Tłumik prostokątny prosty DLD

Tłumik prostokątny prosty DLD

Tłumik prostokątny prosty DLD

Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLD
Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLD
 • Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLD
 • Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLD
Produkt marki Lindab

Tłumik DLD to prostokątny tłumik prosty o standardowej konstrukcji. Tłumik może być wykonany w rozmiarach odpowiadających wszystkim standardowym rozmiarom kanałów.

Konstrukcja

Tłumik DLD jest zbudowany z trapezowej blachy z przetłoczeniami zapewniającej stabilność i zmniejszającą ryzyko naturalnych oscylacji na skutek wibracji. Tłumik DLD został zaprojektowany z myślą o niskim oporze powietrza, a poszczególne kombinacje kulis dobrze tłumią dźwięki, szczególnie w niskich częstotliwościach. Materiał izolacyjny został dobrany,, aby zapewnić dobre właściwości akustyczne, mały ciężar i możliwość czyszczenia. DLD spełnia wymagania klasy szczelności C i klasy ciśnienia 2 zgodnie z normą EN 1507:2006. DLD jest wyposażony w ramkę łączącą typu RJFP lub LS.

Dobór tłumików DLD

Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.

Przebadany zgodnie z normą ISO 7235.

Materiał to stal ocynkowana.

Wymiary:

 • standardowe długości (l): 650, 1250, 1850, 2450 mm;
 • standardowe wysokości (b): 300, 600, 900 , 1200, 1800 mm;
 • w przypadku chęci zakupu materiałów i rozmiarów specjalnych prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

Tłumik można również zakupić z następującymi akcesoriami/opcjami:

 • TRA: nieizolowany otwór rewizyjny;
 • TRB: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej EI30*;
 • TRC: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej EI60*;
 • AIA: izolacja ogniochronna 50 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 100 mm)
 • AIB: izolacja ogniochronna 100 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 200 mm);
 • AIA+TRB: izolacja przeciwpożarowa 50 mm i pokrywa rewizyjna (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 100 mm);
 • AIB+TRC: izolacja przeciwpożarowa 100 mm i pokrywa rewizyjna (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 200 mm).

Wymiary otworów są dostosowane do czyszczenia i kontroli wszystkich odstępów między kulisami.

* przy zamawianiu należy podać grubość izolacji.

Tłumiki można zaprojektować ręcznie; w celu uzyskania większej liczby kombinacji tłumików i szybszych obliczeń należy użyć narzędzia online LindQST lub DIMsilencer:

A - Należy określić wymiary przyłączy i miejsce instalacji (nawiew/wywiew):

 • szerokość: 800 mm,
 • wysokość: 1000 mm,
 • długość: 1250 mm,
 • lokalizacja: wywiew powietrza.

» DLD-800-1000-1250-1016

B - Należy określić poziom mocy akustycznej przed tłumikiem.

Odczytaj wartość tłumienia z tabel.
Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem bez uwzględniania przepływu (bez uwzględniania szumów własnych).

Tłumienie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Opór Szumy własne na wlocie
Poziom mocy akustycznej
przed tłumikiem
72 73 73 64 62 59 52 44
Tłumienie z tabeli 3 9 16 23 23 17 12 9 2,8 2,7
Poziom mocy akustycznej
za tłumikiem bez hałasu
wytwarzanego przez urządzenie
69 64 57 41 39 42 40 35

C - Należy wyznaczyć stratę ciśnienia za pomocą wykresu.

W tym przypadku mamy do czynienia z prostymi kanałami przed i za tłumikiem.

Strata ciśnienia

Powierzchnia: 0,8 m² Przepływ powietrza: 400 l/s
Wykres spadku ciśnienia; podaj opór,
powierzchnię i prędkość powietrza
Prędkość powietrza: 5 m/s Strata ciśnienia: 42 Pa
Korekta przy zakłóceniu zgodnie z tabelą Współczynnik: 1
Strata ciśnienia
po korekcie:
42 Pa

D - Należy określić hałas wytwarzany przez tłumik przy obecnym przepływie powietrza (szumy własne).

Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem z uwzględnieniem hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Hałas wytwarzany przez urządzenie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Wykres "Hałas wytwarzany przez urządzenie";
podaj opór i prędkość powietrza
59 55 54 51 48 45 41 35
Korekta dla powierzchni przekroju poprzecznego brutto -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hałas wytwarzany przez urządzenie 58 54 53 50 47 44 40 34
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem 69 64 58 51 48 46 43 38

Logarytmiczne zsumowanie hałasu wytwarzanego przez urządzenie i poziomu mocy akustycznej za tłumikiem bez hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Strata ciśnienia

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

 • 1: Oblicz powierzchnię przekroju poprzecznego brutto a × b in m².
 • 2: Przejdź poziomo na wykresie do wybranego przepływu powietrza, l/s.
 • 3: Przejdź do oporu odczytanego z tabel.
 • 4: Odczytaj wartość spadku ciśnienia na tłumiku, na prostym przyłączu kanałów przed i za tłumikiem, (korekta spadku ciśnienia równa 1.0). Informacje o innych wariantach przyłączeń można znaleźć w tabeli korekt.
 • 5: Odczytaj prędkość przepływu powietrza, której używa się do obliczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Aktualna strata ciśnienia = odczytana strata ciśnienia × korekta
D = większa wartość pomiędzy wymiarami a lub b tłumika.

Tabela zawiera wybór najczęstszych przypadków zakłóceń.

Przed tłumikiem Tłumik Za tłumikiem
Odległość przed tłumikiem Odległość za tłumikiem
3xD 2xD 1xD 0xD 0xD 1xD 2xD 3xD Korekta
Kanał Tłumik Kanał 1,0
  
Kolano Tłumik Kanał 1,1
Kolano Tłumik Kanał 1,2
Kolano Tłumik Kanał 1,4
Kolano Tłumik Kanał 1,5
  
Kanał Tłumik Kolano 1,2
Kanał Tłumik Bend 1,3
  
Kolano Tłumik Kolano 1,3
Kolano Tłumik Bend 1,4
Kolano Tłumik Kolano 1,5
Kolano Tłumik Bend 1,6
Kolano Tłumik Kolano 1,7
Kolano Tłumik Bend 1,8
Kolano Tłumik Kolano 1,9
Kolano Tłumik Bend 2,0
  
Komora Tłumik Odgałęzienie kanału 2,0
  
Kanał Tłumik Komora 3,0
  
Komora Tłumik Komora 3,5

Suma logarytmiczna

Hałas wytworzony przez urządzenie dla każdego pasma częstotliwości

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

 • 6: Na podstawie lokalizacji tłumika należy zdecydować, czy użyć wykresu do wlotu czy wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na nawiewie to należy skorzystać z wykresu do strony wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na wyciągu to należy skorzystać z wykresu do strony wlotu.

 • 7: Przejdź poziomo do odpowiedniego wykresu, przy aktualnej prędkości powietrza, do poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
 • 8: Następnie przejdź pionowo w górę do skrzyżowania linii z różnymi pasmami częstotliwości.
 • 9: Odczytaj poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, przy powierzchni przekroju poprzecznego brutto 1 m², dla każdego pasma częstotliwości. W przykładzie pokazano tylko odczyt dla częstotliwości 8000 Hz.
 • 10: Dodaj lub odejmij poprawkę na aktualną wartość powierzchni przekroju poprzecznego brutto.


Hałas wytwarzany przez urządzenie na wlocie / Hałas wytwarzany przez urządzenie na wylocie

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem można obliczyć dla wszystkich częstotliwości poprzez logarytmiczne zsumowanie: "Hałasu wytwarzanego przez urządzenie (szumy własne)" i "Poziomu mocy akustycznej przed tłumikiem minus wartość tłumienia".

Na przedstawionym przykładzie podano częstotliwość 8000 Hz:

Hałas wytwarzany przez urządzenie = 35 dB - 1 dB = 34 dB
Poziom mocy akustycznej przed tłumikiem - tłumienie: 44 dB - 9 dB = 35 dB
Suma logarytmiczna 34 i 35 = 36 dB

Odczytaj sumę logarytmiczną z wykresu.

øa
[mm]
Kod Długość l
[mm]
Opór
[mm]
Szumy własne
wlot/wylot
Tłumienie / częstotliwość [dB]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
400 1009 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
400 1010 650 2,5 2,7/2,0 2 6 9 14 13 11 8 6
400 1011 650 6,9 4,0/2,7 3 8 12 19 19 14 11 9
400 1009 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
400 1010 1250 2,8 2,7/2,0 3 9 16 23 23 17 12 9
400 1011 1250 8,0 4,0/2,7 5 13 22 31 32 24 17 13
400 1009 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
400 1010 1850 3,2 2,7/2,0 4 13 23 32 33 24 16 12
400 1011 1850 9,1 4,0/2,7 6 18 32 43 46 34 23 17
500 1013 650 2,2 2,5/2,0 2 6 8 12 10 9 7 5
500 1014 650 4,7 3,3/2,5 3 7 10 15 13 11 8 6
500 1013 1250 2,4 2,5/2,0 3 10 15 20 18 13 10 7
500 1014 1250 5,3 3,3/2,5 5 12 19 25 23 17 12 9
500 1013 1850 2,6 2,5/2,0 4 13 22 28 26 18 13 9
500 1014 1850 5,9 3,3/2,5 6 17 28 35 33 24 16 12
600 1012 650 3,1 3,0/2,0 2 6 9 17 19 14 11 9
600 1014 650 15,3 6,0/3,0 4 9 14 23 29 23 18 14
600 1017 650 3,8 3,0/2,4 3 7 10 13 10 9 7 5
600 1012 1250 3,8 3,0/2,0 3 9 17 28 32 24 17 13
600 1014 1250 19,1 6,0/3,0 5 15 27 38 50 40 29 22
600 1017 1250 4,1 3,0/2,4 5 12 18 21 18 13 10 7
600 1012 1850 4,4 3,0/2,0 3 13 25 39 46 34 23 17
600 1014 1850 22,9 6,0/3,0 7 21 39 53 60 57 39 29
600 1017 1850 4,5 3,0/2,4 6 17 26 30 26 18 13 9
700 1012 650 1,6 2,3/1,8 2 5 8 13 13 11 8 6
700 1013 650 4,8 3,5/2,3 3 7 11 18 19 14 11 9
700 1012 1250 1,9 2,3/1,8 2 8 14 22 23 17 12 9
700 1013 1250 5,7 3,5/2,3 4 11 20 30 32 24 17 13
700 1012 1850 2,2 2,3/1,8 3 11 21 30 33 24 16 12
700 1013 1850 6,5 3,5/2,3 5 16 29 42 46 34 23 17
800 1014 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
800 1015 650 6,1 4,0/2,3 2 7 11 21 25 19 15 12
800 1016 650 2,5 2,7/2,0 2 6 9 14 13 11 8 6
800 1017 650 6,9 4,0/2,7 3 8 12 19 19 14 11 9
800 1014 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
800 1015 1250 7,6 4,0/2,3 3 11 21 36 44 33 24 18
800 1016 1250 2,8 2,7/2,0 3 9 16 23 23 17 12 9
800 1017 1250 8,0 4,0/2,7 5 13 22 31 32 24 17 13
800 1014 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
800 1015 1850 9,1 4,0/2,3 4 15 31 50 60 46 32 24
800 1016 1850 3,2 2,7/2,0 4 13 23 32 33 24 16 12
800 1017 1850 9,1 4,0/2,7 6 18 32 43 46 34 23 17
800 1014 2450 1,5 2,0/1,6 3 12 23 32 33 23 15 11
800 1016 2450 3,5 2,7/2,0 5 17 31 41 43 30 20 15
800 1017 2450 10,3 4,0/2,7 8 23 42 56 60 43 29 22
900 1017 650 1,5 2,3/1,8 2 5 7 11 10 9 7 5
900 1018 650 15,3 6,0/3,0 4 9 14 23 29 23 18 14
900 1019 650 3,5 3,0/2,3 3 7 10 14 13 11 8 6
900 1020 650 9,4 4,5/3,0 4 9 13 19 19 14 11 9
900 1017 1250 1,7 2,3/1,8 3 8 14 19 18 13 10 7
900 1018 1250 19,1 6,0/3,0 5 15 27 38 50 40 29 22
900 1019 1250 4,0 3,0/2,3 4 11 18 24 23 17 12 9
900 1020 1250 10,8 4,5/3,0 6 15 24 32 32 24 17 13
900 1017 1850 1,9 2,3/1,8 3 12 20 27 26 18 13 9
900 1018 1850 22,9 6,0/3,0 7 21 39 53 60 57 39 29
900 1019 1850 4,4 3,0/2,3 5 15 26 34 33 24 16 12
900 1020 1850 12,2 4,5/3,0 8 20 35 45 46 34 23 17
900 1017 2450 2,1 2,3/1,8 4 15 27 34 33 23 15 11
900 1018 2450 26,7 6,0/3,0 9 26 51 60 60 60 50 37
900 1019 2450 4,9 3,0/2,3 6 20 34 43 43 30 20 15
900 1020 2450 13,6 4,5/3,0 10 26 45 58 60 43 29 22
1000 1019 650 6,5 4,0/2,5 3 7 12 20 21 16 13 10
1000 1020 650 2,2 2,5/2,0 2 6 8 12 10 9 7 5
1000 1021 650 4,7 3,3/2,5 3 7 10 15 13 11 8 6
1000 1022 650 12,2 5,0/3,3 5 10 14 20 19 14 11 9
1000 1019 1250 7,8 4,0/2,5 4 12 21 33 37 28 20 15
1000 1020 1250 2,4 2,5/2,0 3 10 15 20 18 13 10 7
1000 1021 1250 5,3 3,3/2,5 5 12 19 25 23 17 12 9
1000 1022 1250 13,9 5,0/3,3 7 16 25 33 32 24 17 13
1000 1019 1850 9,1 4,0/2,5 5 17 31 46 53 39 27 20
1000 1020 1850 2,6 2,5/2,0 4 13 22 28 26 18 13 9
1000 1021 1850 5,9 3,3/2,5 6 17 28 35 33 24 16 12
1000 1022 1850 15,7 5,0/3,3 9 23 37 46 46 34 23 17
1000 1019 2450 10,4 4,0/2,5 7 22 41 59 60 50 34 25
1000 1020 2450 2,9 2,5/2,0 5 17 29 36 33 23 15 11
1000 1021 2450 6,4 3,3/2,5 8 22 37 45 43 30 20 15
1000 1022 2450 17,4 5,0/3,3 12 29 49 60 60 43 29 22
1100 1017 650 1,4 2,2/1,7 2 5 7 12 12 10 8 6
1100 1018 650 5,0 3,7/2,2 2 6 11 20 23 18 14 11
1100 1022 650 13,6 5,5/3,1 4 9 14 24 25 19 15 12
1100 1023 650 2,9 2,8/2,2 3 6 9 12 10 9 7 5
1100 1024 650 6,2 3,7/2,8 4 8 11 15 13 11 8 6
1100 1017 1250 1,6 2,2/1,7 2 8 13 20 21 16 11 8
1100 1018 1250 6,2 3,7/2,2 3 11 20 33 41 30 22 16
1100 1022 1250 16,3 5,5/3,1 6 15 26 39 44 33 24 18
1100 1023 1250 3,2 2,8/2,2 4 11 17 21 18 13 10 7
1100 1024 1250 6,8 3,7/2,8 6 14 21 26 23 17 12 9
1100 1017 1850 1,8 2,2/1,7 2 11 20 28 30 21 15 11
1100 1018 1850 7,4 3,7/2,2 4 15 29 47 58 42 29 22
1100 1022 1850 19,1 5,5/3,1 8 21 38 55 60 46 32 24
1100 1023 1850 3,5 2,8/2,2 5 15 24 29 26 18 13 9
1100 1024 1850 7,5 3,7/2,8 7 19 30 36 33 24 16 12
1100 1017 2450 2,0 2,2/1,7 3 14 26 37 39 27 18 13
1100 1018 2450 8,5 3,7/2,2 5 19 38 60 60 55 37 27
1100 1022 2450 21,9 5,5/3,1 10 27 50 60 60 60 40 30
1100 1023 2450 3,8 2,8/2,2 6 19 32 37 33 23 15 11
1100 1024 2450 8,2 3,7/2,8 9 24 40 46 43 30 20 15
1200 1019 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
1200 1020 650 3,1 3,0/2,0 2 6 9 17 19 14 11 9
1200 1024 650 6,9 4,0/2,7 3 8 12 19 19 14 11 9
1200 1026 650 29,7 8,0/4,0 5 11 17 25 29 23 18 14
1200 1027 650 3,8 3,0/2,4 3 7 10 13 10 9 7 5
1200 1019 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
1200 1020 1250 3,8 3,0/2,0 3 9 17 28 32 24 17 13
1200 1024 1250 8,0 4,0/2,7 5 13 22 31 32 24 17 13
1200 1026 1250 36,5 8,0/4,0 8 19 32 41 50 40 29 22
1200 1027 1250 4,1 3,0/2,4 5 12 18 21 18 13 10 7
1200 1019 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
1200 1020 1850 4,4 3,0/2,0 3 13 25 39 46 34 23 17
1200 1024 1850 9,1 4,0/2,7 6 18 32 43 46 34 23 17
1200 1026 1850 43,2 8,0/4,0 11 27 47 58 60 57 39 29
1200 1027 1850 4,5 3,0/2,4 6 17 26 30 26 18 13 9
1200 1019 2450 1,5 2,0/1,6 3 12 23 32 33 23 15 11
1200 1020 2450 5,0 3,0/2,0 4 17 33 51 60 43 29 22
1200 1024 2450 10,3 4,0/2,7 8 23 42 56 60 43 29 22
1200 1027 2450 4,8 3,0/2,4 8 21 34 38 33 23 15 11
1300 1019 650 2,2 2,6/1,9 2 5 8 15 15 12 10 7
1300 1020 650 7,3 4,3/2,4 3 7 12 22 27 20 16 12
1300 1023 650 4,3 3,3/2,4 3 7 10 16 15 12 9 7
1300 1025 650 12,7 5,2/3,3 4 9 14 21 21 16 13 10
1300 1019 1250 2,6 2,6/1,9 2 9 16 24 27 20 14 11
1300 1020 1250 9,1 4,3/2,4 4 12 22 36 48 35 25 19
1300 1023 1250 4,9 3,3/2,4 4 11 19 26 26 19 14 10
1300 1025 1250 14,8 5,2/3,3 7 16 26 36 37 28 20 15
1300 1019 1850 3,0 2,6/1,9 3 12 23 34 39 28 19 14
1300 1020 1850 11,0 4,3/2,4 5 16 32 50 60 50 34 26
1300 1023 1850 5,4 3,3/2,4 5 16 28 36 37 26 18 13
1300 1025 1850 17,0 5,2/3,3 9 22 38 50 53 39 27 20
1300 1019 2450 3,4 2,6/1,9 4 15 30 44 50 36 24 18
1300 1020 2450 12,8 4,3/2,4 6 21 42 60 60 60 44 32
1300 1023 2450 6,0 3,3/2,4 7 21 36 47 48 34 23 17
1300 1025 2450 19,2 5,2/3,3 11 28 50 60 60 50 34 25
1400 1022 650 1,6 2,3/1,8 2 5 8 13 13 11 8 6
1400 1025 650 4,8 3,5/2,3 3 7 11 18 19 14 11 9
1400 1026 650 2,9 2,8/2,2 3 6 9 13 12 10 8 6
1400 1028 650 7,2 4,0/2,8 4 8 12 18 16 13 10 8
1400 1030 650 24,0 7,0/4,0 6 11 16 25 25 19 15 12
1400 1022 1250 1,9 2,3/1,8 2 8 14 22 23 17 12 9
1400 1025 1250 5,7 3,5/2,3 4 11 20 30 32 24 17 13
1400 1026 1250 3,3 2,8/2,2 4 10 17 22 21 16 11 8
1400 1028 1250 8,2 4,0/2,8 5 14 22 29 29 21 15 11
1400 1030 1250 28,5 7,0/4,0 9 19 31 42 44 33 24 18
1400 1022 1850 2,2 2,3/1,8 3 11 21 30 33 24 16 12
1400 1025 1850 6,5 3,5/2,3 5 16 29 42 46 34 23 17
1400 1026 1850 3,7 2,8/2,2 5 15 25 31 30 21 15 11
1400 1028 1850 9,2 4,0/2,8 7 19 32 41 41 30 20 15
1400 1030 1850 33,0 7,0/4,0 12 27 45 59 60 46 32 24
1400 1022 2450 2,4 2,3/1,8 3 14 27 39 43 30 20 15
1400 1025 2450 7,4 3,5/2,3 6 20 38 53 60 43 29 22
1400 1026 2450 4,0 2,8/2,2 6 19 32 40 39 27 18 13
1400 1028 2450 10,2 4,0/2,8 9 25 42 53 53 38 26 19
1500 1021 650 1,3 2,1/1,7 2 4 7 12 12 9 7 6
1500 1022 650 3,1 3,0/2,0 2 6 9 17 19 14 11 9
1500 1027 650 2,2 2,5/2,0 2 6 8 12 10 9 7 5
1500 1029 650 4,7 3,3/2,5 3 7 10 15 13 11 8 6
1500 1030 650 12,2 5,0/3,3 5 10 14 20 19 14 11 9
1500 1022 1250 3,8 3,0/2,0 3 9 17 28 32 24 17 13
1500 1027 1250 2,4 2,5/2,0 3 10 15 20 18 13 10 7
1500 1029 1250 5,3 3,3/2,5 5 12 19 25 23 17 12 9
1500 1030 1250 13,9 5,0/3,3 7 16 25 33 32 24 17 13
1500 1021 1850 1,7 2,1/1,7 2 10 19 28 29 21 14 10
1500 1022 1850 4,4 3,0/2,0 3 13 25 39 46 34 23 17
1500 1027 1850 2,6 2,5/2,0 4 13 22 28 26 18 13 9
1500 1029 1850 5,9 3,3/2,5 6 17 28 35 33 24 16 12
1500 1030 1850 15,7 5,0/3,3 9 23 37 46 46 34 23 17
1500 1021 2450 1,9 2,1/1,7 3 13 25 35 38 26 18 13
1500 1022 2450 5,0 3,0/2,0 4 17 33 51 60 43 29 22
1500 1027 2450 2,9 2,5/2,0 5 17 29 36 33 23 15 11
1500 1029 2450 6,4 3,3/2,5 8 22 37 45 43 30 20 15
1500 1030 2450 17,4 5,0/3,3 12 29 49 60 60 43 29 22
1600 1023 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
1600 1024 650 2,3 2,7/1,9 2 5 9 15 16 13 10 8
1600 1025 650 6,1 4,0/2,3 2 7 11 21 25 19 15 12
1600 1032 650 7,5 4,0/2,9 4 9 12 17 15 12 9 7
1600 1023 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
1600 1024 1250 2,8 2,7/1,9 3 9 16 25 28 21 15 11
1600 1025 1250 7,6 4,0/2,3 3 11 21 36 44 33 24 18
1600 1032 1250 8,4 4,0/2,9 6 14 22 28 26 19 14 10
1600 1023 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
1600 1024 1850 3,2 2,7/1,9 3 12 23 35 40 29 20 15
1600 1025 1850 9,1 4,0/2,3 4 15 31 50 60 46 32 24
1600 1032 1850 9,3 4,0/2,9 8 20 32 39 37 26 18 13
1600 1023 2450 1,5 2,0/1,6 3 12 23 32 33 23 15 11
1600 1024 2450 3,6 2,7/1,9 4 16 31 45 52 37 25 18
1600 1025 2450 10,6 4,0/2,3 5 20 40 60 60 60 40 30
1600 1032 2450 10,2 4,0/2,9 10 26 42 50 48 34 23 17
1800 1026 650 1,5 2,3/1,7 2 5 7 13 13 10 8 6
1800 1033 650 16,2 6,0/3,3 4 10 15 24 27 20 16 12
1800 1035 650 9,4 4,5/3,0 4 9 13 19 19 14 11 9
1800 1036 650 3,8 3,0/2,4 3 7 10 13 10 9 7 5
1800 1026 1250 1,7 2,3/1,7 2 8 14 21 22 16 12 9
1800 1033 1250 19,7 6,0/3,3 6 16 27 40 48 35 25 19
1800 1035 1250 10,8 4,5/3,0 6 15 24 32 32 24 17 13
1800 1036 1250 4,1 3,0/2,4 5 12 18 21 18 13 10 7
1800 1026 1850 1,9 2,3/1,7 3 11 20 29 31 22 15 11
1800 1033 1850 23,2 6,0/3,3 8 22 40 56 60 50 34 26
1800 1035 1850 12,2 4,5/3,0 8 20 35 45 46 34 23 17
1800 1036 1850 4,5 3,0/2,4 6 17 26 30 26 18 13 9
1800 1026 2450 2,2 2,3/1,7 3 14 26 38 41 28 19 14
1800 1033 2450 26,6 6,0/3,3 11 29 53 60 60 60 44 32
1800 1035 2450 13,6 4,5/3,0 10 26 45 58 60 43 29 22
1800 1036 2450 4,8 3,0/2,4 8 21 34 38 33 23 15 11
2000 1027 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
2000 1029 650 4,0 3,3/2,1 2 6 10 18 21 16 13 10
2000 1032 650 2,5 2,7/2,0 2 6 9 14 13 11 8 6
2000 1033 650 6,5 4,0/2,5 3 7 12 20 21 16 13 10
2000 1039 650 12,2 5,0/3,3 5 10 14 20 19 14 11 9
2000 1027 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
2000 1029 1250 4,9 3,3/2,1 3 10 19 31 37 27 20 15
2000 1032 1250 2,8 2,7/2,0 3 9 16 23 23 17 12 9
2000 1033 1250 7,8 4,0/2,5 4 12 21 33 37 28 20 15
2000 1039 1250 13,9 5,0/3,3 7 16 25 33 32 24 17 13
2000 1027 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
2000 1029 1850 5,8 3,3/2,1 4 14 27 43 52 38 26 20
2000 1032 1850 3,2 2,7/2,0 4 13 23 32 33 24 16 12
2000 1033 1850 9,1 4,0/2,5 5 17 31 46 53 39 27 20
2000 1039 1850 15,7 5,0/3,3 9 23 37 46 46 34 23 17
2000 1027 2450 1,5 2,0/1,6 3 12 23 32 33 23 15 11
2000 1029 2450 6,7 3,3/2,1 5 18 36 55 60 49 33 24
2000 1032 2450 3,5 2,7/2,0 5 17 31 41 43 30 20 15
2000 1033 2450 10,4 4,0/2,5 7 22 41 59 60 50 34 25
2000 1039 2450 17,4 5,0/3,3 12 29 49 60 60 43 29 22
2200 1031 650 1,4 2,2/1,7 2 5 7 12 12 10 8 6
2200 1033 650 5,0 3,7/2,2 2 6 11 20 23 18 14 11
2200 1036 650 10,1 4,9/2,8 3 8 13 23 26 19 16 12
2200 1038 650 3,9 3,1/2,3 3 7 10 15 14 11 9 7
2200 1040 650 2,9 2,8/2,2 3 6 9 12 10 9 7 5
2200 1042 650 6,2 3,7/2,8 4 8 11 15 13 11 8 6
2200 1031 1250 1,6 2,2/1,7 2 8 13 20 21 16 11 8
2200 1033 1250 6,2 3,7/2,2 3 11 20 33 41 30 22 16
2200 1036 1250 12,3 4,9/2,8 5 13 24 38 45 34 24 18
2200 1038 1250 4,5 3,1/2,3 4 11 18 25 25 18 13 10
2200 1040 1250 3,2 2,8/2,2 4 11 17 21 18 13 10 7
2200 1042 1250 6,8 3,7/2,8 6 14 21 26 23 17 12 9
2200 1031 1850 1,8 2,2/1,7 2 11 20 28 30 21 15 11
2200 1033 1850 7,4 3,7/2,2 4 15 29 47 58 42 29 22
2200 1036 1850 14,5 4,9/2,8 6 19 35 53 60 48 33 24
2200 1038 1850 5,0 3,1/2,3 5 16 27 35 35 25 17 13
2200 1040 1850 3,5 2,8/2,2 5 15 24 29 26 18 13 9
2200 1042 1850 7,5 3,7/2,8 7 19 30 36 33 24 16 12
2200 1031 2450 2,0 2,2/1,7 3 14 26 37 39 27 18 13
2200 1033 2450 8,5 3,7/2,2 5 19 38 60 60 55 37 27
2200 1036 2450 16,8 4,9/2,8 8 24 46 60 60 60 41 31
2200 1038 2450 5,5 3,1/2,3 6 20 35 45 46 32 22 16
2200 1040 2450 3,8 2,8/2,2 6 19 32 37 33 23 15 11
2200 1042 2450 8,2 3,7/2,8 9 24 40 46 43 30 20 15

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »