Przepustnica żaluzjowa JSM

Przepustnica żaluzjowa JSM

Przepustnice prostokątne > Przepustnica żaluzjowa JSM
Przepustnice prostokątne > Przepustnica żaluzjowa JSM
  • Przepustnice prostokątne > Przepustnica żaluzjowa JSM
  • Przepustnice prostokątne > Przepustnica żaluzjowa JSM
Produkt marki Lindab

JSM jest przepustnicą manualnie regulującą i zamykającą systemy wentylacyjne.

Przepustnica wykonana jest ze stalowej ocynkowanej ramy oraz aluminiowych łopatek wraz z silikonowymi taśmami dla uszczelnienia zamkniętego położenia przepustnicy. Łopatki przepustnicy są wykonane z gładkich profili z tłoczonego aluminium z silikonowymi taśmami uszczelniającymi z jednej strony i z drugiej z uchwytami bocznymi dla gumowego uszczelnienia gdy przepustnica jest zamknięta.

Łopatki przepustnicy zamocowane są do zębatek o drobnym zębach co zapewnia niski moment obrotowy.

Wał osiowy 15x15 jest montowany bezpośrednio na zewnętrznej zębatce. Zewnętrzna zębatka jest wyposażona w płytę czołową.

Rama może być wykonana ze stali nierdzewnej, w zależności od wyboru.

Zakres temperatur od -20°C do +80°C.

JSM w standardzie dostarczana jest z systemem połączeń RJFP 20. Warianty systemu połączeń przedstawiono  w tabeli.

α Kąt otwierania
C Regulacja ręczna: 80 mm
D Szyna LS: 20 mm
Kołnierze RJFP-20:
Kołnierze RJFP-30:
Kołnierze RJFP-40:
20 mm
30 mm
40 mm
L Szyna LS: 115 mm
Kołnierze RJFP-20:
Kołnierze RJFP-30:
Kołnierze RJFP-40:
150 mm
170 mm
190 mm

Wskazówki projektowe

  • Rozmiar przepustnicy wybierać w oparciu o prędkość przepływu powietrza oraz wartosć ciśnienia przy zamkniętej przepustnicy.
  • Zapamiętać typ połączenia - szyna LS lub kołnierze RJFP.
  • Należy pamiętać o akcesoriach niezbędnych do prawidłowej pracy/funkcjonowania.
  • Należy pamiętać, aby pozostawić miejsce na niezakłócone działanie przepustnicy na skrzyżowaniu kanałów.
  • Należy pamiętać o możliwości poziomej instalacji łopatek przepustnicy.

Montaż w kanale okrągłym:

Alternatywny montaż w kanale okrągłym:

JSM wyposażone w płytkę i ILU.
Nazwa wyrobu: JSMILU.

Spadek ciśnienia

Wartości te obowiązują dla przepustnic montowanych w systemach kanałów. Przy swobodnym przepływie należy dodać stratę prędkości (pd = ciśnienie dynamiczne) odpowiadającą powierzchni czołowej. Kąt otworu znajduje się w spisie wymiarów.

v = prędkość powietrza, m/s,
pd = ciśnienie dynamiczne, Pa,
Ps = ciśnienie statyczne, Pa.

Dane dotyczące dźwięku

Poziom hałasu LW (poziom odniesienia źródła dźwięku 10-12 W) ma zastosowanie dla przepustnic o powierzchni A=1 m². Dla pozostałych wielkości przepustnic (x) m² obowiązują następujące zasady:

LWx = LW 1,0 + 10 · log x

Wartości korygowane dla poszczególnych pasm oktawowych są dodawane do zarejestrowanych poziomów dźwięku i są przedstawione w poniższej tabeli.

Wartości regulacji dla LW w pasmach oktawowych

Pasmo oktawowe, Hz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Korekcja -7 -7 -10 -11 -12 -15 17 -20
Tolerancja: ± 5 dB
Przykładowe
wartości
78 78 75 74 73 70 68 65

Przykład:

Prędkość powietrza w przepustnicy JSM 800 800 (0,64m²) wynosi 8 m/s. Krzywe pokazują stratę ciśnienia 400 Pa przy otworze (a) 48° i poziomie hałasu 87 dB (1m²).
Obecne poziom hałasu wynosi:

LW 0,64 = LW 1,0 + 10 x Log 0,64 = 87 dB - 2 dB = 85 dB

Skorygowany zakres dźwięku podzielony przez poszczególne pasma oktawowe jest przedstawiony w tabeli wartości skorygowanych.

Klasa szczelności:

Powierzchnia łopatek m² Klasa szczelności
– 0,6 2
0,6 – 3

Maksymalna różnica ciśnień:

Szerokość przepustnicy Pa
1400 2500
1600 2350

Informacje ogólne dotyczące przepustnicy

Dostępne są typy przepustnic o wysokościach i szerokościach takich jakie podano w tabeli poniżej. Górne liczby w tabeli określają wagę (kg) poszczególnych przepustnic. Dolne liczby określają moment obrotowy przepustnic (Nm) dla doboru siłownika przepustnicy.

Moment
Nm
Typ silnika
5 LM
10 NM
20 SM
30 GM
 
B A
200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
100 kg
Nm
2,3
2,0
2,7
2,0

2,0
200 kg
Nm
2,7
2,0
3,0
2,0
3,3
2,0
3,6
2,0
5,4
2,0
7,1
4,0
300 kg
Nm
3,0
2,0
3,3
3,0
3,6
3,0
5,4
4,0
6,3
4,0
7,9
4,0
10,6
5,0
13,7
8,0
400 kg
Nm
3,3
3,0
3,6
3,0
5,4
4,0
6,3
4,0
7,1
4,0
8,6
4,0
11,7
5,0
14,7
8,0
17,7
8,0
20,7
8,0
500 kg
Nm
3,6
3,0
5,4
4,0
6,3
4,0
7,1
4,0
7,9
5,0
10,6
5,0
13,7
7,0
16,2
8,0
18,5
8,0
22,1
8,0
600 kg
Nm
3,9
4,0
6,3
4,0
7,1
4,0
7,9
5,0
8,6
5,0
12,7
5,0
14,7
8,0
17,7
8,0
20,7
8,0
23,6
8,0
800 kg
Nm
7,1
4,0
7,9
4,0
8,6
5,0
10,6
5,0
11,7
5,0
14,7
7,0
17,7
8,0
20,7
8,0
23,6
8,0
26,6
8,0
1000 kg
Nm
8,6
5,0
10,6
5,0
11,7
5,0
13,7
7,0
14,7
7,0
17,7
8,0
20,7
8,0
23,6
8,0
26,6
8,0
29,6
10,0
1200 kg
Nm
12,7
5,0
13,7
5,0
14,7
7,0
16,2
8,0
17,7
8,0
20,7
8,0
23,6
8,0
26,6
8,0
29,6
10,0
32,5
10,0
1400 kg
Nm
14,7
7,0
16,2
7,0
17,7
8,0
18,5
8,0
20,7
8,0
23,6
8,0
26,6
8,0
29,6
10,0
32,5
10,0
35,5
13,0
1600 kg
Nm
16,2
8,0
18,5
8,0
20,7
8,0
22,1
8,0
23,6
8,0
26,6
8,0
29,6
8,0
32,5
10,0
35,5
13,0
38,4
15,0

Wielkość B jest zawsze wielokrotnością 100 mm (szerokość łopatek). Przepustnice mogą być dostarczone w innej wersji, ale wolna powierzchnia będzie zawsze równa liczbie żaluzji pomnożonej przez 100 mm (minus grubość łopatek), a reszta będzie odsłonięta.
Na przykład, jeśli wybrana zostanie przepustnica o wymiarach A > 500 i B = 275 mm, to wolna przestrzeń w tej przepustnicy będzie taka sama jak w przepustnicy o wymiarach A = 500 i B > 200 mm (* minus grubość przepustnicy).

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »