Nawiewnik sufitowy KU5 / KU5-CT

Nawiewnik sufitowy KU5 / KU5-CT

Nawiewnik sufitowy KU5 / KU5-CT

MP3 > Nawiewnik sufitowy KU5 / KU5-CT
Produkt marki MP3

Nawiewniki serii KU5 składają się z aluminiowego korpusu oraz okrągłych ruchomych kierownic powietrza z możliwością płynnej regulacji. Zależnie od ustawienia kierownic uzyskuje się poziomy lub pionowy nawiew powietrza. Dzięki temu KU5 może być stosowany do nawiewu zarówno ciepłego, jak i zimnego powietrza. Ponadto nawiewniki KU5 mogą być stosowane do wywiewu powietrza z pomieszczeń. Wysokość montażu nawiewnika wynosi zwykle od 2,6 do 6 m.

Instalacja

Nawiewnik mocowany jest za pomocą śrub, bezpośrednio do króćca skrzynki rozprężnej. Dostępne są różne typy klipsów do mocowania nawiewnika w sufitach podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz wersje z płytami typu "fineline" do stosowania w modułowych sufitach podwieszanych.

Przepustnica regulacyjna

Nawiewniki KU5 mogą być wyposażone w motylkową przepustnicę regulacyjną.

Wersja KU5-CT

Nawiewniki KU5-CT umożliwiają automatyczną regulację kierownic zarówno na tryb letni (chłodzenie) jak i zimowy (grzanie). Mechanizm działa bez dodatkowego zasilania (np. elektrycznego) i nie wymaga konserwacji.
Ustawienie kierownic jest kontrolowane za pomocą sprężyny termostatycznej, której długość zmienia się w zależności od temperatury nawiewanego powietrza. W ten sposób przepływ powietrza jest kontrolowany w zależności od temperatury, umożliwiając płynne ustawienie kierownic w optymalnej pozycji zarówno w fazie chłodzenia, jak i grzania. Sprężyna zmienia swoją długość w zakresie temperatur od 14°C do 40°C. Minimalna żywotność sprężyny wynosi 100 000 cykli.

Nieodpowiednie środowiska

Wyroby aluminiowe nie nadają się do montażu w środowiskach o atmosferze zawierającej substancje korozyjne dla tego materiału, a w szczególności zawierające chlor, takich jak pływalnie, uzdrowiska i niektóre rodzaje przemysłu spożywczego.


Model standardowy / z panelem

Średnica nom.
kołnierza 
Liczba
paneli
D
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
Ak lato
[m2]
Ak zima
[m2]
100 2 98 230 75 70 198 596 0,0138 0,0129
150 3 148 335 105 100 288 596 0,0268 0,0270
160¹ ² 3 158 335 105 100 288 596 0,0298 0,0304
200¹ ² 3 198 423 118 110 370 596 0,0431 0,0456
250¹ ² 3 248 517 130 120 461 596 0,0622 0,0684
300 3 298 640 146 126 576 596 0,0840 0,0952
315¹ ² 3 313 640 146 126 576 596 0,0910 0,1041
350 3 348 730 185 - 656 - 0,1085 0,1260
355¹ 3 353 730 185 - 656 - 0,1108 0,1293
400¹ 4 398 776 185 - 700 - 0,1349 0,1606
450¹ 4 448 825 185 - 755 - 0,1637 0,1990
500¹ 4 498 917 185 - 825 - 0,1948 0,2410
630 5 628 1045 185 - 963 - 0,2850 0,3667

¹ Dostępny również z automatyczną regulacją za pomocą sprężyny termostatycznej.
² Dostępny również w wersji fineline.

Korzystając z poniższego schematu, można dokonać pierwszego doboru nawiewnika na podstawie przepływu powietrza. Zaleca się jednak sprawdzenie, przy użyciu schematów danych technicznych przedstawionych na kolejnych stronach, rzeczywistej zgodności dokonanego wyboru z przeznaczeniem nawiewnika.

Regulacja nawiewnika

W danych technicznych uwzględniono dwie możliwości regulacji kierownic nawiewnika: tryb "letni" i "zimowy".


Regulacja na tryb letni / zimowy

Regulacja na tryb letni

Regulacja na tryb letni polega na obniżeniu kierownic centralnych do wysokości około 15 mm poniżej rzeczywistej wysokości sufitu. Regulacja ta pozwala na uzyskanie poziomego strumienia świeżego powietrza, które, dzięki efektowi Coandy, przepływa wzdłuż sufitu, stopniowo mieszając się z powietrzem w pomieszczeniu i zapobiegając powstawaniu prądów powietrza w strefie przebywania ludzi.

Regulacja na tryb zimowy

Regulacja na tryb zimowy polega na uniesieniu kierownic centralnych na wysokość około 15 mm powyżej rzeczywistej wysokości sufitu. Regulacja ta kieruje ciepłe powietrze bezpośrednio w stronę strefy przebywania ludzi, zapobiegając powstawaniu warstw powietrza o różnej temperaturze.

KU5 100

KU5 150

KU5 160

KU5 200

KU5 250

KU5 300

KU5 315

KU5 350

KU5 355

KU5 400

KU5 450

KU5 500

KU5 630

Metodyka pomiarów

Vo dla Hr = 4 m / współczynnik korekcji dla Hr ≠ 4 m / Strumień powietrza

Dane uzyskano z modelu matematycznego CFD w wirtualnej komorze testowej pracującej w warunkach izotermicznych zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 5219 1984: Air distribution and air diffusion - Laboratory. Aerodynamic testing and rating of air terminal devices..

A [m] - odległość pomiędzy nawiewnikami.
Vo [m/s] - prędkość graniczna w strefie instalacji.
L [m] - odległość pozioma od środka nawiewnika.
VL [m/s] - prędkość maksymalna strumienia powietrza.
 
Dla Hr ≠ 4m: Vo (h) = Vo × Kf.

Poziom hałasu

Pomiaru danych dokonano w warunkach pogłosu zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 3741 1999: Acoustic - determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision
methods for reverberation rooms
ISO 5135 1997: Acoustic - determination of sound power levels of noise from air-terminal devices; air terminal units; dampers and valves by measurement in a reverberation room.

Przedstawione dane nie uwzględniają tłumienności podanej dla miejsca montażu. Parametr ten wynosi standardowo 6 - 10 dB(A) i jest ustalany na podstawie wymiarów pomieszczenia, ukształtowania środowiska i cech wewnętrznych.

Spadek ciśnienia

Dane uzyskano z modelu matematycznego CFD w wirtualnej komorze testowej zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 5219 1984: Air distribution and air diffusion - Laboratory. Aerodynamic testing and rating of air terminal devices.

Strumień pionowy

Dane uzyskano z modelu matematycznego CFD w wirtualnej komorze testowej w warunkach ogrzewania w temperaturze ΔT=10°C zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: ISO 5219 1984: Air distribution and air diffusion - Laboratory. Aerodynamic testing and rating of air terminal devices.

H1 [m] - odległość pionowa od środkowej części nawiewnika, w której następuje zmiana kierunku powietrza.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »