Regulator pomieszczeniowy Regula Duo

Regulator pomieszczeniowy Regula Duo

Regulator pomieszczeniowy Regula Duo

Wyposażenie regulacyjne > Regulator pomieszczeniowy Regula Duo
Produkt marki Lindab

Regulator pomieszczeniowy do systemów klimatyzacyjnych bazujących na wodzie z indywidualną regulacją. Regula Duo steruje jednocześnie ogrzewaniem i chłodzeniem. Regula Connect Basic to karta przyłączeniowa umożliwiająca wszechstronne połączenie systemów fasadowych i belek chłodzących. Regula Secura to zabezpieczenie przeciwkondensacyjne do montażu w systemach fasadowych i belkach chłodzących, które zapobiega tworzeniu się kondensatu.

Montaż

Regula Duo można zamontować na ścianie. Regula Secura i karty Regula Connect można zamontować wewnątrz lub bezpośrednio na produkcie.

Funkcje

Regula Duo

Regula Duo służy do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu, gdzie pożądaną temperaturę można łatwo ustawić w zakresie ±4°C za pomocą pokrętła. Standardowe ustawienie wynosi 21°C. Nastawę można dostosować za pomocą potencjometru znajdującego się wewnątrz Regula Duo w zakresie od 15 do 25°C.

Regula Duo reguluje zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie. Do jednego regulatora można podłączyć maksymalnie 10 siłowników. Siłowniki są zamontowane na zaworach grzewczych i chłodzących, które otwierają i zamykają odpowiednio obiegi grzewcze lub chłodzące, w zależności od tego, czy pomieszczenie ma być ogrzewane, czy chłodzone. Regula Duo porównuje wartość żądaną (temperaturę żądaną) i wartość rzeczywistą (temperaturę rzeczywistą) za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego czujnika temperatury, a następnie przekazuje sygnał sterujący procesem. System nieustannie dąży do jak najszybszego wyrównania tych temperatur. Wykorzystywana do tego zasada sterowania nazywa się sterowaniem dwustopniowym. Dzięki zintegrowanej różnicy sprzężeń system nie jest uruchamiany zbyt często na skutek wahań temperatury poniżej 0,3°C między temperaturą żądaną a rzeczywistą. Zasilanie, którego wymaga Regula, jest dostarczane przez 24 V transformator.

Regula Connect Basic

Regula Connect Basic to karta przyłączeniowa, która zapewnia elastyczność podłączenia dla belek chłodzących lub systemów fasadowych. W jej skład wchodzą złącza dla kabli głównych, kabli termostatu i listwy zaciskowe do kabli siłownika.

Regula Secura

Regula Secura to zabezpieczenie przed kondensacją zarówno dla belek chłodzących, jak i systemów fasadowych, które współpracuje z elektronicznymi systemami sterowania, takimi jak Regula Duo lub innymi urządzeniami wyposażonymi w siłowniki termoelektryczne. Jeśli na rurze zasilającej pojawi się kondensacja, czujnik wilgotności Regula Secura daje sygnał, który powoduje wyłączenie chłodzenia.

Opis sterowania

Regula Duo steruje jednocześnie ogrzewaniem i chłodzeniem. Urządzenie działa w oparciu o proces sterowania WŁ./WYŁ., gdzie strefa martwa między ogrzewaniem i chłodzeniem wynosi 1°C, a różnica sprzężenia wynosi 0,3°C dla każdego wyjścia, aby upewnić się, że wahania temperatury nie powodują niepotrzebnego otwierania i zamykania siłowników. Na rysunku 1 objaśniono proces regulacji, a na rysunku 2 opisano sytuację, w której nastawa jest naprzemiennie regulowana poprzez ogrzewanie i chłodzenie.


Wykres 1. Proces sterowania z martwą strefą i różnicą sprzężeń.
CD-H: różnica sprzężenia - grzanie  •  CD-C: różnica sprzężenia - chłodzenie  •  DZ: martwa strefa
RT: temp. w pomieszczeniu  •  ON/OFF: włącz / wyłącz  •  H: grzanie  •  C: chłodzenie  
•  OP: wyjście


Wykres 2. Naprzemienna regulacja nastawy poprzez ogrzewanie i chłodzenie.
CD: różnica sprzężenia  •  DZ: martwa strefa  •  T: czas  •  RT: temp. w pomieszczeniu  
•  ON/OFF: włącz / wyłącz

Dane techniczne

Parametr Wartość
Napięcie zasilania: 24 V AC ±15%.
Komunikacja: nie dotyczy.
Wyjścia: 2.
Wejścia: 1 czujnik temperatury.
Montaż: w skrzynce na urządzenia lub na powierzchni ściany.
Sygnał wyjścia analogowego: nie dotyczy.
Sygnał wyjścia cyfrowego: 24 V / 2 A wł.-wył.*
Zakres temperatur: od 11 do 29°C.
Wartość zadana temperatury: 21ºC ( z możliwością regulacji 15-25°C).
Strefa martwa: 1ºC.
Pobór mocy: 1 W.
Podłączenie elektryczne: listwa zaciskowa śrubowa lub szybkie połączenie.
Wymiary, regulator: 85×85×35 mm.
Obudowa: tworzywo ABS, kolor biały.
Klasa ochronności: IP20.
Certyfikacja: CE.
Temperatura otoczenia: od 0 do 50°C.
Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C.
Wilgotność otoczenia: maks. 90% RH.
Sprawdzanie siłowników: nie.
Wskaźnik, ogrzewanie: czerwona dioda LED.
Wskaźnik, chłodzenie: niebieska dioda LED.
Ustawienie żądanego zaworu: ±4°C za pomocą pokrętła regulacyjnego.

* maks. 10 siłowników dla procesów ogrzewania lub chłodzenia.

Schemat instalacji elektrycznej

 • 1: N * 24 V AC
 • 2: P 24 V AC
 • 3: siłownik grzewczy *
 • 4: siłownik chłodniczy *
 • 5/6: Czujnik zewnętrzny
 • A: szybkie podłączenie siłowników do ogrzewania i chłodzenia poprzez Regula Connect

* złącza dla siłownika

Zworki

 • 1: N * 24 V AC
 • 2: P 24 V AC
 • 3: siłownik grzewczy 24 V
 • 4: siłownik chłodniczy 24 V
 • 5/6: czujnik zewnętrzny
 • AI / AE: czujnik wewnętrzny / zewnętrzny
 • NC / NO: siłownik normalnie zamknięty / otwarty
 • *H / *C: grzanie / chłodzenie

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »