Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
www.wentylacja.org.pl »

Stowarzyszenie prowadzi działalność obejmującą m.in.: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
www.pzits.pl »

Zrzeszenie zajmuje się rozwijaniem techniki i myśli technicznej, szerzeniem wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracją środowiska, podnoszeniem i weryfikacją kwalifikacji zawodowych członków oraz dbaniem o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego
www.oswbz.org »

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy firm z sektora nieruchomości komercyjnych, w których misję wpisane jest wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Stowarzyszenie stanowi platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami sektora rynku nieruchomości komercyjnych.Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, and Food Cold Chain Technologies
www.eurovent.eu »

Stowarzyszenie podtrzymuje i buduje relacje pomiędzy producentami, stowarzyszeniami, ustawodawcami i organami normalizacyjnymi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Członkami Stowarzyszenia są głównie europejskie stowarzyszenia branżowe oraz ponad 1000 firm produkcyjnych z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.