Dyfuzor LORUSS

Dyfuzor LORUSS

Prostokątne kanały i kształtki oddymiające > Dyfuzor LORUSS
Prostokątne kanały i kształtki oddymiające > Dyfuzor LORUSS
  • Prostokątne kanały i kształtki oddymiające > Dyfuzor LORUSS
  • Prostokątne kanały i kształtki oddymiające > Dyfuzor LORUSS
Produkt marki Lindab

Dyfuzor LORUSS jest stosowany jako przejście między kanałem prostokątnym i okrągłym. Połączenie prostokątne posiada profile łączące typu RJFP a połączenie okrągłe posiada przłącze nyplowe z uszczelką systemu   Safe. Połączenie prostokątne jest dostępne z przesunięciami jak na rysunkach.

Wymiary eh muszą być podane tylko dla wariantu 6. Ujemne wartości, np. dla e oznaczają, że e znajduje się poza bokiem a.

Dyfuzor LORUSS może być również produkowany z innymi wersjami połączeń okrągłych. Jego nazwa zmienia się wówczas w następujący sposób:

  • LORNP: z przyłączem nyplowym (bez uszczelki);
  • LORMF: z przyłaczem mufowym;
  • LORFL: z przyłączem kołnierzowym.

Produkt oznakowany CE zgodnie z normą EN 12101-7 i jest stosowany w jednostrefowych systemach wentylacji pożarowej (patrz deklaracja właściwości użytkowych).

a
[mm]
l std
[mm]
100 300
150 300
200 300
250 300
300 300
350 300
400 450
450 450
500 450
600 450
700 450
800 600
900 600
1000 600

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »