Kanały Ventiduct VSR

Kanały Ventiduct VSR

Kanały równomiernego wydatku Ventiduct > Kanały Ventiduct VSR
Kanały równomiernego wydatku Ventiduct > Kanały Ventiduct VSR
  • Kanały równomiernego wydatku Ventiduct > Kanały Ventiduct VSR
  • Kanały równomiernego wydatku Ventiduct > Kanały Ventiduct VSR
Produkt marki Lindab

Ventiduct to system dystrybucji powietrza składający się ze spiralnie łączonych okrągłych kanałów, który jest wyposażony w dużą liczbę małych dysz umieszczonych w ścianie kanału. Kanały dostępne są w pięciu rozmiarach od ø200 mm do ø500 mm i z różnymi układami dysz, które należy dobierać w zależności od potrzeb.
Maksymalna długość standardowa wynosi 3000 mm. Kanały posiadają zabezpieczenia chroniące przed deformacją dysz podczas transportu. Kanały Ventiduct mogą być dostarczane w wersji ocynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo, VSR i VSRPL.
System powinien być wykorzystywany przede wszystkim do dostarczania chłodnego powietrza.

  • Efektywne chłodzenie.
  • Duży zakres dynamiczny.
  • Duży współczynnik indukcji.
  • Mały zasięg strumienia.
  • Wygląd niewyróżniający urządzenia w pomieszczeniu.
  • Łatwy montaż.

Przekrój przewodu dyszy

Układ dysz


* element ślepy bez dysz: spiralny szew (000), długi szew (001).

Element ślepy to specjalnie wykonany kanał ze szwem spiralnym, który konstrukcyjnie przypomina Ventiduct, lecz nie posiada dysz.
Dostępny jest w tej samej długości co zwykłe kanały z dyszami. Alternatywnie można zastosować rury o długich szwach, które zapewniają kontrast.

ød
[mm]
ød1
[mm]
L
[mm]
Waga
[kg/m]
200 212 3000 3,66
250 262 3000 4,57
315 327 3000 5,76
400 412 3000 7,31
500 512 3000 9,14

Kanały Ventiduct pozwalają na dokonywanie różnorodnych ustawień nawiewu strumienia powietrza w pomieszczeniu. Największe prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi osiągane są przy nawiewie w dół, przez co taki nawiew stosowany jest głównie w wentylacji przemysłowej. Wybór pomiędzy nawiewem poziomym a górnym zależy od wymaganej formy przepływu.

Nawiew do góry

Gdy chłodne powietrze nawiewane jest do góry, miesza się ono z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu znajdującym się w pobliżu dysz kanałów. Nawiewane powietrze obejmuje zwykle pionowy obszar 2-4 metrów pod kanałami. Przy większych odległościach między kanałami, nawiewane powietrze płynie w strumieniu wyporowym do dalszej części pomieszczenia. W zależności od wymaganego przepływu stosuje się układ dysz o kącie od 90° do 300°.

Nawiew w dół

Gdy powietrze jest nawiewane w dół, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi zwiększa się w związku z działaniem sił termicznych (chłodzenie) i dynamicznych (prędkość nawiewanego powietrza). Przy takim nawiewie powietrze może osiągać wysokie prędkości, co może nie być komfortowe w przypadku pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Nawiew z dużą prędkością powietrza może być zalecany, jeśli wymagany jest stabilny przepływ powietrza w dół oraz jeśli oddziaływanie powietrza o takiej prędkości jest dozwolone w strefie przebywania ludzi. Może to być na przykład pożądane przy działaniach w przemyśle. W zależności od wymaganego przepływu stosuje się układ dysz od 90° do 300°.

Nawiew poziomy

Nawiew poziomy powoduje powstanie strumieni powietrza, które tworzą mieszany przepływ w pomieszczeniu. W zależności od różnych parametrów, w strefie przebywania ludzi obecne są maksymalne prędkości powietrza spowodowane obciążeniem cieplnym, prędkościami strumienia powietrza lub kombinacją obu tych czynników. W przypadku stosowania niskich prędkości powietrza nawiewanego (mały przepływ lub duże kanały/dysze) forma przepływu zbliżona jest do formy powietrza nawiewanego o niskim impulsie, jak w przypadku powietrza nawiewanego do góry. Nawiew poziomy może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest wentylacja mieszająca na obszarze całego pomieszczenia, a więc tam, gdzie nie stosuje się nawiewu do góry.

Zalecane miejsca zastosowania systemu Ventiduct

Nawiew poziomy powoduje powstanie strumieni powietrza, które tworzą mieszany przepływ w pomieszczeniu. W zależności od różnych parametrów, w strefie przebywania ludzi obecne są maksymalne prędkości powietrza spowodowane obciążeniem cieplnym, prędkościami strumienia powietrza lub kombinacją obu tych czynników. W przypadku stosowania niskich prędkości powietrza nawiewanego (mały przepływ lub duże kanały/dysze) forma przepływu zbliżona jest do formy powietrza nawiewanego o niskim impulsie, jak w przypadku powietrza nawiewanego do góry. Nawiew poziomy może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest wentylacja mieszająca na obszarze całego pomieszczenia, a więc tam, gdzie nie stosuje się nawiewu do góry.

Strumień powietrza W górę W dół Poziomo
Wysokość montażu [m]* 2,5-5,0 3,0-8,0 2,5-5,0
Min. odległość od sufitu [m]** 0,2 0,1-0,2 0,1
Δt (t1 - tr) [K] -1..-10 -1..-6 -1..-8

* odległość od podłogi do dolnej krawędzi kanału.
** należy zachować wskazaną odległość pomiędzy górną krawędzią kanału a powierzchnią sufitu, aby uniknąć zabrudzenia wspomnianej powierzchni.

Maks. przepływ na metr kanału

Układ dysz
ød 90º 180º / 2x90º 270º 300º
[mm] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h]
200 13 45 26 95 39 140 43 155
250 17 60 32 115 49 175 54 195
315 21 75 42 150 61 220 68 245
400 26 95 53 190 78 280 88 315
500 32 115 65 235 97 350 108 390

Maks. całkowita długość kanału [m]

Układ dysz
ød 90º 180º / 2x90º 270º 300º
[mm] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/h]
200 14 7 5 4
250 17 8 6 5
315 21 11 7 6
400 27 14 9 8
500 34 17 11 10

Poziom mocy akustycznej Lw [dB] = LWA + Kok

ød 125 250 500 1k 2k 4k 8k
200 -7 0 1 -6 -15 -21 -27
250 -5 1 -1 -5 -11 -18 -22
315 1 2 -2 -4 -11 -16 -19
400 -1 -1 -3 -4 -9 -14 -17
500 4 0 -3 -4 -9 -16 -14

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi

Na prędkość powietrza w strefie przebywania wpływają prędkości jego strumieni, a także jego ruchy termiczne w pomieszczeniu. Dokładne obliczenia w zakresie prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi mogą zostać wykonane przy użyciu programu komputerowego. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem sprzedaży Lindab.

W przypadku nawiewu do góry maksymalne prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi zależą od różnicy temperatur ti-tr. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując maksymalną ilość powietrza nawiewanego na metr kanału, zgodnie z tabelą.

W zależności od obciążenia cieplnego (W/m2) i długości kanału, maksymalna prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi jest podana orientacyjnie na poniższym wykresie. Schemat dotyczy tylko strumienia powietrza skierowanego w górę przy maksymalnym przepływie na metr kanału:

(odległość od sufitu > 4 × ød).

Odległość między kanałami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

Ciśnienie i dźwięk

W celu obliczenia wypadkowego poziomu mocy akustycznej z kanału Ventiduct należy dodać logarytmicznie poziom mocy akustycznej z dysz (LWA dysz) i poziom mocy akustycznej wynikającej z hałasu przepływu we wnętrzu Ventiduct (LWA kanału).

Szumy przepływu w kanale

Poziom mocy akustycznej z dysz

Poziom mocy akustycznej z dysz ma zastosowanie do kanałów o długości 1 m.

Korekta dla innych długości kanału:

Długość [m] 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Korekty 0 2 3 4 5 6 7 8

Dodanie poziomów mocy akustycznej z dysz i kanału:

Różnica dodana do najwyższej wartości dB [dB]

Różnica pomiędzy wartościami dB [dB]

Przykłady konstrukcji kanałów

Kanały Ventiduct z dyszami mogą być instalowane na różne sposoby. W pomieszczeniach z wysokim stropem zasadniczo najlepiej jest instalować kanały Ventiduct z dyszami jak najniżej (min. wysokość nad podłogą 2,5 m). Zapewnia to największą wydajność.

Model Cactus

Rozwiązanie stosowane w przypadku długich, wąskich pomieszczeń.

Model Exchange

Idealne rozwiązanie do długich, wąskich pomieszczeń. Model ten zapewnia równomierną dystrybucję nawiewanego powietrza.

Model Fishbone

Kanały Ventiduct z dyszami umieszczone są po obu stronach kanału głównego. Zaleca się stosowanie przepustnicy regulacyjnej w celu kontrolowania ilości nawiewanego powietrza.

Model Fork

W tym przypadku kanały Ventiduct z dyszami montowane są po jednej stronie kanału głównego lub odgałęzienia.
Zaleca się zainstalowanie przepustnicy regulacyjnej na złączach kanałów w celu zapewnienia stałej dystrybucji powietrza w systemie.

Model Line

Proste rozwiązanie, które ułatwia instalację kanałów i minimalizuje liczbę wymaganych przepustnic regulacyjnych. Odległość między kanałami łączącymi odpowiada dwukrotnej maksymalnej długości kanału Ventiduct włącznie z dwoma elementami bez dysz.


2 x maks. całkowita długość kanału

Podzespoły

Kanał VSR - układ dysz 90–300

Wyposażone w dysze kanały Ventiduct o długości powyżej 3 m dostarczane są w częściach, np. jeden przewód o długości 4 m dostarczany jest w dwóch odcinkach o długości 2 m.

VSR 000

Element bez dysz, fałd spiralny.

VSR 001

Element bez dysz, fałd podłużny (gładki).

Odległość od innych elementów

Kanały Ventiduct nie powinny być umieszczane zbyt blisko przepustnic, łuków, trójników i innych elementów, które mogą powodować wibracje, a tym samym hałas. Pomiędzy przewodami Ventiduct a potencjalnie kolidującymi elementami należy zainstalować proste odcinki kanałów, tak jak pokazano na ilustracji. Odpowiednie odcinki kanałów dostępne są w naszej ofercie

Montaż

Kanały Ventiducts są fabrycznie pakowane w osobne kartonowe pudełka, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w transporcie. Opakowania są ponumerowane, aby zapewnić montaż kanałów w odpowiedniej kolejności, co pozwala zachować ciągłość spiralnego fałdu na ich powierzchni.

Podwieszenie


Maksymalna odległość pomiędzy pętlami do podwieszania wynosi 3 metry.

Jeśli konieczne jest zapewnienie możliwości demontażu kanałów Ventiduct, np. w celu ich czyszczenia, zalecamy stosowanie połączeń Lindab Transfer (patrz: katalog Systemy Kanałowe Lindab).

WAŻNE: w celu zachowania kolejności numerów, przewody wentylacyjne należy pozostawić w opakowaniu do momentu rozpoczęcia montażu.

Pomiar przepływu powietrza

Najprostszym sposobem pomiaru przepływu jest pomiar ciśnienia w dyszy wewnątrz kanału Ventiduct (patrz szkic).
W tym celu należy podłączyć wężyk manometru do jednej z dysz. Pozwoli to odczytać ciśnienie statyczne (Ps) w kanale.
Po ustaleniu ciśnienia statycznego z wykresu „Dźwięk i ciśnienie” można odczytać wartość przepływu na metr kanału dla odpowiedniego wymiaru kanału i układu dysz. Całkowity przepływ można zatem obliczyć mnożąc odpowiednią wartość z wykresu przez całkowitą długość przewodu wentylacyjnego, jaka jest eksploatowana.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »