Ścienne podzespoły AFH-1 z filtrami HEPA

Ścienne podzespoły AFH-1 z filtrami HEPA

Ścienne podzespoły AFH-1 z filtrami HEPA

Filtracja absolutna > Ścienne podzespoły AFH-1 z filtrami HEPA
Produkt marki Lindab

Zastosowanie

Ścienny podzespół AFH-1 z filtrem HEPA jest stosowany w sieciach kanałów nawiewnych i wywiewnych używanych do nawiewu lub wywiewu powietrza z pomieszczeń o najwyższych wymaganiach dotyczących czystości powietrza. Filtr HEPA jest wyposażony w podkładkę o przekroju prostokątnym. W wersji AFH-1/3 uszczelka może być również półokrągła. Można je stosować do następujących celów:

  • nawiew i wywiew powietrza w laboratoriach,
  • nawiew i wywiew powietrza w salach operacyjnych, oddziałach zakaźnych i sterylizatorniach,
  • nawiew powietrza w elektronice, mechanice precyzyjnej, chemii, farmacji i przemyśle spożywczym,
  • nawiew powietrza w produkcji filmów i taśm magnetofonowych,
  • nawiew i wywiew powietrza dla rozwiązań wykorzystujących technikę jądrową itp.

Opis

Podzespół AFH-1 składa się z obudowy filtra, dwurzędowej kratki stalowej JR-5 i filtra HEPA. Obudowa filtra jest wykonana z blachy stalowej spawanej w sposób zapewniający pełną szczelność, zgodnie z normą DIN 1946, i pomalowana farbą o barwie RAL 9010. Kratka jest wykonana z taśmy stalowej ciągnionej na zimno i pomalowana farbą o barwie RAL 9010. Kratka jest przymocowana do obudowy za pomocą nakrętek, które można dokręcić lub odkręcić ręcznie. Podzespół AFH-1 jest wyposażony w specjalną ramę uszczelniającą do przeprowadzania badania szczelności.

Warianty konstrukcyjne

Dostępne warianty obejmują trzy typy podzespołów filtracyjnych i dwa rozmiary filtrów HEPA (AFH-1/1 i AFH-1/3, rozmiar 1 i 2) zależne od typu ramy uszczelniającej.

Montaż

Podzespół AFH-1 przeznaczony jest do montażu w ścianach pomieszczeń wymagających czystości powietrza.

Informacje ogólne

Podzespół filtracyjny HEPA Zastosowanie Klasa
AFH - 1/1 Badanie szczelności i próba SCAN E12, H13, H14
AFH - 1/3 próba SCAN E10, E11


* Próba szczelności ** Badanie oporu przepływu

Kołnierz przyłączeniowy


1. Obudowa; 2. Filtr HEPA (z uszczelką płaską); 3. Kratka

Dane techniczne

Rozmiar kratki w zależności od rozmiaru obudowy i filtra HEPA podano w tabeli 2. Dane techniczne kratki JR-5 podane są w katalogu. Rozmiary i charakterystyka przepływu filtrów HEPA instalowanych w podzespołach AFH-1 podane są w rozdziale Filtry.
 

Rozmiar nom. Filtr HEPA H0
[mm]
H1
[mm]
Kratka JR-5
[mm]
Waga AFH-1/1
[kg]
Waga AFH-1/3
[kg]
1 305×610×150 338 150 725×425 23,7 21,7
2 305×610×292 480 292 725×425 27,6 25,5

Uwaga: odchylenie wagi może wynosić  ±10 %.

Przewidywany okres eksploatacji filtra HEPA i jego wymiana

Filtry HEPA są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Przewidywany okres eksploatacji filtra zależy od natężenia przepływu powietrza, oporu przepływu i ilości cząstek pyłu. Gdy natężenie przepływu powietrza zostaje zmniejszone o 25%, spodziewany czas eksploatacji filtra HEPA podwaja się. Okres eksploatacji można znacznie wydłużyć, instalując filtr wstępny.
 
Zanieczyszczenie filtra absolutnego można kontrolować za pomocą manometru różnicowego, który może być zamontowany na obudowie.
 
Złącza do przewodów plastikowych są zamontowane na obudowie podzespołu AFH-1.
 
Gdy opór przepływu osiągnie wartość dwukrotnie wyższą od początkowej, zaleca się wymianę filtra HEPA. Wymieniając filtr podzespołu AFH-1, należy zdemontować kratkę i śruby z uchwytu mocującego, a następnie wyjąć uchwyt wraz ze zużytym filtrem. Podczas instalowania nowego filtra należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami w odwrotnej kolejności. Szczelność należy sprawdzić zgodnie z normą DIN 1946, rozdział 4. Przepuszczalność przy ciśnieniu próbnym 2000 Pa nie powinna przekraczać wartości podanych w normie. Kontrolę przeprowadza się za pomocą urządzenia do pomiaru szczelności.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »