Klasyfikacja filtrów SALDA w oparciu o nową normę ISO 16890

Klasyfikacja filtrów SALDA w oparciu o nową...

SALDA wprowadza nową klasyfikację filtrów zgodną z ISO 16890

Od 1 lipca 2018 roku w firmie SALDA wprowadzona zostaje nowa klasyfikacja filtrów powietrza zgodna z normą ISO 16890. Międzynarodowa norma, która zastąpiła w połowie roku normę EN 779 jest efektem dostosowywania filtrów do wytycznych i standardów jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od wielu lat publikuje raporty, w których określa poziomy stężenia szkodliwych substancji dla zdrowia i życia ludzi. Szczególne znaczenie w tych raportach odgrywa stężenie pyłu zawieszonego PM (ang. Particulate Matter), czyli mieszaniny stałych i ciekłych cząstek oraz substancji organicznych i nieorganicznych unoszonych przez powietrze. Nadmierne ich stężenie w powietrzu może powodować głównie choroby układu oddechowego i układu krążenia.

Nowa norma ISO 16890 bazuje na wskaźniku skuteczności filtracji w odniesieniu do klas rozmiaru cząstek stałych (PM) i oznacza ich klasyfikację: PM10 PM2,5 i PM1. Filtr zostaje klasyfikowany do jednej z grup, jeśli jego minimalna wydajność wynosi 50%.


Pobierz klasyfikację filtrów SALDA w oparciu o nową normę ISO 16890 »