Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne stosowane są do tłumienia hałasu w przewodach wentylacyjnych o przekroju okrągłym lub prostokątnym. Standardowo wykonywane są z blachy ocynkowanej, natomiast warstwę tłumiącą stanowi wełna mineralna. Produkty te rozróżnia się na zastosowanie: do kanałów okrągłych, do kanałów prostokątnych, tłumiki do niskiej zabudowy oraz ze względu na budowę tłumika: tłumiki „sztywne” i tłumiki elastyczne.

Okrągłe:

Prostokątne:

Elastyczne: