FAQ

FAQ

Czy wiesz czemu przepustnica zwrotna jest ważna?

Wszystkie centrale wyposażone w nagrzewnice wodne powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające zamknięcie dopływu świeżego powietrze w przypadku gdy następuje brak zasilania. Brak zasilania może spowodować, że woda która krąży w instalacji grzewczej zatrzyma się, wychłodzi a w skrajnych warunkach zamarznie i rozsadzi nagrzewnicę. Jeżeli zabezpieczymy centralę poprzez zastosowanie przepustnicy z siłownikiem ze sprężyną powrotną wówczas brak zasilania spowoduje, że przepustnica samoczynnie się zamknie blokując dostęp zimnego powietrza do nagrzewnicy.

Czy wiesz dlaczego należy montować centrale w sposób przemyślany?

Planując montaż centrali należy kierować się nie tylko układem kanałów wentylacyjnych ale również należy pamiętać o tym, że musimy mieć pełny dostęp do wnętrza centrali, należy więc tak montować urządzenie aby móc w pełni otworzyć drzwi serwisowe - chociażby, aby móc wymienić filtry.

Czy wiesz jakie są zalety wentylatorów EC w centralach?

Wentylatory stałoprądowe komutowane elektroniczne EC są droższe od standardowych wentylatorów AC jednak ich możliwości są o wiele większe a jednocześnie użytkowanie ich jest oszczędniejsze niż AC. Objawia się to przede wszystkim w bardzo dużym zakresie regulacji pracy urządzenia przy jednoczesnym wykorzystaniu jego długowieczności (brak elementów kontaktowych podlegających wymianie) oraz niezawodności (silnik EC posiada zaawansowaną automatykę zabezpieczającą między innymi przed przegrzaniem).

Czy wiesz, że można montować centrale w przestrzeni międzysufitowej?

Jeżeli nie można wygospodarować miejsca na montaż centrali w pomieszczeniach technicznych czy gospodarczych można pokusić się o montaż centrali rekuperacyjnej w wersji podwieszanej. Dzięki niskiej wysokości tych central można je montować w przestrzeniach miedzysufitowych. Centrale podwieszane SALDA są wyposażone w zabudowane nagrzewnice elektryczne lub mogą współpracować z nagrzewnicami wodnymi.

Czy wiesz dlaczego izolacja ścian central jest istotna?

Odpowiednia grubość izolacji jest gwarantem właściwej izolacji termicznej i akustycznej centrali. Umiejscowienie centrali na nieocieplonym poddaszu może skutkować utratą ciepła przez obudowę (przy zbyt dużej przenikalności cieplnej ścian centrali) co jest zjawiskiem niekorzystnym, podobnie jak hałas pochodzący od pracy wentylatorów (przy zbyt dużej przenikalności akustycznej). Dlatego też obudowy central SALDA są wykonane z wełny mineralnej obitej blachą stalową o grubościach od 20 do 50 mm.

Czy wiesz czemu nie wolno lekceważyć wymian filtrów?

Filtry montowane w centrali mają za zadanie przede wszystkim oddzielenie zanieczyszczeń będących w powietrzu nawiewanym i wyciąganym i zatrzymaniu ich na powierzchni filtra zanim dostaną się do pomieszczenia lub osadzą na wymienniku. Ponieważ filtry pracują w środowisku, w którym pojawia się wilgotność oraz kurz należy je okresowo wymieniać, aby zapobiec uszkodzeniu wentylatorów oraz ze względów czysto higienicznych. Musimy pamiętać, że przez filtr przechodzi powietrze, którym oddychamy więc należyta dbałość o wymiany filtrów jest podyktowana nie tylko troską o centralę, ale również troską o nasze własne zdrowie.

Czy wiesz dlaczego wymiennik obrotowy nie zamarza?

W przeciwieństwie do wymiennika krzyżowego wymiennik obrotowy nie zamarza. Dzieję się tak, gdyż ruch obrotowy wymiennika i jego cykliczne przemieszczanie się pomiędzy strefą powietrza zimnego i ciepłego sprawia, że wymiennik raz się wygrzewa a raz wychładza. Kiedy "wychłodzona" część wymiennika wchodzi w zakres ciepłego, wilgotnego powietrza na powierzchni wymiennika osadza się delikatna mgła pary wodnej. Kiedy wymiennik obróci się w zakres zimnego i suchego powietrza wówczas powietrze ogrzewając się zwiększa swoją zdolność do absorpcji wilgoci i pobiera całą wilgoć osadzoną na wymienniku. Dzięki temu powietrze nawiewane do pomieszczenia centralą z wymiennikiem obrotowym ma trochę wyższą wilgotność niż nawiewane centralą z wymiennikiem krzyżowym.

Czy wiesz dlaczego wymiennik krzyżowy może zamarznąć?

W okresie zimowym na wymienniku krzyżowym skrapla się para wodna zawarta w wyciąganym powietrzu. Skropliny te ściekają grawitacyjnie w dół wymiennika i są odprowadzane poza centralę. Kiedy temperatura na zewnątrz znacząco spadnie może nastąpić zamarzanie skroplin zanim zostaną odprowadzone poza wymiennik. Wówczas powstający lód może uszkodzić wymiennik rozsadzając wymiennik od środka. Aby temu zapobiec stosuje się np. nagrzewnice wstępne które mają za zadanie wstępnie ogrzać bardzo zimne powietrze tak aby zjawisko zamarzania wymiennika nie wystąpiło.

Czy wiesz, że mamy trzy podstawowe typy wymienników?

Najczęściej stosowane w centralach rekuperacyjnych są trzy typy wymienników:

  • Wymiennik krzyżowy składa się z dużej liczby płyt pomiędzy którymi przepływa powietrze wyciągane (oddające ciepło) oraz świeże powietrze nawiewane (ogrzewa się w wymienniku). Aby móc prawidłowo pracować taki wymiennik wymaga bądź to nagrzewnicy wstępnej (wydatki do 700 m³/h), bądź też przepustnicy na wymienniku zwanej też BY-PASS. Doskonałe rozwiązanie na inwestycje niskobudżetowe ze względu na niską cenę zakupu.
  • Wymiennik obrotowy zwany też rotorem składa się z bębna wypełnionego rzędami specjalnej folii aluminiowej, która skutecznie odbiera ciepło oraz przechwytuje część wilgoci z powietrza wyciąganego. Rotor wykonując obrót przenosi na stronę powietrza świeżego ciepło i wilgoć dzięki czemu następuje podgrzanie powietrza. Nie wymaga stosowania ani nagrzewnic wstępnych ani BY-PASSów. Idealny do domów i biur zwłaszcza tych, które nie będą wyposażane w wymienniki gruntowe.
  • Wymiennik przeciwprądowy charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością odzysku ciepła (ponad 90%), jednak do prawidłowej pracy wymaga tych samych układów co zwykły wymiennik krzyżowy (nagrzewnica wstępna, BY-PASS). Nazwa wywodzi się z przeciwbieżnego (przeciwprądowego) przepływu powietrza - w przypadku wymiennika krzyżowego przepływy są zgodne (współprądowe). Duża sprawność w połączeniu z silnikami EC sprawia iż centrale wyposażone w te wymienniki stają się bardzo popularne i doskonale sprawdzą się w instalacjach zwłaszcza w tych które są wyposażone w gruntowy wymiennik ciepła.

Czy wiesz dlaczego rekuperacja to oszczędności?

Zastosowanie w centralach rekuperacyjnych wymienników ciepła znacząco obniża koszty użytkowania centrali w porównaniu do central nawiewnych. Wymiennik wstępnie ogrzewa zimne powietrze pobierane z zewnątrz wykorzystując do tego ciepło odebrane z powietrza wyciąganego. Dzięki temu można stosować nagrzewnice o mniejszej mocy grzewczej = mniejsze wydatki eksploatacyjne.

Czy wiesz o czym trzeba pamiętać dobierając chłodnicę do centrali?

Stosowanie chłodnic w układach z centralą rekuperacyjną staje się ostatnio bardzo popularne. Wielu klientów pragnie mieć w domu nie tylko świeże, ale również chłodne powietrze. Dlatego też bardzo często pojawiają się zapytania, czy centrale na 400 czy 500 m³/h mogą współpracować z chłodnicami freonowymi. Klienci zazwyczaj jednak nie mają świadomości, że korzystanie z chłodnicy freonowej jako układu, który schłodzi pomieszczenia, jest mylące. Powodem tego jest fakt, że aby móc schłodzić pomieszczenia w domu musimy mieć do dyspozycji około 7 kW chłodu, natomiast aby przenieś 7 kW chłodu potrzebujemy około 1200 m³/h. Zazwyczaj centrale "domkowe" posiadają wydatki około 400 m³/h co oznacza, że mogą przenieść około 2,5 kW chłodu, a to z kolei zbyt mała moc, aby móc skutecznie schłodzić pomieszczenie pokonując zyski ciepła.

Czy wiesz jaka powinna być średnica króćców w centrali?

Producenci central wentylacyjnych proponując różne rozwiązania central wentylacyjnych zapominają czasami, że hałas pracującej centrali jest generowany nie tylko przez pracujące wentylatory, ale również przez zbyt małe króćce stosowane w centralach. Wiąże się z tym zbyt duża prędkość powietrza i w efekcie tego hałas jaki powstaje kiedy powietrze przeciska się przez zbyt mały króciec. Optymalna prędkość dla powietrza mierzona na króćcu to 3,5 m/s, co oznacza, że dla wydatku 250 m³/h króciec powinien mieć średnicę 160 mm, dla 400 m³/h - 200 mm, a dla 700 m³/h - maksymalnie 250 mm. Aby móc sprawdzić poprawność dobranego króćca do wydatku polecamy użyć aplikacji Vent Tools firmy Lindab, którą można pobrać bezpłatnie na smartfony z systemem Android.