For a better climate

For a better climate

Badania wskazują, że aż 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach: w domach, w szkołach, zakładach pracy i biurach. W firmie Lindab, podczas tworzenia nowych technologii, kierujemy się jedną, główną zasadą: nasze urządzenia i rozwiązania mają za zadanie poprawiać klimat w pomieszczeniach.

Budynki o zdrowym klimacie wewnętrznym wpływają na samopoczucie i zwiększają produktywność osób w nich przebywających, dlatego w 2021 roku w całej Grupie Lindab wprowadzony zostaje długoterminowy plan dla zrównoważonego rozwoju. Do głównych założeń planu należy:

  • tworzenie zrównoważonych budynków;
  • ograniczanie wpływu na środowisku - zarówno naszego, jak i naszych Klientów;
  • prowadzenie zrównoważonego biznesu.

Zrównoważony rozwój będzie częścią każdego podejmowanego przez nas działania, co można zobaczyć na poniższym filmie: