Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45

Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45

Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45

Klapy przeciwpożarowe > Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45
Klapy przeciwpożarowe > Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45
 • Klapy przeciwpożarowe > Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45
 • Klapy przeciwpożarowe > Prostokątna klapa przeciwpożarowa WK45
Produkt marki Lindab

Prostokątna klapa przeciwpożarowa do systemów wentylacyjnych przechodzących przez ognioodporne ściany lub podłogi. Urządzenie jest wyposażone w 45 mm przegrodę wykonaną z ogniotrwałego materiału. Najwyższa klasa
szczelności obudowy C zgodnie ze standardem PN-EN 1751 sekcja C.3.

Klapa zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu poprzez instalację wentylacyjną. Przetestowana i zaklasyfikowana w zgodności z normą PN-EN 1366-2 i PN-EN 13501-3 przy ciśnieniu ujemnym 500 Pa, a także oznaczona znakiem CE w zgodności z normą PN-EN 15656.

a
[mm]
b
[mm]
S (pozycja przegrody)
[mm]
200 200 -
250 250 -
300 300 -
350 350 -
400 400 -
450 450 -
500 500 -
550 550 9
600 600 34
650 650 59
700 700 84
750 750 109
800 800 134
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

Mechanizm:

Typ mechanizmu c
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
WK45B 45 184 57
WK45M 84 184 57
WK45VGB/DGB 67 155 93

Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z normą PN-EN 13501-3:

EI 180 S
(500 Pa)
EI 120 S
(500 Pa)
EI 90 S
(500 Pa)
EI 60 S
(500 Pa)
Ściana sztywna
EI 120 S - montaż w pionowej ścianie sztywnej
Min. grubość ściany 100 mm
Min. gęstość ściany 500 kg/m³
Uszczelnienie zaprawą murarską lub gipsową
ve (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 120 S - montaż w pionowej ścianie sztywnej
Min. grubość ściany 100 mm
Min. gęstość ściany 500 kg/m³
Uszczelnienie płytą karton-gips i wełną skalną 100 kg/m³
ve (i↔o)
Uszczelnienie "na sucho"
- a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 180 S - montaż w pionowej ścianie sztywnej
Min. grubość ściany 140 mm
Min. gęstość ściany 500 kg/m³
Uszczelnianie zaprawą murarską
ve (i↔o)
Uszczelnienie "na mokro"
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
Ściana lekka
EI 120 S - montaż w pionowej ścianie lekkiej (płycie kart-gips)
Min. grubość ściany 100 mm
Wełna skalna ścienna, min. gęstość 100 kg/m³
Uszczelnienie płytą kartonowo-gipsową i zaprawą murarską lub gipsową
ve (i↔o)
Uszczelnienie "na mokro"
- a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 90 S - montaż w pionowej ścianie lekkiej (płycie karton-gips)
Min. grubość ściany 100 mm
Wełna skalna ścienna, min. gęstość 100 kg/m³
Uszczelnienie płytą karton-gips i wełną skalną 100 kg/m³
ve (i↔o)
Uszczelnianie "na sucho"
- - a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 90 S - montaż w pionowej ścianie lekkiej (ścianie z bloczków gipsowych)?
Min. grubość ściany 70 mm
Min. gęstość ściany 995 kg/m³
Uszczelnianie zaprawą gipsową
ve (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- - a×b
min. 200×200
maks. 1000×600
a×b
min. 200×200
maks. 1000×600
EI 120 S - montaż w pionowej ścianie lekkiej (ścianie z bloczków gipsowych)??
Min. grubość ściany 100 mm
Min. gęstość ściany 995 kg/m³
Uszczelnianie zaprawą gipsową
ve (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- a×b
min. 200×200
maks. 1000×600
a×b
min. 200×200
maks. 1000×600
a×b
min. 200×200
maks. 1000×600
Strop
EI 90 S - montaż w stropie
Min. grubość stropu 100 mm
Min. gęstość stropu 650 kg/m³
Uszczelnianie zaprawą murarską
ho (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- - a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 120 S - montaż w stropie
Min. grubość stropu 150 mm
Min. gęstość stropu 650 kg/m³
Uszczelnianie zaprawą murarską
ho (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 180 S - montaż w stropie
Min. grubość stropu 140 mm
Min. gęstość stropu 2200 kg/m³
Uszczelnianie zaprawą murarską
ho (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800

Uszczelnienia typu FIRE BATT (WEICHSCHOTT)

EI 180 S
(300 Pa)
EI 120 S
(300 Pa)
EI 90 S
(300 Pa)
EI 60 S
(300 Pa)
Ściana sztywna
EI 90 S - montaż w pionowej ścianie sztywnej z uszczelnieniem typu Weichschott
Min. grubość ściany 100 mm
Min. gęstość ściany 550 kg/m³
Wełna skalna 140 kg/m³ i uszczelnienie powłoką lakieru endotermicznego
ve (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- - a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
Ściana lekka
EI 90 S - montaż w pionowej ścianie lekkiej (płycie karton-gips) z uszczelnieniem typu Weichschott
Min. grubość ściany 100 mm
Wełna skalna ścienna, min. gęstość 100 kg/m³
Wełna skalna 140 kg/m³ i uszczelnienie powłoką lakieru endotermicznego
ve (i↔o)
Uszczelnienie "na mokro"
- - a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
EI 90 S - montaż w pionowej ścianie lekkiej (ścianie z bloczków gipsowych) z uszczelnieniem typu Weichschott
Min. grubość ściany 100 mm
Min. gęstość ściany 995 kg/m³
Wełna skalna 140 kg/m³ i uszczelnienie powłoką lakieru endotermicznego
ve (i↔o)
Uszczelnianie "na mokro"
- - a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
Strop
EI 120 S - montaż w stropie i uszczelnienie typu Fire Batt (Weichschott)
Min. grubość stropu 150 mm
Min. gęstość stropu 650 kg/m³
Wełna skalna 140 kg/m³ i uszczelnienie powłoką lakieru endotermicznego
ho (i↔o)
- a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800
a×b
min. 200×200
maks. 1500×800

Oznaczenia:

 • a: wymiar a klapy (mm)
 • b: wymiar b klapy (mm)
 • ve: instalacja pionowa
 • ho: instalacja pozioma
 • (i↔o): pochodzenie ognia jest nieistotne
 • Pa: ciśnienie ujemne
 • E: Integralność
 • I: izolacja termiczna
 • S: uszczelka przeciwdymowa

Typ komendy:

 • B: manualna Basic,
 • C: manualna Compact,
 • M: manualna z magnesem.

Mikroprzełączniki położenia:

 • S0: bez mikroprzełączników wskazujących pozycję (nie zalecane do wersji LR/LI),
 • SA: z mikroprzełącznikiem otwartej klapy,
 • SC: z mikroprzełącznikiem zamkniętej klapy,
 • S2: z dwoma mikroprzełącznikami wskazującymi pozycję (w zestawie z MR/MI).

Magnes:

 • M0: bez magnesu (tylko komendy typu „B"),
 • MY: z magnesem przerywającym 230 V AC,
 • MZ: z magnesem przerywającym 230 V AC,
 • MR: z magnesem przerywającym, poprzez układ scalony 24V DC lub 48V DC,
 • MI: z magnesem przerywającym, poprzez układ scalony 24V DC lub 48V DC.

Typ siłownika:

 • VPB: Belimo BLF24T (24V),
 • DPB: Belimo BLF230T (230V),
 • VGB: Belimo BF24T (24V),
 • DGB: Belimo BF230T (230V).

Kod zamówienia

WK45 -B -S0M0 -200 -300
Szczegóły kodu:
WK45
Produkt
-B
Typ komendy
patrz: zakładka "Wersje"
-S0M0
Wersja
patrz: zakładka "Wersje"
-200
Wymiar a
-300
Wymiar b

Klasa odporności ogniowej:

E I 90 S
Szczegóły kodu:
E
Szczelność
I
Izolacyjność
90
Czas (w minutach)
S
Dymoszczelność

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »