Reklamacje

Reklamacje

Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. oraz OWS Lindab Sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu lub niezgodności ilości dostarczonego towaru z ilością  towaru zawartym w zamówieniu.

Jak to działa?

  • Reklamacja powinna być zgłoszona poprzez formularz Zgłoszenia niezgodności dostawy dostępny na stronie internetowej wraz z dokumentacją zdjęciową (etykieta, produkt).
  • Reklamacja zostaje zarejestrowana w systemie.
  • Reklamacja jest weryfikowana pod kątem wymaganych informacji, w przypadku ich braku - zgłaszający ma możliwość uzupełnienia dokumentacji.
  • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  • Klient otrzymuje informacje w jaki sposób zgłoszenie reklamacyjne zostało zakończone oraz potwierdzenie oczekiwanego sposobu reklamacji.

Formularz reklamacyjny

*      *