Przepustnice z rewizją

Przepustnice z rewizją

Przepustnice z rewizją

Przepustnica wentylacyjna to jeden z elementów tworzących system wentylacyjny, biorący udział w rozprowadzaniu powietrza. Jej zadaniem jest regulacja i odcinanie dopływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym. Przepustnice mogą być opcjonalnie wyposażone w rewizje.