Nawiewnik wirowy KQ3 / KQ3R

Nawiewnik wirowy KQ3 / KQ3R

MP3 > Nawiewnik wirowy KQ3 / KQ3R
Produkt marki MP3

Nawiewniki serii KQ są wirowymi nawiewnikami sufitowym z ruchomymi deflektorami, są odpowiednie zarówno do nawiewania powietrza schłodzonego jak i ogrzanego. Ruchome kierownice pozwalają na dowolne ukształtowanie strumienia powietrza nawiewanego. Nawiewniki KQ mogą być również stosowane do wyciągu powietrza.

Nawiewnik wirowy KQ jest również dostępny w wariancie z panelem frontowym 595×595mm.

Charakterystyka i działanie nawiewników wirowych KQ

Nawiewniki sufitowe serii KQ są wyposażone w zestaw regulowanych deflektorów umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu indukcji.Budowa deflektorów oraz ich rozmieszczenie na panelu frontowym umożliwiają podział głównego strumienia powietrza na wiele mniejszych i wymuszenie zawirowania wokół osi głównej. Zapewnia to silną turbulencję pozwalającą na uzyskanie wysokiej indukcji powietrza i dokładnego wymieszania powietrza nawiewanego z powietrzem w pomieszczeniu.

Deflektory można ustawiać w różnych pozycjach, aby móc zmieniać kierunek strumienia powietrza i - dzięki temu - uzyskać połączone lub pojedyncze strumienie powietrza zarówno w kierunku pionowym (deflektory ustawione poziomo), jak i poziomym (ustawione pod kątem 45°). Jednakże w przypadku ustawienia wszystkich deflektorów w jednakowym kierunku pod kątem 45°, nawiewane powietrze zostanie wprawione w ruch wirowy.

Zastosowanie nawiewników wirowych KQ

Nawiewnik jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w obiektach biurowych, usługowych i komercyjnych. Są szczególnie polecane do pomieszczeń o wysokości od 3 do 5 m i przy różnicy temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu do 10 K.

Wykonanie:

  • panel frontowy stalowy malowany proszkowo na RAL 9010 lub RAL 9003;
  • deflektory wykonane z polipropylenu w kolorze czarnym;
  • na zamówienie możliwe wykonanie panelu frontowego ze stali nierdzewnej AISI304 lub AISI316 z wykończeniem na wysoki połysk lub satynowym.

KQ3 600×600, KQ3 625×625 / KQ3R ø600

KQ3 800×800, KQ3 825×825 / KQ3R ø800:

Rozmiar A
[mm]
B
[mm]
ø
[mm]
600 596 596 596
625 621 621
800 796 796 796
825 821 821

Powierzchnia efektywna Ak w m2

Rozmiar Nawiew poziomy Nawiew pionowy
600-36 0,038860 0,049500
600-48 0,043243 0,055366
625-36 0,038860 0,049500
625-48 0,043243 0,055366
800 0,085216 0,111466
825 0,085216 0,111466

Parametry pracy

KQ3-600-36 / KQ3-625-36

KQ3-600-48 / KQ3-625-48

KQ3-800 / KQ3-825

Metodologia pomiarów:

Prędkość na wejściu do strefy przebywania ludzi dla Hr = 3 m / współczynnik korekcji dla Hr ≠ 3 m / strumień powietrza

Pomiaru danych aerodynamicznych i spadków ciśnienia
dokonano w warunkach izotermicznych zgodnie z
następującymi normami międzynarodowymi: ISO 5219 1984: Air distribution and air diffusion - Laboratory. Aerodynamic testing and rating of air terminal devices.

A [m] - odległość między nawiewnikami.
Vo [m/s] - prędkość na wejściu do strefy przebywania ludzi.
L [m] - odległość pozioma od środka nawiewnika.
VL [m/s] - prędkość maksymalna strumienia powietrza.

Dla Hr ≠ 3 m: Vo (h) = Vo × Kf.

Poziom mocy akustycznej

Pomiaru danych dokonano w warunkach pogłosu zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 3741 1999: Acoustic - determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision
methods for reverberation rooms
. ISO 5135 1997: Acoustic - determination of sound power levels of noise from air-terminal devices; air terminal units; dampers and valves by measurement in a reverberation room.

Przedstawione dane akustyczne nie uwzględniają tłumienia własnego pomieszczenia. Parametr ten wynosi standardowo 6 - 10 dB(A) i jest zależny od wielkości pomieszczenia i jego wyposażenia.

Spadek ciśnienia

Pomiaru danych aerodynamicznych i spadków ciśnienia dokonano w warunkach izotermicznych zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 5219 1984: Air distribution and air diffusion - Laboratory. Aerodynamic testing and rating of air terminal devices.

Strumień pionowy

Pomiaru danych dokonano w warunkach ogrzewania w temperaturze ΔT=10 K zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 5219 1984: Air distribution and air diffusion - Laboratory. Aerodynamic testing and rating of air terminal devices.

H1 [m] - odległość pionowa od środkowej części nawiewnikado punktu zawracania.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »