Podzespoły sufitowe z filtrami HEPA i uszczelką płaską AFV-8

Podzespoły sufitowe z filtrami HEPA i uszczelką...

Podzespoły sufitowe z filtrami HEPA i uszczelką płaską AFV-8

Filtracja absolutna > Podzespoły sufitowe z filtrami HEPA i uszczelką płaską AFV-8
Produkt marki Lindab

Zastosowanie

Podzespoły sufitowe AFV-8 z filtrami HEPA stosowane są w nawiewie lub wywiewie powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach dotyczących czystości powietrza. Można je stosować do następujących celów:

 • Nawiew i wywiew powietrza w laboratoriach
 • Nawiew i wywiew powietrza w salach operacyjnych, oddziałach zakaźnych i sterylizatorniach
 • Nawiew powietrza w elektronice, mechanice precyzyjnej, chemii, farmacji i przemyśle spożywczym
 • Nawiew powietrza w produkcji filmów i taśm magnetofonowych
 • Nawiew i wywiew powietrza dla rozwiązań wykorzystujących technikę jądrową itp.

Opis

Podzespoły sufitowe AFV-8 z filtrami HEPA składają się z obudowy filtra, standardowych nawiewników KD-1, AKD-1, KD-6, OD-8 lub OD-9 oraz filtra HEPA. Filtr jest wyposażony w podkładkę o przekroju prostokątnym. Obudowa jest wykonana z blachy spawanej w sposób zapewniający pełną szczelność, zgodnie z normą DIN 1946, i pomalowana farbą o barwie RAL 9010. W obudowie znajdują się dwa manometry do pomiaru oporu przepływu. Nawiewniki są wykonane z blachy stalowej i pomalowane na biało (RAL 9010). Obudowa podzespołu AFV-8 wyposażona jest w specjalną ramę uszczelniającą, zaprojektowaną do przeprowadzania próby szczelności.

Montaż

Podzespół AFV-8 zaprojektowano z myślą o montażu w sufitach podwieszanych.

Rodzaje

Dostępne są następujące podzespoły AFV-8 z filtrami HEPA:

 • z okrągłym króćcem wejściowym z boku (AFV-8/RS) (rys. 2, tabela 1)
 • z okrągłym króćcem wejściowym u góry (AFV-8/RV) (rys. 3, tabela 2)
 • z prostokątnym króćcem wejściowym z boku (AFV-8/KS) (rys. 4, tabela 3)

AFV-8/RS – wersja z okrągłym króćcem wejściowym z boku

Rozmiar Filtr HEPA øD
[mm]
A
[mm]
B0
[mm]
B1
[mm]
J
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
1 305×305×150 148 355 348 319 324 450 270 178
2A 457×457×78 198 507 500 471 476 428 198 230
2B 457×457×150 198 507 500 471 476 500 270 230
3 610×610×78 198 660 653 624 629 428 198 230
4 610×610×150 298 660 653 624 629 600 270 330
5 610×610×292 348 660 653 624 629 792 412 378

AFV-8/RV – wersja z okrągłym króćcem wejściowym u góry

Rozmiar Filtr HEPA øD
[mm]
A
[mm]
B0
[mm]
B1
[mm]
J
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
1 305×350×150 148 355 348 319 324 350 270
2A 457×457×78 198 507 500 471 476 278 198
2B 457×457×150 198 507 500 471 629 350 270
3 610×610×78 198 660 653 624 629 278 198
4 610×610×150 298 660 653 624 629 350 270
5 610×610×292 348 660 653 624 629 492 412

AFV-8/KS – wersja z prostokątnym króćcem wejściowym z boku

Rozmiar Filtr HEPA A
[mm]
B0
[mm]
B1
[mm]
J
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
a1
[mm]
b1
[mm]
a2
[mm]
b2
[mm]
1 305×305×150 355 348 319 324 270 400 250 100 285 136
2A 457×457×78 507 500 471 476 198 328 400 100 435 131
2B 457×457×150 507 500 471 476 270 400 400 100 435 136
3 610×610×78 660 653 624 629 198 328 500 100 535 136
4 610×610×150 660 653 624 629 270 460 560 160 595 196
5 610×610×292 660 653 624 629 412 642 560 200 595 236

Informacje ogólne


* Próba szczelności ** Badanie oporu przepływu

Typy nawiewników

 • Blacha malowana farbą o barwie w standardzie RAL
  Blacha nierdzewna (z wyjątkiem KD-1)
  Deflektory standardowo w kolorze czarnym

Dane techniczne

Dostępne kombinacje rozmiaru nawiewnika w stosunku do rozmiaru obudowy i filtra HEPA przedstawiono w tabeli 4. Wymiary montażowe nawiewników, które zostaną zainstalowane w podzespole AFV-8 określono w tabelach 1, 2 i 3 oraz w kolumnie A.

Kombinacje filtra i płyty przedniej

Rozmiar Filtr HEPA A*
[mm]
Rozmiar nawiewnika
KD-1 KD-6 OD-8K OD-9K
1 305×305×150 355×355 1, 2, 3 - 400
2A 457×457×78 507×507 3, 4 500/16 500
2B 457×457×150 507×507 3, 4 500/16 500
3 610×610×78 660×660 5, 6, 7, 8 600/24, 625/54 600
4 610×610×150 660×660 7, 8 600/24, 625/54 600
5 610×610×292 660×660 7, 8 600/24, 625/54 600

*Wymiar zewnętrzny płyty przedniej nawiewnika.

Podzespół AFV-8 z klapą odcinającą ZL-2

Zastosowanie

W złączu obudowy podzespołów sufitowych AFV-8 z filtrami HEPA instalowana jest klapa odcinająca ZL-2. Klapa odcinająca ZL-2 spełnia wymogi klasy 4 wg normy EN 1751.

Zaletą takiego połączenia obudowy filtra HEPA i klapy odcinającej jest możliwość zamknięcia klapy odcinającej podczas wymiany filtra, co zapobiega zanieczyszczeniu powietrza w pomieszczeniu. Po zakończeniu wymiany filtra klapa odcinająca jest ponownie otwierana. Tego rodzaju procedura wymiany filtra eliminuje konieczność dezynfekcji pomieszczenia, która jest obowiązkowa w przypadku wymiany filtra bez odcinania dopływu powietrza nieprzefiltrowanego.

Opis

Na złączu standardowego podzespołu sufitowego AFV-8 z filtrami HEPA za pomocą czterech śrub montowana jest klapa odcinająca z blachy ocynkowanej. Klapa ta może być sterowana ręcznie lub przy pomocy silnika elektrycznego.


1. Podzespół AFV-8/RS, RV; 2. Klapa ZL-2; 3. Silnik elektryczny (ze sprężyną LF24, LF230).

Wymiary podzespołu AFV-8 z klapą odcinającą ZL-2:

Rozmiar AFV-8 Filtr HEPA ZL-2
øD
[mm]
Rozmiar A
[mm]
1 305×305×150 148 150 100
2A 457×457×78 198 200 130
2B 457×457×150 198 200 130
3 610×610×78 198 200 130
4 610×610×150 298 300 130
5 610×610×292 348 350 130

Przewidywany okres eksploatacji filtra HEPA i jego wymiana

Filtry HEPA są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Przewidywany okres eksploatacji filtra zależy od natężenia przepływu powietrza, oporu przepływu i ilości cząstek pyłu. Gdy natężenie przepływu powietrza zostaje zmniejszone o 25%, spodziewany czas eksploatacji filtra HEPA podwaja się. Okres eksploatacji można znacznie wydłużyć, instalując filtr wstępny. Stopień zabrudzenia filtra jest kontrolowany z użyciem manometru różnicowego. Złącza do przewodów plastikowych są zamontowane na obudowie podzespołu AKF.

Początkowy opór przepływu podano w dziale dotyczącym filtra. Gdy opór przepływu osiągnie wartość dwukrotnie wyższą od początkowej, zaleca się wymianę filtra HEPA. Wymieniając filtr podzespołu AFV-8, należy zdemontować nawiewnik i śruby z uchwytu mocującego, a następnie wyjąć uchwyt wraz ze zużytym filtrem. Podczas instalowania nowego filtra należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami w odwrotnej kolejności. Szczelność należy sprawdzić zgodnie z normą DIN 1946, rozdział 4. Przepuszczalność przy ciśnieniu próbnym 2000 Pa nie powinna przekraczać wartości podanych w normie. Kontrolę przeprowadza się za pomocą urządzenia do pomiaru szczelności.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »