Przepustnica odcinająca DTMU

Przepustnica odcinająca DTMU

Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTMU
Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTMU
  • Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTMU
  • Przepustnice standardowe > Przepustnica odcinająca DTMU
Produkt marki Lindab

DTMU to szczelne przepustnice odcinające. Przepustnice mogą być stosowane do całkowitego odcinania przepływu powietrza.

Łopatka składa się z podwójnej blachy z uszczelnieniem pośrednim z gumy EPDM, która w pozycji zamkniętej styka się z wnętrzem obudowy przepustnicy.

DTMU jest wyposażony w uchwyt i mechanizm blokujący do bezstopniowej regulacji w zakresie 0-90° bez użycia narzędzi. Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

ø80-315 spełnia wymagania klasy ciśnienia C w pozycji zamkniętej.
ø355-630 spełnia wymagania klasy ciśnienia B w pozycji zamkniętej

ød1
[mm]
H
[mm]
Klasa szczelności
w położeniu zamkniętym
80 95 4
100 105 4
112 110 4
125 118 4
140 125 4
150 130 4
160 135 4
180 145 4
200 155 4
224 165 4
250 180 4
280 195 4
300 205 4
315 215 4
355 240 4
400 260 4
450 285 4
500 310 4
560 340 4
600 360 4
630 375 4

Wykresy spadku ciśnienia i parametrów akustycznych do doboru

Krzywe ciągłe oznaczają spadek ciśnienia, Δpt, przez przepustnicę w funkcji przepływu q, oraz kąta ustawienia α.
Krzywe przerywane oznaczają poziom mocy akustycznej, LWA, w filtrze A, emitowanej do kanału w dB.

Przykład:

Dane wyjściowe:

  • wymiar: ø100,
  • przepływ: 60 l/s,
  • spadek ciśnienia: 200 Pa.

Wyniki odczytane z wykresu:

  • kąt ustawienia: 32°,
  • poziom mocy akustycznej: 63 dB(A).

Poziom mocy akustycznej LW, [dB] emitowany do kanału w pasmach oktawowych 1–8, 63–8000 Hz, w funkcji średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.
Do pomiaru tych wartości dźwięku zastosowano metody ISO 5135 i ISO 3741.

ød1 = 80 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 15 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 30 l/s
500 65 65 65 65 59 55 49 46 67 67 67 67 60 57 50 47
300 63 63 60 60 54 48 42 36 66 66 63 63 56 50 44 38
200 63 63 60 54 51 43 34 29 65 65 62 56 53 44 35 30
100 55 60 53 48 43 30 23 15 59 65 57 51 46 32 24 16
50 56 54 47 43 36 25 16 9 59 59 52 47 40 27 17 10
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 45 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 60 l/s
500 70 70 70 70 63 60 53 49 75 75 75 75 68 64 56 53
300 70 70 67 67 60 54 47 40 75 75 71 71 64 57 50 43
200 70 70 67 60 57 48 38 32 75 75 71 65 61 51 41 34
100 66 72 63 57 51 36 27 18 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 75 l/s
500 80 80 80 80 72 68 60 56
200 79 79 75 75 68 60 53 45
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 25 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 50 l/s
500 67 64 64 57 54 48 48 48 72 68 68 62 59 52 52 52
300 62 61 60 54 51 45 42 42 68 68 68 59 56 50 47 47
200 58 58 58 50 48 40 37 37 65 65 64 57 54 45 42 42
100 58 55 53 46 41 34 26 24 68 66 62 54 48 40 31 29
50 55 53 48 42 35 26 22 18 69 67 60 53 44 33 28 22
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 75 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 100 l/s
500 78 75 75 67 64 57 57 57 84 81 80 72 68 62 61 61
300 75 74 73 65 61 54 51 51 81 80 79 70 67 59 56 55
200 74 73 73 64 59 50 47 46 80 80 79 69 66 55 51 51
100 79 75 71 62 56 46 36 33 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 120 l/s
500 88 85 84 76 72 65 64 64
200 86 85 84 74 70 62 59 58
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 40 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 80 l/s
500 71 68 65 59 56 50 50 47 76 73 70 63 60 53 53 50
300 66 66 60 55 52 46 43 40 73 73 67 60 57 51 48 44
200 65 62 57 51 46 41 38 38 74 71 65 59 53 47 43 43
100 64 59 53 47 39 34 29 27 77 70 63 55 47 40 35 32
50 63 54 50 41 36 27 25 20 80 68 60 51 43 34 32 26
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 120 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 160 l/s
500 83 79 76 68 65 58 58 54 89 85 81 73 69 62 62 58
300 79 79 72 66 62 55 52 48 86 86 79 71 68 60 56 53
200 82 78 71 65 58 51 48 48 89 85 78 70 63 56 52 52
100 84 78 70 61 51 45 39 35 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 180 l/s
500 91 87 83 75 71 63 63 59
200 89 88 81 73 69 62 58 54
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 60 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 120 l/s
500 68 67 64 59 55 53 52 51 72 71 68 62 59 55 54 53
300 63 62 59 55 52 48 46 45 67 66 64 58 55 52 49 48
200 61 58 56 50 48 42 40 40 68 65 62 56 53 47 44 44
100 59 54 50 45 40 35 33 31 70 64 60 53 48 42 39 38
50 54 50 46 37 33 29 25 25 69 64 58 48 42 37 32 32
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 180 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 240 l/s
500 78 77 74 67 63 60 59 58 84 84 80 72 68 65 65 65
300 75 75 71 65 61 58 54 54 81 81 78 70 67 63 59 59
200 76 73 69 63 59 53 50 50 84 80 77 69 66 58 55 55
100 77 73 69 61 54 48 45 44 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 300 l/s
500 89 89 85 77 73 69 69 69
300 87 87 83 76 72 68 64 64
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 100 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 200 l/s
500 70 64 61 55 52 52 55 55 75 68 65 59 55 55 59 59
300 67 62 56 50 48 45 48 48 74 68 62 55 52 51 53 52
200 62 57 55 47 44 42 42 42 71 65 62 53 50 48 47 47
100 57 52 48 41 39 36 34 34 69 64 58 50 47 44 42 42
50 51 45 41 36 32 32 28 28 63 56 51 44 39 39 34 34
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 300 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 400 l/s
500 83 76 72 65 61 61 65 65 90 82 78 72 67 66 71 70
300 84 78 71 64 61 57 60 60 92 84 78 71 67 63 67 66
200 83 76 71 62 58 55 54 54 90 83 79 69 65 62 61 60
100 83 76 69 59 56 53 50 50 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 450 l/s
500 93 85 81 73 71 70 74 73
200 95 87 81 72 68 66 69 68
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 150 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 300 l/s
500 69 66 59 53 50 54 53 52 71 67 61 56 53 56 55 54
300 63 61 55 50 47 46 48 47 66 63 57 51 48 47 51 48
200 59 57 52 46 44 41 44 44 63 60 55 49 46 44 46 46
100 56 52 45 41 38 36 34 31 63 57 51 45 43 40 38 35
50 52 48 40 38 34 30 28 24 61 56 47 45 40 38 33 28
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 450 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 600 l/s
500 75 75 68 61 58 61 60 59 87 83 76 68 64 68 68 68
300 75 72 65 59 55 55 59 55 84 80 73 67 65 64 62 61
200 72 69 63 57 55 54 54 53 82 79 72 64 63 63 62 61
100 75 69 60 56 52 49 45 42 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 750 l/s
500 94 90 82 74 70 74 74 74
200 91 87 80 72 70 69 72 68
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 250 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 500 l/s
500 68 65 59 53 50 50 53 50 74 71 65 58 55 55 58 55
300 62 59 54 49 46 45 49 43 69 66 60 54 51 51 54 48
200 60 55 50 45 43 40 43 40 70 64 58 52 49 48 49 46
100 54 52 45 41 38 36 36 31 66 63 55 50 47 46 44 39
50 49 49 43 38 34 32 30 24 64 64 59 49 45 42 40 32
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 750 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1000 l/s
500 82 78 71 64 60 60 54 60 89 85 77 69 68 67 69 65
300 78 74 68 61 57 57 61 54 85 81 74 66 64 64 66 59
200 79 72 66 59 58 57 56 52 86 79 72 65 63 62 64 58
100 76 72 64 57 54 52 50 44 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1200 l/s
500 92 88 80 72 71 70 72 68
200 89 85 78 70 68 68 70 62
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 400 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 800 l/s
500 79 73 67 62 57 60 59 58 82 75 68 65 59 62 61 60
300 72 66 60 54 51 51 51 51 77 70 64 58 56 55 54 54
200 67 62 56 50 48 48 48 45 74 68 62 56 53 52 52 49
100 61 56 49 44 42 39 39 34 72 66 58 53 49 47 46 40
50 57 52 44 39 37 35 34 26 72 67 56 50 47 44 44 33
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1200 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1600 l/s
500 88 81 74 70 62 66 65 64 95 87 79 75 67 71 70 69
300 84 77 70 63 62 61 60 60 91 83 76 69 67 66 65 64
200 82 75 68 61 60 59 58 54 89 82 75 69 67 64 63 60
100 83 76 67 60 58 55 53 47 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1800 l/s
500 98 90 82 78 70 74 73 72
200 94 86 79 71 70 69 68 67
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 600 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1200 l/s
500 84 77 70 64 63 62 61 60 85 78 71 65 64 63 62 61
300 77 70 64 58 54 54 58 58 80 74 67 60 57 57 60 60
200 71 65 59 53 50 50 50 47 77 70 64 58 56 55 54 51
100 63 58 53 47 46 44 42 37 72 66 60 55 53 51 49 43
50 59 52 47 44 42 38 38 31 71 63 57 54 51 46 46 37
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1800 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 2400 l/s
500 91 84 76 68 67 68 68 67 96 88 80 72 70 73 72 71
300 88 80 73 66 62 62 66 66 93 85 78 70 66 66 70 70
200 85 78 72 65 63 61 60 57 91 84 76 70 68 66 65 61
100 82 75 70 63 60 57 55 50 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 3000 l/s
500 102 94 85 78 75 77 77 76
200 99 91 83 74 70 70 74 74
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

ød1 = 630 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 1000 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 2000 l/s
500 88 80 73 69 66 64 63 62 90 83 75 71 68 67 65 64
300 82 75 69 65 62 61 58 55 84 77 70 67 63 62 61 56
200 78 72 65 62 59 55 55 49 80 74 67 64 60 57 57 50
100 71 66 59 54 50 46 45 40 78 71 66 59 56 49 47 44
50 66 58 53 48 43 40 39 30 77 68 62 57 51 45 48 36
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 3000 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 4000 l/s
500 96 88 80 76 72 72 70 68 103 95 86 82 77 77 76 73
300 92 84 77 73 69 68 68 61 100 91 83 79 75 75 74 66
200 89 82 75 71 67 63 63 56 98 90 82 78 74 70 70 62
100 90 82 76 68 63 58 55 50 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 4500 l/s
500 107 98 90 85 81 81 80 76
200 105 96 88 83 79 79 79 70
100 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »