System wentylacji pożarowej

System wentylacji pożarowej

System wentylacji pożarowej

System wentylacji pożarowej Lindab umożliwia osiągnięcie znacznie wyższego bezpieczeństwa pożarowego w systemach HVAC. Wszystkie elementy zostały od podstaw zaprojektowane w celu ochrony życia i mienia w czasie pożaru poprzez skuteczną kontrolę ognia i zadymienia.

Klapy przeciwpożarowe:

Klapy oddymiające:

Okrągłe kanały i kształtki oddymiające:

Lindab

Kolano segmentowe
BFUSS 15°

Lindab

Kolano segmentowe
BFUSS 30°

Lindab

Kolano segmentowe
BFUSS 45°

Lindab

Kolano segmentowe
BFUSS 60°

Lindab

Kolano segmentowe
BFUSS 90°

Lindab

Kolano segmentowe długie
BSFUSS 45°

Lindab

Kolano segmentowe długie
BSFUSS 90°

Lindab

Kolano segmentowe krótkie
BKFUSS 90°

Lindab

Kolano tłoczone
BUSS 15°

Lindab

Kolano tłoczone
BUSS 30°

Lindab

Kolano tłoczone
BUSS 45°

Lindab

Kolano tłoczone
BUSS 60°

Lindab

Kolano tłoczone
BUSS 90°

Lindab

Kolano tłoczone długie
BSUSS 45°

Lindab

Kolano tłoczone długie
BSUSS 90°

Lindab

Kolano tłoczone krótkie
BKMUSS 90°

Lindab

Kolano tłoczone krótkie BKUSS 90°

Lindab

Kołnierz
PSVUSS45°

Lindab

Kołnierz siodłowy
PSUSS

Lindab

Kompensator wydłużeń
SCNPUSS

Lindab

Króciec łączący
ILFSS

Lindab

Króciec łączący
ILRUSS

Lindab

Króciec łączący
ILUSS

Lindab

Króciec łączący
ILVUSS45°

Lindab

Mufa
MFSS

Lindab

Nypel
NPUSS

Lindab

Okrągły kanał oddymiający
SRSS

Lindab

Redukcja
RCFLUSS

Lindab

Redukcja
RCFUSS

Lindab

Redukcja
RCLUSS

Lindab

Redukcja
RCUSS

Lindab

Redukcja
RFLUSS

Lindab

Redukcja
RFUSS

Lindab

Redukcja
RLUSS

Lindab

Redukcja
RUSS

Lindab

Trójnik
TCPMUSS

Lindab

Trójnik
TCPUSS

Lindab

Trójnik
TCPUSS

Lindab

Trójnik
TCUSS

Lindab

Trójnik
TSTCUSS

Lindab

Trójnik
TSTUSS

Lindab

Trójnik
TVUSS45°

Lindab

Zaślepka do kanałów
ESUSS

Lindab

Zaślepka do kształtek
EPFSS

Lindab

Złącze mufowe
SMFUSS

Lindab

Złącze nyplowe
SNPUSS

Prostokątne kanały i kształtki oddymiające:

Okrągłe tłumiki oddymiające:

System sterowania klapami przeciwpożarowymi: