do ustawiania jak i dociągłego pomiaru przepływu powietrza. Miernik montuje się na stałe, należy go zatem uwzględnić już na etapie projektowym.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

ø800–630 spełniają warunki szczelności w klasie 0 i warunki ciśnienia w klasie A.

Konstrukcja

Miernik składa się z przepustnicy regulacyjnej i płytki pomiarowej, umieszczonej w centralnej części przewodu. Każdy króciec wyposażony jest w zatyczkę uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do instalacji. Zabezpiecza to też element przed wyciekaniem powietrza, gdy pomiary nie są wykonywane.

Urządzenie jest przystosowane do izolacji o grubości 50 mm, bez konieczności zakrywania króćców pomiarowych i tabliczki pomiarowej.

Dla lepszej czytelności tabliczka może zostać odwrócona, niezależnie od sposobu montażu miernika. Może być też zdemontowana i umieszczona poza miernikiem. Osłona dźwigni przepustnicy dostosowana jest do izolacji o grubości maksymalnie 50 mm. Jeśli wymagana jest grubsza izolacja, należy zastosować specjalną osłonę IK.

Urządzenie posiada elementy wewnętrzne, blokujące częściowo przepływ powietrza.

Zalety:

  • niewielka długość montażowa,
  • odpowiednie do instalacji izolowanych.
ød1
[mm]
l
[mm]
80 165
100 165
125 165
160 165
200 230
250 275
315 275
400 450
500 520
630 570

Wykres regulacji przepływu

Wykres przedstawia funkcję, q, jako funkcję różnicy ciśnień na króćcach pomiarowych. Parametry przepływu dla
wymiarowania instalacji różnią się od wartości z tego wykresu.

Sposób pomiaru

Pomiar różnicy ciśnienia, Dp, między króćcami pomiarowymi oraz odczyt wartości przepływu w oparciu o równanie podane na tabliczce znamionowej.

Dokładność pomiaru

Jeśli profil prędkości w przewodzie jest asymetryczny, wartości mierzone mogą się różnić od pomiarów laboratoryjnych. Z tego powodu miernik nie powinien być umieszczany w bezpośrednim sąsiedztwie elementów zakłócających. Błąd pomiaru zależy od odległości podanych w tabeli.

l1 =długość odcinka prostego przed miernikiem Błąd metody m2
Rodzaj zakłócenia 5% 10%
Kolano 90°
6·d1 0·d1
Odgałęzienie
6·d1 4·d1
l2 = długość odcinka prostego za miernikiem 1·d1 1·d1

Wykresy spadku ciśnienia i parametrów akustycznych do doboru

Krzywe ciągłe oznaczają spadek ciśnienia, Δpt, przez przepustnicę w funkcji przepływu, q. Krzywe przerywane oznaczają poziom mocy akustycznej, LWA, w filtrze A, emitowanej do kanału w dB. Parametry przepływu dla wymiarowania instalacji różnią się od wartości z tego wykresu.

ød1 = 80 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 25 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 50 l/s
500 64 65 62 59 57 56 52 51 68 76 76 70 64 61 59 56
300 61 62 58 55 52 50 45 43 65 75 75 67 61 57 53 49
200 59 60 56 51 47 46 40 38 63 75 74 64 58 53 48 44
100 56 56 51 45 40 38 30 28 59 74 72 59 52 47 40 35
50 52 52 47 40 33 30 21 18 56 73 71 54 47 41 32 26
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 75 l/s
500 71 80 80 73 67 63 61 58
300 68 79 77 68 63 58 55 52
200 67 78 75 64 59 54 51 47
100 63 76 71 58 53 48 42 38
50 Strata ciśnienia przekracza 50 Pa

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 40 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 80 l/s
500 64 63 62 58 56 55 53 54 67 76 76 69 63 60 61 61
300 61 60 58 54 51 50 46 46 65 76 76 65 59 55 56 56
200 59 58 55 51 47 46 40 40 62 75 75 62 55 51 52 53
100 56 54 51 45 40 40 31 30 59 75 75 57 49 44 46 46
50 52 50 46 39 34 33 22 20 55 75 74 52 43 37 39 40
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 120 l/s
500 70 81 82 70 66 64 64 64
300 68 81 80 65 62 60 60 59
200 65 81 79 61 58 57 56 55
100 62 81 78 54 52 51 50 49
50 Strata ciśnienia przekracza 50 Pa

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 60 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 120 l/s
500 66 64 62 59 56 56 54 53 72 76 75 68 63 60 61 59
300 63 61 58 55 51 51 47 45 69 75 73 65 59 56 55 53
200 61 59 56 51 47 47 42 40 67 74 71 62 56 52 50 49
100 57 55 51 46 41 40 33 30 64 72 69 57 50 45 43 41
50 53 51 46 40 35 32 25 21 60 71 66 51 44 38 36 34
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 180 l/s
500 75 81 79 71 66 63 63 61
300 73 79 76 67 62 59 58 56
200 71 78 74 63 58 55 53 51
100 67 76 70 57 52 49 46 43
50 Strata ciśnienia przekracza 50 Pa

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 100 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 200 l/s
500 66 63 61 57 54 54 53 52 77 78 73 67 63 59 59 58
300 63 60 57 53 50 49 47 45 75 77 70 63 59 54 54 53
200 61 58 55 50 47 45 42 40 74 75 68 60 56 50 49 48
100 58 54 50 45 41 38 34 31 71 73 64 55 51 43 42 41
50 55 51 45 39 36 31 26 23 69 71 60 50 46 36 34 33
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 300 l/s
500 80 81 76 71 66 62 61 59
300 78 79 72 67 62 57 55 53
200 76 77 69 64 58 53 50 48
100 74 74 63 59 53 46 42 39
50 71 71 58 54 47 39 34 31

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 150 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 300 l/s
500 71 68 65 61 58 58 57 55 75 77 70 63 60 54 54 53
300 67 64 60 57 53 53 50 47 74 75 68 60 56 50 49 48
200 65 61 57 53 49 49 45 42 71 73 68 61 56 53 52 50
100 60 56 52 48 43 41 36 32 66 69 64 55 50 46 45 42
50 55 52 46 42 37 34 28 23 62 66 60 50 44 38 37 34
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 450 l/s
500 80 82 78 71 67 65 66 63
300 77 79 74 67 63 60 60 57
200 74 77 71 63 58 56 55 52
100 70 71 66 57 52 50 48 44
50 65 69 51 50 46 41 40 35

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 250 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 500 l/s
500 69 66 64 61 57 59 58 56 79 76 72 67 62 61 64 63
300 66 63 60 58 53 54 53 49 77 73 68 63 57 56 59 58
200 64 60 57 55 49 50 49 44 75 70 65 60 53 52 54 53
100 60 56 52 50 43 44 41 34 72 65 59 54 47 45 47 46
50 56 51 47 45 37 37 34 25 69 61 54 49 40 38 39 38
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 750 l/s
500 83 81 76 72 65 64 67 66
300 81 77 72 68 60 59 61 60
200 78 74 69 65 56 55 57 55
100 75 69 63 60 50 48 50 47
50 71 64 58 55 43 41 42 39

ød1 = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 5 m/s, przepływ 400 l/s Średnia prędkość ok. 10 m/s, przepływ 800 l/s
500 76 71 67 62 60 60 60 57 82 79 74 68 66 64 65 63
300 72 67 62 58 55 55 54 49 78 75 69 64 61 58 49 57
200 69 64 59 55 51 50 48 44 74 72 66 60 57 54 54 51
100 63 58 53 49 45 43 39 34 69 66 60 54 41 46 46 43
50 58 52 47 43 39 36 30 24 63 61 54 48 44 38 38 34
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1200 l/s
500 86 83 77 71 68 66 69 64
300 82 79 72 66 63 61 62 58
200 78 75 69 62 59 56 57 53
100 73 67 62 56 52 51 49 44
50 67 64 56 49 45 41 41 36

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »