Regulator stałego i zmiennego przepływu DAU

Regulator stałego i zmiennego przepływu DAU

Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego i zmiennego przepływu DAU
Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego i zmiennego przepływu DAU
 • Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego i zmiennego przepływu DAU
 • Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego i zmiennego przepływu DAU
Produkt marki Lindab

Regulator stałego przepływu z ręcznym ustawieniem jednej wydajności.

DAU jest regulatorem stałego przepływu, ułatwiającym regulację instalacji wentylacyjnej i utrzymanie prawidłowego strumienia powietrza od początku działania. Urządzenie pozwala skompensować zmiany przepływu, wywołane włączaniem lub wyłączaniem części instalacji, zabrudzeniem filtrów i kanałów, efektem kominowym, przeciągami, otwieraniem okien itp.

ø80-315 spełnia wymagania klasy ciśnienia A w pozycji zamkniętej.
Spełnia wymagania klasy szczelności C.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

DAU

ød1
[mm]
l
[mm]
B
[mm]
Klasa szczelności
w położeniu zamkniętym
80 246 122 0
100 246 122 0
125 246 135 0
160 246 170 0
200 246 210 0
250 284 260 0
315 334 325 0

DALU

DAU jest dostępny z 45 mm izolacją zewnętrzną oraz powłoką z blachy w celu zminimalizowania poziomu hałasu generowanego do otoczenia.

ød1
[mm]
l
[mm]
B
[mm]
Klasa szczelności
w położeniu zamkniętym
80 246 170 0
100 246 190 0
125 246 215 0
160 246 250 0
200 246 290 0
250 284 340 0
315 334 405 0

Ustawienie przepływu

Oba przepływy ustawia się, przesuwając śruby ograniczników. Fabrycznie śruby są ustawione w możliwie największej odległości.

Podsumowanie

 • DAU – manualny regulator stałego  przepływu,
 • DA2EU - regulator dwuprzepływowy wyposażony w siłownik,
 • DAVU - regulator zmiennego przepływu wyposażony w siłownik,
 • średnice ø80-315,
 • zakres przepływu 15-830 l/s (54-2988 m³/h),
 • zakres ciśnienia 50-1000 Pa ,
 • niezależnie od kierunku montażu,
 • możliwość zastosowania 50 mm izolacji kanałów.

Funkcja

Regulator stałego przepływu jest urządzeniem automatycznym, które utrzymuje zadany przepływ przy różnych ciśnieniach całkowicie mechanicznie i niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Siła wymagana do regulacji pochodzi ze strumienia przepływającego powietrza. Strumień powietrza przepływający przez łopatkę próbuje ją zamknąć i wytwarza moment zamykający. Jest to bilansowane przez przeciwną siłę otwierającą generowaną przez sprężynę. Im większy nacisk na łopatkę tym większe zamknięcie.

Typy

Dostępne są poniższe typy:

 • DAU - regulator jednoprzepływowy - z pokrętłem i strzałką do ręcznego ustawiania jednego przepływu.
 • DA2EU - regulator dwuprzepływowy - z siłownikiem elektrycznym do  przełączania pomiędzy dwoma przepływami.
 • DAVU - regulator zmiennego przepływu - z siłownikiem elektrycznym do ustawiania przepływu.

Materiał

Obudowa i łopatka wykonane są z blachy ocynkowanej, a trzpień ze stali nierdzewnej.

Temperatura

Zakres roboczy: od +5 do +70°C.

Izolacja

Urządzenia są dostosowane do  50 mm izolacji kanałów bez  zabudowywania elementu regulacyjnego lub siłownika. DAU jest dostępny z 45 mm izolacją zewnętrzną i zewnętrzną obudową z blachy stalowej w celu zmniejszenia  generowanego hałasu.
Taki typ urządzenia jest nazywany DALU.

Regulacja dokładności

Regulatory są kalibrowane fabrycznie w całym ich zakresie roboczym.  Urządzenia utrzymują stały przepływ w zakresie około ±5 do ±10% ustawionego przepływu. Większe odchylenia występują przy niższych przepływach, szczególnie w przypadku małych rozmiarów.

Ustawienie przepływu

Regulatory nie są dostarczane z fabryki ze wstępnie ustawionym przepływem. Przepływ można bardzo łatwo ustawić samodzielnie zgodnie z instrukcją danego produktu.

Tolerancja zakłóceń

W celu osiągnięcia podanej dokładności dla wstępnie ustawionego przepływu wymagany jest  prosty odcinek kanału o długości co najmniej 3 średnicprzed i co najmniej 1,5 średnicy za urządzeniem. Montaż w pobliżu źródła zakłóceń (kolano, siodło itp.) zmniejsza dokładność regulacji i przepływ może odbiegać od wartości zadanej.

Zmiana kierunku

Regulator może być zamontowany w pozycji poziomej, pionowej i obrócony pod dowolnym kątem w stosunku do osi kanału, bez wpływania na precyzję działania.

Połączenia

Urządzenia mogą być montowane razem np. z przepustnicą odcinającą DTBU wyposażoną w siłownik. Regulator stałego przepływu w połączeniu z przepustnicą odcinającą może być z powodzeniem stosowany w  instalacjach, w których wymagane są:

 • dwa przepływy, które są zbyt oddalone od siebie, aby mógł je obsłużyć jeden zespół dwuprzepływowy
 • lub więcej niż dwa przepływy.

Założenie:

 • przepływ podstawowy = 80 l/s,
 • przepływ wymuszony 1 = 100 l/s,
 • przepływ wymuszony 2 = 150 l/s.

Wówczas możliwe będą cztery przepływy: 80, 180, 230 i 330 l/s.

Zakresy ciśnienia i przepływu oraz hałas generowany wewnątrz kanału

Wykresy przedstawiają poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A [dB]. Krzywe umożliwiają szybkie porównanie. Dla dokładniejszych obliczeń prosimy o korzystanie z tabel.

Przykład:

Przyjmując:

 • średnica 125 mm,
 • przepływ 70 l/s,
 • spadek ciśnienia 200 Pa.

Z wykresu mamy:

 • poziom dźwięku A,
 • poziom mocy ok. 57 dB.

Z tabeli mamy:

 • poziom mocy akustycznej jak poniżej.
Częstotliwość środkowa [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Poziom mocy akustycznej [dB] 52 52 49 49 49 51 51 46

Zakresy ciśnienia i przepływu oraz hałas generowany do otoczenia

Wykresy przedstawiają poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A [dB].

Przykład:

Przyjmując:

 • średnica 125 mm,
 • przepływ 70 l/s,
 • spadek ciśnienia 200 Pa.

Z wykresu mamy:

 • poziom dźwięku A,
 • poziom mocy ok. 40 dB.

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A jest o ok. 8 dB niższy od wartości podanych na wykresie.

Przy zastosowaniu powłoki izolacyjnej wokół urządzenia (DALU), poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką A  jest o ok. 26 dB niższy od wartości podanych na wykresie, pod warunkiem, że również podłączone kanały są w takim samym stopniu wytłumione (izolowane).

Jeszcze niższy poziom ciśnienia akustycznego można uzyskać stosując dodatkowe konstrukcyjne środki tłumienia dźwięku (sufit podwieszany, tłumienie pomieszczenia).

Poziom mocy akustycznej LW, [dB] emitowany do kanału w pasmach oktawowych 1–8, 63–8000 Hz, w funkcji średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.

ød1 = 80 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 15 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 30 l/s
1000 51 49 44 44 46 49 49 44 56 56 53 53 53 55 55 50
500 45 43 38 38 40 43 43 38 51 51 49 49 49 51 50 46
200 37 35 30 30 32 35 35 30 45 45 43 43 43 45 44 40
100 32 30 25 25 27 30 30 25 41 41 39 39 39 41 40 35
50 26 24 19 19 21 24 24 19 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 45 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 70 l/s
1000 58 59 59 59 58 59 58 53 61 64 65 65 63 63 61 57
500 55 556 55 55 54 55 54 50 59 61 62 62 60 60 59 55
200 50 51 51 51 50 51 50 45 55 58 59 59 57 57 55 51
100 - - - - - - - - - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 45 l/s
1000 56 53 48 48 50 53 54 48 59 59 57 57 57 59 58 53
500 49 46 41 41 43 47 47 42 54 54 51 51 51 53 53 48
200 39 37 31 31 33 37 37 32 47 47 44 44 45 47 46 41
100 34 31 26 26 28 32 32 27 42 42 39 39 40 42 41 36
50 26 24 18 18 20 24 24 19 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 70 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 95 l/s
1000 61 62 61 62 61 62 61 56 62 64 65 65 63 63 62 58
500 56 58 57 57 56 57 56 51 59 60 61 61 59 60 58 54
200 51 52 51 51 50 51 50 46 53 55 56 56 54 54 53 49
100 47 48 47 47 46 47 46 42 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 30 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 70 l/s
1000 60 58 52 52 54 58 58 53 64 64 62 62 62 64 63 59
500 54 52 46 46 48 52 52 47 59 59 56 57 57 59 58 53
200 46 44 38 38 40 44 44 39 52 52 49 49 49 51 51 46
100 40 38 32 32 34 38 38 33 46 46 44 44 44 46 45 40
50 34 32 26 26 28 32 32 27 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 110 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 165 l/s
1000 66 67 67 67 66 67 66 61 68 71 71 72 70 70 68 64
500 61 62 62 62 61 62 61 56 63 66 66 67 65 65 63 59
200 54 55 55 55 54 55 54 49 57 59 60 60 58 58 57 52
100 50 51 50 50 49 50 49 45 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 40 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 120 l/s
1000 62 59 52 52 55 59 60 54 67 67 65 65 65 67 66 61
500 56 53 47 47 49 53 54 48 61 61 59 59 59 61 60 55
200 49 46 39 39 42 46 47 41 53 53 51 51 51 53 52 47
100 43 40 33 33 36 40 41 35 48 48 46 46 46 48 47 42
50 37 34 27 27 30 34 35 29 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 180 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 220 l/s
1000 69 70 69 69 68 69 68 64 70 71 71 71 70 71 69 65
500 63 64 63 63 62 63 62 58 64 66 66 66 64 65 64 59
200 55 56 56 56 55 56 55 50 56 58 58 58 57 57 56 52
100 50 51 50 50 49 50 49 45 51 52 52 52 51 52 50 46
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 70 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 180 l/s
1000 66 63 57 57 59 63 63 58 69 69 66 66 66 68 68 63
500 59 56 50 50 53 57 57 52 62 62 60 60 60 62 61 57
200 50 47 41 41 43 47 47 42 54 54 51 51 52 54 53 48
100 43 40 34 34 36 40 40 35 47 47 45 45 45 47 46 42
50 37 34 28 28 30 34 34 29 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 280 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 360 l/s
1000 70 71 71 71 70 71 70 65 71 73 73 73 72 72 71 67
500 64 65 64 64 63 64 63 59 65 67 67 67 65 66 65 60
200 56 57 56 56 55 56 55 51 57 58 59 59 57 58 56 52
100 50 51 50 50 49 50 49 45 51 53 53 53 52 52 51 47
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 110 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 300 l/s
1000 67 64 59 59 61 65 65 60 70 70 67 68 67 69 69 64
500 60 57 51 51 53 57 57 52 63 63 61 61 61 63 62 57
200 50 47 41 41 43 47 47 42 55 55 53 53 53 54 54 49
100 43 40 34 34 36 40 40 35 49 49 47 47 47 48 48 43
50 35 32 26 26 28 32 33 27 43 43 40 41 40 42 42 37
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 450 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 600 l/s
1000 71 72 71 71 70 71 70 66 72 73 74 74 72 73 71 67
500 65 66 65 65 64 65 64 60 66 68 69 69 67 67 66 62
200 57 58 57 57 56 57 56 52 58 60 61 61 59 59 58 54
100 51 52 52 52 51 52 51 46 54 55 56 56 54 55 53 49
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

ød1 = 315 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 2,5 m/s, przepływ 170 l/s Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 470 l/s
1000 69 66 60 60 62 66 67 61 70 70 68 68 68 70 69 65
500 61 58 52 52 54 58 59 53 64 64 62 62 62 64 63 59
200 50 47 41 41 44 48 48 43 56 56 54 54 54 56 55 50
100 42 40 34 34 36 40 40 35 50 50 47 47 47 49 49 44
50 35 32 26 26 29 33 33 28 - - - - - - - -
Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 700 l/s Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 830 l/s
1000 71 72 72 72 71 72 71 66 72 73 73 73 72 73 71 67
500 66 67 66 66 65 66 65 61 66 67 67 68 66 67 66 61
200 58 59 59 59 58 59 58 53 59 60 60 60 59 60 58 54
100 52 53 53 53 52 53 52 47 - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - -

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »