Tłumik prostokątny kątowy BDLD

Tłumik prostokątny kątowy BDLD

Tłumik prostokątny kątowy BDLD

Prostokątne > Tłumik prostokątny kątowy BDLD
Prostokątne > Tłumik prostokątny kątowy BDLD
 • Prostokątne > Tłumik prostokątny kątowy BDLD
 • Prostokątne > Tłumik prostokątny kątowy BDLD
Produkt marki Lindab

Tłumik BDLD to prostokątny tłumik kątowy o standardowej konstrukcji.
Dostępne rozmiary w przypadku montażu poziomego od (a×b) 400×300 mm do 2400×2400 mm oraz w przypadku montażu pionowego od 400×300 mm do 2000×500 mm.

Konstrukcja

Tłumik BDLD jest zbudowany z trapezowej blachy z przetłoczeniami zapewniającej stabilność i zmniejszającą ryzyko oscylacji na skutek wibracji. Tłumik BDLD został zaprojektowany z myślą o niskim spadku ciśnienia, a poszczególne kombinacje kulis dobrze tłumią dźwięki, szczególnie w niskich częstotliwościach. Materiał izolacyjny został dobrany, aby zapewnić dobre właściwości akustyczne, niską wagę i możliwość czyszczenia. BDLD spełnia wymagania klasy szczelności C i klasy ciśnienia 2 zgodnie z normą EN 1507:2006.
Przebadano zgodnie z normą ISO 7235.
Tłumik BDLD jest wyposażony w ramki łączące typu RJFP lub LS.

Dobór tłumików BDLD

Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.

Akcesoria

Tłumik jest również dostępny z następującymi akcesoriami/opcjami:

 • TRA: nieizolowany otwór rewizyjny;
 • TRB: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej EI30;*
 • TRC: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej EI60;*
 • AIA: izolacja ogniochronna 50 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 100 mm);
 • AIB: izolacja ogniochronna 100 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 200 mm);
 • AIA+TRB: izolacja ogniochronna 50 mm i pokrywa rewizyjna (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 100 mm);
 • AIB+TRC: izolacja ogniochronna 100 mm i pokrywa rewizyjna(uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 200 mm).

* przy zamawianiu należy podać grubość izolacji.

W przypadku chęci zamówienia specjalnych rozmiarów i materiałów, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Lindab.

Tłumiki można zaprojektować ręcznie; w celu uzyskania większej liczby kombinacji tłumików i szybszych obliczeń należy użyć narzędzia online LindQST lub DIMsilencer.

A - Należy określić wymiary przyłączy i miejsce instalacji (nawiew/wywiew).

 • Szerokość: 800 mm,
 • Wysokość: 1000 mm,
 • Długość: 150 mm,
 • Lokalizacja: wywiew powietrza.

» BDLD-800-1000-150-3008

B - Należy określić poziom mocy akustycznej przed tłumikiem.

Odczytaj wartość tłumienia z tabel.
Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem,bez uwzględniania przepływu (bez uwzględniania szumów własnych).

Tłumienie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Opór Szumy własne na wlocie
Poziom mocy akustycznej
przed tłumikiem
72 73 73 64 62 59 52 44
Tłumienie z tabeli 3 10 17 17 16 16 17 17 1,8 1,6
Poziom mocy akustycznej
za tłumikiem bez uwzględniania
szumów własnych
69 63 56 47 46 43 35 27

C - Należy wyznaczyć stratę ciśnienia za pomocą wykresu.

W tym przypadku mamy do czynienia z prostymi kanałami przed i za tłumikiem.

Strata ciśnienia

Powierzchnia: 0,8 m² Przepływ powietrza: 400 l/s
Wykres spadku ciśnienia;
podaj opór, powierzchnię i prędkość powietrza
Prędkość powietrza: 5 m/s Strata ciśnienia: 28 Pa
Korekta przy zakłóceniu zgodnie z tabelą Współczynnik: 1
Strata ciśnienia
po korekcie:
28 Pa

D - Należy określić hałas wytwarzany przez tłumik przy obecnym przepływie powietrza (szumy własne).

Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem z uwzględnieniem hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Hałas wytwarzany przez urządzenie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Wykres "Hałas wytwarzany przez urządzenie";
podaj opór i prędkość powietrza
59 56 49 46 44 40 36 28
Korekta dla powierzchni przekroju poprzecznego brutto -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hałas wytwarzany przez urządzenie 58 55 48 45 43 39 35 27
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem 69 64 57 49 48 44 38 30

Logarytmiczne zsumowanie hałasu wytwarzanego przez urządzenie i poziomu mocy akustycznej za tłumikiem bez hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Strata ciśnienia

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

 • 1: Oblicz powierzchnię przekroju poprzecznego brutto a × b w m².
 • 2: Przejdź poziomo na wykresie do wybranego przepływu powietrza, l/s.
 • 3: Przejdź do oporu odczytanego z tabel.
 • 4: Odczytaj wartość spadku ciśnienia na tłumiku, na prostym przyłączu kanałów przed i za tłumikiem, (korekta spadku ciśnienia równa 1,0). Informacje o innych wariantach przyłączeń można znaleźć w tabeli korekt.
 • 5: Odczytaj prędkość przepływu powietrza, której używa się do obliczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Aktualna strata ciśnienia = odczytana strata ciśnienia × korekta
D = większa wartość pomiędzy wymiarami a lub b tłumika.

Tabela zawiera wybór najczęstszych przypadków zakłóceń.

Przed tłumikiem Tłumik Za tłumikiem
Odległość przed tłumikiem Odległość za tłumikiem
3xD 2xD 1xD 0xD 0xD 1xD 2xD 3xD Korekta
Kanał Tłumik Kanał 1,0
  
Kolano Tłumik Kanał 1,1
Kolano Tłumik Kanał 1,2
Kolano Tłumik Kanał 1,4
Kolano Tłumik Kanał 1,5
  
Kanał Tłumik Kolano 1,2
Kanał Tłumik Kolano 1,3
  
Kolano Tłumik Kolano 1,3
Kolano Tłumik Kolano 1,4
Kolano Tłumik Kolano 1,5
Kolano Tłumik Kolano 1,6
Kolano Tłumik Kolano 1,7
Kolano Tłumik Kolano 1,8
Kolano Tłumik Kolano 1,9
Kolano Tłumik Kolano 2,0
  
Komora Tłumik Odgałęzienie kanału 2,0
  
Kanał Tłumik Komora 3,0
  
Komora Tłumik Komora 3,5

Sumowanie logarytmiczne

Hałas wytworzony przez urządzenie dla każdego pasma częstotliwości

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

 • 6: Na podstawie lokalizacji tłumika należy zdecydować, czy użyć wykresu do wlotu czy wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na nawiewie to należy skorzystać z wykresu do strony wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na wyciągu to należy skorzystać z wykresu do strony wlotu

 • 7: Przejdź poziomo do odpowiedniego wykresu, przy aktualnej prędkości powietrza, do poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
 • 8: Następnie przejdź pionowo w górę do skrzyżowania linii z różnymi pasmami częstotliwości.
 • 9: Odczytaj poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, przy powierzchni przekroju poprzecznego brutto 1 m², dla każdego pasma częstotliwości.. W przykładzie pokazano tylko odczyt dla częstotliwości 8000 Hz.
 • 10: Dodaj lub odejmij poprawkę na aktualną wartość powierzchni przekroju poprzecznego brutto.


Hałas wytwarzany przez urządzenie na wlocie / Hałas wytwarzany przez urządzenie na wylocie

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem można obliczyć dla wszystkich częstotliwości poprzez logarytmiczne zsumowanie:
"Hałasu wytwarzanego przez urządzenie (szumy własne)" i "Poziomu mocy akustycznej przed tłumikiem minus wartość tłumienia".

Na przedstawionym przykładzie podano częstotliwość 8000 Hz:

Hałas wytwarzany przez urządzenie = 28 dB - 1 dB = 27dB
Poziom mocy akustycznej przed tłumikiem - tłumienie: 44 dB - 17 dB = 27dB
Suma logarytmiczna 27 i 27 = 30 dB

Odczytaj sumę logarytmiczną z wykresu.

øa
[mm]
Kod Długość
odgałęzień
(x+y)/2
[mm]
Opór
[mm]
Hałas wytwarzany
przez urządzenie
Wlot/wylot
Tłumienie / częstotliwość [dB]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
400 3006 150 3,3 2,0 1 6 16 17 17 14 13 15
400 3009 150 3,3 2,0 1 7 12 12 13 12 11 12
400 3010 150 7,1 2,7 1 8 14 14 14 13 12 13
400 3006 300 3,6 2,0 1 8 20 23 25 20 17 17
400 3009 300 3,4 2,0 1 8 15 16 17 14 13 13
400 3010 300 7,4 2,7 2 10 18 19 20 16 14 15
400 3006 450 3,8 2,0 1 9 23 29 34 26 21 20
400 3009 450 3,5 2,0 2 10 19 20 22 17 14 14
400 3010 450 7,6 2,7 2 12 22 24 26 20 17 16
500 3006 150 2,0 1,7 1 7 15 15 15 14 13 14
500 3007 150 6,0 2,5 2 8 21 22 20 17 17 19
500 3014 150 12,4 3,3 2 11 15 15 15 14 13 14
500 3006 300 2,1 1,7 1 8 18 19 21 18 16 16
500 3007 300 6,7 2,5 2 10 25 29 31 27 23 23
500 3014 300 12,8 3,3 3 13 20 21 21 18 16 16
500 3006 450 2,2 1,7 2 9 20 24 27 22 18 18
500 3007 450 7,5 2,5 3 12 29 35 42 36 29 27
500 3014 450 13,2 3,3 4 16 25 26 27 22 18 18
600 3006 150 1,5 1,5 2 7 14 14 14 14 14 14
600 3007 150 3,3 2,0 2 9 19 19 18 16 17 18
600 3008 150 9,6 3,0 3 11 26 27 24 20 20 22
600 3006 300 1,5 1,5 2 8 17 17 18 16 15 16
600 3007 300 3,6 2,0 2 10 23 25 27 23 20 21
600 3008 300 11,1 3,0 4 13 30 34 34 29 26 27
600 3006 450 1,6 1,5 2 9 19 21 23 19 17 17
600 3007 450 3,8 2,0 3 12 26 31 36 29 24 23
600 3008 450 12,7 3,0 4 15 34 40 45 39 33 31
700 3008 150 2,3 1,8 3 9 18 18 17 16 16 18
700 3011 150 8,0 2,8 4 12 22 22 20 18 19 20
700 3012 150 5,0 2,3 3 11 17 17 16 16 16 17
700 3008 300 2,4 1,8 3 11 21 22 23 21 19 20
700 3011 300 8,7 2,8 4 14 27 29 31 26 23 24
700 3012 300 5,2 2,3 4 13 21 22 22 20 18 19
700 3008 450 2,5 1,8 3 12 24 27 30 25 22 22
700 3011 450 9,4 2,8 5 16 31 36 41 34 28 27
700 3012 450 5,4 2,3 4 15 25 27 28 24 21 20
800 3008 150 1,8 1,6 3 10 17 17 16 16 17 17
800 3009 150 3,3 2,0 4 11 22 21 19 19 19 21
800 3012 150 4,7 2,3 4 12 20 20 18 18 18 20
800 3015 150 19,2 4,0 6 16 26 26 23 21 22 23
800 3008 300 1,8 1,6 3 11 20 21 21 20 19 19
800 3009 300 3,6 2,0 4 13 25 27 28 25 23 23
800 3012 300 5,0 2,3 4 14 24 26 26 23 22 22
800 3015 300 21,1 4,0 7 19 31 34 33 30 27 28
800 3008 450 1,9 1,6 3 12 23 25 27 23 21 20
800 3009 450 3,8 2,0 4 14 28 33 37 31 27 26
800 3012 450 5,3 2,3 5 16 28 31 33 28 25 24
800 3015 450 22,9 4,0 8 21 37 41 44 40 33 32
900 3008 150 1,5 1,5 3 10 17 16 15 16 17 17
900 3010 150 4,5 2,3 5 13 25 25 22 21 22 23
900 3011 150 9,6 3,0 7 15 30 31 26 23 25 27
900 3013 150 3,3 2,0 5 13 19 18 17 17 18 19
900 3008 300 1,5 1,5 3 11 19 19 20 19 18 19
900 3010 300 5,0 2,3 5 15 29 31 32 29 27 27
900 3011 300 11,1 3,0 7 17 34 38 37 33 31 32
900 3013 300 3,5 2,0 5 14 22 23 23 21 21 21
900 3008 450 1,6 1,5 3 12 22 23 24 22 20 20
900 3010 450 5,5 2,3 6 16 33 38 43 37 31 31
900 3011 450 12,7 3,0 7 19 38 44 47 42 37 36
900 3013 450 3,6 2,0 5 16 26 28 29 25 23 23
1000 3009 150 2,0 1,7 5 12 20 19 18 18 19 20
1000 3010 150 3,3 2,0 6 13 24 23 20 20 21 23
1000 3011 150 6,0 2,5 7 15 28 28 24 23 24 26
1000 3014 150 19,2 4,0 9 18 32 32 27 24 26 29
1000 3009 300 2,1 1,7 5 13 23 23 23 22 22 22
1000 3010 300 3,6 2,0 6 15 27 29 29 27 25 26
1000 3011 300 6,7 2,5 7 16 32 35 35 32 30 30
1000 3014 300 22,0 4,0 10 21 37 39 37 34 32 33
1000 3009 450 2,2 1,7 5 14 25 27 29 26 24 24
1000 3010 450 3,8 2,0 6 16 31 35 38 33 29 28
1000 3011 450 7,5 2,5 7 18 36 41 45 42 36 35
1000 3014 450 24,8 4,0 10 24 42 46 48 43 39 38
1200 3010 150 1,5 1,5 6 13 19 17 17 18 19 20
1200 3011 150 2,1 1,7 7 14 22 21 19 20 21 22
1200 3012 150 3,3 2,0 8 15 26 24 21 22 24 25
1200 3014 150 9,6 3,0 11 18 34 34 28 26 29 31
1200 3018 150 19,2 4,0 12 21 34 34 28 26 29 31
1200 3010 300 1,5 1,5 6 14 21 21 21 21 21 21
1200 3011 300 2,3 1,7 7 15 25 25 25 24 24 24
1200 3012 300 3,6 2,0 8 17 29 30 30 28 27 28
1200 3014 300 11,1 3,0 11 20 38 41 38 36 35 36
1200 3018 300 22,0 4,0 13 24 39 41 38 36 35 36
1200 3010 450 1,6 1,5 6 15 24 24 25 24 23 22
1200 3011 450 2,4 1,7 7 16 28 30 31 29 27 26
1200 3012 450 3,8 2,0 8 18 32 36 39 34 31 31
1200 3014 450 12,7 3,0 11 22 42 47 49 45 41 40
1200 3018 450 24,8 4,0 14 27 44 48 49 45 41 40
1400 3012 150 1,6 1,6 8 15 21 19 18 20 22 22
1400 3013 150 2,3 1,8 9 16 24 22 20 22 23 25
1400 3014 150 3,3 2,0 10 17 27 26 22 23 26 27
1400 3015 150 5,0 2,3 12 19 31 30 25 25 28 30
1400 3016 150 8,0 2,8 13 20 35 34 28 27 30 33
1400 3020 150 19,2 4,0 16 24 36 36 29 28 31 34
1400 3022 150 5,0 2,3 11 20 23 21 19 21 23 24
1400 3012 300 1,7 1,6 8 16 24 23 23 23 23 24
1400 3013 300 2,4 1,8 9 17 27 27 26 26 26 27
1400 3014 300 3,6 2,0 10 19 31 32 31 30 29 30
1400 3015 300 5,5 2,3 12 20 35 36 35 34 33 33
1400 3016 300 9,2 2,8 14 22 39 41 38 37 36 37
1400 3020 300 22,0 4,0 17 27 41 43 39 38 37 38
1400 3022 300 5,2 2,3 11 22 27 26 25 25 25 25
1400 3012 450 1,8 1,6 8 17 26 27 27 26 25 25
1400 3013 450 2,5 1,8 9 19 30 32 33 31 29 29
1400 3014 450 3,8 2,0 10 20 34 38 39 36 33 32
1400 3015 450 6,1 2,3 12 22 39 42 46 42 38 37
1400 3016 450 10,4 2,8 14 24 43 47 49 46 42 41
1400 3020 450 24,8 4,0 17 29 46 50 50 47 44 43
1400 3022 450 5,4 2,3 11 24 31 31 31 29 28 27
1600 3013 150 1,8 1,6 9 16 23 20 19 21 23 24
1600 3015 150 3,3 2,0 11 18 28 26 22 24 26 28
1600 3016 150 4,7 2,3 13 20 31 30 25 26 28 30
1600 3017 150 7,1 2,7 14 21 35 34 27 28 31 33
1600 3023 150 3,3 2,0 10 20 21 19 17 20 22 22
1600 3025 150 19,2 4,0 17 26 33 32 26 27 30 32
1600 3013 300 1,8 1,6 9 17 25 24 24 24 25 25
1600 3015 300 3,6 2,0 12 20 31 32 31 30 30 31
1600 3016 300 5,2 2,3 13 21 35 36 35 34 33 34
1600 3017 300 8,0 2,7 15 23 39 40 38 37 36 37
1600 3023 300 3,4 2,0 11 21 24 23 22 23 23 23
1600 3025 300 21,1 4,0 18 29 39 40 37 36 36 36
1600 3013 450 1,9 1,6 9 18 28 28 29 28 27 27
1600 3015 450 3,8 2,0 12 21 35 38 40 36 34 33
1600 3016 450 5,7 2,3 13 23 39 43 46 42 38 38
1600 3017 450 9,0 2,7 15 25 43 47 49 46 42 42
1600 3023 450 3,5 2,0 11 23 27 27 26 26 25 25
1600 3025 450 22,9 4,0 19 32 45 47 48 46 41 40
1800 3014 150 1,9 1,6 9 16 23 21 19 21 23 24
1800 3016 150 3,3 2,0 11 18 28 26 22 24 26 28
1800 3019 150 9,6 3,0 16 22 37 37 29 29 32 35
1800 3026 150 4,5 2,3 12 21 23 21 19 21 23 24
1800 3027 150 9,6 3,0 14 23 28 26 22 24 26 28
1800 3030 150 11,8 3,3 15 25 27 25 22 23 26 27
1800 3014 300 2,0 1,6 9 17 26 25 25 25 25 26
1800 3016 300 3,6 2,0 12 20 31 32 31 30 30 31
1800 3019 300 11,1 3,0 16 24 41 43 40 38 38 39
1800 3026 300 4,7 2,3 12 23 27 26 24 25 25 26
1800 3027 300 10,1 3,0 15 26 33 33 31 30 30 31
1800 3030 300 12,5 3,3 16 27 32 32 30 29 29 30
1800 3014 450 2,1 1,6 9 19 28 29 30 29 28 27
1800 3016 450 3,8 2,0 12 21 35 38 40 36 34 33
1800 3019 450 12,7 3,0 16 26 46 50 50 48 45 44
1800 3026 450 4,9 2,3 12 24 30 30 30 28 28 27
1800 3027 450 10,7 3,0 16 28 38 40 40 36 34 33
1800 3030 450 13,1 3,3 16 30 37 38 37 35 33 32
2000 3016 150 2,0 1,7 9 17 24 22 19 22 24 24
2000 3018 150 3,3 2,0 11 18 28 26 22 24 26 28
2000 3019 150 4,4 2,2 13 19 30 29 24 25 28 30
2000 3020 150 6,0 2,5 14 20 33 32 26 27 30 32
2000 3021 150 8,4 2,9 15 22 36 36 28 28 32 34
2000 3026 150 19,2 4,0 18 25 37 37 29 29 32 35
2000 3029 150 12,4 3,3 16 24 30 28 24 25 28 29
2000 3016 300 2,1 1,7 9 18 26 26 25 25 26 26
2000 3018 300 3,6 2,0 12 20 31 32 31 30 30 31
2000 3019 300 4,8 2,2 13 21 34 35 35 33 33 33
2000 3020 300 6,7 2,5 14 22 37 39 37 36 36 36
2000 3021 300 9,7 2,9 15 24 40 42 39 38 38 38
2000 3026 300 22,0 4,0 19 28 42 44 40 38 38 39
2000 3029 300 13,3 3,3 16 27 35 36 34 32 32 33
2000 3016 450 2,2 1,7 10 19 29 30 31 29 28 28
2000 3018 450 3,8 2,0 12 21 35 38 40 36 34 33
2000 3019 450 5,3 2,2 13 23 38 42 46 41 37 37
2000 3020 450 7,5 2,5 14 24 41 45 48 46 41 40
2000 3021 450 11,0 2,9 16 25 44 49 50 47 44 43
2000 3026 450 24,8 4,0 19 31 47 51 50 48 45 44
2000 3029 450 14,2 3,3 17 29 41 43 44 40 37 36

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »