Zawór wyrównawczy OLR

Zawór wyrównawczy OLR

Zawór wyrównawczy OLR

Wyrównawcze > Zawór wyrównawczy OLR
Wyrównawcze > Zawór wyrównawczy OLR
 • Wyrównawcze > Zawór wyrównawczy OLR
 • Wyrównawcze > Zawór wyrównawczy OLR
Produkt marki Lindab

OLR to prostokątny zawór wyrównawczy do montażu bezpośrednio w ścianie. OLR składa się z dwóch przegród tłumiących dźwięk, które są zamontowane po obu stronach ściany i połączone za pomocą dołączonej perforowanej tulei ściennej, co zapewnia doskonałą redukcję hałasu.

 • Wysoka wydajność.
 • Przegrody tłumiące dźwięk.
 • Możliwość montażu w ścianach o grubości 90–170 mm.

Konserwacja

Przegrody tłumiące dźwięk po obu stronach ściany można wyjąć, aby umożliwić czyszczenie elementów wewnętrznych. Widoczne części urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką.

Materiały i wykończenie:

 • uchwyt montażowy: stal ocynkowana;
 • płyta frontowa: stal ocynkowana;
 • standardowe wykończenie: malowane proszkowo;
 • kolory standardowe: RAL 9010 lub RAL 9003, połysk 30.

Nawiewnik jest dostępny także w innych kolorach. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

Wymiar A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
400 400 130 300 50
600 600 130 500 50
800 800 130 700 50
1000 1000 130 900 50

Wymiar otworu = L + 5 mm x H + 5 mm.

Wydajność

Przepływ powietrza qv [l/s] i [m3/h], całkowita strata ciśnienia Δpt [Pa] i poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] określane są dla nawiewnika po obu stronach ściany.

Schemat wymiarowy

Znormalizowana wielkość redukcji Dn,e

Ściana szczelinowa z izolacją 120 mm:

Wymiar Częstotliwość środkowa [Hz]
125 250 500 1000 2000 *Dn,e,w
400 31* 37 41 46 55 46
600 39* 35 38 43 52 43
800 28* 34 37 42 51 42
1000 26* 33 36 41 50 41

Ściana szczelinowa z izolacją 35-70 mm:

Wymiar Częstotliwość środkowa [Hz]
125 250 500 1000 2000 *Dn,e,w
400 31* 37 39 42 52 44
600 29* 35 37 40 49 42
800 28* 34 35 39 48 40
1000 26* 33 34 38 47 39

Ustawienie nad ościeżnicą w ścianie szczelinowej z izolacją 70 mm:

Wymiar Częstotliwość środkowa [Hz]
125 250 500 1000 2000 *Dn,e,w
400 31* 37 36 41 52 42
600 29* 35 33 39 49 39
800 28* 34 32 38 48 38
1000 26* 33 31 37 47 37

Ściana pełna bez izolacji:

Wymiar Częstotliwość środkowa [Hz]
125 250 500 1000 2000 *Dn,e,w
400 31* 37 32 37 45 38
600 29* 35 30 35 43 36
800 28* 34 28 33 42 34
1000 26* 33 27 32 41 33

* wartości minimalne.

Przykładowe obliczenie

Przy wymiarowaniu zaworu wyrównawczego należy obliczyć wartość spadku właściwości redukujących hałas danej ściany. W celu wykonania tych obliczeń należy znać powierzchnię ściany i współczynnik redukcji dźwięku R. Jest ona dostosowywana w stosunku do wartości Dn,e nawiewnika. Dn,e to wartość R dla nawiewnika, podana przy powierzchni transmisji 10 m2, zgodnie z normą ISO 140-10. Korzystając z poniższej tabeli można przeliczyć wartość Dn,e na wartość R dla innych powierzchni transmisji.

Powierzchnia [m2] 10 2 1
Korekcja [dB] 0 -7 -10

Poniższy wykres wskazuje na spadek współczynnika redukcyjnego ściany, w oparciu o nawiewnik, w danym paśmie oktawowym.


R_ściany - Dn,e [dB]

* Redukcja R_ściany [dB]
** Powierzchnia ściany [m²] / Liczba zaworów [-]

Przybliżony wynik można obliczyć bezpośrednio przy użyciu wartości Rw ściany.

Przykład:

(patrz wykres poniżej):

 • Rw (ściana): 50 dB
 • Dn,e,w (nawiewnik): 44 dB, Rw- Dn,e,w = 6 dB
 • powierzchnia ściany: 20 m2
 • liczba urządzeń: 1 szt., 20 m2/1 = 20 m2
 • wykazana redukcja wartości Rw (ściana): 5 dB
 • wartość Rw dla ściany z urządzeniem: ~50 - 5 = 45 dB

Obliczenia można również przeprowadzić za pomocą następującego wzoru:

gdzie:

 • Rres jest wynikową wielkością redukcji dla ściany i nawiewnika;
 • S oznacza powierzchnię ściany;
 • Dn,e jest wartością Dn,e urządzenia;
 • Rściany to wartość R dla ściany bez urządzenia.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »