Nawiewnik sufitowy LCC

Nawiewnik sufitowy LCC

Lindab Integra > Nawiewnik sufitowy LCC
Lindab Integra > Nawiewnik sufitowy LCC
 • Lindab Integra > Nawiewnik sufitowy LCC
 • Lindab Integra > Nawiewnik sufitowy LCC
Produkt marki Lindab

LCC to okrągły nawiewnik z nieperforowaną płytą frontową przeznaczony do montażu w systemach sufitowych. LCC jest odpowiedni do poziomego nawiewu chłodnego powietrza w duzym zakresie wydajności
Montaż nawiewnika LCC w skrzynce rozprężnej MB pozwala na osiągnięcie stabilnego przepływu powietrza do nawiewnika oraz wykorzystanie możliwości precyzyjnej regulacji. Przepustnica typu B jest unikalną liniową przepustnicą tłokową, która pozwala na pełen zakres regulacji (0-100%) oraz umożliwia zrównoważenie dużego spadku ciśnienia przy zachowaniu niskiego poziomu generowanego hałasu. Ponadto konstrukcja przepustnicy zapewnia dokładny i rzetelny pomiar. Przepustnice typu C i E są wyposażone w łopatki obrotowe, odpowiednio dla nawiewu i wywiewu. Zazwyczaj stosowane w sytuacjach, które nie wymagają wysokiego ciśnienia równoważącego w skrzynce rozprężnej.
 
LCC wraz ze skrzynką rozprężną MBV może być stosowany w systemie Pascal. LCC jest dostępny z czujnikiem obecności (-P) i/lub z czujnikiem temperatury (-T). Czujniki są wbudowane w płytę frontową.

 • Prosty i stylowy wygląd
 • Duży zakres wydajności
 • Możliwość zastosowania zarówno do nawiewu, jak i wywiewu powietrza
 • Możliwość dostosowania do większości systemów sufitowych
 • Skrzynka rozprężna dostępna z przepustnicą w wielu wariantach

Konserwacja

Płytę frontową można zdjąć w celu wyczyszczenia elementów wewnętrznych lub w celu uzyskania dostępu do kanału lub skrzynki. Widoczne części nawiewnika można przetrzeć wilgotną szmatką.

Materiały i wykończenie

 • Część górna: stal ocynkowana
 • Płyta frontowa: aluminium
 • Wykończenie płyty frontowej: malowanie proszkowe
 • Kolory standardowe: RAL 9003 i RAL 9010, połysk 30

Nawiewnik jest dostępny także w innych kolorach. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.
 

Wymiary:

 • 125, 160, 200, 250 i 315 mm.

Dodatkowe informacje:

ød = 125-250 mm: LCC posiada otwory montażowe dla MB.

ød = 315 mm: LCC nie posiada otworów montażowych dla MB!
Do LCC dołączone są wsporniki. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji LCC.

Unikalna pianka Puresound zapewnia optymalną temperaturę w nawiewniku bez zakłóceń spowodowanych przez powietrze nawiewane.

LCC + skrzynka rozprężna MB:

ød1
[mm]
ød2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
e
[mm]
H*
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
100 125 62 245 78 40 206 - 246 310 260
100 160 62 245 78 40 206 - 246 310 260
125 125 75 291 78 40 231 - 271 376 310
125 160 75 291 78 40 231 - 271 376 310
125 200 75 291 78 40 231 - 271 376 310
160 160 92 352 78 40 265 - 305 459 380
160 200 92 352 78 40 265 - 305 459 380
160 250 92 352 78 40 265 - 305 459 380
200 200 112 425 78 40 306 - 346 565 460
200 250 112 425 78 40 306 - 346 565 460
200 315 112 425 78 40 306 - 346 565 460
250 250 137 514 118 60 356 - 396 698 540
250 315 137 514 118 60 356 - 396 698 540
315 315 170 675 118 60 421 - 461 858 540

* Przy użyciu akcesoriów MBZ zwiększy się wymiar H:

 • ød2 = 125 - 200 mm => H +40 mm,
 • ød2 = 250 - 315 mm => H +60 mm.

Opcje przepustnicy:

LCC + MBV (Pascal)

LCC z wbudowanymi czujnikami może być stosowany tylko ze skrzynką MBV. Powodem są wewnętrzne połączenia kablowe. Na stronie www.lindQST.com znajdują się szczegółowe informacje na temat skrzynki rozprężnej MBV i rozwiązań Pascal.

Dane techniczne

Następujące dane dotyczą LCC ze skrzynką rozprężną MBB-S/-E. Dane dotyczące MBC, MBE oraz MBV znajdują się na stronie www.lindQST.com.

Aby w pełni skonfigurować nawiewnik LCC, należy użyć narzędzia do konfiguracji wentylacji LindQST.

Wydajność

Przepływ powietrza qv [l/s] i [m3/h], ciśnienie całkowite Δpt [Pa], zasięg strumienia l0,2 [m] oraz poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] są przedstawione na wykresach.

Poziom mocy akustycznej związany z częstotliwością

Poziom mocy akustycznej w danym paśmie częstotliwości jest definiowany jako LWA+Kok. Wartości Kok są podane w tabelach poniżej wykresów.

Szybki dobór, nawiew powietrza

LCC + MBB-S Δpt ≥ 50 Pa, 30 dB(A) Δpt ≥ 50 Pa, 35 dB(A)
ød1 kanału [mm] ød2 LCC [mm] [l/s] [m³/h] [l/s] [m³/h]
100 125 37 133 44 158
100 160 39 140 48 173
125 125 48 173 56 202
125 160 56 202 66 238
125 200 61 220 73 263
160 160 67 241 85 306
160 200 79 284 99 356
160 250 95 342 113 407
200 200 92 331 117 421
200 250 105 378 122 439
200 315 118 425 145 522
250 250 112 403 132 475
250 315 131 472 168 605
315 315 144 518 169 608

Tłumienie dźwięku

Tłumienie dźwięku nawiewnika ΔL od kanału do pomieszczenia, z uwzględnieniem odbicia końcowego, patrz tabela poniżej.

LCC + MBB-S/-E Częstotliwość środkowa [Hz]
ød1 kanału [mm] ød2 LCC [mm] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
100 125 17 15 10 17 15 18 19 21
100 160 17 16 6 10 18 18 18 21
125 125 17 15 10 17 15 18 19 21
125 160 15 14 10 17 16 17 18 21
125 200 13 12 7 13 13 16 17 18
160 160 17 15 12 21 19 19 21 21
160 200 17 16 10 20 17 17 19 20
160 250 16 14 7 17 15 16 19 20
200 200 13 11 10 17 18 15 19 18
200 250 14 11 8 15 19 15 18 17
200 315 14 9 7 13 18 14 17 17
250 250 15 10 9 17 18 18 19 19
250 315 15 8 9 16 18 16 18 18
315 315 8 10 10 17 18 17 18 24

Zasięg strumienia l0,2

Zasięg strumienia l0,2 [m] jest przedstawiony na wykresie dla powietrza izotermicznego, przy prędkości końcowej 0,2 m/s.

Równoważenie

Instrukcja równoważenia, patrz instrukcja instalacji MB.

Dokładność pomiaru temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika temperatury.

Dokładność produktu

Poniższa dokładność ma zastosowanie tylko w przypadku nawiewania do pomieszczenia powietrza o temperaturze do 8K niższej niż temperatura w pomieszczeniu. Podana poniżej dokładność jest oparta na różnicy temperatur między zintegrowanym czujnikiem temperatury a czujnikiem referencyjnym znajdującym się 2 cm poniżej nawiewnika.

Przy przepływie > 20 l/s: ±0,4°C Przy przepływie ≤ 20 l/s: ±0,7°C

Dokładność pomiarów temperatury poprawi się, gdy powietrze będzie nawiewane w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

W przypadku ogrzewania powietrzem nawiewanym należy zwrócić uwagę na wpływ gradientów temperatury w pomieszczeniu.

Powietrze nawiewane

LCC bez skrzynki rozprężnej

LCC 125 + MBB-S

LCC 160 + MBB-S

LCC 200 + MBB-S

LCC 250 + MBB-S

LCC 315 + MBB-S

Powietrze wywiewane

LCC bez skrzynki rozprężnej

LCC 125 + MBB-E

LCC 160 + MBB-E

LCC 200 + MBB-E

LCC 250 + MBB-E

LCC 315 + MBB-E

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »