Przepustnica typu IRIS DIRU

Przepustnica typu IRIS DIRU

Przepustnice standardowe > Przepustnica typu IRIS DIRU
Przepustnice standardowe > Przepustnica typu IRIS DIRU
  • Przepustnice standardowe > Przepustnica typu IRIS DIRU
  • Przepustnice standardowe > Przepustnica typu IRIS DIRU
Produkt marki Lindab

Przepustnica DIRU umożliwia pomiar przepływu powietrza, charakteryzuje się następującymi cechami: generuje niski poziom hałasu, zapewnia centryczny przepływ powietrza oraz posiada na stałe zamontowane króćce pomiarowe. Przepustnica jest tak skonstruowana, że w stanie pełnego otwarcia nie ma przesłonięcia kanału, zatem dodatkowy otwór wyczystny nie jest konieczny. Przepustnica spełnia wymagania szczelności w klasie C.

Wykres doboru służy do określenia spadku ciśnienia na przepustnicy z króćcami pomiarowymi i udziela informacji dotyczących poziomu hałasu przy różnych ustawieniach. Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Łopatki przepustnicy tworzą kryzę pomiarową, co umożliwia pomiar przepływu. Odczytując spadek ciśnienia między punktami pomiarowymi na kryzie, a także korzystając z równania zamieszczonego na przepustnicy można określić przepływ powietrza q [l/s]. Aktualne ustawienie przepustnicy jest wyskalowane w wartościach współczynnika korekcyjnego (współczynnik k), co oznacza, że współczynnik ten nie musi być dodatkowo odczytywany z wykresu.

Przepływ powietrza jest regulowany przy pomocy dźwigni ręcznej.

ø80–630 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.

Materiał

Przepustnica jest wykonana z blachy stalowej galwanizowanej zanurzeniowo.

Montaż

Miejsce montażu przepustnicy powinno znajdować się w odpowiedniej odległości przed oraz za przeszkodami na drodze powietrza, zgodnie z informacją dołączoną do króćców pomiarowych. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego pomiaru przepływu.

Czyszczenie

Pełny dostęp do kanału w celu czyszczenia uzyskuje się przy całkowitym otwarciu przepustnicy. Należy pamiętać o ponownym jej wyregulowaniu po zakończeniu czyszczenia.

ød1
[mm]
øD
[mm]
l
[mm]
80 135 52
100 163 54
125 210 63
150 230 53
160 230 60
200 285 62
250 333 62
300 406 65
315 406 63
400 560 70
500 644 60
630 811 60
l = odcinek prosty przed i za elementem
zakłócającym
Błąd metody ±7%
l ≥ 1 D
l ≥ 1 D
l ≥ 3 D
l ≥ 3 D

Wymiarowanie

Wykresy pokazują spadek ciśnienia na przepustnicy soczewkowej typu IRIS, Δpt . Powinny być stosowane w celu określenia spadku ciśnienia oraz parametrów akustycznych przy różnych ustawieniach przepustnicy.

Równoważenie

Wykresy pokazują przepływ w funkcji mierzonego ciśnienia, Δpm Powinny być wykorzystywane do zrównoważenia systemu.

Spadek ciśnienia i parametrów akustycznych do doboru (z lewej) oraz przepływ dla zrównoważenia (z prawej strony):

Poziom mocy akustycznej LW, [dB] emitowany do kanału w pasmach oktawowych 1–8, 63–8000 Hz, w funkcji średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.

ød1 = 80 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 5 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 15 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - 65 58 52 45 42 40 37 23
50 - - - - - - - - 62 55 50 39 35 32 23 17
20 56 45 31 24 18 13 3 9 60 53 43 34 28 21 11 15
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 30 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 45 l/s
300 74 73 70 68 61 61 61 49 79 76 74 73 72 73 75 60
200 71 70 68 63 54 50 49 37 75 74 73 69 66 65 64 50
100 68 67 66 58 52 47 43 31 71 72 72 65 60 57 53 40
50 65 64 62 53 48 42 35 24 66 68 67 60 54 48 41 30
20 62 61 56 48 42 34 23 18 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 60 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 75 l/s
300 84 80 78 79 80 79 83 76 89 84 82 85 88 85 91 92
200 79 78 77 75 74 73 72 62 83 82 81 81 82 81 80 74
100 74 76 76 71 68 67 61 48 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 8 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 25 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - 85 78 65 55 46 37 28 24
100 - - - - - - - - 74 67 54 44 35 26 17 13
50 - - - - - - - - 66 59 46 36 27 18 9 7
20 53 48 35 25 17 9 2 1 60 53 40 30 22 14 5 4
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 45 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 70 l/s
300 95 90 76 67 58 49 40 36 97 91 77 68 59 50 41 38
200 86 79 68 56 47 38 29 25 89 82 69 59 50 41 32 30
100 77 70 57 47 38 29 20 16 83 76 63 53 44 35 26 23
50 70 63 50 40 31 22 13 11 77 70 57 47 38 29 20 18
20 66 59 46 36 27 18 9 8 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 95 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 120 l/s
300 101 95 82 73 64 55 47 43 106 98 90 76 68 59 53 45
200 95 87 77 65 56 47 39 35 101 92 85 71 62 53 46 40
100 89 82 70 59 50 41 32 29 95 88 77 65 56 47 38 35
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 10 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 45 l/s
300 - - - - - - - - 83 78 67 56 46 37 29 26
200 - - - - - - - - 74 69 58 47 37 28 20 17
100 - - - - - - - - 63 58 47 36 26 17 9 6
50 54 49 39 28 18 9 2 2 60 55 44 33 23 14 6 5
20 52 48 37 26 16 7 1 1 58 52 41 30 20 11 3 4
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 75 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 110 l/s
300 85 80 69 58 48 39 31 28 86 82 71 60 50 41 33 30
200 78 73 62 51 41 32 24 21 81 76 65 54 44 35 27 24
100 72 67 56 45 35 26 18 15 78 73 62 51 41 32 24 21
50 70 65 54 43 33 24 16 13 75 70 59 48 38 29 21 18
20 67 62 51 40 30 21 13 10 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 145 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 180 l/s
300 88 84 73 62 52 43 35 32 90 86 75 64 54 45 37 34
200 84 79 68 57 47 38 30 27 87 82 71 60 50 41 33 30
100 81 76 65 54 44 35 27 24 84 79 68 57 47 38 30 27
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 150 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 50 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - 64 58 46 36 28 20 12 9
50 - - - - - - - - 56 50 38 28 20 12 5 4
20 45 39 27 17 9 1 1 1 51 45 33 23 15 7 3 3
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 110 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 160 l/s
300 85 79 67 57 49 41 32 29 89 83 71 61 53 45 36 33
200 78 72 60 50 42 34 25 22 83 77 65 55 47 39 30 27
100 71 65 53 43 35 27 18 15 77 71 59 49 41 33 24 21
50 66 60 48 38 30 22 13 10 73 67 55 45 37 29 20 17
20 62 56 44 34 26 18 9 6 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 210 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 260 l/s
300 92 86 74 64 56 48 39 36 94 88 76 66 58 50 41 38
200 87 81 69 59 51 43 34 31 91 85 73 63 55 47 38 35
100 82 76 64 54 46 38 29 26 87 81 69 59 51 43 34 31
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 60 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - 77 68 58 48 40 32 23 20
100 - - - - - - - - 69 60 50 40 32 24 15 12
50 - - - - - - - - 60 51 41 31 23 15 7 6
20 47 37 28 18 10 1 2 1 53 45 34 24 16 9 4 3
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 120 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 180 l/s
300 90 81 71 61 53 45 36 33 94 84 75 66 58 52 45 41
200 82 73 63 53 45 37 28 25 86 76 67 58 50 44 37 33
100 74 65 55 45 37 29 20 17 79 69 60 51 43 37 30 26
50 68 59 49 39 31 23 14 11 73 63 54 45 37 31 24 20
20 63 54 44 34 26 18 9 6 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 240 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 300 l/s
300 105 96 86 76 68 60 51 48 113 104 94 84 76 68 59 56
200 97 88 78 68 60 52 43 40 105 96 86 76 68 60 51 48
100 89 80 70 60 52 44 35 32 97 88 78 68 60 52 43 40
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 30 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 95 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - 67 57 48 39 31 25 18 14
50 - - - - - - - - 45 46 37 28 20 14 9 6
20 - - - - - - - - 52 42 33 24 16 10 5 4
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 190 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 285 l/s
300 93 83 74 65 57 51 44 40 94 84 75 66 58 52 45 41
200 84 74 65 56 48 42 35 31 86 76 67 58 50 44 37 33
100 75 65 56 47 39 33 26 22 79 69 60 51 43 37 30 26
50 66 56 47 38 30 24 17 13 73 63 54 45 37 31 24 20
20 63 53 44 35 27 21 14 10 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 380 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 475 l/s
300 98 85 76 67 59 53 46 42 97 87 78 69 61 55 48 44
200 89 79 70 61 53 47 40 36 92 82 73 64 56 50 43 39
100 83 73 64 55 47 41 34 30 87 77 68 59 51 45 38 34
50 78 68 59 50 42 36 29 25 - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 50 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 150 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - 71 61 51 49 39 34 27 24
100 - - - - - - - - 60 50 40 38 28 23 16 13
50 - - - - - - - - 51 41 31 29 19 14 7 4
20 44 34 24 22 12 7 2 1 48 38 28 26 16 11 4 3
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 290 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 440 l/s
300 87 77 67 65 55 50 43 40 94 84 74 72 62 57 50 47
200 77 67 57 55 45 40 33 30 85 75 65 63 53 48 41 38
100 67 57 47 45 35 30 23 20 76 66 56 54 44 39 32 29
50 59 49 39 37 27 22 15 12 70 60 50 48 38 33 26 23
20 55 45 35 33 23 18 11 8 65 55 45 43 33 28 21 18
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 590 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 740 l/s
300 102 95 82 80 70 65 58 55 110 106 90 88 78 73 66 63
200 95 87 75 73 63 58 51 48 105 99 85 83 73 68 61 58
100 88 79 68 66 56 51 44 41 100 92 80 78 68 63 56 53
50 82 72 62 60 50 45 38 35 94 84 74 72 62 57 50 47
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 300 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 70 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 210 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - 70 62 53 51 44 39 30 29
100 - - - - - - - - 59 51 42 40 33 28 19 18
50 - - - - - - - - 49 41 32 30 23 18 9 8
20 33 25 16 14 7 4 2 1 42 34 25 23 16 11 3 2
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 420 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 640 l/s
300 82 74 65 63 56 51 42 41 84 76 67 65 58 53 44 43
200 73 65 56 54 47 42 33 32 77 69 60 58 51 46 37 36
100 64 56 47 45 38 33 24 23 70 62 53 51 44 39 30 29
50 58 50 41 39 32 27 18 17 66 58 49 47 40 35 26 25
20 53 45 36 34 27 22 13 12 62 54 45 43 36 31 22 21
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 850 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1060 l/s
300 88 80 71 69 62 57 48 47 92 84 75 73 66 61 52 51
200 81 73 64 62 55 50 41 40 85 77 68 66 59 54 45 44
100 74 66 57 55 48 43 34 33 78 70 61 59 52 47 38 37
50 70 62 53 51 44 39 30 29 74 66 57 55 48 43 34 33
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 80 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 230 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - 71 64 55 53 47 42 33 33
100 - - - - - - - - 59 52 43 41 35 30 21 21
50 46 39 30 28 22 17 8 8 48 41 32 30 24 19 10 10
20 34 27 18 16 10 5 2 1 43 36 27 25 19 14 6 7
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 465 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 700 l/s
300 83 76 67 65 59 54 45 45 84 77 68 66 60 55 46 46
200 74 67 58 56 50 45 36 36 77 70 61 59 53 48 39 39
100 65 58 49 47 41 36 27 27 70 63 54 52 46 41 32 32
50 59 52 43 41 35 30 21 21 66 59 50 48 42 37 28 28
20 56 49 40 38 32 27 18 18 63 56 47 45 39 34 25 25
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 935 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1170 l/s
300 84 78 69 67 61 56 47 47 86 79 70 68 62 57 48 48
200 79 72 63 61 55 50 41 41 81 74 65 63 57 52 43 43
100 74 67 58 56 50 45 36 36 78 71 62 60 54 49 40 40
50 70 63 54 52 46 41 32 32 74 67 58 56 50 45 36 36
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 130 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 370 l/s
300 - - - - - - - - 72 65 57 56 50 46 40 38
200 - - - - - - - - 64 57 49 8 42 38 32 30
100 - - - - - - - - 56 49 41 40 34 30 24 22
50 42 35 27 26 20 16 10 8 50 43 35 34 28 24 18 16
20 32 25 17 16 10 6 2 1 44 37 29 28 22 18 12 10
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 750 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1130 l/s
300 81 74 66 65 59 55 49 47 87 80 72 71 65 61 55 53
200 73 66 58 57 51 47 41 39 79 72 64 63 57 53 47 45
100 65 58 50 49 43 39 33 31 71 64 56 55 49 45 39 37
50 59 52 44 43 37 33 27 25 66 59 51 50 44 40 34 32
20 55 48 40 39 33 29 23 21 63 56 48 47 41 37 31 29
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1510 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1890 l/s
300 88 81 73 72 66 62 56 54 89 82 74 73 67 63 57 55
200 81 74 66 65 59 55 49 47 83 76 68 67 61 57 51 49
100 74 67 59 56 52 48 42 40 77 70 62 61 55 54 45 43
50 70 63 55 54 48 44 38 36 74 67 59 58 52 48 42 40
20 68 61 53 52 46 42 36 34 - - - - - - - -

ød1 = 500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 200 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 590 l/s
300 - - - - - - - - - - - - - - - -
200 - - - - - - - - 75 65 56 50 42 36 27 22
100 - - - - - - - - 69 59 50 44 36 30 21 16
50 - - - - - - - - 63 53 44 38 30 24 15 10
20 45 35 26 20 12 6 2 1 57 47 38 32 24 18 9 4
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1180 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1770 l/s
300 89 79 70 64 56 50 41 36 92 82 73 67 59 53 44 39
200 84 74 65 59 51 45 36 31 88 78 69 63 55 49 40 35
100 79 69 60 54 46 40 31 26 84 74 65 59 51 45 36 31
50 72 62 53 47 39 33 24 19 77 67 58 52 44 38 29 24
20 67 57 48 42 34 28 19 14 73 63 54 48 40 34 25 20
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 2360 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 2950 l/s
300 95 85 76 70 62 56 47 42 98 88 79 73 65 59 50 45
200 92 82 73 67 59 53 44 39 96 86 77 71 63 57 48 43
100 89 79 70 64 56 50 41 36 94 84 75 69 61 55 46 41
50 82 72 63 57 49 43 34 29 87 77 68 62 54 48 39 34
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 630 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 310 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 940 l/s
300 - - - - - - - - 79 69 62 57 52 49 46 40
200 - - - - - - - - 73 63 56 51 46 43 40 34
100 - - - - - - - - 67 57 50 45 40 37 34 28
50 54 44 37 32 27 24 21 15 62 52 45 40 35 32 29 23
20 49 39 32 27 22 19 16 9 55 45 38 33 28 25 22 17
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1870 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 2810 l/s
300 86 76 69 64 59 56 53 46 93 83 76 81 66 63 60 53
200 80 70 63 58 53 50 47 41 86 76 69 64 59 56 53 47
100 74 64 57 52 47 44 41 36 79 69 62 57 52 49 46 41
50 69 59 52 47 42 39 36 30 72 62 55 50 45 42 39 33
20 60 50 43 38 33 30 27 21 63 53 46 41 36 33 30 24
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 3740 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 4680 l/s
300 97 87 80 75 70 67 64 58 101 91 84 79 74 71 68 63
200 90 80 73 68 63 60 57 51 94 84 77 72 67 64 61 55
100 83 73 66 61 56 53 50 44 87 77 70 65 60 57 54 47
50 74 64 57 52 47 44 41 35 76 66 59 54 49 46 43 37
20 64 54 47 42 37 34 31 25 - - - - - - - -

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »