Tłumik prostokątny prosty DLDR

Tłumik prostokątny prosty DLDR

Tłumik prostokątny prosty DLDR

Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDR
Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDR
 • Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDR
 • Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDR
Produkt marki Lindab

Tłumik DLDR to prostokątny tłumik prosty o standardowej konstrukcji Tłumik może być wykonany w rozmiarach odpowiadających wszystkim standardowym rozmiarom kanałów. Tłumik jest wyposażony w klapę rewizyjną i wyjmowane kulisy.

Konstrukcja

Tłumik DLDR jest zbudowany z trapezowej blachy z przetłoczeniami zapewniającą stabilność i zmniejszającą ryzyko naturalnych oscylacji na skutek wibracji. Tłumik DLDR został zaprojektowany z myślą o niskim oporze powietrza, a poszczególne kombinacje kulis dobrze tłumią dźwięki, szczególnie w niskich częstotliwościach. Materiał izolacyjny został dobrany, aby zapewnić dobre właściwości akustyczne, mały ciężar i możliwość czyszczenia. DLDR spełnia wymagania klasy szczelności C i 2 klasy ciśnienia zgodnie z normą EN 1507:2006. DLDR jest wyposażony w ramkę łączącą typu RJFP.

Dobór tłumików DLDR

Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.

Przebadany zgodnie z normą ISO 7235.

Materiał to stal ocynkowana.

Wymiary:

 • standardowa długość (l): 750, 1350, 1950, 2550 mm;
 • standardowa wysokość (b): 300, 600, 900 , 1200, 1800 mm;
 • w przypadku chęci zakupu materiałów i rozmiarów specjalnych prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

Tłumik można również zakupić z następującymi akcesoriami/opcjami:

 • TRB: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej;*
 • TRC: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej;*
 • AIA: izolacja ogniochronna 50 mm  (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 100 mm);
 • AIB: izolacja ogniochronna 100 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 200 mm);

Wymiary otworów są dostosowane do czyszczenia i kontroli wszystkich odstępów między kulisami.

* przy zamawianiu należy podać grubość izolacji.

Tłumiki można zaprojektować ręcznie; w celu uzyskania większej liczby kombinacji tłumików i szybszych obliczeń należy użyć narzędzia online LindQST lub DIMsilencer:

A - Należy określić wymiary przyłączy i miejsce instalacji (nawiew/wywiew):

 • szerokość: 800 mm,
 • wysokość: 1000 mm,
 • długość: 1250 mm,
 • lokalizacja: wywiew powietrza.

» DLD-800-1000-1250-1016

B - Należy określić poziom mocy akustycznej przed tłumikiem.

Odczytaj wartość tłumienia z tabel.
Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem bez uwzględniania przepływu (bez uwzględniania szumów własnych).

Tłumienie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Opór Szumy własne na wlocie
Poziom mocy akustycznej
przed tłumikiem
72 73 73 64 62 59 52 44
Tłumienie z tabeli 3 9 16 23 23 17 12 9 2,8 2,7
Poziom mocy akustycznej
za tłumikiem bez hałasu
wytwarzanego przez urządzenie
69 64 57 41 39 42 40 35

C - Należy wyznaczyć stratę ciśnienia za pomocą wykresu.

W tym przypadku mamy do czynienia z prostymi kanałami przed i za tłumikiem.

Strata ciśnienia

Powierzchnia: 0,8 m² Przepływ powietrza: 400 l/s
Wykres spadku ciśnienia; podaj opór,
powierzchnię i prędkość powietrza
Prędkość powietrza: 5 m/s Strata ciśnienia: 42 Pa
Korekta przy zakłóceniu zgodnie z tabelą Współczynnik: 1
Strata ciśnienia
po korekcie:
42 Pa

D - Należy określić hałas wytwarzany przez tłumik przy obecnym przepływie powietrza (szumy własne).

Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem z uwzględnieniem hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Hałas wytwarzany przez urządzenie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Wykres "Hałas wytwarzany przez urządzenie";
podaj opór i prędkość powietrza
59 55 54 51 48 45 41 35
Korekta dla powierzchni przekroju poprzecznego brutto -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hałas wytwarzany przez urządzenie 58 54 53 50 47 44 40 34
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem 69 64 58 51 48 46 43 38

Logarytmiczne zsumowanie hałasu wytwarzanego przez urządzenie i poziomu mocy akustycznej za tłumikiem bez hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Strata ciśnienia

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

 • 1: Oblicz powierzchnię przekroju poprzecznego brutto a × b in m².
 • 2: Przejdź poziomo na wykresie do wybranego przepływu powietrza, l/s.
 • 3: Przejdź do oporu odczytanego z tabel.
 • 4: Odczytaj wartość spadku ciśnienia na tłumiku, na prostym przyłączu kanałów przed i za tłumikiem, (korekta spadku ciśnienia równa 1.0). Informacje o innych wariantach przyłączeń można znaleźć w tabeli korekt.
 • 5: Odczytaj prędkość przepływu powietrza, której używa się do obliczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Aktualna strata ciśnienia = odczytana strata ciśnienia × korekta
D = większa wartość pomiędzy wymiarami a lub b tłumika.

Tabela zawiera wybór najczęstszych przypadków zakłóceń.

Przed tłumikiem Tłumik Za tłumikiem
Odległość przed tłumikiem Odległość za tłumikiem
3xD 2xD 1xD 0xD 0xD 1xD 2xD 3xD Korekta
Kanał Tłumik Kanał 1,0
  
Kolano Tłumik Kanał 1,1
Kolano Tłumik Kanał 1,2
Kolano Tłumik Kanał 1,4
Kolano Tłumik Kanał 1,5
  
Kanał Tłumik Kolano 1,2
Kanał Tłumik Bend 1,3
  
Kolano Tłumik Kolano 1,3
Kolano Tłumik Bend 1,4
Kolano Tłumik Kolano 1,5
Kolano Tłumik Bend 1,6
Kolano Tłumik Kolano 1,7
Kolano Tłumik Bend 1,8
Kolano Tłumik Kolano 1,9
Kolano Tłumik Bend 2,0
  
Komora Tłumik Odgałęzienie kanału 2,0
  
Kanał Tłumik Komora 3,0
  
Komora Tłumik Komora 3,5

Suma logarytmiczna

Hałas wytworzony przez urządzenie dla każdego pasma częstotliwości

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

 • 6: Na podstawie lokalizacji tłumika należy zdecydować, czy użyć wykresu do wlotu czy wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na nawiewie to należy skorzystać z wykresu do strony wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na wyciągu to należy skorzystać z wykresu do strony wlotu.

 • 7: Przejdź poziomo do odpowiedniego wykresu, przy aktualnej prędkości powietrza, do poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
 • 8: Następnie przejdź pionowo w górę do skrzyżowania linii z różnymi pasmami częstotliwości.
 • 9: Odczytaj poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, przy powierzchni przekroju poprzecznego brutto 1 m², dla każdego pasma częstotliwości. W przykładzie pokazano tylko odczyt dla częstotliwości 8000 Hz.
 • 10: Dodaj lub odejmij poprawkę na aktualną wartość powierzchni przekroju poprzecznego brutto.


Self generated noise in intake / Self generated noise in outlet

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem można obliczyć dla wszystkich częstotliwości poprzez logarytmiczne zsumowanie: "Hałasu wytwarzanego przez urządzenie (szumy własne)" i "Poziomu mocy akustycznej przed tłumikiem minus wartość tłumienia".

Na przedstawionym przykładzie podano częstotliwość 8000 Hz:

Hałas wytwarzany przez urządzenie = 35 dB - 1 dB = 34 dB
Poziom mocy akustycznej przed tłumikiem - tłumienie: 44 dB - 9 dB = 35 dB
Suma logarytmiczna 34 i 35 = 36 dB

Odczytaj sumę logarytmiczną z wykresu.

øa
[mm]
Kod Długość 
l
[mm]
Opór
[mm]
Szumy własne
wlot/wylot
Tłumienie / częstotliwość [dB]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
400 1009 750 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
400 1010 750 2,5 2,7/2,0 2 6 9 14 13 11 8 6
400 1011 750 6,9 4,0/2,7 3 8 12 19 19 14 11 9
400 1009 1350 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
400 1010 1350 2,8 2,7/2,0 3 9 16 23 23 17 12 9
400 1011 1350 8,0 4,0/2,7 5 13 22 31 32 24 17 13
400 1009 1950 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
400 1010 1950 3,2 2,7/2,0 4 13 23 32 33 24 16 12
400 1011 1950 9,1 4,0/2,7 6 18 32 43 46 34 23 17
500 1013 750 2,2 2,5/2,0 2 6 8 12 10 9 7 5
500 1014 750 4,7 3,3/2,5 3 7 10 15 13 11 8 6
500 1013 1350 2,4 2,5/2,0 3 10 15 20 18 13 10 7
500 1014 1350 5,3 3,3/2,5 5 12 19 25 23 17 12 9
500 1013 1950 2,6 2,5/2,0 4 13 22 28 26 18 13 9
500 1014 1950 5,9 3,3/2,5 6 17 28 35 33 24 16 12
600 1012 750 3,1 3,0/2,0 2 6 9 17 19 14 11 9
600 1014 750 15,3 6,0/3,0 4 9 14 23 29 23 18 14
600 1017 750 3,8 3,0/2,4 3 7 10 13 10 9 7 5
600 1012 1350 3,8 3,0/2,0 3 9 17 28 32 24 17 13
600 1014 1350 19,1 6,0/3,0 5 15 27 38 50 40 29 22
600 1017 1350 4,1 3,0/2,4 5 12 18 21 18 13 10 7
600 1012 1950 4,4 3,0/2,0 3 13 25 39 46 34 23 17
600 1014 1950 22,9 6,0/3,0 7 21 39 53 60 57 39 29
600 1017 1950 4,5 3,0/2,4 6 17 26 30 26 18 13 9
700 1012 750 1,6 2,3/1,8 2 5 8 13 13 11 8 6
700 1013 750 4,8 3,5/2,3 3 7 11 18 19 14 11 9
700 1012 1350 1,9 2,3/1,8 2 8 14 22 23 17 12 9
700 1013 1350 5,7 3,5/2,3 4 11 20 30 32 24 17 13
700 1012 1950 2,2 2,3/1,8 3 11 21 30 33 24 16 12
700 1013 1950 6,5 3,5/2,3 5 16 29 42 46 34 23 17
800 1014 750 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
800 1015 750 6,1 4,0/2,3 2 7 11 21 25 19 15 12
800 1016 750 2,5 2,7/2,0 2 6 9 14 13 11 8 6
800 1017 750 6,9 4,0/2,7 3 8 12 19 19 14 11 9
800 1014 1350 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
800 1015 1350 7,6 4,0/2,3 3 11 21 36 44 33 24 18
800 1016 1350 2,8 2,7/2,0 3 9 16 23 23 17 12 9
800 1017 1350 8,0 4,0/2,7 5 13 22 31 32 24 17 13
800 1014 1950 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
800 1015 1950 9,1 4,0/2,3 4 15 31 50 60 46 32 24
800 1016 1950 3,2 2,7/2,0 4 13 23 32 33 24 16 12
800 1017 1950 9,1 4,0/2,7 6 18 32 43 46 34 23 17
800 1014 2550 1,5 2,0/1,6 3 12 23 32 33 23 15 11
800 1016 2550 3,5 2,7/2,0 5 17 31 41 43 30 20 15
800 1017 2550 10,3 4,0/2,7 8 23 42 56 60 43 29 22
900 1017 750 1,5 2,3/1,8 2 5 7 11 10 9 7 5
900 1018 750 15,3 6,0/3,0 4 9 14 23 29 23 18 14
900 1019 750 3,5 3,0/2,3 3 7 10 14 13 11 8 6
900 1020 750 9,4 4,5/3,0 4 9 13 19 19 14 11 9
900 1017 1350 1,7 2,3/1,8 3 8 14 19 18 13 10 7
900 1018 1350 19,1 6,0/3,0 5 15 27 38 50 40 29 22
900 1019 1350 4,0 3,0/2,3 4 11 18 24 23 17 12 9
900 1020 1350 10,8 4,5/3,0 6 15 24 32 32 24 17 13
900 1017 1950 1,9 2,3/1,8 3 12 20 27 26 18 13 9
900 1018 1950 22,9 6,0/3,0 7 21 39 53 60 57 39 29
900 1019 1950 4,4 3,0/2,3 5 15 26 34 33 24 16 12
900 1020 1950 12,2 4,5/3,0 8 20 35 45 46 34 23 17
900 1017 2550 2,1 2,3/1,8 4 15 27 34 33 23 15 11
900 1018 2550 26,7 6,0/3,0 9 26 51 60 60 60 50 37
900 1019 2550 4,9 3,0/2,3 6 20 34 43 43 30 20 15
900 1020 2550 13,6 4,5/3,0 10 26 45 58 60 43 29 22
1000 1019 750 6,5 4,0/2,5 3 7 12 20 21 16 13 10
1000 1020 750 2,2 2,5/2,0 2 6 8 12 10 9 7 5
1000 1021 750 4,7 3,3/2,5 3 7 10 15 13 11 8 6
1000 1022 750 12,2 5,0/3,3 5 10 14 20 19 14 11 9
1000 1019 1350 7,8 4,0/2,5 4 12 21 33 37 28 20 15
1000 1020 1350 2,4 2,5/2,0 3 10 15 20 18 13 10 7
1000 1021 1350 5,3 3,3/2,5 5 12 19 25 23 17 12 9
1000 1022 1350 13,9 5,0/3,3 7 16 25 33 32 24 17 13
1000 1019 1950 9,1 4,0/2,5 5 17 31 46 53 39 27 20
1000 1020 1950 2,6 2,5/2,0 4 13 22 28 26 18 13 9
1000 1021 1950 5,9 3,3/2,5 6 17 28 35 33 24 16 12
1000 1022 1950 15,7 5,0/3,3 9 23 37 46 46 34 23 17
1000 1019 2550 10,4 4,0/2,5 7 22 41 59 60 50 34 25
1000 1020 2550 2,9 2,5/2,0 5 17 29 36 33 23 15 11
1000 1021 2550 6,4 3,3/2,5 8 22 37 45 43 30 20 15
1000 1022 2550 17,4 5,0/3,3 12 29 49 60 60 43 29 22
1100 1017 750 1,4 2,2/1,7 2 5 7 12 12 10 8 6
1100 1018 750 5,0 3,7/2,2 2 6 11 20 23 18 14 11
1100 1022 750 13,6 5,5/3,1 4 9 14 24 25 19 15 12
1100 1023 750 2,9 2,8/2,2 3 6 9 12 10 9 7 5
1100 1024 750 6,2 3,7/2,8 4 8 11 15 13 11 8 6
1100 1017 1350 1,6 2,2/1,7 2 8 13 20 21 16 11 8
1100 1018 1350 6,2 3,7/2,2 3 11 20 33 41 30 22 16
1100 1022 1350 16,3 5,5/3,1 6 15 26 39 44 33 24 18
1100 1023 1350 3,2 2,8/2,2 4 11 17 21 18 13 10 7
1100 1024 1350 6,8 3,7/2,8 6 14 21 26 23 17 12 9
1100 1017 1950 1,8 2,2/1,7 2 11 20 28 30 21 15 11
1100 1018 1950 7,4 3,7/2,2 4 15 29 47 58 42 29 22
1100 1022 1950 19,1 5,5/3,1 8 21 38 55 60 46 32 24
1100 1023 1950 3,5 2,8/2,2 5 15 24 29 26 18 13 9
1100 1024 1950 7,5 3,7/2,8 7 19 30 36 33 24 16 12
1100 1017 2550 2,0 2,2/1,7 3 14 26 37 39 27 18 13
1100 1018 2550 8,5 3,7/2,2 5 19 38 60 60 55 37 27
1100 1022 2550 21,9 5,5/3,1 10 27 50 60 60 60 40 30
1100 1023 2550 3,8 2,8/2,2 6 19 32 37 33 23 15 11
1100 1024 2550 8,2 3,7/2,8 9 24 40 46 43 30 20 15
1200 1019 750 1,0 2,0/1,6 2 4 7 11 10 9 7 5
1200 1020 750 3,1 3,0/2,0 2 6 9 17 19 14 11 9
1200 1024 750 6,9 4,0/2,7 3 8 12 19 19 14 11 9
1200 1026 750 29,7 8,0/4,0 5 11 17 25 29 23 18 14
1200 1027 750 3,8 3,0/2,4 3 7 10 13 10 9 7 5
1200 1019 1350 1,2 2,0/1,6 2 7 12 18 18 13 10 7
1200 1020 1350 3,8 3,0/2,0 3 9 17 28 32 24 17 13
1200 1024 1350 8,0 4,0/2,7 5 13 22 31 32 24 17 13
1200 1026 1350 36,5 8,0/4,0 8 19 32 41 50 40 29 22
1200 1027 1350 4,1 3,0/2,4 5 12 18 21 18 13 10 7
1200 1019 1950 1,3 2,0/1,6 2 10 18 25 26 18 13 9
1200 1020 1950 4,4 3,0/2,0 3 13 25 39 46 34 23 17
1200 1024 1950 9,1 4,0/2,7 6 18 32 43 46 34 23 17
1200 1026 1950 43,2 8,0/4,0 11 27 47 58 60 57 39 29
1200 1027 1950 4,5 3,0/2,4 6 17 26 30 26 18 13 9
1200 1019 2550 1,5 2,0/1,6 3 12 23 32 33 23 15 11
1200 1020 2550 5,0 3,0/2,0 4 17 33 51 60 43 29 22
1200 1024 2550 10,3 4,0/2,7 8 23 42 56 60 43 29 22
1200 1027 2550 4,8 3,0/2,4 8 21 34 38 33 23 15 11

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »