Regulator stałego wydatku VRL1

Regulator stałego wydatku VRL1

Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego wydatku VRL1
Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego wydatku VRL1
 • Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego wydatku VRL1
 • Regulatory stałego i zmiennego przepływu > Regulator stałego wydatku VRL1
Produkt marki Lindab

Regulator stałego wydatku z ręczną nastawą przepływu.

VRL1 jest regulatorem stałego wydatku, który ułatwia równoważenie systemów wentylacyjnych i zapewnia prawidłowy przepływ od samego początku.

Regulator kompensuje np. podłączenie i odłączenie części systemu, zabrudzenie filtrów i przewodów wentylacyjnych, siłę ciągu grawitacyjnego, działanie wiatru, otwarcie okna, itp.

Regulator w zakresie średnic ø80-250 spełnia wymagania klasy szczelności A w pozycji zamkniętej.​​​

ød1
[mm]
l
[mm]
Klasa szczelności
w położeniu zamkniętym
80 100 0
100 125 0
125 150 0
160 160 0
200 200 0
250 250 0

Podsumowanie

 • VRL1  regulator stałego wydatku z manualną zmianą nastawy przepływie,
 • średnice ø80-250,
 • zakres przepływu 4-295 l/s (13-1060 m³/h),
 • zakres ciśnienia 30-300 Pa.

Funkcja

Regulator stałego wydatku jest urządzeniem automatycznym, które utrzymuje zadany przepływ przy różnych ciśnieniach całkowicie mechanicznie i niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Siła wymagana do regulacji pochodzi ze strumienia przepływającego powietrza. Strumień powietrza przepływający przez łopatkę próbuje ją zamknąć i wytwarza moment zamykający. Jest to bilansowane przez przeciwną siłę otwierającą generowaną przez sprężynę. Im większy nacisk na łopatkę tym większe zamknięcie. Mieszek eliminuje oscylacje, które mogą występować w niekorzystnych warunkach roboczych.

Temperatura

Zakres roboczy: od +10 do +50°C.

Materiał

Obudowa i łopatka wykonane są ze specjalnego antystatycznego i odpornego na mikroorganizmy tworzywa sztucznego. Gładkie powierzchnie elementów przewodzących powietrze sprawiają, że regulator przepływu spełnia najsurowsze wymagania higieniczne.

Ustawienie i montaż

Przed zamontowaniem regulatora stałego przepływu VRL1 w kanale wentylacyjnym, należy ustawić żądaną wartość przepływu.

Żądany przepływ ustawia się za pomocą wskaźnika (1) na skali (2). Aby ustawić żądany przepływ, należy dokręcić śrubę regulacyjną (3) (rozmiar łba śruby TX8).

Podczas montazu, nalezy się upewnić, że kierunek przepływu (4) jest zgodny z kierunkiem przepływu powietrza w  instalacji.

Upewnij się, że kanały nie są zniekształconei że instalacja jest wolna od naprężeń. Uszczelki (5) muszą stykać się ze ściankami kanału, jak pokazano na rysunku, i muszą być ułożone w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu powietrza (4).

Łopatka regulatora musi się cały czas swobodnie poruszać.

Każdy regulator przepływu VRL1 posiada naklejkę, na której powinna znajdować się ustawiona wartość przepływu (6).

Regulacja dokładności

Regulatory są kalibrowane fabrycznie w całym ich zakresie roboczym. Urządzenia utrzymują stały przepływ w zakresie około ±5 do ±10% ustawionego przepływu. Większe odchylenia występują przy niższych przepływach, szczególnie w przypadku małych rozmiarów.

Ustawienie przepływu

Regulatory  nie są dostarczone z fabryki ze wstępnie ustawionym przepływem. Przepływ można bardzo łatwo ustawić samodzielnie zgodnie z instrukcją danego produktu.

Tolerancja zakłóceń

W celu osiągnięcia zadanej dokładności dla nastawionego przepływu wymagane są odpowiednie proste odcinki kanału przed i za urządzeniem. Montaż w pobliżu źródła zakłóceń (kolano, redukcja, trójnik itp.) zmniejsza dokładność regulacji i przepływ może odbiegać od wartości zadanej.

Za klapą przeciwpożarową:

Za redukcją do mniejszej średnicy:

Za redukcją do większej średnicy:

Za kolanem:

Za trójnikiem:

W instalacji łączonej ze skrzynką rozprężną:

Zakresy ciśnienia i przepływu oraz generowany hałas

Wykresy przedstawiają poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową A [dB]. Krzywe umożliwiają szybkie porównanie. Dla dokładniejszych obliczeń prosimy o korzystanie z tabel.

Przykład:

Przyjmując:

 • średnica 160 mm,
 • przepływ 40 l/s,
 • spadek ciśnienia 100 Pa.

Z wykresu mamy:

 • Poziom dźwięku A,
 • poziom mocy ok. 43 dB.

Z tabeli mamy:

 • poziom mocy akustycznej jak poniżej.
Częstotliwość środkowa [Hz] 63 125 250 500 1k 4k 8k
Poziom mocy akustycznej [dB] 46 50 46 41 37 26 24

Objaśnienia do schematów:

 • v : prędkość powietrza,
 • Δpt : strata ciśnienia,
 • q : strumień objętości.

Poziom mocy akustycznej LW, [dB] emitowany do kanału w pasmach oktawowych 1–8, 63–8000 Hz, w funkcji średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.

ød1 = 80 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 4k 8k 63 125 250 500 1k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1,0 m/s, przepływ 5 l/s Średnia prędkość ok. 2,0 m/s, przepływ 10 l/s
300 49 45 45 43 41 32 25 51 53 51 49 46 37 31
200 47 43 43 40 37 26 21 49 52 49 46 42 31 27
100 45 41 39 34 30 <20 <20 47 49 46 40 35 22 <20
30 40 37 33 23 <20 <20 <20 42 45 39 30 22 <20 <20
Średnia prędkość ok. 4,0 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 6,0 m/s, przepływ 30 l/s
300 53 61 58 56 50 42 36 54 66 62 59 53 45 40
200 51 60 56 52 46 36 32 52 64 60 56 49 39 35
100 49 57 52 46 39 27 25 50 62 56 50 42 30 28
30 44 53 46 36 27 <20 <20 45 58 50 39 29 <20 <20

ød1 = 100 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 4k 8k 63 125 250 500 1k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1,0 m/s, przepływ 8 l/s Średnia prędkość ok. 2,0 m/s, przepływ 16 l/s
300 48 46 46 45 43 33 27 51 54 52 50 47 38 33
200 47 45 44 41 39 28 23 49 52 50 47 43 33 28
100 44 42 40 35 31 <20 <20 47 49 46 40 35 23 21
30 39 37 33 24 <20 <20 <20 42 45 39 29 22 <20 <20
Średnia prędkość ok. 4,0 m/s, przepływ 31 l/s Średnia prędkość ok. 6,0 m/s, przepływ 47 l/s
300 54 61 58 56 51 44 38 55 66 62 59 54 46 42
200 52 60 56 52 47 38 34 54 64 60 55 50 41 37
100 49 57 52 46 40 28 27 51 61 56 49 42 31 30
30 44 52 45 35 27 <20 <20 46 57 49 38 29 <20 <20

ød1 = 125 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 4k 8k 63 125 250 500 1k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1,0 m/s, przepływ 12 l/s Średnia prędkość ok. 2,0 m/s, przepływ 24 l/s
300 48 47 47 46 45 35 29 51 54 53 51 49 40 35
200 46 46 45 42 40 29 25 50 53 50 47 44 34 30
100 43 43 40 36 32 <20 <20 46 50 46 41 36 25 22
30 38 37 32 24 <20 <20 <20 41 44 38 29 23 <20 <20
Średnia prędkość ok. 4,0 m/s, przepływ 49 l/s Średnia prędkość ok. 6,0 m/s, przepływ 74 l/s
300 55 61 59 56 53 45 40 57 65 62 59 55 48 44
200 53 60 56 52 48 39 36 55 64 60 55 50 42 39
100 50 57 52 46 40 30 28 52 61 55 49 42 33 31
30 45 51 44 34 26 <20 <20 47 56 47 37 29 <20 <20

ød1 = 160 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 4k 8k 63 125 250 500 1k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1,0 m/s, przepływ 20 l/s Średnia prędkość ok. 2,0 m/s, przepływ 40 l/s
300 47 49 49 48 47 37 31 52 55 54 52 50 42 37
200 45 47 46 44 42 38 27 50 53 51 48 45 36 32
100 42 43 41 37 34 21 <20 46 50 46 41 37 26 24
30 36 37 32 25 <20 <20 <20 41 44 38 29 23 <20 <20
Średnia prędkość ok. 4,0 m/s, przepływ 81 l/s Średnia prędkość ok. 6,0 m/s, przepływ 121 l/s
300 56 62 59 57 54 47 43 59 65 62 59 56 50 46
200 54 60 56 53 49 41 38 57 63 59 55 51 44 41
100 51 56 51 45 41 31 30 53 60 54 48 38 34 33
30 45 50 43 33 26 <20 <20 48 54 46 36 28 <20 <20

ød1 = 200 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 4k 8k 63 125 250 500 1k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1,0 m/s, przepływ 31 l/s Średnia prędkość ok. 2,0 m/s, przepływ 63 l/s
300 47 50 50 50 49 38 33 52 56 55 53 52 43 39
200 45 48 47 45 44 32 28 50 54 52 49 47 38 34
100 41 44 41 38 35 22 <20 46 50 46 42 38 28 25
30 35 38 32 25 20 <20 <20 40 43 37 29 23 <20 <20
Średnia prędkość ok. 4,0 m/s, przepływ 126 l/s Średnia prędkość ok. 6,0 m/s, przepływ 189 l/s
300 57 62 60 57 55 49 45 60 65 63 59 56 52 48
200 55 60 57 53 50 43 40 58 63 59 55 51 46 43
100 51 56 51 45 41 33 31 54 59 54 47 43 36 34
30 45 49 42 32 26 <20 <20 48 53 45 34 28 <20 <20

ød1 = 250 mm:

Spadek
ciśnienia
[Pa]
Częstotliwość [Hz] Częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1k 4k 8k 63 125 250 500 1k 4k 8k
Średnia prędkość ok. 1,0 m/s, przepływ 49 l/s Średnia prędkość ok. 2,0 m/s, przepływ 98 l/s
300 46 51 51 51 50 40 36 52 57 56 54 53 45 41
200 44 49 48 47 45 34 30 50 54 52 50 48 39 36
100 40 45 42 39 36 24 21 46 50 46 42 39 29 27
30 34 38 32 25 21 <20 <20 40 43 36 28 23 <20 <20
Średnia prędkość ok. 4,0 m/s, przepływ 196 l/s Średnia prędkość ok. 6,0 m/s, przepływ 294 l/s
300 58 62 60 57 56 50 47 61 65 63 59 57 53 50
200 56 60 57 53 51 44 41 59 63 59 55 52 47 45
100 52 55 51 45 42 34 32 56 59 53 47 43 37 36
30 46 48 41 31 26 <20 <20 49 51 43 33 28 <20 <20

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Gwarancje:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »