Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym

Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym

Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym

Stalowe > Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym
Stalowe > Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym
 • Stalowe > Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym
 • Stalowe > Kratka RGS do kanałów o przekroju okrągłym
Produkt marki Lindab

RGS to prostokątna kratka wentylacyjna z pionowymi przestawnymi prętami do bezpośredniego montażu w kanałach o przekroju okrągłym. Kratka może być stosowana zarówno do nawiewu jak i wywiewu powietrza. Kratka może być wyposażona w poziome kierownice, prostą lub skośna przepustnicę przesuwną lub przepustnicę kierunkową. Kratka jest tak skonstruowana, że jej kołnierz przylega dokładnie do kanału, niezależnie od jego średnicy. RGS jest produkowana z galwanizowanej blachy stalowej i jest montowana bez użycia zgrzewania.  Oznacza to, że kratka może być użyta bez dodatkowej obróbki powierzchniowej. Zewnętrzna część kratki pasuje zatem do powierzchni kanału.

 • Może być stosowana zarówno do nawiewu jak i wywiewu powietrza.
 • Instalowana bezpośrednio w kanale o przekroju okrągłym.
 • Może być wyposażona w wiele rodzajów akcesoriów.

Konserwacja

Kratka powinna zostać usunięta, aby uzyskać dostęp do kanału.

Instalacja

Prawidłowy montaż krat RGS w stosunku do kierunku nawiewu powietrza w kanale::

RGS-2, 3:


Powietrze nawiewane / wyciągowe

RGS-6,7:


Powietrze nawiewane / wyciągowe

Materiały i wykończenie

 • kratka: stal galwanizowana ogniowo,
 • przepustnica przesuwna: stal ocynkowana elektrolitycznie,
 • przepustnica kierunkowa: stal ocynkowana elektrolitycznie.

Dyfuzor dostępny w innych kolorach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

Zastosowanie

RGS-2
Nadaje się do nawiewu i wywiewu. Kratka wyposażona jest w pojedynczą przepustnicę regulacyjną i charakteryzuje się niższym poziomem hałasu niż RGS-6.

RGS-3
Jak RGS-2 z poziomymi prętami kierunkowymi specjalnie do nawiewu.

RGS-4
Kratka nadaje się tylko do wywiewu.

RGS-6 Slanting sliding damper
Nadaje się do nawiewu i wywiewu. Kratka wyposażona jest w skośną przepustnicę przesuwną, dzięki czemu powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całej kratce.

RGS-7
Jak RGS-6 z poziomymi prętami kierunkowymi specjalnie do nawiewu.

A × B = Wymiar przycięcia.
Śruby w zestawie.

A
[mm]
B
[mm]
Min. wymiar kanału
ø [mm]
Wolny obszar
F [m2]
C
[mm]
Waga RGS 1
[kg]
325 75 160 0,017 106 1,10
325 125 250 0,028 106 1,30
325 150 315 0,034 106 1,40
325 225 500 0,056 106 2,20
425 75 160 0,023 116 1,40
425 125 250 0,037 116 1,80
425 150 315 0,045 116 1,90
425 225 500 0,074 116 3,00
525 75 160 0,028 126 1,70
525 125 250 0,047 126 2,00
525 150 315 0,056 126 2,30
525 225 500 0,093 126 3,40
625 75 160 0,034 131 1,90
625 125 250 0,056 131 2,40
625 150 315 0,068 131 2,60
625 225 500 0,112 131 3,70
825 75 160 0,045 151 2,40
825 125 250 0,074 151 3,10
825 150 315 0,093 151 3,50
825 225 500 0,148 151 5,10
1025 75 200 0,056 166 2,90
1025 125 250 0,093 166 3,40
1025 150 315 0,112 166 3,90
1025 225 500 0,168 166 5,80
1225 75 200 0,068 186 3,20
1225 125 250 0,112 186 4,00
1225 150 315 0,136 186 4,40
1225 225 500 0,224 186 6,30

Prędkość efektywna v0

Schemat wyrzutu (patrz następna strona) określa skuteczną prędkość v0 [m/s] w funkcji strumienia objętości q [m3/h, l/s] dla każdej wielkości kratki przy ustawieniu 0º bar.

Wyrzut l0.2

Wykres wyrzutu (patrz następna strona) określa wyrzut l0.2 [m] przy średniej prędkości końcowej 0,2 m/s, przy ustawieniu 0º bar bez efektu pułapowego. (Odległość od kratki do sufitu większa niż 800 mm.)

Ustawienia pręta 45° 90°
Współczynnik korekcji v0 1,1 1,2
Współczynnik korekcji l0,2 0,8 0,5

Tabela 1: Korekta na rozproszenie.

Efekt pułapowy

Jeżeli odległość od kratki do sufitu jest mniejsza niż 300 mm, wyrzut l0.2 należy pomnożyć przez 1,4.

Ciśnienie całkowite pt

Wykres „Ciśnienie – poziom dźwięku” podaje ciśnienie całkowite kratki pt [Pa].

Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres „Ciśnienie – poziom dźwięku” określa poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] kratki [dB(A)] na wolnej powierzchni 0,05 m2.

F [m2] 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,100 0,130 0,170 0,200
Korekta [dB] -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

Tabela 2: Korekta dla obszaru wolnego.

Prędkość w kanale vk

Ciśnienie i poziom efektu akustycznego są podane dla różnych prędkości w kanałach vk [m/s].
Dla prędkości kanałów v < 1 m/s wartości dźwięku LWA należy skorygować o -7 dB.
Diagramy poniżej mają formę tabelaryczną. Zobacz tabele wymiarowania. Wartości dotyczą kratek z rozproszeniem 0º.

Ustawienia pręta 45° 90°
Ciśnienie x 1,15 x 1,3
Poziom mocy akustycznej +1 +2

Tabela 3: Korekta na rozproszenie.

Rozproszenie strumienia powietrza

l0.2: wartości katalogowe

Przykładowe obliczenia 1

 • Szerokość pomieszczenia: W = 6 m,
 • Wysokość pomieszczenia: H = 2,6 m
 • Przepływ objętościowy na kratkę: 300 m3/h
 • Prędkość w kanale: vk = 4 m/s
 • Prędkość w zajętej strefie: < 0,25 m/s

Od następnej strony:

Wykres „Prędkość efektywna vo- wyrzut l0.2":

Kratka 625 x 75:
l0.2 = 8,0 m, vo = 2,5 m/s

Strata ciśnienia i poziom ef. akust:
Wykres „Ciśnienie-Poziom dźwięku”:
Przepustnica otwarta w 100%:

Wolna powierzchnia: 0,034 m2
Tabela korekcji 2: - 2

LWA = 44 - 2 = 42 dB(A)

Wykres „Ciśnienie – Poziom dźwięku”: przepustnica otwarta w 50%:

Powietrze nawiewane


XY = strefa zajęta

Prędkości końcowe

Prędkość w zajętej strefie vX:

Prędkość końcowa vX w odległości X:

Inne prędkości końcowe vX:

Odległość do punktu, w którym prędkość spadła do

 vX: X = K × l0.2

Vx 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
K 1,33 1,00 0,80 0,67 0,57 0,50

Tabela 4.

Pomieszczenie: szerokość = 7 m, wysokość = 2,7 m.

C = 2,7 - 1,8 = 0,9 m

Kratka: 825 x 75, przepływ obj.: 400 m3/h

Wyrzut zgodnie ze schematem poniżej: l0.2 = 9,0 m

Prędkość w zajętej strefie:

Prędkość 4 m od kratki:

Odległość do punktu, w którym prędkość spadła do 0,3 m/s, wynosi:

Nawiew i wywiew

Prędkość efektywna v0 - Wyrzut l0.2

Przykładowe obliczenia 3

 • Kratka 1025 x 75
 • Przepływ obj.: 500 m3/h
 • Prędkość nawiewu: v0 = 2,7 m/s
 • Wyrzut: l0.2 = 10,0 m

Z rozproszeniem 90º (patrz: tabela 1):

Ciśnienie - Poziom dźwięku, RGS z akcesoriami 4, 6 i 7

Korekta

Korekta dla RGS z akcesoriami 2 i 3.

Total pressure pt x 0,75 Pa
Sound power level LWA -3 dB(A)

Tabela 5.

Przykładowe obliczenia 4

 • RGS-6 625 x 75
 • Obszar: 0,034 m2
 • Przepływ obj.: 250 m3/h
 • Prędkość nawiewu: v0 = 2,0 m/s
 • Prędkość w kanale: vk = 4 m/s

Przepustnica otwarta w 100%:

pt = 17 Pa
LWA = 42 dB

Korekta dla obszaru wolnego zgodnie z tabelą 2:

0,03 m2: -2 dB
LWA = 42 - 2 = 40 dB

Przepustnica otwarta w 50%:

pt = 30 Pa
LWA = 47 - 2 = 45 dB

Tabele wymiarowania dla RGS

Poniżej znajdują się tabele wymiarowania dla RGS z akcesoriami 4, 6 i 7.
Korekta dla RGS z akcesoriami 2 i 3 - patrz: tabela 5.

Wyjaśnienie dotyczące Tabeli wymiarowania

1. Objętość powietrza [m3/h]
2. Wyrzut [m]
3. Prędkość w kanale [m/s]
4. Przepustnica otwarta w 100%
5. Przepustnica otwarta w 50%
6. Objętość powietrza [l/s]
7. Strata ciśnienia [Pa]
8. Poziom akustyczny [dB]
9. Strata ciśnienia [Pa]
10. Poziom akustyczny [dB]

Wymiar B: 75 mm

325×75 / 0,017 m2 / min. wymiar kanału: ø160:

q: 75 m3/h - 21 l/s
l0,2: 2,0 m
q: 100 m3/h - 28 l/s
l0,2: 3,0 m
q: 150 m3/h - 42 l/s
l0,2: 4,5 m
q: 200 m3/h - 56 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 9,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 7 12 20 100% pt 11 17 26 100% pt 20 28 38 100% pt 30 38 52 100% pt 43 51 62
Lw 29 41 49 Lw 32 43 54 Lw 37 46 55 Lw 41 49 56 Lw 45 50 56
50% pt 12 21 30 50% pt 21 28 40 50% pt 38 45 60 50% pt 60 65 81 50% pt 83 92 104
Lw 34 44 54 Lw 38 46 55 Lw 44 50 56 Lw 49 51 58 Lw 54 57 60

425×75 / 0,023 m2 / min. wymiar kanału: ø160:

q: 100 m3/h - 28 l/s
l0,2: 2,5 m
q: 150 m3/h - 42 l/s
l0,2: 4,5 m
q: 200 m3/h - 56 l/s
l0,2: 5,5 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 9,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 7 12 20 100% pt 12 20 29 100% pt 20 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 36 44 56
Lw 29 42 50 Lw 34 44 53 Lw 34 47 56 Lw 41 49 56 Lw 44 51 56
50% pt 12 21 30 50% pt 26 31 43 50% pt 38 45 60 50% pt 51 56 74 50% pt 70 79 90
Lw 35 45 55 Lw 40 49 56 Lw 45 51 57 Lw 49 51 58 Lw 53 57 60

525×75 / 0,028 m2 / min. wymiar kanału: ø160:

q: 150 m3/h - 42 l/s
l0,2: 3,9 m
q: 200 m3/h - 58 l/s
l0,2: 5,5 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 7,5 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 350 m3/h - 97 l/s
l0,2: 10,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 16 25 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48 100% pt 35 43 55
Lw 33 44 55 Lw 36 46 56 Lw 39 48 57 Lw 41 50 57 Lw 45 52 58
50% pt 20 28 38 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 47 55 68 50% pt 69 78 89
Lw 39 47 56 Lw 42 50 57 Lw 46 52 58 Lw 49 53 59 Lw 54 58 61

625×75 / 0,034 m2 / min. wymiar kanału: ø160:

q: 200 m3/h - 56 l/s
l0,2: 5,0 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 6,5 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 350 m3/h - 97 l/s
l0,2: 9,5 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 10,5 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 16 25 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48 100% pt 30 38 52
Lw 34 45 54 Lw 37 47 57 Lw 40 49 58 Lw 42 51 58 Lw 44 52 59
50% pt 20 30 40 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 48 57 67 50% pt 60 65 81
Lw 40 48 57 Lw 43 51 58 Lw 47 53 59 Lw 50 54 60 Lw 52 54 61

825×75 / 0,045 m2 / min. wymiar kanału: ø160:

q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 5,2 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 29 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 37 46 57
Lw 35 46 57 Lw 37 47 56 Lw 41 50 59 Lw 44 52 59 Lw 48 55 60
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 72 82 93
Lw 40 50 58 Lw 43 52 59 Lw 48 54 60 Lw 52 54 61 Lw 57 60 63

1025×75 / 0,056 m2 / min. wymiar kanału: ø200:

q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 6,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 35 43 55
Lw 36 47 58 Lw 39 49 59 Lw 42 51 60 Lw 45 53 60 Lw 48 55 61
50% pt 17 25 35 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 69 78 89
Lw 41 51 59 Lw 45 53 60 Lw 49 55 61 Lw 53 55 61 Lw 57 61 64

1225×75 / 0,068 m2 / min. wymiar kanału: ø200:

q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 17 26 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48 100% pt 30 38 52
Lw 37 48 59 Lw 40 50 60 Lw 43 52 61 Lw 45 54 61 Lw 47 55 62
50% pt 20 28 38 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 48 57 68 50% pt 60 65 81
Lw 43 51 60 Lw 46 52 61 Lw 50 54 62 Lw 53 57 63 Lw 55 57 64

Wymiar B: 125 mm

325×125 / 0,028 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 150 m3/h - 42 l/s
l0,2: 3,9 m
q: 200 m3/h - 56 l/s
l0,2: 5,5 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 7,5 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 350 m3/h - 97 l/s
l0,2: 10,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 16 25 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48 100% pt 35 43 55
Lw 33 44 55 Lw 36 46 56 Lw 39 48 57 Lw 41 50 57 Lw 45 52 58
50% pt 20 28 38 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 47 55 68 50% pt 69 78 89
Lw 39 47 56 Lw 42 50 57 Lw 46 52 58 Lw 49 53 59 Lw 54 58 61

425×125 / 0,037 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 200 m3/h - 58 l/s
l0,2: 4,5 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 6,0 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 7,5 m
q: 350 m3/h - 97 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 10,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 28 100% pt 19 26 36 100% pt 22 29 39 100% pt 27 35 48
Lw 34 45 56 Lw 36 46 55 Lw 40 49 57 Lw 40 50 59 Lw 43 51 58
50% pt 17 25 35 50% pt 26 35 46 50% pt 34 44 56 50% pt 43 52 62 50% pt 51 56 74
Lw 39 49 57 Lw 42 49 57 Lw 46 52 59 Lw 47 53 59 Lw 51 53 59

525×125 / 0,047 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 5,2 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 12,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 29 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 37 46 57
Lw 35 46 57 Lw 37 47 56 Lw 41 50 59 Lw 44 52 59 Lw 48 55 60
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 72 82 93
Lw 40 50 58 Lw 43 52 59 Lw 48 54 60 Lw 52 54 61 Lw 57 60 63

625×125 / 0,056 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 6,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 35 46 55
Lw 36 47 58 Lw 39 49 59 Lw 42 51 60 Lw 45 53 60 Lw 48 55 61
50% pt 17 25 35 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 69 78 89
Lw 41 51 59 Lw 45 53 60 Lw 49 55 61 Lw 53 55 61 Lw 57 61 64

825×125 / 0,074 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 7,5 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 11,0 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 28 100% pt 19 26 36 100% pt 22 29 39 100% pt 27 35 48
Lw 36 47 58 Lw 39 49 58 Lw 43 52 60 Lw 43 53 62 Lw 46 54 62
50% pt 17 25 35 50% pt 26 35 46 50% pt 34 44 56 50% pt 43 52 62 50% pt 51 56 74
Lw 42 52 60 Lw 45 52 60 Lw 49 55 61 Lw 50 56 62 Lw 54 56 62

1025×125 / 0,093 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 8,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 12,0 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 14,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 29 100% pt 16 23 33 100% pt 20 28 38 100% pt 27 35 48
Lw 37 48 59 Lw 40 50 59 Lw 40 52 61 Lw 44 53 62 Lw 47 55 63
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 29 39 50 50% pt 38 45 60 50% pt 51 56 74
Lw 43 53 61 Lw 46 55 62 Lw 48 56 63 Lw 51 57 63 Lw 55 57 63

1225×125 / 0,112 m2 / min. wymiar kanału: ø250:

q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 13,0 m
q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 15,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 17 26 100% pt 12 19 27 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48
Lw 38 49 60 Lw 41 51 62 Lw 42 52 62 Lw 45 54 63 Lw 48 56 64
50% pt 17 25 35 50% pt 21 30 41 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74
Lw 44 54 62 Lw 46 55 63 Lw 52 58 63 Lw 52 58 64 Lw 56 58 64

Wymiar B: 150 mm

325×150 / 0,034 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 200 m3/h - 56 l/s
l0,2: 5,0 m
q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 6,5 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 350 m3/h - 97 l/s
l0,2: 9,5 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 10,5 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 16 25 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48 100% pt 30 38 52
Lw 34 45 54 Lw 37 47 57 Lw 40 49 58 Lw 42 51 58 Lw 44 52 59
50% pt 20 30 40 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 48 57 67 50% pt 60 65 81
Lw 40 48 57 Lw 43 51 58 Lw 47 53 59 Lw 50 54 60 Lw 52 54 61

425×150 / 0,045 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 250 m3/h - 69 l/s
l0,2: 5,2 m
q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 12,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 29 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 37 46 57
Lw 35 46 57 Lw 37 47 56 Lw 41 50 59 Lw 44 52 59 Lw 48 55 60
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 72 82 93
Lw 40 50 58 Lw 43 52 59 Lw 48 54 60 Lw 52 54 61 Lw 57 60 63

525×150 / 0,056 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 6,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 35 43 55
Lw 36 47 58 Lw 39 49 59 Lw 42 51 60 Lw 45 53 60 Lw 48 55 61
50% pt 17 25 35 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 69 78 89
Lw 41 51 59 Lw 45 53 60 Lw 49 55 61 Lw 53 55 61 Lw 57 61 64

625×150 / 0,068 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 7,0 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 11 17 26 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48 100% pt 30 38 52
Lw 37 48 59 Lw 40 50 60 Lw 43 52 61 Lw 45 54 61 Lw 47 55 62
50% pt 20 28 38 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 48 57 68 50% pt 60 65 81
Lw 43 51 60 Lw 46 54 61 Lw 50 52 62 Lw 53 57 63 Lw 55 57 64

825×150 / 0,093 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 8,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 12,0 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 14,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 29 100% pt 16 23 33 100% pt 20 28 38 100% pt 27 35 48
Lw 37 48 59 Lw 40 50 59 Lw 40 52 61 Lw 44 53 62 Lw 47 55 63
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 29 39 50 50% pt 38 45 60 50% pt 51 56 74
Lw 43 53 61 Lw 46 55 62 Lw 48 56 63 Lw 51 57 63 Lw 55 57 63

1025×150 / 0,112 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 11,0 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 13,0 m
q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 15,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 19 27 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48
Lw 38 49 60 Lw 41 51 62 Lw 42 52 62 Lw 45 54 63 Lw 48 56 64
50% pt 17 25 35 50% pt 21 30 41 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74
Lw 44 54 62 Lw 46 55 63 Lw 48 56 63 Lw 52 58 64 Lw 56 58 64

1225×150 / 0,136 m2 / min. wymiar kanału: ø315:

q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 13,0 m
q: 1400 m3/h - 389 l/s
l0,2: 15,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 8 15 22 100% pt 11 16 25 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 25 35 48
Lw 39 49 61 Lw 39 50 61 Lw 42 52 62 Lw 45 54 63 Lw 47 56 63
50% pt 16 23 33 50% pt 20 28 38 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 48 57 67
Lw 41 53 62 Lw 45 53 62 Lw 48 56 63 Lw 52 58 64 Lw 55 59 65

Wymiar B: 225 mm

325×225 / 0,056 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 300 m3/h - 83 l/s
l0,2: 6,0 m
q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 8,5 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48 100% pt 35 43 55
Lw 36 47 58 Lw 39 49 59 Lw 42 51 60 Lw 45 53 60 Lw 48 55 61
50% pt 17 25 35 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74 50% pt 69 78 89
Lw 41 51 59 Lw 45 53 60 Lw 49 55 61 Lw 53 55 61 Lw 57 61 64

425×225 / 0,074 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 400 m3/h - 111 l/s
l0,2: 7,5 m
q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 11,0 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 13,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 28 100% pt 19 26 36 100% pt 22 29 39 100% pt 27 35 48
Lw 36 47 58 Lw 39 49 58 Lw 43 52 60 Lw 43 53 62 Lw 46 54 62
50% pt 17 25 35 50% pt 26 35 46 50% pt 34 44 56 50% pt 43 52 62 50% pt 51 56 74
Lw 42 52 60 Lw 45 52 60 Lw 49 55 61 Lw 50 56 62 Lw 54 56 62

525×225 / 0,093 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 500 m3/h - 139 l/s
l0,2: 8,0 m
q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,5 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 10,5 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 12,0 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 14,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 29 100% pt 16 23 33 100% pt 20 28 38 100% pt 27 35 48
Lw 37 48 59 Lw 40 50 59 Lw 40 52 61 Lw 44 53 62 Lw 47 55 63
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 29 39 50 50% pt 38 45 60 50% pt 51 56 74
Lw 43 53 61 Lw 46 55 62 Lw 48 56 63 Lw 51 57 63 Lw 55 57 63

625×225 / 0,112 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 600 m3/h - 167 l/s
l0,2: 9,0 m
q: 700 m3/h - 194 l/s
l0,2: 10,0 m
q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 11,0 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 13,0 m
q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 15,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 19 27 100% pt 14 22 32 100% pt 21 28 38 100% pt 27 35 48
Lw 38 49 60 Lw 41 51 62 Lw 42 52 62 Lw 45 54 63 Lw 48 56 64
50% pt 17 25 35 50% pt 21 30 41 50% pt 28 37 47 50% pt 38 47 60 50% pt 51 56 74
Lw 44 54 62 Lw 46 55 63 Lw 48 56 63 Lw 52 58 64 Lw 56 58 64

825×225 / 0,148 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 800 m3/h - 222 l/s
l0,2: 9,5 m
q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 11,5 m
q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 13,0 m
q: 1400 m3/h - 389 l/s
l0,2: 15,0 m
q: 1600 m3/h - 444 l/s
l0,2: 17,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 28 100% pt 19 26 36 100% pt 22 30 40 100% pt 27 35 48
Lw 39 50 61 Lw 42 52 61 Lw 46 55 63 Lw 46 56 64 Lw 49 57 65
50% pt 17 25 35 50% pt 27 35 45 50% pt 34 44 56 50% pt 43 52 62 50% pt 51 56 74
Lw 45 55 63 Lw 48 55 63 Lw 52 58 65 Lw 53 59 65 Lw 57 59 65

1025×225 / 0,186 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 1000 m3/h - 278 l/s
l0,2: 11,0 m
q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 12,0 m
q: 1400 m3/h - 389 l/s
l0,2: 13,5 m
q: 1600 m3/h - 444 l/s
l0,2: 15,0 m
q: 1800 m3/h - 500 l/s
l0,2: 17,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 20 30 100% pt 16 23 33 100% pt 20 27 37 100% pt 23 31 42
Lw 40 51 62 Lw 43 53 62 Lw 43 55 64 Lw 47 56 65 Lw 48 57 66
50% pt 17 25 35 50% pt 26 31 43 50% pt 30 41 49 50% pt 38 45 60 50% pt 44 52 64
Lw 46 56 64 Lw 49 58 65 Lw 51 59 66 Lw 54 60 66 Lw 56 61 66

1225×225 / 0,224 m2 / min. wymiar kanału: ø500:

q: 1200 m3/h - 333 l/s
l0,2: 11,0 m
q: 1400 m3/h - 389 l/s
l0,2: 12,0 m
q: 1600 m3/h - 444 l/s
l0,2: 14,0 m
q: 1800 m3/h - 500 l/s
l0,2: 15,5 m
q: 2000 m3/h - 556 l/s
l0,2: 17,0 m
vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9 vk-m/s 3 6 9
100% pt 10 16 24 100% pt 12 19 27 100% pt 14 22 32 100% pt 18 25 35 100% pt 21 28 38
Lw 40 51 62 Lw 43 53 64 Lw 44 54 64 Lw 47 56 64 Lw 47 56 65
50% pt 17 25 35 50% pt 21 30 41 50% pt 28 37 47 50% pt 34 44 56 50% pt 38 47 60
Lw 46 56 64 Lw 48 57 65 Lw 50 58 66 Lw 53 59 66 Lw 54 60 66

RGS-0, bez akcesoriów:

RGS-1, z prętami kierunkowymi:

RGS-2, z przepustnicą kierunkową:

RGS-3, z prętami kierunkowymi i przepustnicą kierunkową:

RGS-4, z prostą przepustnicą przesuwną:

RGS-6, ze skośną przepustnicą przesuwną:

RGS-7, z prętami kierunkowymi i skośną przepustnicą przesuwną:

Kod zamówienia

RGS -a bbb × ccc
Szczegóły kodu:
RGS
Produkt
-a
Akcesoria:
0: bez akcesoriów
1: z prętami kierunkowymi
2: z przepustnicą kierunkową
3: z prętami kierunkowymi i przepustnicą kierunkową
4: z prostą przepustnicą przesuwną
6: ze skośną przepustnicą przesuwną
7: z prętami kierunkowymi i skośną przepustnicą przesuwną
bbb
wymiar A
× ccc
wymiar B

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »