Zawór nawiewno-wywiewny AIRY

Zawór nawiewno-wywiewny AIRY

Zawór nawiewno-wywiewny AIRY

Nawiewno-wywiewne > Zawór nawiewno-wywiewny AIRY
Nawiewno-wywiewne > Zawór nawiewno-wywiewny AIRY
 • Nawiewno-wywiewne > Zawór nawiewno-wywiewny AIRY
 • Nawiewno-wywiewne > Zawór nawiewno-wywiewny AIRY
Produkt marki Lindab

Zawór AIRY przeznaczony jest do montażu na ścianie lub w suficie. Może być wykorzystany zarówno w nowych jak i przebudowywanych instalacjach. Dzięki zastosowaniu inteligentnego mocowania pozwala na łatwą instalację. Jego unikalne parametry dźwiękowe zapewniają optymalne poziomy dźwięku.

Zawór składa się z dwóch elementów: z korpusu zaworu (AIRYB) i płaskiego panelu frontowego (AIRYFP). Korpus zaworu jest dopasowany do zamocowania na kształtce lub poprzez adapter za pomocą dedykowanych zaczepów. Panel frontowy mocowany jest do korpusu przy pomocy specjalnych zaczepów.

Standardowo dostępne jest 5 wzorów paneli frontowych:

 • ROUN - okrągły;
 • BOW - łukowaty;
 • SQUA - kwadratowy;
 • ELLI - elipsoidalny;
 • RECT - prostokątny.

Inne kształty dostępne na zapytanie ofertowe.

Zaleca się montaż zaworu w ramce ILVRU. Produkt pasuje również do ramek montażowych VRGU, VRGM, VRFU, VRFM oraz BU GJUT i TCPU GJUT. Korpus zaworu musi pokrywać brzeg produktu, na którym jest on zamocowany. Maksymalna średnica brzegu dla ø100 to 133,5 mm, dla ø125 - 152,5 mm, a dla ø160 - 187,5 mm.

Może być wyposażony w panele zaślepiające wypływ zapewniające dwu lub trójstronny wypływ powietrza.

Konserwacja

Widoczne części można wytrzeć wilgotną szmatką.

Materiał i wykończenie:

 • materiał: stal ocynkowana;
 • kolor: biały RAL 9003, połysk 30 lub biały RAL 9010, połysk 30;
 • inne kolory na zamówienie;
 • panel frontowy ze stali nierdzewnej na zamówienie;
 • panel frontowy ze szkła na zamówienie - Lindab Airy Glass »;
 • możliwe jest również pomalowanie panelu frontowego zwykłą farbą ścienną lub pokrycie tapetą.

Wizualizacja Lindab Airy

Korpus:

ød
nom
ød
[mm]
øD
[mm]
l
[mm]
m
[kg]
100 84 138 55 0,13
125 109 157 58 0,18
160 144 191 58 0,28

Panel frontowy:

ROUN

ød
nom
A
[mm]
B
[mm]
m
[kg]
100 140 140 0,13
125 165 165 0,18
160 210 210 0,28

BOW

ød
nom
A
[mm]
B
[mm]
m
[kg]
100 140 140 0,17
125 165 165 0,22
160 210 210 0,34

SQUA

ød
nom
A
[mm]
B
[mm]
m
[kg]
100 140 140 0,17
125 165 165 0,23
160 210 210 0,35

ELLI

ød
nom
A
[mm]
B
[mm]
m
[kg]
100 140 210 0,21
125 165 248 0,29
160 210 315 0,44

RECT

ød
nom
A
[mm]
B
[mm]
m
[kg]
100 140 210 0,24
125 165 248 0,33
160 210 315 0,53

Wydajność

Przepływ powietrza qv [l/s] i [m3/h], ciśnienie całkowite Δpt [Pa], zasięg strumienia l0,2 [m] oraz poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] można zobaczyć na wykresach.

Poziom mocy akustycznej związany z częstotliwością

Poziom mocy akustycznej w paśmie częstotliwości określany jest jako LWA+Kok. Wartości Kok są podane w schematach poniżej wykresów.

Tłumienie dźwięku

Tłumienie dźwięku nawiewników ΔL od kanału do pomieszczenia, z uwzględnieniem odbicia końcowego, patrz tabela poniżej.

ød
[mm]
Częstotliwość środkowa [Hz]
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
100 22 18 13 11 9 8 7 8
125 20 16 11 9 9 7 6 5
160 18 14 10 9 9 7 6 6

Równoważenie

Dane dotyczące równoważenia są zawarte w oddzielnej broszurze.

Profil przesłaniający

Korekta dla dźwięku i zasięgu strumienia

W przypadku stosowania profilu przesłaniającego w urządzeniu Airy należy obliczyć współczynnik korekcji C i użyć go do odczytania skorygowanych danych dotyczących dźwięku i zasięgu strumienia: C = ((α / 360)+1).
Poprawiony przepływ do wykorzystania przy odczytywaniu danych w diagramach = C × qv.

Przykład:

 • AIRY-125;
 • profil przesłaniający α: 120°;
 • przepływ powietrza qv: 20 l/s;
 • wymagany spadek ciśnienia Δpt: 50 Pa.

C = ((120 / 360)+1) = 1,33

Skorygowany przepływ do wykorzystania przy odczytywaniu danych na wykresach = 1,33 × 20 l/s = 27 l/s

Skorygowane dane:

 • poziom mocy akustycznej LWA: 30 dB(A);
 • ustawienie szczeliny dla 50 Pa: 12 mm;
 • zasięg strumienia l0,2 (szczelina 12 mm): 2,6 m.

Zasięg strumienia l0.2

Zasięg strumienia l0,2 [m] można zaobserwować na wykresie dla przepływu izotermicznego, przy prędkości końcowej 0,2 m/s.

Nawiew powietrza

Wywiew powietrza

Airy wraz z kolanem i trójnikiem

Wartości korekcji dźwięku:

W przypadku stosowania trójnika lub kolana należy dodać wymienioną tu wartość do wykresu urządzenia Airy.

Powietrze nawiewane:

ød1
nom
TCPU BKU BU BSU
100 3 1 1 0
125 2 2 1 0
160 5 5 4 3

Powietrze wywiewane:

ød1
nom
TCPU BKU BU BSU
100 2 1 0 0
125 2 2 1 0
160 5 5 4 2

Kod zamówienia

Korpus:

AIRYB -aaa -bbb
Szczegóły kodu:
AIRYB
Produkt
-aaa
ød nom [mm]
100
125
160
-bbb
Kolor RAL
9003
9010

Panel frontowy:

AIRYFP -aaa -bbb -ccc
Szczegóły kodu:
AIRYFP
Produkt
-aaa
ød nom [mm]
100
125
160
-bbb
Typ
BOW: łukowaty
ELLI: elipsoidalny
RECT: prostokątny
ROUN: okrągły
SQUA: kwadratowy
-ccc
Kolor RAL
9003
9010

Karta katalogowa produktu:

Cenniki:

Regulaminy:

Broszury i ulotki:

Certyfikaty i atesty:

Instrukcje techniczne:

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »