Klapy zwrotne

Klapy zwrotne

Klapy zwrotne (przepustnice zwrotne) zapobiegają przed zwrotnym przepływem powietrza w sytuacji zaniku sprężu, np. kiedy wyłączone są wentylatory kanałowe.