Dysza nawiewna LAD

Dysza nawiewna LAD

Dysze > Dysza nawiewna LAD
Dysze > Dysza nawiewna LAD
 • Dysze > Dysza nawiewna LAD
 • Dysze > Dysza nawiewna LAD
Produkt marki Lindab

LAD jest dyszą nawiewną, która przystosowana jest do wentylacji dużych powierzchni, gdzie wymagane są duże zasięgi. Dysza może być stosowana zarówno do ciepłego jak i chłodnego powietrza. LAD ma standardowo zakończenie mufowe i może być montowane bezpośrednio na męskich zakończeniach kształtek.

 • Kierunkowy przepływ powietrza.
 • Duże zasięgi.
 • Prosta instalacja.

Konserwacja

Widoczne części dysz mogą być czyszczone wilgotną ścierką.

Materiały i wykończenie

 • Materiał: aluminium.
 • Standardowe wykończenie: naturalny lub lakierowany proszkowo.

Dysze są dostępne w innych kolorach. W przypadku zainteresowania prosimy skontaktować się z działem sprzedaży Lindab.

Rozmiar øA
[mm]
B
[mm]
øD
[mm]
E
[mm]
Swobodny
przekrój A
[m2]
Waga
[kg]
125 60 116 125 40 0,0029 0,10
160 95 140 160 40 0,0071 0,10
200 110 180 200 40 0,0095 0,20
250 145 205 250 60 0,0165 0,30
315 180 235 315 60 0,0254 0,50
400 225 270 400 80 0,0398 0,60

Wydajność

Strumień objętości qv [l/s] i [m3/h], całkowite ciśnienie Δpt [Pa], wyrzut l0.3 [m] i poziom hałasu LWA [dB(A)] mogą zostać odczytane z diagramu.

Wyrzut l0.3

Wyrzut l0.3 może zostać odczytany z diagramu dla powietrza przy prędkości 0,3 m/s.

Uzyskany poziom dźwięku

Poziom dźwięku z dysz należy dodać logarytmicznie do poziomu dźwięku pochodzącego od szumów przepływu
powietrza w kanale.

Poziom dźwięku w zależności od częstotliwości

Poziom mocy akustycznej w paśmie częstotliwości jest zdefiniowany jako Lwok = LWA+ Kok. Wartość Kok podano w tabeli poniżej.

Rozmiar Średnia częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
125 13 4 3 -5 -4 -18 -21 -21
160 19 6 5 -3 -10 -23 -30 -34
200 18 6 1 -1 -10 -15 -18 -26
250 19 6 3 -1 -14 -21 -24 -26
315 22 5 2 -3 -12 -14 -22 -27
400 21 3 1 -5 -7 -10 -19 -25

Nawiew

Uzyskany poziom dźwięku

Do wyznaczenie poziomu dźwięku z dyszy, należy dodać poziom dźwięku z dyszy (LWA dysza) i poziom dźwięku przepływu powietrza w kanale (LWA kanał) logarytmicznie.

Wykres 1, poziom dźwięku w kanale, LWA kanał.

Wykres 2, sumowanie poziomów dźwięku.

Różnice dodane najwyższej wartości dB (dB).

Różnice pomiędzy wartościami dB (dB).


* D - kanał / N - dysza

Przykład obliczeń:

 • LAD-200: q = 100 l/s,
 • ΔPt dysza: 90 Pa.

Rozmiar kanału:

W celu osiągnięcia rozsądnej dystrybucji powietrza na zewnątrz dla dysz bez użycia przepustnicy, zaleca się spadek ciśnienia na dyszy 3 razy większy niż ciśnienie dynamiczne w systemie kanałów.

 • Wybrany kanał: ø400.
 • Liczba dysz: 6.
 • Ilość powietrza w kanale: 6x100 = 600 l/s.
 • LWA kanał (widać na wykresie 1): 43 dB(A).
 • LWA dysza (widać na schemacie produktu): 37 dB(A).
 • Różnica między wartościami: 6 dB(A).
 • Wartość dodawana do najwyższej wartości (wykres 2): 1 dB(A).
 • Uzyskany poziom dźwięku?: 43+1 = 44 dB(A).

Rozszerzenie wyrzutu dla dwóch dysz, usytuowanych obok siebie:

Jeżeli dwie dysze są umieszczone obok siebie, strumienie powietrza nasilą się, rozszerzając w ten sposób wyrzut. Aby to obliczyć, skorzystaj z poniższego diagramu, w którym odległość między dyszami jest wyznaczona D. Współczynnik obliczeniowy K4 musi być pomnożony przez wyrzut l0.3. Wyrzut nie zostanie przedłużony dalej z większą liczbą dysz.

Przykładowe obliczenia:

LAD-125. Odległość D = 1,5 m.
Ilość powietrza: q = 15 l/s.

Schemat wyrzutu dla wybranych dysz:
Określono wyrzut: l0.3 = 7 m.
D [m] / l0.3 [m]: 1.5 / 7 = 0,21.

Współczynnik obliczeniowy K4:
Można odczytać z diagramu: K4 = 1,25.

Wyrzut wynikający:
K4 x l0.3 = 1,25 x 7 m = 8,75 m.

Nawiew chłodnego powietrza

Nawiew ciepłego powietrza


Prędkość końcowa VX:

Odchylenie Y:

Przykład obliczeń: chłodne powietrze

 • LAD-200: q = 400 m3/h, Δt = -6K, α = 30°.
 • Prędkość końcowa: VX = 0,3 m/s.

Przykład obliczeń: ciepłe powietrze

 • Δt = -6K, α = 60°.
 • Prędkość końcowa: VX = 0,3 m/s.

Współczynniki obliczeniowe dla LAD:

Rozmiar Swobodny
przekrój A
K1 K2 K3
[m2] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s]
125 0,0029 0,0370 0,133 3,9 0,30 0,240 0,860
160 0,0071 0,0230 0,083 15,6 1,20 0,122 0,440
200 0,0095 0,0200 0,072 24,0 1,85 0,097 0,350
250 0,0165 0,0153 0,055 54,4 4,20 0,064 0,230
315 0,0254 0,0122 0,044 104,0 8,00 0,046 0,166
400 0,0398 0,0097 0,035 206,0 15,90 0,033 0,119

Pionowy nawiew ogrzanego powietrza

Przykład obliczeń:

 • LAD-160: q = 200 m3/h, Δt = 10 K.

Odległość do punktu zwrotnego strumienia powietrza:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »