Okrągły miernik przepływu FRU

Okrągły miernik przepływu FRU

Okrągły miernik przepływu FRU

Przepustnice VAV > Okrągły miernik przepływu FRU
Przepustnice VAV > Okrągły miernik przepływu FRU
  • Przepustnice VAV > Okrągły miernik przepływu FRU
  • Przepustnice VAV > Okrągły miernik przepływu FRU
Produkt marki Lindab

FRU to urządzenie z krzyżem pomiarowym, które służy do pomiaru przepływu w kanałach okrągłych. Miernik FRU wyposażony jest w aparat Belimo VRD3, zapewniający sygnał wyjściowy proporcjonalny do przepływu objętościowego. FRU można stosować do monitorowania rzeczywistego przepływu powietrza lub do sterowania regulatorem przepływu.

W przedniej części FRU zamontowano złącze Lindab Safe do podłączenia do kanału, a w tylnej części mufę . Produkt jest gotowy do zastosowania izolacji do 50 mm. Rozwiązanie FRU może być zainstalowane w każdej orientacji bez konieczności regulacji. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyża pomiarowego, FRU należy stosować tylko z czystym powietrzem.

FRU wymaga zastosowania prostego odcinka kanału przed urządzeniem. Należy przestrzegać tego zalecenia, aby uzyskać stabilną i dokładną regulację przepływu powietrza.

  • Wymaga minimalnego ciśnienia początkowego (mniej niż 20 Pa przy Vnom).
  • Sygnał wyjściowy wskazuje rzeczywisty przepływ.
ødnom [mm] L [mm] hnom [mm]
100 300 202
125 300 227
160 300 262
200 300 302
250 400 352
315 400 417
400 400 504
500 510 604
630 560 734

Ustawienia

Vnom określa zakres pomiarowy dla siłownika. Standardowo urządzenie FRU skalibrowane jest do wartości Vnom równej 7 m/s zgodnie z poniższą tabelą. W szczególnych przypadkach FRU może jednak zostać ustawione na wyższą wartość Vnom, np. 10 m/s. Sygnał wyjściowy z VRD3 w zakresie 2–10 V ma postać liniową, co odpowiada przepływowi w zakresie od 0 do Vnom. Przepływy powietrza odpowiadające prędkościom powietrza poniżej 1,2 m/s spowodują pojawienie się sygnału 2 V (przepływ zerowy).

Pomiar przepływu powietrza

Dokładność pomiaru przepływu powietrza zależy od warunków przepływu występujących przed krzyżem pomiarowym. Zaleca się, aby przed punktem pomiarowym znajdował się długi prosty odcinek kanału, zgodnie z poniższą tabelą. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje niestabilność pomiaru przepływu powietrza, a tym samym większą niedokładność w regulacji jego wymaganego przepływu.

Podzespoły Zaleca się montaż prostego, długiego kanału przed urządzeniem
Kolanko 3 x ød
Trójnik 2 x ød
Przepustnica 6 x ød

Przy zainstalowaniu prostego kanału przed urządzeniem, zgodnie z zaleceniami, dokładność przepływu powietrza będzie prezentowała się tak, jak w tabeli poniżej.

Prędkość w kanale Dokładność pomiaru przepływu powietrza
> 3 m/s +/- 5%
1,2 - 3 m/s +/- 10%

Nominalny przepływ powietrza FRU (Vnom)

Ødnom Vnom (7m/s)
[mm] [m3/h] [l/s]
100 198 55
125 309 86
160 506 141
200 791 220
250 1236 343
315 1963 545
400 3165 879
500 4946 1374
630 7851 2181

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »