Zasuwy

Zasuwy

Zasuwy to inaczej przepustnice gilotynowe odcinające z transferowymi króćcami przyłączeniowymi. Stosowane są do zamknięcia lub regulacji przepływu powietrza w przewodach o przekroju okrągłym.