Belki chłodzące

Belki chłodzące

Belki chłodzące

Belki chłodzące, systemy fasadowe, promienniki grzewcze i panele chłodzące wykorzystują wodę do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Powietrze w pomieszczeniu jest indukowane poprzez wężownicę belki, gdzie krąży ciepła lub zimna woda, co powoduje, że kontrolowane są temperatura i powietrze w pomieszczeniu, tworząc odpowiedni komfort. Poniższa grupa produktów zawiera również podwieszone lub zintegrowane belki chłodzące, ścienne panele chłodzące, belki do nawiewu powietrza, systemy fasadowe, panele grzewcze, wyposażenie kontrolne oraz elementy oświetleniowe.

Belki aktywne:

Belki pasywne:

Panele grzewczo-chłodzące:

Wyposażenie regulacyjne: