Przepustnice standardowe

Przepustnice standardowe

Przepustnice standardowe

Przepustnica wentylacyjna to jeden z elementów tworzących system wentylacyjny, biorący udział w rozprowadzaniu powietrza. Jej zadaniem jest regulacja i odcinanie dopływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym.

Direct Vent

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła DS(E)/DSL

Direct Vent

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła pod siłownik DSB(E)/DSBL

Direct Vent

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła szczelna odcinająca DTL/DTBL

Direct Vent

Przepustnica kanałowa typu IRIS

Lindab

Przepustnica odcinająca DSU

Lindab

Przepustnica odcinająca DTMU

Lindab

Przepustnica odcinająca DTU

Lindab

Przepustnica odcinająca pod siłownik DTH1U

Lindab

Przepustnica odcinająca pod siłownik DTH2U

Lindab

Przepustnica odcinająca z silnikiem DSUSN

Lindab

Przepustnica odcinająca z siłownikiem DTBCU

Lindab

Przepustnica odcinająca z siłownikiem DTBLU

Lindab

Przepustnica odcinająca z siłownikiem DTPU

Lindab

Przepustnica odcinająca, siłownik szybkoobrotowy DTFU

Lindab

Przepustnica regulacyjna DRU

Lindab

Przepustnica regulacyjna DTBVU

Lindab

Przepustnica regulacyjna z silnikiem DSVUSN

Lindab

Przepustnica typu IRIS DIRU

Lindab

Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRBU

Lindab

Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRVU

Direct Vent

Przepustnica wielopłaszczyznowa z przyłączem okrągłym DSL‑PW/DSL‑PW-SI

Lindab

Przepustnica z podstawką pod siłownik DTHU

Lindab

Przepustnica zamykająca z siłownikiem DTBU