System sterowania klapami przeciwpożarowymi

System sterowania klapami przeciwpożarowymi

System sterowania klapami przeciwpożarowymi

System sterowania klapami przeciwpożarowymi i jego odpowiednia konfiguracja mają kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru w budynku. Jego głównym zadaniem jest automatyczne odcięcie stref pożarowych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji tak, aby chronić pozostałe strefy przed przedostawaniem się gorących gazów, ognia i dymu przez system przewodów wentylacyjnych.