Dysza nawiewna GD

Dysza nawiewna GD

Dysze > Dysza nawiewna GD
Produkt marki Lindab

GD jest gumową dyszą nawiewną odpowiednią do wentylacji dużych powierzchni, w których wymagany jest duży zasięg strumieni powietrza. Dysza może być regulowana oraz może być montowana bezpośrednio w kanałach okrągłych (min. Ø250 mm), lub ścianach kanałów, (min. wysokość ściany kanału= 100 mm). Dysza może być stosowana zarówno do nawiewu ciepłego jak i chłodnego powietrza.

  • Kierunkowy przepływ powietrza.
  • Duży zasięg strumienia.
  • Łatwy montaż.

Konserwacja

Widoczne części nawiewnika można przetrzeć wilgotną szmatką.

Materiały i wykończenie:

  • dysza: guma EPDM, twardość 60, czarna.


*Otwór min. ø70 mm

  • Powierzchnia efektywna: 0.0027 m2.
  • Rowek prosty: do kanału prostokątnego.
  • Rowek skośny: do kanału okrągłego.


Ø > 250


H > 100

Wydajność

Strumień objętości qv [l/s] i [m3/h], całkowite ciśnienie Δpt [Pa], wyrzut l0.3 [m] i poziom hałasu LWA [dB(A)] mogą zostać odczytane z diagramu.

Wyrzut l0.3

Wyrzut l0.3 może zostać odczytany z diagramu dla powietrza przy prędkości 0,3 m/s.

Uzyskany poziom dźwięku

Poziom dźwięku z dysz należy dodać logarytmicznie do poziomu dźwięku pochodzącego od szumów przepływu
powietrza w kanale.

Poziom dźwięku w zależności od częstotliwości

Poziom mocy akustycznej w paśmie częstotliwości jest zdefiniowany jako Lwok = LWA+ Kok. Wartość Kok podano w tabeli poniżej.

Rozmiar Średnia częstotliwość [Hz]
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
GD 9 -2 0 1 -6 -14 -21 -25

Nawiew

Przykładowa kalkulacja została zaprezentowana dla dyszy nawiewnej LAD ».

Współczynniki obliczeniowe dla GD:

Rozmiar Swobodny
przekrój A
K1 K2 K3
[m2] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s]
0,0027 0,038 0,137 3,5 0,27 0,260 0,920

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »