Elektryczna nagrzewnica kanałowa okrągła EKA

Elektryczna nagrzewnica kanałowa okrągła EKA

Elektryczna nagrzewnica kanałowa okrągła EKA

Nagrzewnice elektryczne i akcesoria > Elektryczna nagrzewnica kanałowa okrągłaEKA
Produkt marki Ventmatika

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKA przeznaczone są do ogrzewania czystego powietrza w systemach wentylacyjnych. Obudowa (stopień ochrony EKA IP 44, z wyjątkiem EKA typ NV o stopniu ochrony IP 30) wykonana jest z odpornej na wysokie temperatury stali alucynkowej i posiada gumowe uszczelki do podłączenia do kanału. Rurka elementu grzejnego wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. W nagrzewnicach zamontowane są 2 termostaty ochronne oraz zaciski śrubowe dla łatwego podłączenia. 

Nagrzewnice mogą być montowane poziomo z elektryczną skrzynką przyłączeniową skierowaną do góry lub z boku i pionowo (tylko w przypadku, gdy kierunek przepływu powietrza jest skierowany do góry). Nagrzewnic nie można montować w środowiskach zagrożonych wybuchem i działaniem substancji agresywnych. Nagrzewnice mogą być stosowane tylko do ogrzewania lub podgrzewania czystego powietrza. Nagrzewnice przeznaczone są wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli nagrzewnica jest montowana w sposób umożliwiający przypadkowy kontakt z elementami grzejnymi, należy zamontować kratkę ochronną. Prędkość powietrza w kanale nagrzewnicy musi wynosić minimum 1,5 m/s. Maksymalna temperatura na wyjściu wynosi 50°C.

Wersje:

 • EKA: nagrzewnica bez zintegrowanego sterowania (wymaga dokupienia regulatora mocy EKR i czujnika kanałowego TJK-10K);
 • EKA NV: nagrzewnica z zabudowanym regulatorem mocy i nastawnikiem temperatury na obudowie (0-30°C);
 • EKA NI: nagrzewnica z zabudowanym regulatorem mocy, przystosowana do regulacji ściennym regulatorem TR5K w zakresie 0-30°C (kupowanym oddzielnie);
 • EKA NIS: nagrzewnica z zabudowanym regulatorem mocy przystosowana do sterowania przez zewnętrzny sygnał 0-10 VDC;
 • EKA NV PTC/PS - nagrzewnica z zabudowanym regulatorem mocy, nastawnikiem temperatury na obudowie (od -10 do +50°C) i dodatkowym zabezpieczeniem przed niedostatecznym przepływem powietrza (presostat).

EKA NV

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKA NV posiadają wbudowany regulator temperatury, czujnik temperatury oraz nastawnik potencjometryczny temperatury zadanej zamontowany na pokrywie nagrzewnicy. 

Przy włączonym zasilaniu nagrzewnicy dioda LED 6 na płytce drukowanej regulatora (EKR-K) miga co 8 sekund, jeżeli wartość zadana wynosi 0°C i co sekundę, jeżeli wartość zadana jest wyższa niż 0°C. Jeżeli regulator włącza ogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, świeci się dioda LED 5. 

Nagrzewnica EKA NV wykorzystuje czujnik temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K). Temperatura zadana 0-30°C. Za pomocą potencjometru umieszczonego w górnej części obudowy nagrzewnicy można ustawić różną temperaturę żądaną (zadaną) powietrza.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć zasilanie i dopiero wtedy wykonać prace związane z usuwaniem awarii.

EKA NI

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKA NI zostały zaprojektowane z wbudowanym regulatorem temperatury, czujnikiem temperatury, pomieszczeniowym nastawnikiem wartości zadanej temperatury (TR5K).

Przy włączonym zasilaniu nagrzewnicy dioda LED 6 na płytce drukowanej regulatora (EKR-K) miga co 8 sekund, jeżeli wartość zadana wynosi 0°C i co sekundę, jeżeli wartość zadana jest wyższa niż 0°C. Jeżeli regulator włącza ogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, świeci się dioda LED 5.

Nagrzewnica EKA NI wykorzystuje czujnik temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K). Temperatura zadana 0-30°C. Istnieje możliwość ustawienia różnych wartości temperatury zadanej powietrza za pomocą pomieszczeniowego nastawnika.

Jeżeli dioda 6 świeci w sposób ciągły oznacza to, że nastąpiła awaria: czujnika temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K) lub nastawnika TR5K.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć zasilanie i dopiero wtedy wykonać prace związane z usuwaniem awarii.

EKA NIS

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKA NIS przeznaczone są do regulacji mocy nagrzewnicy (0 -100%) poprzez wejście sygnału analogowego 0 -10 VDC.

Po włączeniu zasilania nagrzewnicy dioda LED 6 na płytce drukowanej regulatora (EKR-K) miga co sekundę. Jeżeli regulator załącza ogrzewanie w zależności od sygnału analogowego, świeci się dioda LED 5.

EKS NV PTC/PS (PH)

Elektryczne nagrzewnice kanałowe EKA NV (PTC/PS) posiadają wbudowany sterownik do regulacji temperatury, czujniki PTC (prędkości powietrza), PS (ciśnienia powietrza) i temperatury, nastawnik potencjometryczny temperatury zadanej znajduje się na pokrywie nagrzewnicy. 

Po włączeniu zasilania nagrzewnicy regulator (EKR-K...) uruchamia tryb przygotowania do pracy przez 30 sekund, a dioda 1 miga raz na 5 sekund. Jeśli prędkość powietrza zostanie wykryta przez czujnik PTC (szybkie miganie diody LED 1 przy wykryciu prędkości min. 1,5 m/s), a ciśnienie powietrza jest większe niż min 20kPA, po wyłączeniu trybu przygotowania do pracy, dioda LED 1 zacznie migać co sekundę, sterownik włączy ogrzewanie w zależności od zapotrzebowania, a dioda LED 2 będzie sygnalizować rozpoczęcie ogrzewania. Jeśli nie wykryto prędkości powietrza lub w kanale nie ma wystarczającego ciśnienia, sterownik nie zainicjuje ogrzewania do czasu wykrycia prędkości powietrza lub ciśnienia. Nagrzewnice EKA NV (PTC/PS) działają przy użyciu czujnika temperatury powietrza nawiewanego (TJ-K10K).

 • EKA NV PTC - temperatura zadana od 0 do 30°C.
 • EKA NV PTC/PS - temperatura zadana od -10 do 50°C.

Za pomocą potencjometru umieszczonego w górnej części obudowy nagrzewnicy można ustawić różną temperaturę żądaną (zadaną) powietrza.

Obudowa nagrzewnicy wstępnej oraz kanał powietrzny przed nagrzewnicą wstępną powinny być izolowane wełną mineralną 10cm (R~2,4m²K/W). W zależności od pozycji montażu nagrzewnicy w kanale względem silnika (przed lub za silnikiem), wąż ciśnieniowy należy umieścić odpowiednio na rurze "-" lub "+".

WAŻNE: W przypadku wystąpienia awarii należy wyłączyć zasilanie i dopiero wtedy wykonać prace związane z usuwaniem awarii.

Typ ø
[mm]
Min. przepływ powietrza [m³/h] Zasilanie
[VAC/50Hz]
Moc
[kW]
Dostępne elementy grzejne
[kW]
EKA 100 100 45 1~230 0,3 - 1,8 0,3
EKA 125 125 70 1~230 0,3 - 3,6 0,3 / 0,6
EKA 150 150 100 1~230 1,2 - 3,0 0,6 / 1,0
EKA 160 160 110 1~230 0,3 - 7,2 0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 6,0 1,0
3~400 3,0 - 6,0 1,0
EKA 200 200 170 1~230 0,3 - 7,2 0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 6,0 1,0
3~400 3,0 - 9,0 1,0 / 1,5
EKA 250 250 265 1~230 0,3 - 7,2 0,3 / 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 9,0 1,0 / 1,5
3~400 3,0 - 9,0 1,0 / 1,5
EKA 250-12 kW 250 265 3~400 12,0 1,0 / 1,5
EKA 250-15 kW 250 265 3~400 15,0 1,0 / 1,5
EKA 315 315 425 1~230 0,6 - 9,0 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 9,0 1,0 / 1,5
3~400 3,0 - 9,0 1,0 / 1,5
EKA 315-12 kW 315 425 2~400 12,0 1,0 / 1,5
3~400 12,0 1,0 / 1,5
EKA 315-15 kW 315 425 2~400 15,0 1,0 / 1,5
3~400 15,0 1,0 / 1,5
EKA 315-18 kW 315 425 2~400 18,0 1,0 / 1,5
3~400 18,0 1,0 / 1,5
EKA 355 355 535 1~230 0,6 - 9,0 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 9,0 1,0 / 1,5
3~400 3,0 - 9,0 1,0 / 1,5
EKA 355-12 kW 355 535 2~400 12,0 1,0 / 1,5
3~400 12,0 1,0 / 1,5
EKA 355-15 kW 355 535 2~400 15,0 1,0 / 1,5
3~400 15,0 1,0 / 1,5
EKA 355-18 kW 355 535 2~400 18,0 1,0 / 1,5
3~400 18,0 1,0 / 1,5
EKA 400 400 680 1~230 0,6 - 9,0 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 9,0 1,0 / 1,5
3~400 3,0 - 9,0 1,0 / 1,5
EKA 400-12 kW 400 680 1~230 9,0 1,0
2~400 12,0 1,0 / 1,5
3~400 12,0 1,0 / 1,5
EKA 400-15 kW 400 680 1~230 12,0 1,0
2~400 15,0 1,0 / 1,5
3~400 15,0 1,0 / 1,5
EKA 400-18 kW 400 680 2~400 18,0 1,0 / 1,5
3~400 18,0 1,0 / 1,5
EKA 400-21 kW 400 680 3~400 21,0 1,0 / 1,5
EKA 400-24 kW 400 680 3~400 24,0 1,0 / 1,5
EKA 500 500 1060 1~230 0,6 - 9,0 0,6 / 1,0 / 1,2
2~400 1,0 - 9,0 1,0 / 1,5
3~400 3,0 - 9,0 1,0 / 1,5
EKA 500-12 kW 500 1060 1~230 9,0 1,0
2~400 12,0 1,0 / 1,5
3~400 12,0 1,0 / 1,5
EKA 500-15 kW 500 1060 1~230 12,0 1,0
2~400 15,0 1,0 / 1,5
3~400 15,0 1,0 / 1,5
EKA 500-18 kW 500 1060 2~400 18,0 1,0 / 1,5
3~400 18,0 1,0 / 1,5
EKA 500-21 kW 500 1060 3~400 21,0 1,0 / 1,5
EKA 500-24 kW 500 1060 3~400 24,0 1,0 / 1,5

Niniejsza deklaracja jest zgodna z wymaganiami norm:

 • LST EN 60335-2-30:2010+AC:2010+A11:2012+AC:2015 (EN60335-2-30:2009+ AC:2010+ A11:2012+ +AC:2014);
 • LST EN61000-4-2:2009 (EN61000-4-2:2009);
 • LST EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 (EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010);
 • LST EN 61000-4-4:2013 (EN 61000-4-4:2012);
 • LST EN 61000-4-5:2014 (EN 61000-4-5:2014);
 • LST EN 61000-4-11:2004 (EN 61000-4-11:2004);
 • LST EN 61000-6-2:2005 (EN 61000-6-2:2005);
 • LST EN 61000-3-2:2014 (EN 61000-3-2:2014);
 • LST EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 (EN 61000-6-3:2007 + A1:2011);
 • LST EN 61000-3-3:2014 (EN 61000-3-3:2013)

i tym samym jest zgodna z wymogami i postanowieniami norm (LVD) 2014/35/WE, (EMC) 2014/30 WE, (RoHS) 2011/65/EU i REACH. Znak CE jest umieszczony na urządzeniu.


Typy:

 • 1: standardowe wymiary nagrzewnicy EKA;
 • 2: wymiary nagrzewnicy EKA z zewnętrznym przekaźnikiem ciśnieniowym;
 • 3: wymiary nagrzewnicy EKA z zewnętrzną chłodnicą;
 • 4: wymiary nagrzewnicy EKA z zewnętrzną chłodnicą i przekaźnikiem ciśnieniowym.
Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
EKA 100 370 276 71 100
EKA 125 370 276 71 125
EKA 150 370 276 71 150
EKA 160 370 276 71 160
EKA 200 370 276 71 200
EKA 250 370 276 71 250
EKA 250-12 kW 500 402 71 250
EKA 250-15 kW 630 532 71 250
EKA 315 373 276 71 315
EKA 315-12 kW 500 402 71 315
EKA 315-15 kW 630 532 71 315
EKA 315-18 kW 630 532 71 315
EKA 355 373 276 71 355
EKA 355-12 kW 500 402 71 355
EKA 355-15 kW 630 532 71 355
EKA 355-18 kW 630 532 71 355
EKA 400 373 276 81 400
EKA 400-12 kW 500 402 81 400
EKA 400-15 kW 630 532 81 630
EKA 400-18 kW 630 532 81 630
EKA 400-21 kW 770 672 81 400
EKA 400-24 kW 880 782 81 400
EKA 450 373 276 81 450
EKA 500 373 276 81 500
EKA 500-12 kW 500 402 81 500
EKA 500-15 kW 630 532 81 500
EKA 500-18 kW 630 532 81 500
EKA 500-21 kW 770 672 81 500
EKA 500-24 kW 880 782 81 500

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »