Regulator Ultralink FTCU

Regulator Ultralink FTCU

Regulator Ultralink FTCU

UltraLink > Regulator Ultralink FTCU UltraLink > Regulator Ultralink FTCU
UltraLink > Regulator Ultralink FTCU UltraLink > Regulator Ultralink FTCU
 • UltraLink > Regulator Ultralink FTCU
 • UltraLink > Regulator Ultralink FTCU
 • UltraLink > Regulator Ultralink FTCU
 • UltraLink > Regulator Ultralink FTCU
Produkt marki Lindab

Zastosowanie

Regulator jest przeznaczony do pomiaru i kontroli przepływu powietrza oraz pomiaru temperatury. Komunikacja odbywa się za pomocą sygnałów analogowych lub sygnału cyfrowego z wykorzystaniem protokołu Modbus. Regulator może być również sterowany przez Bluetooth. Aplikacja UltraLink App jest doskonałym narzędziem do monitorowania i regulacji przepływu powietrza bezpośrednio za pomocą urządzenia mobilnego, co przyspiesza montaż i uruchomienie.

Konstrukcja

Regulator składa się z korpusu czujników połączonego z korpusem przepustnicy z wykorzystaniem uszczelek systemu Lidab Safe. Dwa czujniki przepływu są montowane na korpusie i podłączone do modułu wyświetlacza. Wyświetlacz jest zamontowany na  płucie montażowej na korpusie przepustnicy. Produkt posiada wstępnie zamontowany przewód, który ułatwia połączenie. Płyta montazowa FTES może zostać wykorzystana do montażu wyposażenia np. skrzynki elektrycznej lub sterownika Regula Combi.

Konserwacja

Zwykle nie wymaga żadnej konserwacji. Widoczne elementy urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką.

Wykonania specjalne

UltraLink może zostać dostarczony w poniższych wersjach specjalnych:

 • biały (RAL 9003),
 • czarny (RAL 9005),
 • stal nierdzewna 4404 (kwasoodporna).
ød1
[mm]
l
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
100 321 108 160
125 345 108 185
160 423 108 220
200 493 108 260
250 590 108 310
315 720 108 375
400 901 108 470
500 1120 108 570
630 1372 108 700

Ustawienia fabryczne:

Domyślnie Na żądanie
Wartość Parametr Wartość Parametr
Min. prędkość przepływu [m/s] 0 0,7
Maks. prędkość przepływu v(nom) [m/s] 7 10 or 15
Zakres wejścia analogowego [V] 2-10 Przepływ 0-10 Przepływ
Zakres wyjścia analogowego 1 [V] 2-10 Przepływ 0-10 Przepływ
Zakres wyjścia analogowego 2 [V] 2-10 Poz. przepustnicy 0-10
2-10
0-10
Poz. przepustnicy
Temp.
Temp.

Okablowanie:

Do okablowania z zamontowanym kablem:

Czerwony: 24V, zasilanie  (AC G, DC +) *
Biały: GND, zasilanie  (AC G0, DC -) *
Żółty: +B, połączenie dla Modbus przez RS485
Brązowy: -A, połączenie dla Modbus przez RS485
Szary: GND, masa (neutralny)
Zielony: AO1, wyjście analogowe
Niebieski: AO2, wyjście analogowe
Różowy: AIN, wejście analogowe

*) Przy zasilaniu prądem zmiennym zacisk 1 (G) powinien być zasilony, a zacisk 2 (G0) powinien być neutralny.

Dane techniczne:

Zasilanie: AC/DC 24 (19-28) V
Kabel: Maks. średnica zewnętrzna 7 mm
Pobór mocy: Śr. 100-315
Śr. 400–630
2 W
3 W
Pobór mocy: Dla okablowania o śr. 100-315
Dla okablowania o śr. 400-630
3 VA
5 VA
Wstępnie zamontowany kabel: Długość 0,7 m
Klasa IP: 42
Klasa szczelności w stosunku do środowiska: EN 12237 D
Klasa szczelności, za zamkniętą przepustnicą: EN 1751 4
Klasa ciśnienia, Δp przepustnica zamknięta: Śr. 100-315
Śr. 400-630
C (maks. 5000 Pa)
B (maks. 2500 Pa)
Zakres temperatury przechowywania: od -30 do +50°C
Maksymalna wilgotność otoczenia: 95 % wilg. wzgl.
Połączenie: RS485 standard lub analogowe
Kabel: Standardowy kabel RS485, 2-żyłowa skrętka ekranowana, min. 0,1 mm² (kabel LIYCY)
Protokół: Modbus
Wyjście: Przepływ
Przepływ
Prędkość
Temperatura
Położenie przepustnicy (0% pełne zamknięcie, 100% pełne otwarcie)
m³/h
l/s
m/s
°C
%
 
Zakres prędkości: Dla gwarantowanej niepewności pomiaru 0,2 - 15 m/s
Niepewność pomiarowa przepływu
(przy założeniu prawidłowej instalacji):
W zależności od tego, która z nich jest największa: w procentach lub w liczbach bezwzględnych dla danego rozmiaru produktów. ±5% lub
Śr. 100 = ±1,00 l/s
Śr. 125 = ±1,25 l/s
Śr. 160 = ±1,60 l/s
Śr. 200 = ±2,00 l/s
Śr. 250 = ±2,50 l/s
Śr. 315 = ±3,15 l/s
Śr. 400 = ±4,00 l/s
Śr. 500 = ±5,00 l/s
Śr. 630 = ±6,30 l/s
Zakres temperatur: od -10 do +50°C
Niepewność pomiaru temperatury: ±1°C
Śruby na pokrywie modułu wyświetlacza: Phillips (PH1) 4 szt.
Sygnał Bluetooth: Częstotliwość
Moc wyjściowa
2402-2480 MHz
od -40 do +9 dB

Wykresy spadku ciśnienia z danymi dotyczącymi hałasu dla kanałów do wymiarowania

Krzywe ciągłe przedstawiają spadek ciśnienia, Δpt, na przepustnicy w funkcji przepływu q i kąta ustawienia α. Krzywe przerywane przedstawiają dane dotyczące mocy akustycznej ważonej A, LWA, w dB do kanału. Krzywe umożliwiają szybkie porównanie. Dla dokładniejszych obliczeń prosimy o korzystanie z tabel.

Kąt ustawienia °:

 • α = 0° = otwarta przepustnica,
 • α = 90° = zamknięta przepustnica.

Kąt ustawienia %:

 • α = 100% = otwarta przepustnica,
 • α = 0% = zamknięta przepustnica.

Przykład:

Przyjmując:

 • wymiar ø100,
 • przepływ 50 l/s,
 • spadek ciśnienia 100 Pa.

Uzyskane z wykresu:

 • kąt ustawienia 39°,
 • poziom mocy akustycznej 57,7 dB(A).

Wykresy spadku ciśnienia z danymi dotyczącymi hałasu emitowanego do otoczenia

Wykresy przedstawiają poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A [dB], do otoczenia.

Przykład:

Przyjmując:

 • średnica ø125,
 • przepływ 50 l/s,
 • spadek ciśnienia 100 Pa.

Uzyskane z wykresu:

 • poziom dźwięku,
 • poziom mocy ok. 28 dB.

Urządzenie FTCU można łatwo izolować, co w zależności od izolacyjności akustycznej, skutkuje zmniejszeniem ciśnienia akustycznego pod warunkiem, że również podłączone kanały zostaną wytłumione (izolowane) w takim samym stopniu.

Jeszcze niższy poziom ciśnienia akustycznego można uzyskać stosując dodatkowe konstrukcyjne środki tłumienia dźwięku (sufit podwieszany, tłumienie pomieszczenia).

Poziom mocy akustycznej LW, [dB] w kanale w pasmach oktawowych 1-8, 63-8000 Hz, jako funkcja wymiarów, przepływu i spadku ciśnienia.
Uwaga: Aby obliczyć Lw(A), należy zastosować filtr A do wartości podanych w tabeli.

Korekta filtra A:

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
-26 -16 -9 -3 0 1 1 -1

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 8 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 24 l/s
500 71 47 44 48 50 48 42 31 74 55 57 59 58 54 46 36
200 65 44 42 45 45 42 37 28 68 55 55 55 52 46 40 31
100 60 42 40 41 41 37 32 24 62 54 53 50 46 40 34 27
50 55 40 38 37 35 32 27 21 57 51 49 45 39 33 28 22
20 47 36 33 30 27 23 19 15 51 47 43 36 29 25 19 15
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 47 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 71 l/s
500 77 66 68 67 63 57 49 38 78 75 76 72 65 58 49 39
200 70 66 66 61 55 48 40 32 72 73 72 65 56 48 39 31
100 65 64 62 55 48 41 33 26 69 68 66 58 50 43 33 25
50 61 60 57 49 42 35 27 21 68 57 56 52 46 39 30 21
20 61 49 47 44 38 32 24 17 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 94 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 118 l/s
500 80 81 81 75 66 58 48 38 81 85 84 76 67 58 47 37
200 75 76 74 66 57 49 39 30 77 75 74 67 59 50 40 29
100 73 65 64 59 52 45 35 25 75 60 61 58 51 44 35 24
50 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 12 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 37 l/s
500 79 61 48 48 53 54 49 38 77 56 55 58 58 55 51 43
200 70 50 43 45 47 47 44 35 71 56 54 54 51 46 42 36
100 64 45 41 42 42 41 38 31 65 55 52 49 44 39 34 29
50 58 41 38 38 37 34 32 27 59 52 48 42 36 30 25 21
20 50 37 34 31 27 24 21 18 51 46 40 33 27 22 16 13
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 74 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 110 l/s
500 80 68 67 66 61 55 49 41 82 76 75 69 62 54 45 38
200 73 67 65 59 52 44 36 31 75 73 69 61 53 45 35 28
100 67 64 60 52 44 37 29 24 70 67 63 56 49 43 33 25
50 63 58 54 47 40 34 26 20 67 57 55 51 48 44 36 24
20 59 48 45 42 39 35 29 20 66 53 50 45 40 36 29 20
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 147 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 184 l/s
500 83 82 79 71 62 53 42 35 85 85 81 73 63 54 42 34
200 77 75 71 64 56 49 38 29 79 74 71 66 61 55 44 31
100 73 65 62 59 55 50 41 28 75 62 61 59 56 52 43 30
50 71 57 56 52 49 45 37 26 - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 60 l/s
500 83 61 53 54 60 66 67 57 68 53 54 56 56 55 53 45
200 68 50 47 49 51 53 52 44 60 50 51 50 47 45 42 36
100 59 43 41 42 43 43 41 35 56 48 48 45 42 39 35 29
50 51 38 36 35 34 33 31 27 53 46 45 41 36 33 28 23
20 42 32 29 26 23 21 20 17 49 41 39 35 30 25 19 15
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 121 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 181 l/s
500 69 61 63 62 58 55 51 43 73 68 71 68 62 58 51 41
200 65 60 61 58 53 48 42 34 70 65 67 63 57 50 40 31
100 63 57 58 54 48 42 34 26 67 59 60 57 51 43 32 23
50 60 52 52 49 43 36 27 20 65 52 53 50 44 37 27 19
20 58 44 44 41 35 29 21 15 67 49 48 45 39 34 27 20
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 241 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 302 l/s
500 76 73 76 72 66 59 50 39 78 75 78 75 68 59 48 36
200 73 66 68 66 59 50 38 28 75 65 68 66 59 50 37 26
100 70 58 60 58 51 43 32 22 74 58 59 57 51 43 33 23
50 71 53 54 51 45 39 31 22 - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 31 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 94 l/s
500 72 54 53 59 63 63 57 44 63 54 57 58 59 57 52 41
200 58 46 48 52 53 52 46 35 62 54 53 51 49 49 46 38
100 53 43 44 45 46 44 39 30 62 53 51 46 43 43 41 35
50 50 40 40 39 38 37 34 27 59 52 47 41 37 36 34 29
20 47 37 34 31 28 28 26 22 53 46 41 34 28 25 23 19
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 188 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 283 l/s
500 72 65 64 61 58 58 56 47 80 73 71 64 60 59 57 49
200 72 65 62 59 51 50 48 41 75 71 68 60 53 49 45 37
100 68 63 59 51 45 42 39 32 68 66 63 55 47 41 34 26
50 62 58 54 46 39 34 29 22 62 59 56 50 43 36 27 18
20 54 49 46 40 33 27 20 13 64 54 51 45 41 36 29 20
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 377 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 471 l/s
500 83 79 76 68 61 59 56 47 84 82 79 70 62 58 53 43
200 75 73 70 63 54 48 41 31 75 74 72 65 56 48 38 27
100 68 66 64 58 50 42 32 22 71 67 65 60 53 45 34 23
50 68 61 58 53 47 41 32 22 74 64 61 56 51 47 38 27
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 49 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 147 l/s
500 - - - - - - - - 67 54 56 57 59 61 57 45
200 - - - - - - - - 62 56 54 52 51 52 50 40
100 60 44 45 47 48 49 46 36 59 55 51 46 43 43 41 34
50 55 43 43 42 42 43 41 32 53 49 43 37 33 31 29 25
20 48 40 37 33 31 31 30 24 44 37 31 25 20 17 14 13
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 295 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 442 l/s
500 70 67 65 61 59 59 57 47 76 75 71 65 61 59 55 48
200 67 65 61 55 50 48 45 39 71 69 64 58 52 47 41 35
100 62 59 53 47 42 38 33 29 66 60 56 51 46 39 32 26
50 57 51 46 41 36 30 25 20 65 53 50 46 41 35 28 20
20 57 44 41 36 32 27 21 15 65 50 46 41 37 34 29 20
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 589 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 736 l/s
500 80 80 75 69 63 58 53 46 83 81 77 71 65 58 51 44
200 74 69 65 60 54 47 39 32 77 68 66 62 56 48 39 30
100 71 60 58 54 49 42 34 24 76 61 59 55 50 45 36 25
50 71 56 53 49 44 40 33 23 76 59 56 51 47 44 37 26
20 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 78 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 234 l/s
500 59 46 50 56 59 59 53 38 64 54 55 57 59 60 57 46
200 53 42 43 46 48 49 45 34 62 52 49 49 49 48 45 38
100 50 39 38 38 39 40 38 29 58 48 44 42 40 38 35 31
50 46 35 32 31 30 30 29 23 53 43 37 34 31 28 25 23
20 - - - - - - - - 46 36 29 24 21 17 14 13
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 468 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 701 l/s
500 75 65 63 63 63 61 56 49 83 73 69 68 66 62 56 50
200 72 62 57 55 53 49 43 39 79 69 63 60 56 51 44 39
100 68 58 52 49 45 40 35 31 75 64 58 54 50 44 38 32
50 64 53 47 42 38 33 28 24 70 59 54 49 44 39 34 26
20 59 47 42 37 32 28 24 18 65 53 49 44 40 36 30 21
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 935 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1169 l/s
500 89 79 74 72 69 63 56 50 94 83 78 75 71 64 56 49
200 84 74 68 64 60 53 46 39 88 77 71 67 63 55 48 39
100 79 68 63 58 53 48 41 32 82 70 66 61 56 51 44 33
50 74 62 58 53 48 44 38 27 75 64 60 56 52 47 40 28
20 68 57 52 49 45 41 33 23 - - - - - - - -

ød1 = 400 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 126 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 377 l/s
500 - - - - - - - - 76 64 71 72 65 54 42 34
200 78 58 70 75 72 62 48 33 62 54 55 54 49 41 33 29
100 66 51 56 57 51 42 32 25 54 47 46 44 40 33 27 24
50 53 42 42 40 35 28 21 18 49 41 38 35 31 26 21 19
20 - - - - - - - - 44 34 29 25 21 17 13 11
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 754 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1131 l/s
500 70 65 67 67 62 53 43 38 73 69 69 69 66 57 47 40
200 64 58 57 56 53 46 37 32 73 65 64 62 58 51 41 34
100 62 55 52 50 46 40 32 27 74 63 60 58 53 45 36 28
50 62 52 48 45 40 34 27 21 74 61 57 53 47 40 31 23
20 61 49 43 38 33 27 21 15 72 60 52 47 42 36 28 18
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1508 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1885 l/s
500 79 74 74 74 70 62 50 42 86 79 79 78 74 65 53 43
200 82 72 70 68 63 54 44 35 90 78 75 73 66 57 46 35
100 83 70 67 63 57 49 39 29 90 76 71 67 61 52 41 29
50 82 69 63 58 52 45 35 24 88 75 67 62 57 50 39 26
20 79 68 58 53 49 44 34 22 - - - - - - - -

ød1 = 500 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 196 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 589 l/s
500 - - - - - - - - 55 53 57 61 63 61 53 40
200 47 41 47 53 56 56 50 37 55 50 51 52 51 48 40 29
100 43 38 40 43 44 43 38 28 54 48 45 44 42 38 31 23
50 40 34 33 33 32 30 26 19 53 44 40 37 34 30 24 19
20 - - - - - - - - 51 41 34 30 26 22 19 17
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1178 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1767 l/s
500 67 64 65 66 65 60 50 37 78 72 71 71 69 62 51 39
200 69 62 59 58 55 50 41 32 81 71 66 63 59 53 45 39
100 70 60 55 52 48 43 36 31 82 70 63 57 53 48 43 40
50 71 59 52 47 42 38 34 31 83 69 59 52 46 42 40 41
20 71 58 48 41 36 32 31 32 80 66 53 44 37 33 33 37
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 2356 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 2945 l/s
500 87 79 76 74 71 64 54 44 95 85 80 77 73 66 57 49
200 90 79 71 66 68 56 50 46 97 84 75 68 62 57 53 51
100 91 77 67 60 54 50 47 47 96 81 69 60 54 49 48 50
50 89 75 62 53 46 42 42 45 92 78 64 53 45 41 41 46
20 85 71 57 46 38 34 34 39 - - - - - - - -

ød1 = 630 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 312 l/s Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 935 l/s
500 - - - - - - - - 61 56 61 67 68 63 53 41
200 53 44 51 59 62 58 47 34 55 51 54 56 55 50 41 32
100 48 41 42 46 46 43 35 27 52 47 49 49 47 42 34 26
50 43 36 35 35 34 31 25 20 49 43 43 42 40 34 27 21
20 37 29 26 24 22 18 14 12 45 38 35 33 29 24 18 14
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 1870 l/s Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 2806 l/s
500 64 62 68 71 70 63 52 40 68 66 72 75 72 64 52 40
200 61 57 61 62 60 53 42 32 68 64 66 67 64 56 44 33
100 60 55 56 56 53 46 36 27 68 62 62 61 58 50 39 29
50 59 52 51 50 46 40 31 23 69 62 59 57 53 46 36 26
20 58 50 45 42 39 33 25 18 68 60 54 52 49 42 32 22
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 3741 l/s Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 4676 l/s
500 73 71 76 78 75 66 53 40 78 75 79 81 78 69 54 40
200 75 70 71 71 68 59 47 34 81 76 76 75 72 63 50 36
100 76 70 68 67 63 56 43 31 83 76 73 72 69 61 47 33
50 77 69 65 63 60 53 41 29 82 75 70 68 66 58 44 31
20 74 66 60 59 56 49 37 25 78 70 64 64 62 54 40 27

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »