Nawiewnik podłogowy TE-KP

Nawiewnik podłogowy TE-KP

Nawiewniki podłogowe > Nawiewnik podłogowy TE-KP
Nawiewniki podłogowe > Nawiewnik podłogowy TE-KP
  • Nawiewniki podłogowe > Nawiewnik podłogowy TE-KP
  • Nawiewniki podłogowe > Nawiewnik podłogowy TE-KP
Produkt marki MP3

Nawiewniki podłogowe serii TE-KP należą do kategorii nawiewników teatralnych (montaż pod siedzeniami); idealnie nadają się do miejsc, w których wymagany jest najwyższy poziom komfortu zarówno pod względem temperatury, jak i akustyki. Przykładem takich miejsc mogą być kina, teatry i sale konferencyjne.
Wewnętrzne kierownice zapewniają wirowy ruch nawiewanego powietrza, sprzyjając cyrkulacji i umożliwiając uzyskanie wysokiej efektywności przy zachowaniu różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu poniżej 6°C, zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.
Nawiewniki serii TE-KP są wyposażone w pierścień montażowy (dostępne są dwie wersje: do podłóg technicznych i do podłóg betonowych), który umożliwia łatwy dostęp do elementów wewnętrznych w celu czyszczenia i konserwacji oraz gwarantuje zlicowanie nawiewnika z powierzchnią podłogi eliminując ryzyko potknięcia.
Powietrze może być dostarczane do nawiewnika poprzez skrzynkę rozprężną lub bezpośrednio z przestrzeni podpodłogowej.

Budowa

Nawiewniki serii TE-KP składają się z:

  • perforowanej płyty czołowej;
  • korpusu nawiewnika z kierownicami powietrza;
  • koszyka na zanieczyszczenia;
  • przepustnicy (do montażu w koszyku na zanieczyszczenia);
  • pierścienia montażowego do podłóg technicznych;
  • pierścienia montażowego do podłóg betonowych;
  • stalowej skrzynki rozprężnej.

Płyta czołowa malowana proszkowo na kolor RAL 9005.

Regulacja

Regulacja natężenia przepływu powietrza nawiewanego jest możliwa poprzez odpowiednie ustawienia przepustnicy szczelinowej zintegrowanej z koszem na zanieczyszczenia. Poprzez odpowiedni obrót przepustnicy zwiększa się lub zmniejsza otwory doprowadzające powietrze do nawiewnika nawiewnika.

Szczególne środowiska

Nawiewnik może być wykonany z płytą czołową ze stali nierdzewnej do stosowania w pomieszczeniach, które ze względów higienicznych lub estetycznych wymagają takiego materiału.

Nieodpowiednie środowiska

Produkty stalowe, malowane nie po nie powinny być stosowane w środowiskach wilgotnych, korozyjnych lub potencjalnie wybuchowych.

Instrukcja montażu

Pierścień montażowy dla podłóg technicznych składa się z dwóch części. Górna część jest umieszczona na powierzchni podłogi, druga za pomocą zatrzasków mocowana jest do dolnej powierzchni podłogi. Obie części są łączone za pomocą śrub. Pierścień montażowy do podłóg betonowych jest jednoczęściowy i mocowany jest za pomocą wieszaków. Po zamocowaniu pierścienia nawiewnik jest w nim osadzany.

Typ øP
[mm]
øE
[mm]
øA
[mm]
H
[mm]
øC
[mm]
HF
[mm]
B
[mm]
TE-KP125 199 220 123 90 130 33 120
TE-KP160 199 220 158 125 160 73 155
TE-KP225 256 278 223 125 230 73 155

Montaż TE-KP w podłodze technicznej:

Montaż TE-KP w podłodze technicznej wraz ze skrzynką rozprężną:

Montaż TE-KP w stopniu:

Prędkość powietrza

Na skutek ruchu powietrza przy podłodze, prędkość powietrza wypływającego z nawiewnika zmniejsza się gwałtownie wraz ze wzrostem odległości od nawiewnika. Maksymalna prędkość jest osiągana na wysokości 50 mm.

Wykres 1: TE-KP125 / TE-KP160

Wykres przedstawia odległość od środka nawiewnika, w jakiej prędkość powietrza na wysokości 50 mm osiąga wartość 0,2 m/s przy początkowej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a temperaturą otoczenia wynoszącej 3K, w zależności od natężenia przepływu. Parametry są identyczne dla obu rozmiarów nawiewnika.

Wykres 2: TE-KP125 / TE-KP160

Wykres przedstawia prędkość powietrza osiąganą na wysokości 50 mm i 100 mm ponad podłogą w odległości 450 mm od środka nawiewnika, w zależności od natężenia przepływu, przy początkowej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a temperaturą otoczenia wynoszącej 3K. Parametry są identyczne dla obu rozmiarów nawiewnika.

Wykres 3: TE-KP125 / TE-KP160

Wykres przedstawia procentowe zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a temperaturą otoczenia w zależności od odległości od nawiewnika, dla różnych prędkości przepływu. Parametry są identyczne dla obu rozmiarów nawiewnika. Wartości odpowiadają początkowym różnicom temperatur pomiędzy 2K a 4K.

Wykresy 4a i 4b: TE-KP125


Wykresy przedstawiają spadek ciśnienia w Pa i poziom hałasu w dB(A) w zależności od natężenia przepływu powietrza dla nawiewnika TE-KP125 przy zastosowaniu kosza na zanieczyszczenia i bez niego. Pomiary wykonane przy całkowicie otwartej przepustnicy.

Wykresy 5a i 5b: TE-KP160


Wykresy przedstawiają spadek ciśnienia w Pa i poziom mocy akustycznej w dB(A) w zależności od natężenia przepływu powietrza dla nawiewnika TE-KP160 przy zastosowaniu kosza na zanieczyszczenia i bez niego. Pomiary wykonane przy całkowicie otwartej przepustnicy.

Wykres 6: TE-KP225

Wykres przedstawia odległość od środka nawiewnika, w jakiej prędkość powietrza na wysokości 50 mm osiąga wartość 0,2 m/s przy początkowej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a temperaturą otoczenia wynoszącej 3K, w zależności od natężenia przepływu.

Wykresy 7a i 7b: TE-KP225


Wykresy przedstawiają spadek ciśnienia w Pa i poziom mocy akustycznej w dB(A) w zależności od natężenia przepływu powietrza dla nawiewnika TE-KP225 przy zastosowaniu kosza na zanieczyszczenia i bez niego. Pomiary wykonane przy całkowicie otwartej przepustnicy.

Kod zamówienia

TE-KP xxx Y
Szczegóły kodu:
TE-KP
Produkt
xxx
Wymiar
125, 160 lub 225 mm
125-160 lub 225 mm*
Y
Wersja
D: nawiewnik standardowy z płytą czołową malowaną
X: nawiewnik z płytą czołową ze stali nierdzewnej
C: kosz na zanieczyszczenia
S: przepustnica (do montażu w koszyku na zanieczyszczenia)
G: pierścień montażowy do podłóg technicznych
M: pierścień montażowy do podłóg betonowych
P: skrzynka rozprężna z blachy ocynkowanej z przyłączem ø125
* dla wersji G, M i P.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »