Aktywna belka chłodząca Professor XP

Aktywna belka chłodząca Professor XP

Aktywna belka chłodząca Professor XP

Belki aktywne > Aktywna belka chłodząca Professor XP
Produkt marki Lindab

Wysokowydajna aktywna belka chłodząca Professor XP zapewnia dużą swobodę instalacji, ponieważ oferuje ona najniższą dostępną na rynku wysokość zabudowy, wynoszącą zaledwie 120.
Belka Professor XP jest wyposażona we wstępnie ustawiony schemat dystrybucji powietrza, który gwarantuje klimat wnętrza wolny od przeciągów. Może być wykorzystywana do chłodzenia, ogrzewania i wentylacji oraz może zostać wyposażona w następujące funkcje:

 • chłodzenie;
 • ogrzewanie;
 • wentylacja;
 • zabezpieczenie przeciwkondensacyjne Regula Secura;
 • wbudowane 2-drogowe zawory wodne i siłowniki termiczne;
 • wbudowany zawór powietrza wywiewanego itd.

Ochrona przeciwkondensacyjna (Regula Secura) i różne karty przyłączeniowe (Regula Connect) mogą zostać wbudowane. Regulator pomieszczeniowy (Regula Combi) i czujnik obecności (Regula Pulse) mogą zostać zintegrowane z panelem frontowym belki. Istnieje również możliwość zintegrowania oświetlenia LED na życzenie klienta. Oferuje ona wiele możliwości i dużą elastyczność.

Montaż

Belka Professor XP jest przeznaczona zarówno do montażu wpuszczanego, jak i wolnowiszącego.
Idealnie nadaje się do: biur, hoteli, szpitali, szkół, banków itp.


Ilustracja 1. Zintegrowana aktywna belka chłodząca Professor XP wpuszczona w podwieszany sufit.

Warte uwagi:

 • dostępne są 3 różne schematy dystrybucji powietrza: krótki (domyślny), średni i długi, zapewniające wolny od przeciągów klimat w każdym pomieszczeniu;
 • dzięki bardzo małej wysokości 120 mm, belkę można zamontować w ciasnych przestrzeniach, co zapewnia dużą elastyczność montażu;
 • belka dostępna jest w różnych konfiguracjach wymienników ciepła, które pozwalają na uzyskanie optymalnej mocy przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii w każdej sytuacji;
 • belkę można łatwo zintegrować/wykorzystać w systemie Pascal Water, aby umożliwić VAV/DCV;
 • aktywne belki chłodzące Lindab posiadają certyfikat Eurovent i zostały przetestowane zgodnie z normą EN-15116.

Kluczowe liczby

Parametr Wartość
Wysokość: 120 mm.
Szerokość: 450 i 600 mm*.
Nominalna długość produktu Lnom: od 1200 do 3600 (co 100) mm*.
Przyłącza powietrza: 1×100 lub 2×100 mm.
Przyłącza wody: 12 mm.
Natężenie przepływu powietrza pierwotnego qa: od 7 do 80 l/s.
Całkowita moc chłodnicza Pt: do 2200 W.
Całkowita moc grzewcza Pt: do 4050 W.
Strata ciśnienia statycznego w dyszach ΔPstat: od 30 do 120 Pa.

Tabela 1. Professor XP kluczowe liczby.
* Szerokość i długość zależna od adaptacji sufitu.


Ilustracja 2. Działanie belki Professor XP oparte jest na zasadzie indukcji.
1: Przyłącze powietrza  •  2: Przyłącze wody  •  3: Klapa rewizyjna  •  4: Wymiennik ciepła
5: Schłodzone powietrze  •  6: Zdejmowalny panel frontowy  •  7: Strefa rozproszenia  •  8: Dysze zakrzywione
9: Efekt Coandy  
•  10: Otwór wentylacyjny  •  11: Ciepłe powietrze z wnętrza pomieszczenia

Optymalne działanie

Działanie belki Professor XP oparte jest na zasadzie indukcji.

Powietrze wentylacyjne o określonym ciśnieniu dynamicznym jest wypuszczane przez specjalnie uformowane dysze do strefy rozproszenia, dzięki czemu powstaje niskie ciśnienie statyczne. To niskie ciśnienie powoduje, że ciepłe powietrze z pomieszczenia jest zasysane w kierunku powietrza wentylacyjnego przechodzącego przez wymiennik ciepła. Ilość ciepłego powietrza wewnętrznego jest od trzech do pięciu razy większa od ilości powietrza wentylacyjnego.

Powietrze jest schładzane (lub ogrzewane) podczas przechodzenia przez wymiennik ciepła, który składa się z aluminiowych żeber z miedzianymi przewodami wypełnionymi zimną (lub ciepłą) bieżącą wodą. Podczas chłodzenia ciepło z pomieszczenia jest pochłaniane przez aluminiowe żebra, a następnie przekazywane przez miedzianą rurkę do obiegu wodnego i dalej do centralnej jednostki chłodzącej (zob. Ilustracja 2).

Pomimo niewielkich wymiarów zewnętrznych produktu, jego konstrukcja umożliwia uzyskanie dużej mocy chłodniczej.

Dysze wypuszczające powietrze wentylacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby zachować efekt Coandy, czyli zdolność przylegania powietrza do powierzchni wewnątrz przewodów, począwszy od dysz Powietrze przemieszcza się następnie wzdłuż przewodu w kierunku sufitu. Bok belki jest tak ukształtowany, aby zachować efekt Coandy na całej powierzchni sufitu pomieszczenia.

Nowa koncepcja wymiennika ciepła

Belka Professor XP jest wyposażona w nową, zgłoszoną do opatentowania, modułową koncepcję wymiennika ciepła Lindab.

Oferuje ona cztery różne wartości wydajności dla systemu 2-rurowego (tylko chłodzenie lub ogrzewanie) z wariantami: minimalny, średni, wysoki lub maksymalny; oraz zapewnia różne moce chłodnicze, pozwalające zaspokoić potrzeby naszych klientów. Jeżeli belka Professor XP ma być wykorzystana w systemie 4-rurowym (chłodzenie i ogrzewanie), te cztery warianty można połączyć z dodatkowymi wariantami w celu ogrzewania.

Daje to unikalną możliwość np. realizacji różnych zapotrzebowań na moc przy tej samej długości produktu i jednolitym wyglądzie architektonicznym w pomieszczeniach.

Aby znaleźć belkę Professor XP, która spełni wszelkie oczekiwania, należy skorzystać np. z funkcji Waterborne Selector na stronie LindQST.com.

 • Wydajność produktu dostosowana do potrzeb klienta
 • Nie dopuść do przewymiarowania i zmniejsz koszty operacyjne
 • Wybierz najbardziej opłacalne rozwiązanie
 • Efektywne zastosowanie zasobów i lekkość

Budowa

Najwyższa dostępność

Aby zapewnić jak najlepszą dostępność w celu czyszczenia, zawieszenia, regulacji lub konserwacji, cały spód belki Professor XP firmy Lindab może zostać zdemontowany. Dostęp do miejsc w których zamontowane są zawory i urządzenia regulacyjne Regula jest również możliwy od dołu, co umożliwia ich regulację i konserwację. Belka jest podwieszana i regulowana przed założeniem dolnej części. Produkt można zamówić w wersji umożliwiającej obustronną regulację objętości powietrza (funkcja Air Boost). Osiąga się to poprzez zastosowanie różnych zatyczek na dyszach.

Rury wodne są wykonane z miedzi. Niemniej jednak, aby zapobiec korozji i hałasowi w systemie, konieczne jest zastosowanie wody wolnej od tlenu.

UWAGA! Przy regulacji przepływu powietrza, maksymalny przepływ powietrza przy danym ciśnieniu jest ograniczony przez liczbę dysz. Już w momencie składania zamówienia należy rozważyć przyszłe potrzeby i ewentualnie wybrać model belki Professor XP z większą liczbą zatkanych dysz (funkcja Air Boost). Konstrukcja jest opatentowana; wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z normą europejską EN 15116. Profsesor XP posiada certyfikat Eurovent.


Ilustracja 3a. Belka Professor XP F zamontowana bezpośrednio na suficie.


Ilustracja 3b. Belka Professor XP F zamontowana w sposób wolnowiszący.


Ilustracja 3c. Belka Professor XP I wpuszczona w sufit podwieszany.

Lindab Pascal Water Solution VAV/DCV w połączeniu z aktywnymi belkami chłodzącymi

Aby uzyskać dodatkową oszczędność energii i kosztów oraz przyjazny dla środowiska system wentylacji i chłodzenia, należy zastosować rozwiązanie Lindab Pascal Water. Rozwiązanie Pascal zoptymalizuje system wentylacji, chłodzenia, ogrzewania, a nawet oświetlenia, zapewniając doskonały klimat w pomieszczeniach przy najniższych kosztach eksploatacji dzięki połączeniu aktywnej belki chłodzącej z techniką zmiennej objętości powietrza (Variable Air Volume - VAV) lub wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem (Demand Controlled Ventilation - DCV).

Więcej informacji można znaleźć w: Pascal Water Solution.


Ilustracja 4. Podłączenie belki Professor XP I-60 do regulatora przepływu DBV-125 za pomocą MF-100 i RLU-125-100.
System Lindab Safe® sprawia, że podłączenie jest bardzo proste i nie wymaga żadnych narzędzi.
Zamiennie można użyć elastycznego węża.

Zawór powietrza wywiewanego KSU (tylko modele XP-60)

Produkt może być wyposażony w zintegrowany zawór powietrza wywiewanego KSU z dołączonym złączem VRGM (dostępne w rozmiarach o średnicy 100 i 125 mm). Przy zastosowaniu dwóch przyłączy powietrza 2x100, długość nominalna (Lnom) belki Professor XP musi być większa niż 1,4 m, aby funkcja opcjonalna powietrza wywiewanego mogła być wykorzystana.

KSU o średnicy 125 mm może być zastosowany wyłącznie w modelach I-60/-62. W przypadku innych adaptacji sufitu należy użyć produktu o średnicy 100 mm lub skontaktować się z działem wsparcia Lindab.


Ilustracja 5. Przekrój I-60 ze zintegrowanym zaworem KSU i złączką VRGM.
Lnom: długość zamawiania.

O wielu możliwościach


Ilustracja 6. Belka Professor XP I-60 z panelem frontowym o perforacji slot 50% (standard).

Priorytetem było dążenie do uzyskania kompaktowego produktu o najniższej na rynku wysokości zabudowy wynoszącej tylko 120 mm (146 mm). Dzięki tej niewielkiej wysokości belka Professor XP jest w stanie rozwiązać wiele wyzwań związanych z montażem w nowoczesnych, ale także w istniejących budynkach.

Pomimo swojej niewielkiej wysokości belka Professor XP zapewnia mnóstwo możliwości. Oprócz standardowych funkcji chłodzenia, ogrzewania i wentylacji, belka oferuje również wyposażenie opcjonalne, które sprawia, że osiągnięcie idealnego klimatu w pomieszczeniach bez przeciągów jest możliwe w każdej sytuacji.

Belka Professor XP jest dostępna w czterech wersjach o dwóch różnych szerokościach.

Układ perforacji

Za sprawą trzech różnych możliwych wzorów perforacji, panel frontowy może przyjąć różny wygląd, co wpływa na zmianę efektu wizualnego.

Dostępne wzory obejmują podłużne szczeliny (slot 50%, patrz ilustracja 6), okrągłe Dotx2 50% (wyposażenie opcjonalne) lub Dot 38% (wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w modelach F-60/I-60!).


Ilustracja 7. Dostępne układy perforacji.

Zintegrowane oświetlenie

Na życzenie klienta, belka może być wyposażona w oświetlenie LED.

Dzięki unikalnej konstrukcji i niewielkiej wysokości całkowitej, belka Professor XP oferuje również duże możliwości integracji szerokiej gamy oświetlenia, np. w centralnej części panelu frontowego.


Ilustracja 8. Belka Professor XP I-60 ze zintegrowanym oświetleniem.

Higiena

Dostęp do wszystkich elementów od spodu

Potrzeba, aby wszystkie części belki były łatwe do utrzymania w czystości, została spełniona dzięki zastosowaniu zdejmowanego spodu oraz odłączanej klapy ułatwiającej czyszczenie i regulację. Po poluzowaniu klapy można wyczyścić od wewnątrz zarówno system przewodów wlotowych, jak i boczne przewody belki. Dostęp do pionowych baterii jest możliwy z trzech kierunków, dzięki czemu można je dokładnie wyczyścić. To samo odnosi się do dysz Coanda, które można łatwo wyczyścić od spodu. Dzięki temu można dokładnie wyczyścić produkt bez konieczności uzyskiwania dostępu do krótkich boków produktu, co pozwala na ustawienie go bezpośrednio przy ścianie.

Warunki panujące w pomieszczeniu

W przypadku belki Professor XP firmy Lindab, wentylacja polega na rozprowadzeniu schłodzonego lub ogrzanego powietrza po suficie aż do ścian, skąd spływa ono, w pewnym stopniu, do pomieszczenia. Ogrzane powietrze jest następnie pobierane z przestrzeni pod belką w celu dalszego chłodzenia lub ogrzewania. W ten sposób pomieszczenie jest dobrze wentylowane. Konwencjonalne aktywne belki chłodzące, które rozprowadzają powietrze liniowo, mogą generować wysokie prędkości powietrza, ponieważ strumień powietrza zostaje sprężony i skoncentrowany w centrum. Aby zmniejszyć prędkość powietrza, dystrybucja powietrza w belce Professor XP firmy Lindab jest skierowana na zewnątrz (wersja standardowa). Dysze zakrzywione są sukcesywnie kierowane na zewnątrz, aby zapewnić optymalną dystrybucję powietrza i krótki wyrzut. Uzyskane dzięki tej technologii prędkości powietrza są znacznie niższe niż w przypadku konwencjonalnych belek nawiewnych z wylotem liniowym.

Dzięki zastosowaniu podwójnych przewodów wentylacyjnych, udało nam się wykorzystać całą objętość belki. Dlatego produkt może obsługiwać duże ilości powietrza, zachowując przy tym niski poziom hałasu własnego, mimo niewielkich wymiarów zewnętrznych.

W odniesieniu do hałasu generowanego przez urządzenie, dysze mają kształt odwróconej trąbki, tzn. biegną w kierunku ujemnym do wylotu, co powoduje bardzo niski poziom hałasu emitowanego przez dyszę. Struktura produktu, z kanałem rozprowadzającym do dwustronnych przewodów i materiałem dźwiękochłonnym umieszczonym na każdym końcu przewodów, sprawia, że tłumienie dźwięku wewnętrznego produktu jest bardzo skuteczne, a hałas krzyżowy w systemie wentylacyjnym i pomiędzy pomieszczeniami jest niski.


Ilustracja 9. Professor XP I-60 w środowisku biurowym.


Ilustracje 10 / 11. Professor XP F-60 / XP I-60

Professor XP to 2-kierunkowa aktywna belka chłodząca, która może być wykonana w wersji standardowej dla potrzeb wentylacji i chłodzenia (przyłącze 2-rurowe) lub chłodzenia i ogrzewania (przyłącze 4-rurowe). Jest ona dostępna zarówno w wersji zintegrowanej I-45/I-60, jak i odsłoniętej F-45/F-60. I-60 może być zintegrowana z sufitem podwieszanym (wersja standardowa: T24/T15 podwieszana 600 mm).

Dane:

 • długości: od 1,2 do 3,6 m, co 0,1 m;
 • szerokość: 442 mm (I-45/F-45) lub 592 mm (I-60/F-60);
 • wysokość: model F - 120 mm, z niskim przyłączem kanału powietrznego, model I - 146 mm z wysokim przyłączem przewodu wentylacyjnego (do montażu wpuszczanego w suficie podwieszanym i z przyłączem powietrza powyżej konstrukcji nośnej);
 • przyłącze wody: męskie, proste i poziome lub pionowe o średnicy 12 mm (UWAGA: przyłącza nie mogą być lutowane, należy użyć złączek nasadowych firmy Lindab!);
 • wartość wydajności i rodzaje wymienników ciepła: minimalny, średni, wysoki i maksymalny, występują w wersji z przyłączem 2- lub 4-rurowym;
 • przyłącze powietrza: poziome lub pionowe, męskie o średnicy 100 mm;
 • schemat dystrybucji powietrza: belka może być zamówiona z różnymi schematami dystrybucji powietrza, co pozwala zachować różne długości wyrzutu powietrza: krótki (domyślny), średni lub długi;
 • regulacja przepływu powietrza: wstępnie ustawiona wartość spadku ciśnienia, więc regulacja na miejscu nie jest konieczna; warunkiem jest, aby system przewodów w budynku miał stosunkowo niski spadek ciśnienia w porównaniu z produktem;
 • konstrukcja: składany/demontowalny panel frontowy perforowany standardowo z podłużnymi szczelinami;
 • klapa rewizyjna: dostęp możliwy po otwarciu panelu frontowego, umożliwia dojście zarówno do komory wyrównawczej, jak i do przewodu przyłączeniowego;
 • materiał: standardowo blacha emaliowana, wymienniki ciepła - aluminiowe lamele i miedziane rury;
 • kolor: standardowo kolor biały sygnałowy RAL 9003 lub biały alpejski RAL 9010 o połysku 30, inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie.

Wyposażenie opcjonalne (zamontowane fabrycznie):

 • zintegrowane zawory regulacyjne i siłowniki: 2-kierunkowe zawory regulacyjne, ze złączkami nasadowymi, o zmiennej wartości Kv i wyposażone w 24V wł./wył. lub modulujące 0-10 V siłowniki mogą być wstępnie zamontowane w produkcie;
 • zintegrowane zabezpieczenie przeciwkondensacyjne: istnieje możliwość zainstalowania w produkcie zabezpieczenia przeciwkondensacyjnego Regula Secura firmy Lindab;
 • zintegrowane karty przyłączeniowe Regula Connect: produkt może zostać wyposażony w kartę przyłączeniową Regula Connect (patrz rozdział Regula);
 • adaptacja do sufitów podwieszanych: produkt można dostosować do różnych typów sufitów podwieszanych dostępnych na rynku;
 • konstrukcja: sostępne są dwa dodatkowe układy perforacji;
 • dodatkowe przyłącze powietrza, 2×100: belka jest dostępna z dodatkowym przyłączem o średnicy 100 po przeciwnej stronie. Spowoduje to zmniejszenie długości czynnej Lact belki o 0,2 m;
 • odpowietrznik: w celu wypuszczenia powietrza z rurociągu (rurociąg beztlenowy) w belce może być wstępnie zamontowany odpowietrznik;
 • funkcja Air Boost: dodatkowy procent dodatkowych dysz i zatyczek w celu zapewnienia elastyczności w przyszłości;
 • zawór powietrza wywiewanego KSU (tylko modele XP-60): produkt może być wyposażony w zintegrowany zawór wywiewny;
 • zintegrowana jednostka regulująca: istnieje możliwość wstępnego zainstalowania w produkcie regulatora pomieszczeniowego Regula Combi firmy Lindab. Dostęp do panelu sterowania jest możliwy dzięki panelowi frontowemu. Proszę zapoznać się z dokumentacją produktu Regula Combi.

Funkcje dodatkowe

Istnieje również możliwość zintegrowania w belkę Professor XP oświetlenia LED na życzenie klienta.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z firmą Lindab.


Ilustracja 12. Belka Professor XP I-60 ze zintegrowanym oświetleniem.

Akcesoria

Osłony przyłączy

Dla modeli odsłoniętych XP F-45 i XP F-60 dostępne są dwa rodzaje osłon przyłączy z dołączonymi uchwytami montażowymi;


Ilustracja 13a. Belka Professor XP F-60 z osłoną przyłączy typu CW.


Ilustracja 13b. Dwie belki Professor XP F-60 z osłoną przyłączy typu CC.

Przyłącze powietrza

W celu elastycznego podłączenia, w asortymencie ADS firmy Lindab dostępny jest przewód elastyczny.


Ilustracja 14. Asortyment przewodów elastycznych firmy Lindab.

Przyłącze wody

W celu zapewnienia elastycznego podłączenia dostępny jest nieprzepuszczający tlenu, elastyczny wąż ze złączkami nasadowymi JG lub innymi rodzajami złączek (na życzenie).


Ilustracja 15. Przykład przyłącza wody na wylocie chłodzenia z wężem elastycznym ze złączką wciskaną.

Wieszaki

Zalecane zasady montażu, patrz: "Instrukcja montażu belki Professor XP".

Urządzenia sterujące

Lindab oferuje urządzenia sterujące, które są bardzo proste w obsłudze. Aby uniknąć jednoczesnego włączenia ogrzewania i chłodzenia, systemy są sterowane sekwencyjnie (Regula Combi). Dane techniczne znajdują się w dokumentacji urządzenia Regula Combi.
Informacje o dodatkowych akcesoriach znajdują się w dokumencie "Akcesoria".


Ilustracja 16. Regula Combi.

Dobór

Szczegółowe obliczenia pomagające w doborze odpowiedniej aktywnej belki chłodzącej można łatwo wykonać za pomocą kalkulatora Waterborne w naszym internetowym narzędziu LindQST Quick Selection Tool.

Schematy dystrybucji powietrza

Professor XP i inne belki indukcyjne wykorzystują ciśnienie powietrza nawiewanego do wywołania przepływu powietrza w pomieszczeniu przez chłodniczy wymiennik ciepła. Umożliwia to uzyskanie dużej mocy chłodniczej, ale powoduje również znaczne ruchy powietrza, co często skutkuje dużymi długościami wyrzutu. Dlatego belka Professor XP jest standardowo wyposażona w krótki system dystrybucji powietrza skierowany na zewnątrz (dysze zakrzywione). W porównaniu z konwencjonalną technologią dysz liniowych znacznie zmniejsza to długości wyrzutu i prędkości powietrza.

W zależności od warunków panujących w pomieszczeniu belka Professor XP jest dostępna również z długim lub krótkim profilem dystrybucji. Poniżej znajduje się przykład, jak różne profile dystrybucji wpływają na długość wyrzutu powietrza.

UWAGA! Jest to zasada służąca jedynie do wizualizacji możliwego schematu dystrybucji powietrza. Aby dopasować belkę do indywidualnych warunków, należy skorzystać z kalkulatora Waterborne lub narzędzia Indoor Climate Designer dostępnych na stronie www.lindQST.com.


Ilustracja 18. Schematy dystrybucji powietrza.

A: krótka dystrybucja (domyślna)
Belka Professor XP jest standardowo wyposażona w krótki system dystrybucji powietrza skierowany na zewnątrz (dysze zakrzywione).

B: średnia dystrybucja
Średni schemat dystrybucji powietrza zapewnia wyrzut powietrza pośredni między długim a krótkim schematem dystrybucji powietrza.

C: długa dystrybucja
Długi schemat dystrybucji powietrza jest stosowany, gdy potrzebny jest długi wyrzut powietrza, np. gdy belka jest umieszczona na środku sufitu i dzieli ją duża odległość od ścian lub gdy kilka belek jest zamontowanych w jednej linii, dzięki czemu można uniknąć nakładania się schematów dystrybucji powietrza, co skutkowałoby jeszcze dłuższym wyrzutem powietrza.

Minimalny przepływ wody

Należy pamiętać, że przepływy poniżej zalecanego minimalnego przepływu wody, mogą skutkować niepożądanym powietrzem w przewodach wodnych i zmniejszeniem wydajności.­

Średnica rury System qw min qw nom
12 mm Chłodzenie lub grzanie 0,025 l/s 0,038 l/s

Tabela 2. Przepływ wody qwmin i qwnom belki.

Aktywne belki chłodzące Lindab posiadają certyfikat Eurovent i zostały przetestowane zgodnie z normą EN-15116.

Dane materiałowe

Typ Professor XP
Rurki miedziane, jakość: EN-12735-2 CU-DHP
Klasa ciśnieniowa: PN10

Tabela 3. Dane materiałowe belki Professor XP.

Możliwe konfiguracje wymienników ciepła dla różnych modeli belki Professor XP

Professor XP F-60 i I-60: dostępne są wszystkie rodzaje wymienników ciepła.

Professor XP F-45 i I-45: dostępne rodzaje wymienników ciepła obejmują 4-rurowe: ø606, ø602 i ø402 oraz
2-rurowe ø600 i ø400.

Szczegółowe pomiary dotyczące obiegu wody

Wartość wydajności Funkcja Rodzaj
wymiennika
ciepła
CC HH
Sucha
masa
[kg/m]
Zawartość wody,
chłodzenie
[l/m]
Zawartość wody,
ogrzewanie
[l/m]
Zawartość wody
ogółem
[l/m]
Maksymalne chłodzenie
i maksymalne ogrzewanie
4-rurowa 12 06 14,2 1,1 0,6 1,7
Maksymalne chłodzenie
i minimalne ogrzewanie
4-rurowa 12 02 13,7 1,1 0,3 1,4
Maksymalne chłodzenie
lub maksymalne ogrzewanie
2-rurowa 12 00 13,5 1,1 1,1
Wysokie chłodzenie
i maksymalne ogrzewanie
4-rurowa 08 06 13,7 0,8 0,6 1,4
Wysokie chłodzenie
i minimalne ogrzewanie
4-rurowa 08 02 13,2 0,8 0,3 1,1
Wysokie chłodzenie
lub wysokie ogrzewanie
2-rurowa 08 00 13,0 0,8 0,8
Średnie chłodzenie
i maksymalne ogrzewanie
4-rurowa 06 06 12,4 0,6 0,6 1,2
Średnie chłodzenie
i minimalne ogrzewanie
4-rurowa 06 02 11,9 0,6 0,3 0,9
Średnie chłodzenie
lub średnie ogrzewanie
2-rurowa 06 00 11,6 0,6 0,6
Minimalne chłodzenie
i minimalne ogrzewanie
4-rurowa 04 02 11,8 0,4 0,3 0,7
Minimalne chłodzenie
lub minimalne ogrzewanie
2-rurowa 04 00 11,5 0,4 0,4

Tabela 4. Belka Professor XP, waga i objętość wody dla modeli F-60 / I-60 z różnymi typami wymienników ciepła.

Dostęp do części wewnętrznych

Otwierany panel frontowy belki Professor XP zapewnia łatwy dostęp do części wewnętrznych i umożliwia przeprowadzenie konserwacji. Specjalna klapa rewizyjna zapewnia dostęp do komory wyrównawczej i przewodu wentylacyjnego oraz umożliwia kontrolę skrzynki rozprężnej, jeśli jest podłączona.


Ilustracja 19. Belka Professor XP I-60-12-1x100-A1 ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym i siłownikiem termicznym.

A - klapa rewizyjna


Ilustracja 20. Otwieranie klapy rewizyjnej.

B - zawór i siłownik


Ilustracja 21. Zawór i siłownik.

C - jednostka wymiennika ciepła


Ilustracja 22. W przypadku wyboru połączenia 4-rurowego, dwa zawory i siłowniki zostaną zintegrowane z orurowaniem doprowadzającym wodę (z jednym zaworem na drugim końcu wymiennika ciepła).

Warianty przyłączy powietrza i wody

Warianty przyłączy dla belki Professor XP są zoptymalizowane tak, aby sprostać wszystkim praktycznym sposobom łączenia.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji montażu belki Professor XP.

Przyłącza powietrza nawiewanego

Zarówno poziome (A), jak i pionowe (B) przyłącza powietrza nawiewanego są standardowo wyposażone w Lindab SafeClick®. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania śrub lub nitów i ułatwia szybki montaż urządzeń, zapewniając bezpieczną instalację z klasą szczelności D. Przyłącza wentylacyjne mają zawsze średnicę 100 mm.

Pojedyncze przyłącze powietrza 1×100, A lub B:

Podwójne przyłącze powietrza 2×100, A

Podwójne przyłącze powietrza 2×100, B

Rysunek 1a. Dostępne przyłącza pojedyncze i podwójne belki Professor XP (średnica wynosi zawsze 100 mm).
Przykłady powyżej przedstawiają modele XP-I60 z pojedynczymi przyłączami A, B, 2 x A i 2 x B.
Dostępne przyłącza powietrza dla wszystkich modeli XP. (I-60, I-45, F-60 i F-45).
Przykłady pokazują 4-rurowe przyłącze wody typu 1.
SV: widok z boku  •  TV: widok z góry

Przyłącze powietrza 1×100, Lact = Lnom - 0,3 m

Przyłącze powietrza 2×100, Lact = Lnom - 0,5 m

Ilustracja 1b. Długość czynna wymiennika ciepła (Lact) jest mniejsza niż długość nominalna produktu (Lnom) i zostanie jeszcze bardziej zmniejszona po dodaniu przyłącza powietrza nawiewanego 2×100.

Przyłącza wlotowe i wylotowe wody

Dostępne modele belki obejmują wersje z jednym obiegiem wody (system 2-rurowy) lub z dwoma obiegami wody (system 4-rurowy).
Belka z systemem 2-rurowym przyłącza wody obejmuje tylko jeden obieg wody. Może być zastosowana w:

 • sytuacjach w których belki są wykorzystywane wyłącznie do chłodzenia (np. w połączeniu z oddzielnym, niezależnym systemem ogrzewania grzejnikowego);
 • systemach zmiennych, obejmujących zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie (np. obieg wody jest podłączony zarówno do agregatu chłodniczego, jak i do kotła i może być wykorzystywany zarówno do sezonowego ogrzewania, jak i do chłodzenia w systemie zmiennym);
 • w połączeniu z zaworem 6-drogowym (gdzie zarówno system chłodzenia, jak i ogrzewania są sterowane przez zawór 6-drogowy, wykorzystujący wężownicę wodną belki do obu funkcji).

Belka z systemem 4-rurowym przyłącza wody obejmuje dwa obiegi wody. Jeden do ogrzewania, a drugi do chłodzenia. Jest to rozwiązanie zalecna przez firmę Lindab, ponieważ przynosi ono największą liczbę korzyści:

 • brak dodatkowego orurowania wody prowadzącego do ściany zewnętrznej lub wzdłuż fasady (np. w porównaniu z systemem ogrzewania grzejnikowego);
 • swoboda architektoniczna w zakresie wykończenia fasady (np. fasada z pełnego szkła);
 • dwa oddzielne systemy hydrauliczne ułatwiające rozruch, sterowanie i zapewniające najniższe zapotrzebowanie na energię;
 • zoptymalizowane przepływy wody do chłodzenia i ogrzewania z łatwym równoważeniem hydraulicznym.


Rysunek 2. Dostępne przyłącza wody belki Professor XP (średnica wynosi zawsze 12 mm).
Przykład pokazuje model XP-I60 z pojedynczym przyłączem wentylacyjnym A.
Możliwe przyłącza wody 1, 2, 3, 4 obowiązujące we wszystkich modelach XP.
SV: widok z boku  •  TV: widok z góry

Przyłącza wodyIlustracja 3. Zestawienie przyłączy wody belki Professor XP (średnica wynosi zawsze 12 mm).
Przedstawiono przyłącze wentylacyjne A.

Wentylacja / Woda - przykłady przyłączy


Rysunek 4. Przykładowe konfiguracje powietrza nawiewanego i wody.

Wymiary Professor XP [mm]

Modele F

Modele I
Rysunek 5a. Umiejscowienie i wymiary przyłączy wody i powietrza nawiewanego.

UWAGA!
Professor XP-F posiada nisko położone poziome przyłącza wentylacyjne do ewentualnego montażu bezpośrednio przy suficie (wersja odsłonięta).
Professor XP-I posiada wysoko położone poziome przyłącza wentylacyjne do montażu wpuszczanego w sufit podwieszany (wersja wbudowana).

Wszystkie przyłącza powietrza nawiewanego mają średnicą wynoszącą 100 mm.


Rysunek 5b. Umiejscowienie i wymiary przyłączy wody i powietrza nawiewanego.

Niewielka wysokość montażu


I-60/45 z przyłączem powietrza nawiewanego  |  I-60/45 z przyłączem powietrza nawiewanego B


F-60/45 z przyłączem powietrza nawiewanego A  |  F-60 z przyłączem powietrza nawiewanego B

Podwieszenie


Rysunek 6. Belka Professor F, zamontowana w sposób wolnowiszący.


Ilustracja 7. Belka Professor I, wpuszczona w sufit podwieszany.

Lnom: 1200 - 3600 mm (co 100 mm), A = 1192 - 3592 mm,
gdzie: Lnom = nominalna długość produktu (długość zamawiana).

Dla wszystkich modeli:

 • gdy Lnom ≤ 2700 mm - 4 x pręty gwintowane (M8);
 • gdy Lnom > 2700 mm - 6 x prętów gwintowanych (M8)


Ilustracja 8. Wymiary podwieszenia.

Kod zamówienia

Professor XP -F-60 -12 -1x100 -A1 -1206 -2,4 -60 -20
Szczegóły kodu:
Professor XP
Produkt
-F-60
Typ
F-60
F-45
I-60
I-45
-12
Przyłącze wody [mm]
12
-1x100
Przyłącze powietrza [mm]
1x100
2x100
-A1
Typ przyłącza
A1, A2, A3, A4,
B1, B2, B3, B4
-1206
Rodzaj wymiennika ciepła
1200, 0800, 0600, 400,
1206, 1202, 0806, 0802, 0606, 0602, 0402
-2,4
Nominalna długość produktu [m]
1,2-3,6 (co 0,1)
-60
Ciśnienie statyczne w dyszach [Pa]
30-120
-20
Natężenie przepływu powietrza pierwotnego [l/s]
5-80

Osłona przyłączy, belka Professor XP-F:

Professor XP-F -CW -60 -500 -NON -9003
Szczegóły kodu:
Professor XP-F
Produkt
-CW
Typ montażu
CC
CW
-60
Szerokość Professor XP-F [mm]
45
60
-500
Długość osłony [mm]
200-3600 (co 1 mm)
-NON
Typ perforacji
brak
-9003
Kolor RAL
9003 połysk 30
inne kolory dostępne na żądanie

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »