Aktywna belka chłodząca Premax

Aktywna belka chłodząca Premax

Aktywna belka chłodząca Premax

Belki aktywne > Aktywna belka chłodząca Premax
Produkt marki Lindab

Zastosowanie

Aktywna belka chłodząca Premax firmy Lindab może być wykorzystywana do chłodzenia, ogrzewania i wentylacji. Zawory wodne, siłowniki, urządzenia Regula Secura, Regula Combi i Regula Connect mogą być wbudowane w belkę Premax.

Montaż

Belka Premax I-60 jest montowana w suficie podwieszanym i może być zawieszona za pomocą wieszaków lub prętów gwintowanych.
Standardowo belka Premax jest przeznaczona do sufitu podwieszanego T24 o wymiarach 600×600. Belka Premax może być również wyposażona w wiele różnych opcji zaciskowych (Clip-in), dzięki czemu znajduje zastosowanie w przypadku innych rodzajów sufitów podwieszanych.

Warte uwagi:

 • Premax posiada innowacyjny system regulacji ilości powietrza Lindab JetCone, ilość powietrza można łatwo regulować bez obawy o problemy z ciśnieniem i hałasem;
 • system zakrzywionych dysz zapewnia idealny schemat przepływu powietrza, dostępny w kilku fabrycznie ustawionych kątach;
 • dodatkową zaletą systemu Lindab AirGuide jest możliwość regulacji schematu przepływu powietrza;
 • belkę można łatwo zintegrować/wykorzystać w systemie Pascal Water, aby umożliwić VAV/DCV;
 • aktywne belki chłodzące Lindab posiadają certyfikat Eurovent i zostały przetestowane zgodnie z normą EN-15116.

Kluczowe liczby:

 • długość: 1200 - 3600 mm (co 600 mm);
 • szerokość: 600 mm (możliwość dostosowania do sufitu);
 • wysokość: 200 mm;
 • moc: 2068 W.

Ustawienia obliczeń:

 • temperatura pomieszczenia: 25°C;
 • temperatura wody: 14-17°C;
 • temperatura powietrza: 18°C;
 • ciśnienie powietrza w dyszy: 80 Pa;
 • przepływ powietrza: 15 l/s/m.

Optymalne działanie

Pomimo niewielkich wymiarów produktu, jego konstrukcja umożliwia osiągnięcie wysokiej mocy chłodniczej. Premax to najbardziej wydajna aktywna belka chłodząca firmy Lindab, zaprojektowana w celu spełnienia wyjątkowo wysokich wymagań w zakresie chłodzenia.

Działanie belki Premax oparte jest na zasadzie indukcji. Powietrze wentylacyjne jest wypuszczane przez dysze do strefy rozproszenia, dzięki czemu powstaje niskie ciśnienie statyczne. To niskie ciśnienie powoduje, że ciepłe powietrze z pomieszczenia jest zasysane w kierunku powietrza wentylacyjnego przechodzącego przez wymiennik ciepła. Ilość ciepłego powietrza wewnętrznego jest od dwóch do siedmiu razy większa od ilości powietrza wentylacyjnego. Powietrze jest schładzane podczas przechodzenia przez wymiennik, który składa się z aluminiowych żeber z miedzianymi rurami wypełnionymi zimną bieżącą wodą. Ciepło z pomieszczenia jest pochłaniane przez aluminiowe żebra, a następnie przekazywane przez miedzianą rurkę do obiegu wodnego i dalej do centralnej jednostki chłodzącej.

Na życzenie klienta belka Premax może być również dostarczona z zaworem powietrza wywiewanego.

System JetCone i zakrzywione dysze

Wielkość otworu dysz można regulować za pomocą kołków regulacyjnych znajdujących się w każdym rogu belki. Można także regulować rozprowadzanie powietrza, aby uzyskać różne ciśnienie powietrza po obu stronach belki lub uzyskać asymetryczny przepływ powietrza wzdłuż krawędzi belki. Wszystko dzięki naszemu opatentowanemu systemowi JetCone.

System zakrzywionych dysz Lindab skutecznie łączy regulację ilości powietrza Jetcone z ustalonym modelem przepływu powietrza. Połączenie systemu Jetcone i systemu zakrzywionych dysz umożliwia zmniejszenie długości wyrzutu i optymalną regulację ilości powietrza.

Taka konstrukcja gwarantuje uzyskanie efektu Coandy i rozprowadzania powietrza w oparciu o schemat w kształcie wachlarza. Powietrze przylega do belki już przy otworze JetCone. Następnie, dzięki efektowi Coandy, powietrze podąża bokiem belki w kierunku sufitu.

1. Przewód wentylacyjny • 2. Rury miedziane • 3. Powietrze schłodzone
4. Ciepłe powietrze w pomieszczeniach • 5. Efekt Coandy • 6. Siłowniki • 7. Przewód wentylacyjny
8. Rury miedziane • 9. Zdejmowalny panel frontowy • 10. Wymiennik ciepła

Obrazek 1. Działanie belki Premax oparte jest na zasadzie indukcji.

Higiena

Zapewniony jest dostęp do wszystkich elementów

Panel frontowy belki Premax można łatwo opuścić lub zdjąć. Panel frontowy zamocowany jest na cztery przetyczki. Po wyjęciu dwóch przetyczek znajdujących się na jednym z długich boków panel frontowy otworzy się i będzie zwisać na pozostałych dwóch przetyczkach. Informacje o całkowitym demontażu urządzenia można znaleźć w instrukcji montażu. Po opuszczeniu lub zdjęciu panelu frontowego można w łatwy sposób dostać się do wymiennika ciepła od spodu (obrazek 3).

Rozwiązanie Lindab Pascal Water VAV/DCV w połączeniu z aktywnymi belkami chłodzącymi

Aby uzyskać dodatkową oszczędność energii i kosztów oraz przyjazny dla środowiska system wentylacji i chłodzenia, należy zastosować rozwiązanie Lindab Pascal Water. Rozwiązanie Pascal zoptymalizuje system wentylacji, chłodzenia, ogrzewania, a nawet oświetlenia, zapewniając doskonały klimat w pomieszczeniach przy najniższych kosztach eksploatacji dzięki połączeniu aktywnej belki chłodzącej z techniką zmiennej objętości powietrza (Variable Air Volume - VAV) lub wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem (Demand Controlled Ventilation - DCV).

Budowa

Premax to przede wszystkim moc

Premax to wysokowydajna aktywna belka chłodząca firmy Lindab, zapewniająca największą moc chłodniczą, która może być stosowana w pomieszczeniach o dużych wymaganiach w zakresie chłodzenia. Pod względem wyglądu belka Premax przypomina belkę Premum i dlatego może być stosowana na przemian z belkami Premum, zapewniając w ten sposób jednolity architektonicznie wygląd pomieszczenia.

Belka Premax została opracowana i zaprojektowana w taki sposób, aby osiągnąć wysoki stopień elastyczności. Standardowa belka Premax z zakrzywionymi dyszami i systemem JetCone umożliwia regulację schematu rozprowadzania powietrza, ilości powietrza i ciśnienia powietrza.

Belka wyposażona jest w dodatkową funkcję Airguide, która umożliwia łatwą regulację schematu rozprowadzania powietrza.

Rury wodne są wykonane z miedzi. Niemniej jednak, aby zapobiec korozji, woda powinna być pozbawiona tlenu.

Układ perforacji

Przy wyborze belki dostępne są dwa układy perforacji: Slot 50% (standard) i Dotx2 50% (plus).


Obrazek 2. Dostępna perforacja: Slot 50% / Dotx2 50%


Obrazek 3. Po opuszczeniu lub zdjęciu panelu frontowego, dostęp do wymiennika ciepła jest zapewniony od spodu. System AirGuide jest przedstawiony na obrazku (funkcja dodatkowa).

Ustawienie początkowe

Regulacja JetCone

Belka Premax jest standardowo wyposażona w system regulacji ilości powietrza JetCone firmy Lindab. System JetCone sprawia, że belka Premax jest bardzo elastycznym produktem z możliwością regulacji rozprowadzania, ilości i ciśnienia powietrza. Regulacji dokonuje się poprzez ustawienie czterech kołków regulacyjnych w różnych pozycjach. Kołki regulacyjne można ustawić w dowolnym z 10 dostępnych położeń, co daje łącznie 40 różnych ustawień. Regulacja odbywa się bez użycia narzędzi, co sprawia, że bardzo szybko i łatwo można wyregulować schemat, ilość i ciśnienie powietrza. System szybkiej regulacji pozwala na planowanie, ponieważ wyboru produktu można dokonać na wczesnym etapie, a produkty można uwzględnić w planowaniu projektu, nawet jeśli planista nie ma wszystkich danych potrzebnych do wybrania odpowiedniej belki.

Wstępne ustawienie zakrzywionych dysz

Aby uzyskać pożądany model przepływu powietrza, belka jest dostarczana z systemem dystrybucji powietrza z zakrzywionymi dyszami.­ Zakrzywione dysze to prosty, ale skuteczny sposób tworzenia rozproszonego modelu przepływu powietrza bez problemów z mocą, jakie zwykle wiążą się z systemem kierownic powietrza. Zakrzywione dysze mogą być dostarczane w jednym z następujących ustawień standardowych:

 • 30° (ustawienie standardowe);
 • 16°;
 • 0°.

Aby spełnić specjalne wymagania, zakrzywione dysze mogą być dostarczane w konfiguracjach innych niż wymienione powyżej (obrazek 3). W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z firmą Lindab.

UWAGA! Należy pamiętać, że zakrzywione dysze są produkowane w określonej pozycji (domyślnie 30°) i nie można ich modyfikować ani zmieniać.


Obrazek 4. Różne ustawienia dla systemu AirGuide (funkcja dodatkowa).


Obrazek 5. System regulacji ilości powietrza JetCone firmy Lindab.

Przykład: W biurze o otwartym planie zainstalowano kilka belek Premax. W pomieszczeniu tym ma zostać urządzone oddzielne biuro. Aby zapewnić optymalny klimat, należy wyregulować ilość i schemat rozprowadzania powietrza na belce Premax, która zostanie zamontowana w nowym pomieszczeniu (obrazek 5). Jeśli powietrze ma być skierowane w określonym kierunku, można również ustawić asymetryczny schemat rozprowadzania (obrazek 4). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lindQST.com.


Obrazek 6. W pomieszczeniu tym ma zostać urządzone oddzielne biuro. Aby zapewnić optymalny klimat, należy wyregulować ilość i przepływ powietrza na belce Premax, która zostanie zamontowana w nowym pomieszczeniu.

Wykonania

Belka Premax to 2-kierunkowa aktywna belka chłodząca, która jest standardowo przygotowana do wentylacji i chłodzenia (przyłącze 2-rurowe).

Dane techniczne:

 • długości: od 1,2 do 3,6 m (co 0,6 m);
 • szerokość: I-60 (592 mm), X-60 (599 mm) oraz I-62 (617 mm), w zależności od różnych możliwości adaptacji sufitu;
 • wysokość: 200 mm;
 • przyłącze wody chłodzącej: 12 lub 15 mm;
 • przyłącze powietrza: poziome lub pionowe, ø125 mm;
 • JetCone: wyposażenie standardowe, domyślne ustawienia fabryczne są dostosowane do wymaganego ciśnienia (Pa) i przepływu powietrza nawiewanego (l/s) i można je łatwo zmienić na miejscu;
 • zakrzywione dysze: produkowane w stałym położeniu i nie można ich zamontować ani zmienić (domyślnie 30°); inne ustawienia dostępne na zamówienie;
 • konstrukcja: perforacja z podłużnymi szczelinami (Slot 50%);
 • wykończenie powierzchni: standardowo z blachy emaliowanej;
 • zabezpieczenie Crosstalk: standardowo wbudowane.

Kolor

Produkt jest dostępny standardowo w kolorze białym sygnałowym RAL 9003 lub białym alpejskim RAL 9010 o połysku 30. Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie.

Rozwiązanie Pascal Water

Belkę można łatwo zintegrować/wykorzystać w systemie Pascal Water, aby umożliwić VAV/DCV.

Wyposażenie opcjonalne (wstępnie zmontowane fabrycznie)

AirGuide

System Lindab AirGuide umożliwia regulację schematu przepływu powietrza. Dzięki ośmiu punktom regulacyjnym (dwa na każdej z czterech kierownic powietrza) i czterem różnym ustawieniom w każdym punkcie, kierownice powietrza AirGuide mają 32 różne ustawienia (obrazek 3). Regulacji dokonuje się przez zwolnienie zacisku znajdującego się na jednym końcu kierownicy powietrza. Następnie kierownicę powietrza można ustawić według uznania i ponownie założyć zacisk. Te proste czynności są następnie wykonywane dla wszystkich punktów regulacyjnych, które wymagają ustawienia.

System AirGuide jest ustawiony fabrycznie (domyślnie 30°-10°). W przypadku konieczności zmiany ustawienia fabrycznego, można tego łatwo dokonać z boku. Wybór opcji AirGuide spowoduje zmniejszenie mocy chłodniczej i grzewczej o 6% w porównaniu z systemem zakrzywionych dysz. System AirGuide jest alternatywą dla systemu zakrzywionych dysz.

Zalecane są następujące ustawienia:

 • 30°-10° (ustawienie domyślne, odpowiada dyszom zakrzywionym pod kątem 30°);
 • 20°-10° (odpowiada dyszom zakrzywionym pod kątem 16°);
 • 10°-10° (brak dysz zakrzywionych);
 • 30°-30° (ustawienie specjalne).

Ogrzewanie

Produkt można wyposażyć w dodatkowy obieg wody w wymienniku, z przyłączami 12 mm, w celu zapewnienia funkcji ogrzewania.

Zintegrowany zawór i siłownik

W produkcie może zostać fabrycznie zainstalowany zawór regulacyjny o zmiennej wartości Kv oraz siłownik.

Zintegrowane zabezpieczenie Regula Secura

Istnieje możliwość zamontowania w produkcie zabezpieczenia przeciwkondensacyjnego Regula Secura firmy Lindab.

Zintegrowana karta Regula Connect

Produkt może zostać wyposażony w kartę przyłączeniową Regula Connect. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Regula.

Dostosowanie do sufitów podwieszanych

Na życzenie produkt może zostać dostosowany do sufitów podwieszanych typu Y-60 i Z-60.

Konstrukcja

Dostępny jest inny układ perforacji (Dotx2 50%).

Przyłącze powietrza

Belka jest dostępna z dodatkowym przyłączem o średnicy 125 mm po przeciwnej stronie (wyłącznie typ A!).

Zintegrowane urządzenie regulacyjne

Istnieje możliwość wstępnego zainstalowania w produkcie regulatora pomieszczeniowego Regula Combi firmy Lindab. Dostęp do panelu sterowania jest możliwy dzięki panelowi frontowemu. Proszę zapoznać się z rozdziałem Regula.

Akcesoria (dostarczane oddzielnie)

 • Sterowanie: patrz rozdział Regula;
 • Wieszaki: Zalecane zasady montażu (patrz: "Instrukcja montażu belki Premax”);
 • Wszystkie poniżej wymienione wieszaki są dostępne w Lindab: wieszaki wahadłowe (w różnych rozmiarach), pręty gwintowane M8, system podwieszania przewodów.

Informacje o dodatkowych akcesoriach można znaleźć w dokumencie "Akcesoria" na stronie www.lindQST.com.

Masa i objętość wody

Sucha masa [kg/m] 18
Zawartość wody, chłodzenie [l/m] 0,6
Zawartość wody, ogrzewanie [l/m] 0,25
Rurki miedziane, jakość EN 12735-2 CU-DHP
Klasa ciśnieniowa PN10

Tabela 1. Premax, masa i objętość wody.

Przyłącza wentylacyjneRysunek 1. Dla przyłącza A wraz z belką Premax dostarczany jest standardowy nypel Lindab (NPU-125).
Dla przyłączy B, C i D w zestawie znajduje się kolanko Lindab (BU 90°).

Przyłącza wody

Dostępne przyłącza powietrza (A, B, C, D) i wody (1, 2, 3, 4, 7, 8):

 • A: 1, 2, 3, 4, 7, 8;
 • B: 1, 2, 3, 4, 7, 8;
 • C: 3, 4, 7, 8;
 • D: 3, 4, 7, 8.


Rysunek 2. Dostępne przyłącza, woda chłodnicza i grzewcza.

Przyłącze 1, 2, 3 lub 4

UWAGA! W przypadku użycia złączek zaciskowych należy zastosować tuleje wsporcze.


Rysunek 3. Rozmieszczenie rur rur chłodzących i grzewczych (12 mm)..

Przyłącze 7 lub 8

* Wszystkie wyloty / wloty rurek miedzianych belki Premax są oznakowane w celu zapewnienia prawidłowego połączenia.Rysunek 4. Przykłady najczęściej stosowanych wariantów A i B przyłączy Premax.

Zawory i siłowniki


Rysunek 5. Zawór regulacyjny LinFlow-S z zamontowanym siłownikiem.


Rysunek 6. Ilustracja przedstawiająca sposób umieszczenia zaworu i siłownika wewnątrz belki chłodzącej, przykład A1, Premax (funkcja dodatkowa).

Wymiary

Poniższe przykłady przedstawiają modele Premax I-60 z przyłączem powietrza A.
Rysunek 7. Premax I-60-A z różnymi opcjami przyłączy wodnych.

Podwieszenie

Premax I-60 (I-62)

I-60: L = 1200 - 3600 mm (co 600 mm); A = 1192, 1792, 2392, 2992 and 3592 mm.
I-62: L = 1200 - 3600 mm (co 600 mm); A = 1242, 1867, 2492, 3117 and 3742 mm.
L = długość nominalna (długość zamawiana).


Rysunek 8. Podwieszenie belki Premax I-60, wymiary.
Elementy podwieszenia nie wchodzą w skład pakietu standardowego.

Premax X-60

X-60: L = 1200 - 3600 mm (co 600 mm); A = 1199, 1799, 2399, 2999 and 3599 mm.
L = długość nominalna (długość zamawiana).


Rysunek 9. Powieszenie belki Premax X-60, wymiary.
Elementy podwieszenia nie wchodzą w skład pakietu standardowego.

Kod zamówienia

Premax -I-60 -12 -125 -A1 -1.8 -80 -20
Szczegóły kodu:
Premax
Produkt
-I-60
Typ
I-60, I-62 (I: zintegrowany, podwieszany)
X-60 (X: schowany teownik, listwa krawędziowa DS)
-12
Przyłącze wody [mm]
12
15
-125
Przyłącze powietrza​ [mm]
ø125
-A1
Typ przyłącza
A1, A2, A3, A4, A7, A8;
B1, B2, B3, B4, B7, B8;
C3, C4, C7, C8;
D3, D4, D7, D8;
-1.8
Długość produktu​ [m]
I-60 i X-60: 1,2 - 3,6 (co 0,6)
I-62: 1,2 - 3,6 (co 0,6)
-80
Ciśnienie statyczne w dyszach [Pa]
-20
Przepływ powietrza ​[l/s]

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »