Transformatorowy regulator prędkości TGRT

Transformatorowy regulator prędkości TGRT

Transformatorowy regulator prędkości TGRT

Do wentylatorów marki Salda > Transformatorowy regulator prędkości TGRT
Produkt marki Ventmatika

Regulatory transformatorowe są zaprojektowane do zmiany prędkości obrotowej silnika poprzez zmianę napięcia. Wszystkie regulatory zawierają termokontakt zabezpieczający silnik przed przegrzaniem. Regulatory 3-fazowe posiadają zabezpieczenie przed awarią zasilania. Po przywróceniu zasilania regulator nie załącza poprzedniego stopnia, aż do momentu wyłączenia i włączenia na żądany stopień. Stopnie mają stałe napięcie i są zmieniane za pomocą przełącznika obrotowego. Regulatory posiadają również kontrolkę zasilania. Wszystkie regulatory posiadają wyjście 230 VAC do podłączenia serwomotorów, siłowników, przekaźników nagrzewnic itp.

Do jednego regulatora można podłączyć więcej niż jeden silnik, jeśli łączny prąd wszystkich regulatorów jest mniejszy niż maksymalny prąd regulatora. W tym przypadku wszystkie termokontakty zabezpieczające silniki muszą być połączone szeregowo.

Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych oraz osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one pouczone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie korzystania z urządzenia lub znajdują się pod jej bezpośrednim nadzorem.

Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem!

  • 5 stopniowy regulator prędkości obrotowej silnika.
  • Zasilanie: 3 x 400 VAC (zewn.).
  • Częstotliwość: 50-60 Hz.
  • Napięcie stopni: 130 V Imax*0,9; 170 V Imax*1; 220 V Imax*1; 270 V Imax*1; 400 V Imax*1.
  • Stopień ochrony: IP44.
  • Maks. temperatura otoczenia: 40°C.
  • Maks. temperatura regulatora 70°C jest ograniczona przez termokontakt transformatora. Maks. dopuszczalna temperatura transformatorów T=130°C - temperatura otoczenia.
Typ Maks. prąd [A] Wymiary [mm] Waga [kg] Obudowa
TGRT 1/1ex 1 325×245×133 6,3 tworzywo sztuczne
TGRT 2/2ex 2 325×245×133 8,1 tworzywo sztuczne
TGRT 3/3ex 3 325×245×133 10,7 tworzywo sztuczne
TGRT 4/4ex 4 325×245×133 14,6 tworzywo sztuczne
TGRT 5/5ex 5 300×290×160 18,7 metal
TGRT 5/5ex 7 365×320×190 24,7 metal
TGRT 11/11ex 11 365×320×190 34,1 metal
TGRT 14/14ex 14 365×320×190 37,2 metal

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »