Aktywna belka chłodząca Plexus

Aktywna belka chłodząca Plexus

Aktywna belka chłodząca Plexus

Belki aktywne > Aktywna belka chłodząca Plexus
Produkt marki Lindab

Belka Plexus firmy Lindab można zamontować na sufitach podwieszanych 600×600 lub 1200×600.

Belka Plexus wyposażona jest w dysze kątowe, które sterują kierunkiem przepływu powietrza w postaci nierównoległych strumieni w zakresie 360 stopni.­ Zakres 360 stopni sterowania kierunkiem przepływu strumienia powietrza zapewnia krótsze wyrzuty powietrza (o 30%) i wolny od przeciągów klimat w pomieszczeniach. Belka Plexus może być stosowana zarówno do chłodzenia, ogrzewania, jak i wentylacji. Może być wyposażona w zabezpieczenie przeciwkondensacyjne Regula Secura, demontowalny wymiennik ciepła dla lepszego dostępu oraz wstępnie zamontowane zawory i siłowniki. Możliwości jest wiele, a elastyczność duża.

Montaż

Belka Plexus jest dostępna zarówno w wersji zintegrowanej, jak i wolnowiszącej. Belka Plexus I jest montowana na suficie podwieszanym, a produkt jest umieszczony nad standardowymi teownikami. Plexus X jest montowany w sufitach podwieszanych, gdzie urządzenie jest umieszczone w schowanych listwach, np. krawędziowej DS. Belki Plexus Y i Z są przeznaczone do montażu w krawędzi E na sufitach podwieszanych. Belki Plexus F są montowane jako wolnowiszące lub blisko sufitu. Belka Plexus może być dostarczana z poziomym lub pionowym przyłączem powietrza oraz z poziomym przyłączem wody.

Warte uwagi

Dzięki wielu możliwościom adaptacji do paneli sufitowych belkę Plexus można łatwo zamontować w nowoczesnych budynkach.
Zakres 360 stopni sterowania kierunkiem przepływu strumienia powietrza w belce Plexus i wynikające z tego krótsze strumienie powietrza sprawia, że wiele belek Plexus może być zamontowanych w jednym pomieszczeniu bez stwarzania problemów z przeciągami.
Ilość powietrza można łatwo regulować za pomocą systemu JetCone firmy Lindab, co zapewnia dużą elastyczność.
Belka Plexus jest wyposażona w wysokiej jakości ramę wylotową wykonaną z malowanego proszkowo aluminium. Wersja ISA posiada wstępnie powlekaną obudowę stalową ze zintegrowaną ramą wylotową.
Wymiennik ciepła można łatwo obrócić po zakończeniu pracy, np. w celu zmiany przyłączy wody z (A5) na (A6) lub odwrotnie (dostępne tylko dla przyłączy 2-rurowych i modeli bez wyposażenia opcjonalnego).
Belkę można łatwo zintegrować/wykorzystać w systemie Pascal Water, aby umożliwić VAV/DCV.
Aktywne belki chłodzące Lindab posiadają certyfikat Eurovent i zostały przetestowane zgodnie z normą EN-15116.

Kluczowe liczby:

 • długość: 600 lub 1200 mm;
 • szerokość: 600 mm (możliwość dostosowania do sufitu);
 • wysokość: 220 mm;
 • moc: 769 W (Plexus IS/ISA-60), 992 W (Plexus IS/ISA-120).

Ustawienia obliczeń:

 • temp. pomieszczenia: 25°C;
 • temp. wody: 14-17°C;
 • temp. powietrza: 18°C;
 • ciśnienie powietrza w dyszy: 80 Pa;
 • przepływ powietrza: 25 l/s.


Ilustracja 1. Dwukierunkowy, czterokierunkowy i zakres 360° przepływu powietrza.

Funkcja

Plexus działa na zasadzie indukcji. Powietrze nawiewane jest przez indukcyjne kątowe dysze JetCone, sterowane bezpośrednio w zakresie 360°.

Ilość indukowanego ciepłego powietrza w pomieszczeniu jest 4 do 5 razy większa niż powietrze pierwotne dostarczane. Wymiennik ciepła/nagrzewnica składa się z aluminiowych kratek zamontowanych na rurach miedzianych, przez które przepływa schłodzona woda, która pochłania ogrzane w pomieszczeniu powietrze, a następnie jest przekazywana do centralnego urządzenia chłodzącego.

Rozwiązanie Lindab Pascal Water VAV/DCV w połączeniu z aktywnymi belkami chłodzącymi

Aby uzyskać dodatkową oszczędność energii i kosztów oraz przyjazny dla środowiska system wentylacji i chłodzenia, należy zastosować rozwiązanie Lindab Pascal Water. Rozwiązanie Pascal zoptymalizuje system wentylacji, chłodzenia, ogrzewania, a nawet oświetlenia, zapewniając doskonały klimat w pomieszczeniach przy najniższych kosztach eksploatacji dzięki połączeniu aktywnej belki chłodzącej z techniką zmiennej objętości powietrza (Variable Air Volume - VAV) lub wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem (Demand Controlled Ventilation - DCV). Więcej informacji można znaleźć w: Pascal Water Solution

Higiena

Plexus może być opcjonalnie dostarczany nawet z częściowo złożonym wymiennikiem ciepła, który ułatwia dostęp do czyszczenia wszystkich części urządzenia (ilustracja 3).

Układ perforacji

Przy wyborze belki Plexus dostępne są dwa układy perforacji: Dotx2 50% (standard) i Slot 50% (opcja).


Ilustracja 2. Dostępne układy perforacji.


Ilustracja 3. Wymiennik ciepła jest zagłębiony, a dostęp do całego urządzenia jest ułatwiony.
Po otwarciu panelu kontrolnego uzyskuje się swobodny dostęp do większych części produktu oraz do systemu przewodów wentylacyjnych.

Klapa rewizyjna

Plexus jest standardowo wyposażony w klapę do inspekcji i czyszczenia, dzięki której można łatwo uzyskać dostęp do jednostki i przewodów wentylacyjnych.


Ilustracja 4. Po otwarciu klapy rewizyjnej uzyskuje się łatwy dostęp do przewodów wentylacyjnych.

Budowa

Belka Plexus została opracowana i skonstruowana w taki sposób, aby osiągać jak najmniejsze prędkości powietrza w strefie, w której przebywają ludzie.

Belka osiąga taki efekt dzięki rozprowadzaniu powietrza w zakresie 360° za pomocą dysz kątowych. Belka Plexus zapewnia komfort, a jej kompaktowa konstrukcja zapewnia i umożliwia łatwy dostęp w celu czyszczenia i kontroli.

Rury wodne są wykonane z miedzi. Woda przepływająca przez belkę powinna być zawsze pozbawiona tlenu, aby nie dopuścić do powstania korozji.

Belki Plexus IS, IL, IM, IH wyposażone są w wysokiej jakości ramę wylotową wykonaną z malowanego proszkowo aluminium.


Ilustracja 5a. Model konstrukcyjny z aluminiową ramą wylotową. (IS, IL, IM, IH).

Wersja ISA posiada dobrej jakości wstępnie powlekaną obudowę stalową ze zintegrowaną ramą wylotową.


Ilustracja 5b. Standardowy model ISA z ramą wylotową ze stali powlekanej.

Perforowany panel frontowy montowany jest na wysokości sufitu podwieszanego, co zapewnia estetyczną i pełną integrację z sufitem.

Obrotowy wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła można łatwo obrócić po zakończeniu pracy, np. w celu zmiany przyłączy wody z (A5) na (A6) lub odwrotnie (dostępne tylko dla przyłączy 2-rurowych i modeli bez wyposażenia opcjonalnego).

W obudowie belki znajdują się dodatkowe otwory po przeciwnej stronie niż właściwe połączenia. Otwory te są zamknięte plastikowymi zaślepkami i muszą być otwarte przed obróceniem wymiennika ciepła. Aby zagwarantować poprawne działanie, pozostałe otwarte otwory należy później zamknąć za pomocą zaślepek.

Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji montażu belki Plexus, 7.5 Obrotowy wymiennik ciepła.


Ilustracja 6. Zmiana standardowej belki Plexus A5 na A6.

Ogrzewanie

Plexus może być dodatkowo wyposażony w opatentowane przez Lindab rozwiązanie grzewcze. Dzięki umieszczeniu nagrzewnicy na końcu, a nie na środku wymiennika ciepła, jak to ma miejsce w przypadku belek chłodzących, uzyskuje się jeszcze lepsze wymieszanie powietrza, a gradient pionowy zostaje wyraźnie zredukowany. Umieszczenie nagrzewnicy najbliżej np. okna ograniczy przeciągi, a główne źródło chłodu zostanie szybko i skutecznie wyeliminowane.


Ilustracja 7. Plexus IS-60-A5 z funkcją ogrzewania.

Regulacja JetCone

Belka Plexus jest standardowo wyposażona w system regulacji ilości powietrza JetCone firmy Lindab. JetCone sprawia, że Plexus jest bardzo elastycznym produktem z możliwością regulacji rozkładu, ilości i ciśnienia powietrza. Regulacji dokonuje się poprzez ustawienie czterech regulatorów w różnych pozycjach. Regulacja odbywa się bez użycia narzędzi, co sprawia, że jest bardzo szybka i łatwa. System szybkiej regulacji pozwala na planowanie, ponieważ wyboru produktu można dokonać na wczesnym etapie, a produkty można uwzględnić w planowaniu projektu, nawet jeśli planista nie ma wszystkich potrzebnych danych.

Aby zapewnić jak największą elastyczność w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, belki Plexus 60 dostępne są w czterech różnych typach: S/SA (standardowy), L (niski), M (średni) i H (wysoki).

Dostępność różnych typów sprawia, że belka Plexus posiada różne zakresy robocze dla minimalnej i maksymalnej ilości powietrza. Ograniczając zakresy działania w różnych konfiguracjach, można za pomocą naszego systemu regulacji JetCone łatwo uzyskać bardzo dokładną regulację wymaganej ilości powietrza.

Typ S/SA to standardowy typ urządzeń Lindab o zmiennej ilości powietrza, spełniające najpopularniejsze wymagania. Typy L, M i H łączą działanie JetCone z dyszami kątowymi, aby móc zaoferować trzy predefiniowane zakresy pracy. Te zakresy działania nakładają się na siebie, co pozwala na uzyskanie bardzo dokładnej regulacji. Typ L ma taki sam zakres roboczy jak S, natomiast M i H mają zakres roboczy, który pozwala na uzyskanie przepływu większych ilości powietrza. Dużą zaletą jest to, że L, M i H można łatwo skonfigurować na nowo i zastąpić nimi siebie nawzajem.

Różnica między typami L, M, H a typem S/SA polega na tym, że typ S/SA może obsługiwać wyższe ciśnienie w dyszy przy niskim poziomie hałasu i zapewnia nieco wyższą wydajność w takich warunkach roboczych. Na wykresach 2 i 3 przedstawiono moc dla różnych typów. Na wykresach 10, 11 i 12 przedstawiono minimalną i maksymalną ilość powietrza oraz poziom hałasu w danym punkcie działania.

Belka Plexus 120 jest dostępna wyłącznie w wersji standardowej - S/SA.


Ilustracja 8. Plexus IS-120-A5 z funkcją ogrzewania.

Przykład

W biurze znajduje się tylko jedna osoba. Firma rozbudowuje się i zatrudnia jeszcze jedną osobę, którą należy umieścić w tym samym pomieszczeniu. W takim wypadku należy dostosować ilość powietrza, aby pokryć zapotrzebowanie na świeże powietrze dla dwóch osób zamiast dla jednej. Ilość powietrza regulowana jest przez zmianę położenia na regulatorze. Możliwe jest również ukierunkowanie przepływu powietrza w określony sposób. Dzięki systemowi regulacji JetCone można uzyskać asymetryczny kierunek przepływu powietrza.


Ilustracja 9. System JetCone firmy Lindab.

Optymalny kierunek przepływu powietrza

Belka Plexus zapewnia nawiew powietrza w postaci równoległych promieni (strumieni), lecz w układzie o kącie 360°. Oznacza to, że poszczególne strumienie powietrza oddziałują na siebie w niewielkim stopniu, a odległość wyrzutu jest zredukowana o co najmniej 30% w porównaniu z podobnymi produktami.
Znacznie krótszy wyrzut umożliwia umieszczenie jednostek bliżej siebie, a tym samym dostarczenie do pomieszczenia znacznie większej mocy chłodniczej.


Ilustracja 10. Stosując belkę chłodzącą Plexus, można spełnić wszystkie wymagania dotyczące niskich przepływów powietrza w strefie przebywania ludzi
i zapewnić komfortowy klimat w pomieszczeniu bez przeciągów w naturalny sposób.

Technologia JetCone zapewnia wiodącą na rynku elastyczność, umożliwiając regulację modelu przepływu powietrza i objętości powietrza w zależności od ciśnienia.Belka Plexus jest urządzeniem zapewniającym komfort o zakresie 360° i jest standardowo przygotowana do wentylacji i chłodzenia (przyłącze 2-rurowe). Dostępne w wersji do wbudowania w sufit (I..60 / I..120) lub do montażu widocznego (F..60 / F..120).

Dane:

 • długość/szerokość: 600x600 mm i 1200x600 mm;
 • wysokość: 220 mm;
 • przyłącze wody: 12 mm;
 • przyłącze powietrza: poziome ø125 mm lub pionowe ø160 mm;
 • JetCone: wyposażenie standardowe; domyślne ustawienia fabryczne są dostosowane do wymaganego ciśnienia (Pa) i przepływu powietrza nawiewanego (l/s) i można je łatwo zmienić na miejscu;
 • dysze kątowe: zamontowane w zoptymalizowanym, stałym położeniu (brak kierownicy powietrza);
 • konstrukcja: układ perforacji z Dotx2 50%; belka wyposażona w wysokiej jakości ramę wylotową wykonaną z malowanego proszkowo aluminium; wersja ISA posiada wstępnie powlekaną obudowę stalową ze zintegrowaną ramą wylotową;
 • obrotowy wymiennik ciepła: można łatwo obrócić po zakończeniu pracy, np. w celu zmiany przyłączy wody z (A5) na (A6) lub odwrotnie (dostępne tylko dla przyłączy 2-rurowych i modeli bez wyposażenia opcjonalnego);
 • materiał: standardowo blacha ocynkowana i wytłaczane aluminium (rama);
 • dostosowanie do sufitów podwieszanych: tak (uwaga: typ ISA - zintegrowana rama stalowa - jest dostępny tylko dla T24/T15, podwieszany, 600 - typ sufitu 1!).

Kolor

Produkt jest dostępny standardowo w kolorze białym sygnałowym RAL 9003 lub białym alpejskim RAL 9010 o połysku 30. Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie.

Rozwiązanie Pascal Water

Belkę można łatwo zintegrować/wykorzystać w systemie Pascal Water, aby umożliwić VAV/DCV.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Pascal Water Solution.

Wyposażenie opcjonalne (wstępnie zmontowane fabrycznie):

 • ogrzewanie: produkt można wyposażyć w dodatkowy obieg wody w wymienniku, z przyłączami 12 mm, w celu zapewnienia funkcji ogrzewania;
 • zawór i siłownik w obudowie: z produktem może być dostarczony zawór regulacyjny o zmiennej wartości Kv oraz siłownik (w przypadku ogrzewania potrzebne są dwa zestawy siłowników i zaworów);
 • zintegrowane zabezpieczenie Regula Secura: istnieje możliwość zamontowania w produkcie zabezpieczenia przeciwkondensacyjnego Regula Secura firmy Lindab;
 • zintegrowana karta Regula Connect: produkt może zostać wyposażony w kartę przyłączeniową Regula Connect;
 • dostosowanie do sufitów podwieszanych: produkt można dostosować do różnych typów sufitów podwieszanych dostępnych na rynku (uwaga: typ ISA - zintegrowana rama stalowa - jest dostępny tylko dla T24/T15, podwieszany, 600 - typ sufitu 1!);
 • konstrukcja: dostępny jest inny układ perforacji;
 • składany wymiennik ciepła: wymagane łączenie za pomocą węża elastycznego; wymiennik może być przechylony w dół z jednej strony o około 20 cm;
 • model specjalny: belka Plexus może być dostarczona również w wersji tylko do wentylacji (bez baterii chłodzącej);
 • zintegrowany system sterowania: w produkcie może być fabrycznie zamontowany system sterowania Regula firmy Lindab; panel sterowania jest w pełni dostępny od dołu.

Akcesoria (dostarczane oddzielnie):

 • sterowanie: patrz rozdział Regula;
 • wieszaki: zalecane zasady montażu (patrz: "Instrukcja montażu belki Plexus"); wieszaki dostępne w Lindab: wieszaki wahadłowe (w różnych rozmiarach), pręty gwintowane M8, system podwieszania przewodów.

Informacje o dodatkowych akcesoriach można znaleźć w dokumencie "Akcesoria" na stronie www.lindqst.com.

Dobór

Moc chłodnicza powietrza Pa

 • Należy zacząć od obliczenia mocy wymaganej dla danego pomieszczenia, aby utrzymać w nim określoną temperaturę. Doskonałym narzędziem do tego celu jest TEKNOsim firmy Lindab.
 • Należy obliczyć moc chłodniczą dostarczaną przez powietrze wentylacyjne lub odczytać ją z wykresu 1.
 • Pozostała moc chłodnicza musi zostać zapewniona przez obieg wodny w belce Plexus.

Wzór do obliczania mocy chłodniczej powietrza:

Pa = qma × cpa × Δtra.

Porównanie wielkości tr = 25°C z:

Pa [W] = qa [l/s] × 1,2 Δtra [K] oraz
Pa [W] = qa [m3/h] × 0,33 Δtra [K].

Przepływ minimalny

Należy pamiętać, że przepływy poniżej zalecanego minimalnego przepływu wody qwmin mogą powodować dostawanie się niepożądanego powietrza do przewodów wodnych. Nie zaleca się przekraczania przepływów nominalnych qwnom, ponieważ przyrost mocy będzie minimalny.

Średnica rury qwmin qwnom
12 mm 0.025 l/s 0.038 l/s

* wyłącznie dla 2-rurowego systemu chłodzącego Plexus 60

Definicje:

 • Pa: moc chłodnicza powietrza [W];
 • Pw: moc chłodnicza wody [W];
 • Ptot: całkowita moc chłodnicza [W];
 • qma: masowe natężenie przepływu powietrza [kg/s];
 • qa: natężenie przepływu powietrza świeżego [l/s];
 • qw: natężenie przepływu wody [l/s];
 • qwmin: minimalne natężenie przepływu wody [l/s];
 • qwnom: nominalne natężenie przepływu wody [l/s];
 • cpa: ciepło właściwe powietrza [1.004 kJ/kg K];
 • tr: temperatura w pomieszczeniu [°C];
 • twi: temperatura wody na wlocie [°C];
 • two: temperatura wody na wylocie [°C];
 • Δtra: różnica temp. powietrza w pomieszczeniu i powietrza pierwotnego [K];
 • Δtrw: różnica temp. powietrza w pomieszczeniu i średniej temp. wody [K];
 • Δtw: różnica temp. w obiegu wodnym [K];
 • εΔtw: współczynnik korekcyjny mocy ze względu na temperaturę;
 • εqw: współczynnik korekcyjny mocy ze względu na przepływ wody;
 • PLt: jednostkowa moc chłodnicza [W/K].


Wykres 1. Moc chłodnicza powietrza Pa jako funkcja natężenia przepływu powietrza pierwotnego qa.
Jeśli przepływ powietrza wynosi 20 [l/s], a różnica temperatur powietrza w pomieszczeniu i powietrza nawiewanego wynosi Δtra= 6 K, to moc chłodnicza powietrza wynosi 14 [W].

Moc chłodnicza wody Pw

W celu obliczenia mocy chłodniczej wody Pw wykorzystuje się wykresy 2-5 w następujący sposób:

 • obliczyć Δtrw = tr - (twi + two) / 2;
 • wyznaczyć jednostkową moc chłodniczą PT na wykresie 2, 3 lub 4;
 • wyznaczyć współczynnik korekcyjny mocy εΔtw na wykresie 5 (dotyczy tylko modelu Plexus 60);
 • pomnożyć moc chłodniczą przez Δtrw i εΔtw.

Przykład 1. Chłodzenie:

Jaką moc chłodniczą zapewnia belka Plexus IS/ISA 60 przy przepływie powietrza 20 l/s i ciśnieniu statycznym 60 Pa?

Temperatura:

Δtrw = 10 K, Δtw = 3 K, Δtra = 6 K.

Na wykresie 2 przedstawiono jednostkową moc chłodniczą o wartości PT = 51,8 W.
Na wykresie 5 przedstawiono współczynnik korekcyjny mocy εΔtw = 0,968.
Daje to moc chłodniczą:

Pw = 51,8 W/K × 10 K × 0,968 = 501 W w obiegu wody.

Na podstawie wykresu 1 obliczana jest moc chłodnicza powietrza:

Pa = 20 l/s × 1,2 × 6 K = 144 W.

Daje to całkowitą moc chłodniczą:

Ptot = 144 W + 501 W = 645 W.

Uwaga! Wykres mocy chłodniczej ma zastosowanie dla nominalnego przepływu wody qwnom = 0,038 l/s. Aby uzyskać właściwą moc Pw dla innych przepływów należy odczytać współczynnik korekcyjny mocy εqw z wykresu 3, a następnie pomnożyć odczytaną moc przez ten współczynnik, jak pokazano w przykładzie 2 dla ogrzewania.


Wykres 2. Plexus 60 - wszystkie modele w konfiguracji S/SA.
Jednostkowa moc chłodnicza PT zmniejsza się o 6% w przypadku stosowania wymiennika ciepła zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania.

Jednostkowa moc chłodnicza


Wykres 3. Plexus 60 - wszystkie modele w konfiguracji L/M/H.
Jednostkowa moc chłodnicza PT zmniejsza się o 6% w przypadku stosowania wymiennika ciepła zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania.


Wykres 4. Plexus 120 - wszystkie modele w konfiguracji S/SA.

Współczynnik korekcyjny mocy


Wykres 5. Współczynnik korekcyjny mocy ε?tw jako funkcja ?tw.
Dotyczy tylko systemu 2-rurowego, chłodzenia lub ogrzewania w belkach Plexus 60.

Moc przy konwekcji naturalnej


Wykres 6. Chłodzenie, nominalny przepływ wody 0,038 l/s. / Wykres 7. Ogrzewanie, nominalny przepływ wody 0,019 l/s.

Współczynnik korekcyjny mocy ze względu na przepływ wody εqw

Przykład 2. Ogrzewanie:

Jaką moc grzewczą zapewnia belka Plexus IS/ISA 60 przy przepływie powietrza 20 l/s i ciśnieniu statycznym 60 Pa?

Temperatura:

Δtrw = 24 K, Δtw = 3 K, Δtra = 0 K.

Podobnie jak w przykładzie 1, należy zacząć od określenia jednostkowej mocy chłodniczej. Na wykresie 2 przedstawiono jednostkową moc (chłodniczą) o wartości PT = 51,8 W/K.

Ponieważ wymiennik ciepła wykorzystywany jest zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania, moc PT należy zmniejszyć o 6%:

P= 51,8 × 0,94 = 48,7 W/K.

Daje to moc:

Pw = 48,7 W/K x 24 K = 1169 W w obiegu wody.

Wykorzystanie krzywej grzewczej z wykresu 8 do współczynnika korekcyjnego mocy εqw pozwala określić moc grzewczą.

Natężenie przepływu wody:

qw = 1169 W/ (4200 Ws/(kg K) × 3 K) = 0,093 l/s.

Współczynnik korekcyjny mocy: εqw = 0,42.
Uzyskana moc:

Pw = 1169 W × 0,42 = 491 W.

Obliczyć nowe natężenie przepływu wody:

qw = 491 W / (4200 Ws/(kg K) × 3 K) = 0,039 l/s.

Nowy współczynnik korekcyjny mocy εqw = 0,41.
Uzyskana moc:

Pw = 1169 W × 0,415 = 485 W.

Obliczyć ponownie:

qw = 485 W / (4200 Ws/(kg K) × 3 K) = 0,039 l/s.

Nowy współczynnik korekcyjny mocy wynosi 0,415.
Wówczas nowa uzyskana moc wynosi:

Pw = 1169 W × 0,415 = 485 W.

Ponieważ na tym etapie obliczeń przepływ jest prawie stabilny, moc grzewcza wynosi:

Pw = 485 W.

Na podstawie obliczonego natężenia przepływu wody wyznaczany jest współczynnik korekcyjny εqw, określający efektywność wykorzystania wody. Obliczenia należy powtarzać do momentu, gdy obliczona moc będzie w przybliżeniu odpowiadać wcześniejszym obliczeniom. Współczynnik korekcyjny mocy można łatwo obliczyć za pomocą narzędzia Waterborne Calculator w Lindab Quick Selection Tool - lindQST.com.


Wykres 8. Współczynnik korekcyjny mocy dla natężenia przepływu wody εqw zarówno dla ogrzewania, jak i chłodzenia.

Spadek ciśnienia w obiegu wody, chłodzenie i ogrzewanie

Uwaga: średnia temperature wody chłodniczej/grzewczej twio = 15°/ 50°C. Wykresy dotyczą określonej średniej temperatury wody twio. W przypadku innych temperatur należy dokonać obliczeń w naszym kalkulatorze na stronie lindQST.com!


Wykres 9. Spadek ciśnienia Δpw w obiegu wody, chłodzenie i ogrzewanie.
qwmin = 0,025 [l/s] (Plexus 60, minimalne dopuszczalne natężenie przepływu wody).
C: chłodzenie  •  H: grzanie

Przykład 3. Chłodzenie:

Plexus IS/ISA 60 (standard), zasilanie w wodę zapewnia moc Pw = 501 W przy Δtw = 3 K.
Jak duży jest spadek ciśnienia Δpw w obiegu wody?

Odpowiedź:

qw = Pw / (cpw × Δtw),
qw = 501 W / (4200 Ws/(kg K) × 3 K ) = 0,04 l/s.

Spadek ciśnienia w obiegu wody wg wykresu 9 wynosi Δpw = 3,15 kPa.

Przykład 4. Ogrzewanie:

Plexus IS/ISA 60 zapewnia moc Pw = 485 W przy Δtw = 3 K.
Jak duży jest spadek ciśnienia Δpw w obiegu wody?

Odpowiedź:

qw = Pw / (cpw × tw),
qw = 485 W / (4200 Ws/(kg K) × 3 K ) = 0,0385 l/s.

Spadek ciśnienia w obiegu wody wg wykresu 9 wynosi Δpw = 0,39 kPa.

Definicje:

 • qw: natężenie przepływu wody [l/s];
 • Pw: moc chłodnicza wody [W];
 • cpw: ciepło właściwe wody [4200 Ws/(kg K)];
 • Δtw: różnica temperatur w obiegu wody [K];
 • twio: średnia temperatura wody [°C]
 • Δpw: strata ciśnienia w obiegu wody [kPa].

Obliczenia dot. dźwięku

Aby odczytać poziom mocy akustycznej LWA dla belki Plexus, należy posłużyć się wartością całkowitego ciśnienia na wlocie Δpt i aktualnym natężeniem przepływu powietrza qa.
Całkowity spadek ciśnienia Δpt oblicza się, biorąc ciśnienie statyczne przed dyszami Δpstat w przewodach i dodając różnicę ciśnień Δpa. Δpa można odczytać na wykresie 10.
Następnie można zapoznać się z rzeczywistym poziomem mocy akustycznej LWA na wykresach od 11 do 13.
Wartości dźwięku w nawiasie to poziom ciśnienia akustycznego Lpa przy 4 dB tłumieniu w pomieszczeniu (10 m2 Sabine).

Przykład 5:

Plexus IS/ISA 60 z ilością powietrza pierwotnego qa 20 l/s i ciśnieniem statycznym w dyszach Δpstat 60 Pa.

Z wykresu 10 wynika, że przy qa = 20 l/s wartość

Δpa = 4 Pa,
Δpt = 60 Pa + 4 Pa = 64 Pa.

Całkowity spadek ciśnienia:

Δpt = 60 + 4,0 ≈ 64 Pa.

Na wykresie 11 odczytuje się qa = 20 l/s i Δpt przy poziomie mocy akustycznej LWA równym 25 dB(A).

Ponadto na wykresie można przeczytać, że punkt nastawy powinien być ustawiony na 6,5. Ustawienie nie obejmuje cyfr dziesiętnych. Istnieje możliwość ustawienia 4 punktów nastawy, co daje dwa punkty nastawy, które muszą być ustawione na 7 i dwa punkty nastawy na 6 na podstawie aktualnej ilości powietrza i poziomu ciśnienia.

Tłumienie dźwięku ΔL

Tłumienie belki Plexus ΔL [dB], pomiędzy przewodem wentylacyjnym a pomieszczeniem, z uwzględnieniem odbicia końcowego.

Dane dotyczące dźwięku

Plexus 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
IS/ISA 60 15 14 6 10 7 6 9 17
IL/M/H 60 17 11 3 7 4 5 7 13
IS/ISA 120 17 12 3 10 8 7 9 18

Tabela 1. Tłumienie dźwięków wewnętrznych belki Plexus.

Poziom hałasu Kok

Poziomy hałasu belki Plexus dla każdego pasma oktawowego w belce oblicza się, dodając do poziomu mocy akustycznej LWA poprawki Kok z poniższej tabeli [dB(A)].

Plexus 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
IS/ISA 60 12 -3 -4 -4 -4 -8 -11 -16
IS/ISA 120 11 -1 -1 -2 -5 -9 -15 -20
IL 60 12 -4 -4 -5 -4 -7 -14 -20
IM 60 11 -5 -3 -3 -4 -8 -17 -18
IH 60 10 -2 -1 -1 -4 -12 -21 -18

Tabela 2. Poziomy hałasu belki Plexus Lwoct dla każdego pasma oktawowego w belce oblicza się, dodając do poziomu mocy akustycznej Lwa poprawki Coct z poniższej tabeli [dB(A)]. Poziomy hałasu oblicza się według następującego wzoru: Lwoct = Lwa + Coct.


Wykres 10. Różnica między ciśnieniem całkowitym a ciśnieniem statycznym przed dyszami.

Wykres, dźwięk


Wykres 11. Poziom mocy akustycznej LWA Plexus 60 - wszystkie modele w konfiguracji S/SA.


Wykres 12. Poziom mocy akustycznej LWA Plexus 120 - wszystkie modele w konfiguracji S/SA.
Wykres 13. Poziom mocy akustycznej LWA Plexus 60 - wszystkie modele w konfiguracji L/M/H.

Długości wyrzutów

Plexus 60, Δtra = 6K, Δtrw = 8K


Wykres 14. Belka Plexus 60 (nie F 60) określona przez podaną temperaturę.

Plexus 120, Δtra = 6K, Δtrw = 8K


Wykres 15. Belka Plexus 120 (nie F 120) określona przez podaną temperaturę.

Plexus F 60, Δtra = 6K, Δtrw = 8K


Wykres 16. Belka Plexus 60 F 60 określona przez podaną temperaturę.

Typ Plexus I 60 Plexus I 120 Plexus F 60 Plexus F 120
chłodzenie / ogrzewanie
Sucha masa [kg] 11,6 18,6 / 20,0 17,2 28,9 / 30,3
Zawartość wody, chłodzenie [l] 1,0 1,3 1,0 1,3
Zawartość wody, ogrzewanie [l] 0,2 0,4 0,2 0,4
Zawartość wody, wyłącznie chłodzenie [l] 1,2 1,3 1,2 1,3
Rurki miedziane, jakość EN 12735-2 CU-DHP
Klasa ciśnieniowa PN10

Tabela 3. Plexus, masa i objętość wody.

Plexus 60: I, (X, Y, Z):

 • przyłącze wody: ø12 mm;
 • przyłącze powietrza nawiewanego: ø125 mm (A), alternatywnie: S ø125 mm (B);
 • L/M/H: ø160 mm (B).


Ilustracja 11. Przyłącza Plexus l-60 Chłodzenie i ogrzewanie.

Plexus 120: I, (X, Y, Z):

 • przyłącze wody: ø12 mm;
 • przyłącze powietrza nawiewanego: ø125 mm (A), alternatywnie: ø160 mm (B).


Ilustracja 12. Przyłącza Plexus l-120. Chłodzenie i ogrzewanie.

Przykładowe przyłącza wody

Ilustracje powyżej pokazują przyłącza A5, A6, B5 i B6 dla belki Plexus I. Alternatywa A5 ma poziome przyłącze wentylacyjne i wodne po lewej stronie, patrząc w kierunku przyłącza powietrza. W przypadku wybrania ogrzewania z wyposażeniem opcjonalnym przyłącza ogrzewania umieszczone są po przeciwnej stronie, po lewej stronie dla przyłącza 5, a po prawej dla przyłącza 6. W przypadku przyłącza powietrza typu B przyłącza grzewcze są rozmieszczone tak jak w przypadku typu A, zgodnie z rysunkami.

Plexus 60


Ilustracja 13. Przyłącza wody Plexus I-60. Chłodzenie i ogrzewanie.
1: ogrzewanie ø12 mm  •  2: chłodzenie ø12 mm.

Plexus 120


Ilustracja 14. Przyłącza wody Plexus I-120. Chłodzenie i ogrzewanie.
1: ogrzewanie ø12 mm  •  2: chłodzenie ø12 mm

Plexus F 60:

 • przyłącze wody: ø12 mm;
 • przyłącze powietrza nawiewanego: ø125 mm (A), alternatywnie: S ø125 mm (B);
 • L/M/H: ø160 mm (B).


Ilustracja 15. Przyłącza Plexus F-60 / F-120.

Plexus F 120

 • przyłącze wody: ø12 mm;
 • przyłącze powietrza nawiewanego: ø125 mm (A), alternatywnie: ø160 mm (B).

Przykładowe przyłącza wody

Ilustracja powyżej pokazuje standardowe przyłącza A1 i B1 dla Plexus F. Przyłącze powietrza typu A jest przeznaczone do podłączenia poziomego, a typu B - do podłączenia pionowego.

W razie chęci zakupu specjalnych przyłączy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Lindab.


Ilustracja 16. Przyłącza chłodzenia (2) i ogrzewania (1) Plexus F-60 / F-120.

Wymiary Plexus FIlustracja 17. Wymiary Plexus F.

Typ A [mm] B [mm] øH mm øv mm
F ( S, L, M, H) 60 669 669 125 125/160
F S 120 669 1269 125 160

Uwaga:

 • Plexus (F) - (S) => øv = 125;
 • Plexus (F) - (L, M, H) => øv = 160.

Wymiary Plexus

Plexus 60: I, (X, Y, Z):


Ilustracja 18. Wymiary Plexus l-60, chłodzenie lub ogrzewanie (standard).


Ilustracja 19. Wymiary Plexus l-60, chłodzenie + ogrzewanie.

Plexus 120: I, (X, Y, Z):


Ilustracja 20. Wymiary Plexus l-120, chłodzenie lub ogrzewanie (standard).


Ilustracja 21. Wymiary Plexus l-120, chłodzenie + ogrzewanie.

Dodatkowe wymiary Plexus


Ilustracja 22 / 23. Plexus l-60 / I-120.

Typ A [mm] B [mm] øH mm øv mm
I (S/SA, L, M, H) 60 594 594 125 125/160
X ( S, L, M, H) 60 599 599 125 125/160
Y ( S, L, M, H) 60 575 575 125 125/160
Z ( S, L, M, H) 60 584 584 125 125/160
I ( S, L, M, H) 62 619 619 125 125/160
I ( S, L, M, H) 67 669 669 125 125/160
I S/SA 120 594 1194 125 160
X S 120 599 1199 125 160
Y S 120 575 1174 125 160
Z S 120 584 1183 125 160
I S 122 619 1244 125 160

Tabela 5. Wymiary [mm].

Plexus 60 w konfiguracji S/SA ma øv 125, a L/M/H øv 160.

Kod zamówienia

Plexus -I -S -60 -12 -125 -A5 -60 -20
Szczegóły kodu:
Plexus
Produkt
-I
Przystosowanie sufitu
I: zintegrowany, podwieszany
X: schowany teownik, listwa krawędziowa DS
Y: listwa krawędziowa E T24
Z: listwa krawędziowa E T15
F: wolnowiszące
-S
Konfiguracja ilości powietrza
S: standard
L: niska
M: średnia
H: wysoka
SA: standardowy z ramą stalową
-60
Rozmiar
60, 62, 67, 120, 122
-12
Przyłącze wody [mm]
12
-125
Przyłącze powietrza [mm]
A: ø125
B: ø160
-A5
Alternatywne przyłącza
A5, A6, B5, B6
(Plexus F: A1, B1)
-60
Ciśnienie statyczne w dyszach [Pa]
-20
Przepływ powietrza [l/s]

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »