Klasyfikacja central

Klasyfikacja central

Klasyfikacja central wentylacyjnych zgodnie z dyrektywą ErP 2018

Centrale rekuperacyjne podzielone zostały na dwie grupy:

  1. SWM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych, urządzenie należy do tej grupy, gdy:
    • wydajność jest mniejsza niż 250 m3/h,
    • wydajność mieści się w przedziale 250 - 1000 m3/h, a centrala została określona przez producenta jako urządzenie przeznaczone do budynków mieszkalnych;
  2. SWNM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych, urządzenie należy do tej grupy gdy:
    • wydajność jest większa niż 1000 m3/h,
    • wydajność mieści się w przedziale 250-1000 m3/h, a producent nie określił centrali jako urządzenia przeznaczonego do budynków mieszkalnych.