Elektryczna nagrzewnica kanałowa prostokątna EKS

Elektryczna nagrzewnica kanałowa...

Elektryczna nagrzewnica kanałowa prostokątna EKS

Nagrzewnice elektryczne i akcesoria > Elektryczna nagrzewnica kanałowa prostokątnaEKS
Produkt marki Ventmatika

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKS przeznaczone są do ogrzewania czystego powietrza w systemach wentylacyjnych. Obudowa (stopień ochrony EKS IP 44, z wyjątkiem EKS typ NV o stopniu ochrony IP 30) wykonana jest z odpornej na wysokie temperatury stali alucynkowej i posiada gumowe uszczelki do podłączenia do kanału. Rurka elementu grzejnego wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. W nagrzewnicach zamontowane są 2 termostaty ochronne (lub więcej, w zależności od mocy grzejnika) oraz zaciski śrubowe dla łatwego podłączenia.

Nagrzewnice mogą być instalowane pionowo lub poziomo. Nagrzewnica może być połączona ze złączem PG, kołnierzami lub przeznaczona do instalacji bezpośrednio przy centrali. Prędkość powietrza przez urządzenie grzewcze nie może być mniejsze niż 1,5 m/s. Maksymalna temperatura powietrza wyjściowego 50°C.

Wersje:

 • EKS - bez zintegrowanego sterowania;
 • EKS NV - samodzielna nagrzewnica z regulatorem wartości zadanej temperatury na obudowie (0-30°C);
 • EKS NI - samodzielna nagrzewnica z zewnętrznym regulatorem wartości zadanej (0-30°C);
 • EKS NIS - sterowanie przez zewnętrzny sygnał 0-10 VDC;
 • EKS NV PTC/PS - samodzielna nagrzewnica z regulatorem wartości zadanej temperatury na obudowie (-10..+50°C) i dodatkowym zabezpieczeniem przed niedostatecznym przepływem powietrza;
 • EKS ESKM - sterowanie przez zewnętrzny sygnał PWM 6-24VDC;
 • EKS MB - sterowanie przez protokół ModBus.

EKS NV

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKS NV posiadają wbudowany regulator temperatury (maks. 4 dodatkowe stopnie), czujnik temperatury oraz potencjometr do nastawy temperatury znajdujący się na górnej części obudowy nagrzewnicy.

Po włączeniu zasilania nagrzewnicy dioda 6 na płytce drukowanej regulatora (EKR-KN...) miga raz na 8 sekund jeżeli wartość zadana wynosi 0°C i co sekundę, jeżeli wartość zadana jest wyższa niż 0°C. Jeżeli regulator załącza ogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, świeci dioda 5 (STOPIEŃ 1), dioda 1 (STOPIEŃ 2), dioda 2 (STOPIEŃ 3), dioda 3 (STOPIEŃ 4), dioda 4 (STOPIEŃ 5), gdy na nagrzewnicy zamontowane są 4 dodatkowe stopnie.

Nagrzewnica EKS NV wykorzystuje czujnik temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K). Temperatura zadana (0-30)°C. Za pomocą potencjometru umieszczonego w górnej części obudowy nagrzewnicy można ustawić różną temperaturę żądaną (zadaną) powietrza.

Jeżeli dioda 6 świeci w sposób ciągły, oznacza to, że nastąpiła awaria: czujnika temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K) lub potencjometru umieszczonego w górnej części obudowy.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć zasilanie i dopiero wtedy wykonać prace związane z usuwaniem awarii.

EKS NI

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKS NI zostały zaprojektowane z wbudowanym regulatorem temperatury (maks. 4 dodatkowe stopnie), jednym czujnikiem temperatury, pomieszczeniowym nastawnikiem wartości zadanej temperatury (TR5K).

Po włączeniu zasilania nagrzewnicy dioda 6 na płytce drukowanej regulatora (EKR-KN...) miga raz na 8 sekund jeżeli wartość zadana wynosi 0°C i co sekundę, jeżeli wartość zadana jest wyższa niż 0°C. Jeżeli regulator załącza ogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, świeci dioda 5 (STOPIEŃ 1), dioda 1 (STOPIEŃ 2), dioda 2 (STOPIEŃ 3), dioda 3 (STOPIEŃ 4), dioda 4 (STOPIEŃ 5), gdy na nagrzewnicy zamontowane są 4 dodatkowe stopnie.

Nagrzewnica EKS NI wykorzystuje czujnik temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K). Temperatura zadana (0-30)°C. Istnieje możliwość ustawienia różnych wartości temperatury zadanej powietrza za pomocą pomieszczeniowego nastawnika.

Jeżeli dioda 6 świeci w sposób ciągły oznacza to, że nastąpiła awaria: czujnika temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K) lub nastawnika TR5K.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć zasilanie i dopiero wtedy wykonać prace związane z usuwaniem awarii.

EKS NIS

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKS NIS przeznaczone są do regulacji mocy nagrzewnicy (0 -100) % (maks. 4 dodatkowe stopnie) poprzez wejście sygnału analogowego (0 -10) VDC.

Po włączeniu zasilania nagrzewnicy dioda LED 6 na płytce drukowanej regulatora (EKR-KN...) miga co sekundę. Jeżeli regulator załącza ogrzewanie w zależności od sygnału analogowego, świeci dioda LED 5 (KROK 1), dioda LED 1 (KROK 2), dioda LED 2 (KROK 3), dioda LED 3 (KROK 4), dioda LED 4 (KROK 5), gdy na nagrzewnicy zamontowane są 4 dodatkowe stopnie.

EKS NV … PTC/PS … (PH)

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKS NV PTC (PH) posiadają wbudowany regulator temperatury (maks. 2 dodatkowe stopnie), PTC (prędkość powietrza) i czujniki temperatury oraz potencjometr do nastawy temperatury znajdujący się na górnej części obudowy nagrzewnicy.

Po włączeniu zasilania nagrzewnicy regulator (EKR-KN...) uruchamia tryb przygotowania do pracy przez 30 sekund, a dioda 1 (na obudowie) miga raz na 5 sekund. Jeżeli w nagrzewnicy kanałowej po zadziałaniu trybu przygotowania wykryto prędkość powietrza (min. 1,5 m/s), dioda LED 1 miga raz na sekundę, a regulator włącza ogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, świeci dioda LED 2 ((na obudowie nagrzewnicy) KROK1), dioda LED 1 ((na płytce drukowanej) KROK 2), dioda LED 2 ((na płytce drukowanej) KROK 3), gdy w nagrzewnicy zamontowane są 2 dodatkowe stopnie. Jeśli prędkość powietrza nie została wykryta, regulator nie włącza ogrzewania do momentu jej wykrycia.

Nagrzewnica EKS NV PTC (PH) wykorzystuje czujnik temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K).

 • EKS NV PTC - temperatura zadana od 0 do 30°C.
 • EKS NV PTC/PS - temperatura zadana od -10 do 50°C.
 • EKS NV PH - temperatura zadana od -20 do -5°C.

Za pomocą potencjometru umieszczonego w górnej części obudowy nagrzewnicy można ustawić różną temperaturę żądaną (zadaną) powietrza.

Jeżeli dioda LED 1 (na obudowie nagrzewnicy) świeci w sposób ciągły, oznacza to, że nastąpiła awaria: czujnika PTC (prędkości powietrza), czujnika temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K), potencjometru na górnej części obudowy nagrzewnicy.

Po załączeniu zasilania nagrzewnicy po przerwie w zasilaniu lub po jakiejkolwiek awarii sterownik przez 30 sekund będzie znajdował się w trybie przygotowania do pracy.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć zasilanie i dopiero wtedy wykonać prace związane z usuwaniem awarii.

EKS MB

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKS MB mogą komunikować się poprzez Modbus RTU. Podłączony do systemu EKS MB jest urządzeniem typu Slave. Ustawienia Modbus przedstawione są w tabeli.

Ustawienia Możliwe wartości Adres urządzenia
Adres urządzenia 1 - 247 10
Szybkość transmisji 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 9600
Parzystość brak, parzyste, nieparzyste brak
Bit stopu brak, 1, 2 1

Na płytce drukowanej znajduje się złącze dla protokołu Modbus. Rozmieszczenie i znaczenie pinów w złączu pokazano na rysunku poniżej:

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sterowania poprzez Modbus prosimy o kontakt z producentem.

Typ Długość
[mm]
Moc
[kW]
Dostępne elementy grzejne
[kW]
Min. przepływ powietrza [m³/h] Zasilanie
[VAC/50Hz]
EKS 400x200 370 3-12 1 / 1,5 435 3~400
420 15-18 1 / 1,5 435 3~400
520 21 1 / 1,5 435 3~400
EKS 500x250 370 3-12 1 / 1,5 675 3~400
420 15-18 1 / 1,5 675 3~400
520 21 1 / 1,5 675 3~400
600 24 1 / 1,5 675 3~400
670 27 1 / 1,5 675 3~400
820 36 1 / 1,5 675 3~400
970 45 1 / 1,5 675 3~400
EKS 500x300 370 6-24 2 / 3 810 3~400
440 27-33 2 / 3 810 3~400
520 36-42 2 / 3 810 3~400
600 45-48 2 / 3 810 3~400
EKS 600x300 370 6-24 2 / 3 975 3~400
440 27-33 2 / 3 975 3~400
520 36-42 2 / 3 975 3~400
600 45-48 2 / 3 975 3~400
EKS 600x350 370 6-30 2 / 3 1135 3~400
420 33-39 2 / 3 1135 3~400
520 42-48 2 / 3 1135 3~400
EKS 700x400 370 6-48 2 / 3 1515 3~400
420 51-54 2 / 3 1515 3~400
440 57-66 2 / 3 1515 3~400
EKS 800x500 370 6-48 2 / 3 2160 3~400
420 51-54 2 / 3 2160 3~400
440 57-66 2 / 3 2160 3~400
EKS 1000x500 370 6-48 2 / 3 2700 3~400
420 51-54 2 / 3 2700 3~400
440 57-66 2 / 3 2700 3~400
600 69-90 2 / 3 2700 3~400

Nagrzewnice spełniają wymagania norm:

 • LST EN 60335-2-30:2003+A1:2005+A2:2007;
 • LST EN 60335-2-30:2010+AC:2010+A11:2012 (EN 60335-2-30:2009+AC:2010+A11:2012)

i tym samym są zgodne z wymogami i postanowieniami dyrektyw 2006/95/WE i 2004/108/WE. Znak CE jest umieszczony na urządzeniu.

Typ W [mm] W1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]
EKS 400x200 400 470 200 270 370, 420, 520
EKS 500x250 500 570 250 320 370, 420, 520, 600, 670, 820, 970
EKS 500x300 500 570 300 370 370, 440, 520, 600
EKS 600x300 600 670 300 370 370, 440, 520, 600
EKS 600x350 600 670 350 420 370, 420, 520
EKS 700x400 700 770 400 470 370, 420, 440
EKS 800x500 800 870 500 570 370, 420, 440
EKS 1000x500 1000 1070 500 570 370, 420, 440, 600
EKS PG 400x200 400 440 200 240 370, 420, 520
EKS PG 500x250 500 540 250 290 370, 420, 520, 600, 670, 820, 970
EKS PG 500x300 500 540 300 340 370, 440, 520, 600
EKS PG 600x300 600 640 300 340 370, 440, 520, 600
EKS PG 600x350 600 640 350 390 370, 420, 520
EKS PG 700x400 700 740 400 440 370, 420, 440
EKS PG 800x500 800 840 500 540 370, 420, 440
EKS PG 1000x500 1000 1040 500 540 370, 420, 440, 600

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »