Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa stanowi kierunkowe wytyczne do poszczególnych rozwiązań ładu podatkowego i jest jego integralną częścią. W konsekwencji jej analiza powinna być przeprowadzana w powiązaniu z pozostałymi procesami i procedurami obowiązującymi w naszej firmie. Naszym celem jest zapewnienie, że wszystkie nasze działania są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami zarówno w zakresie zgodności z prawem, jak i etyki biznesu.

Stworzenie tej Strategii to wyraz naszej ciągłej determinacji do tworzenia wartości dla naszych klientów, pracowników i społeczności, w której działamy, zachowując przy tym najwyższe standardy rzetelności i uczciwości. Niniejsza Strategia jest nieodłącznym elementem długoterminowej strategii biznesowej, mającej na celu utrzymanie silnej pozycji Lindab na rynku i dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Misja podatkowa

Misja podatkowa Lindab polega na przejrzystym, zgodnym z prawem i etycznym spełnianiu naszych obowiązków podatkowych. Stawiamy na pełną zgodność z przepisami podatkowymi, kierując się wartościami wiarygodności i uczciwości. Aktywnie podejmujemy działania zmierzające do minimalizacji ryzyka podatkowego, nie ograniczając się jedynie do reaktywnych odpowiedzi na pojawiające się wyzwania podatkowe. Przez odpowiedzialne zarządzanie obowiązkami podatkowymi, aspirujemy do generowania trwałej wartości dla naszych udziałowców, pracowników, klientów i całej społeczności w której funkcjonujemy.

Wizja podatkowa

Wizją podatkową Lindab jest bycie liderem w dziedzinie zarządzania podatkami w naszej branży, poprzez utrzymanie najwyższych standardów zgodności z przepisami i etyki podatkowej. Aspirujemy do bycia uznawanym jako przykład do naśladowania w kwestii odpowiedzialności podatkowej. Pragniemy stworzyć silną strukturę wewnętrzną, zdolną do zarządzania ryzykiem podatkowym, umożliwiającą skuteczne i efektywne wywiązywanie się z naszych obowiązków podatkowych. Tę wizję zamierzamy realizować poprzez ciągłe doskonalenie procesów, inwestycje w rozwój naszych pracowników i utrzymanie otwartej komunikacji w sprawach podatkowych.


Pliki do pobrania: