Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowe Oceny Techniczne potwierdzają jakość i bezpieczeństwo produktów Lindab.

Nadrzędną wartością naszej firmy jest oferowanie Klientom bezpiecznych produktów, wykonanych z surowców najwyższej jakości. Jesteśmy świadomi, że najlepszym tego potwierdzeniem są wszelkie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. W związku z tym, od momentu, gdy wprowadzono Krajowe Oceny Techniczne dla produktów budowlanych, w tym wentylacyjnych, przystępujemy do procedur weryfikacyjnych, oddając nasze produkty pod ocenę niezależnych instytutów badawczych.

Instytut Techniki Budowlanej pozytywnie ocenił już cztery grupy produktów Lindab, które uzyskały Krajowe Oceny Techniczne. Są to:

  • przewody i kształtki wentylacyjne Lindab o przekroju kołowym;
  • nawiewniki i wywiewniki;
  • przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe;
  • dachowe czerpnie i wyrzutnie powietrza;
  • ścienne czerpnie i wyrzutnie powietrza;
  • elementy do mocowania przewodów instalacyjnych.

Uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej jest dodatkowym atutem naszych produktów, który z pewnością zostanie doceniony przez Klientów. Dzięki niezależnym testom przeprowadzonym przez ITB i współpracujące z nimi instytuty badawcze mają oni dodatkową pewność, że produkty Lindab są zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.