Dobór nawiewników do małej auli - zadanie projektowe

Dobór nawiewników do małej auli - zadanie...

Wybrana aktualność

Dobór nawiewników do małej auli - zadanie projektowe
18 LIS '20
Artykuły eksperckie

Dobór nawiewników do małej auli - zadanie projektowe

Podczas projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy dobór elementów nawiewnych i wywiewnych. Elementy te muszą się cechować optymalnymi warunkami pracy tak, aby w strefach przebywania ludzi nie generowały np. zbyt dużego hałasu lub nie powodowały odczucia przeciągu.  Poprawnie dobrane i rozmieszczone urządzenia to zapewnienie równomiernego przepływu powietrza w całym pomieszczeniu, w którym unika się stref o zbyt wysokiej prędkości powietrza  bądź stref, do których powietrze mogłoby nie docierać.

Zadanie doborowe - narzędzie lindQST

Celem poniższego zadania jest dobór nawiewników do określonego pomieszczenia, w tym przypadku będzie to mała Aula. Projekt wykonany jest za pomocą darmowej, internetowej platformy projektowo-doborowej o nazwie lindQST.

lindQST to zaawansowane narzędzie internetowe usprawniające tworzenie dokumentacji oraz wymiarowanie pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu tego programu, cała dokumentacja jest dostępna bezpośrednio w sieci i na urządzeniach mobilnych, co umożliwia projektantom, architektom, oraz instalatorom bieżący dostęp do najnowszej dokumentacji, instrukcji montażu oraz zdjęć produktów (dostęp do platformy jest bezpłatny, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji programu wystarczy tylko założyć konto).

Założenia doborowe - wymagania z projektu i z konsultacji na budowie

 • Typ pomieszczenia: aula,
 • Widoczna instalacja,
 • Wymiary pomieszczenia: 10×7×5 m (długość × szerokość × wysokość),
 • Wysokość strefy przebywania ludzi: 1,8 m,
 • Temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C,
 • Temperatura powietrza nawiewanego: 18°C,
 • Wysokość montażu nawiewników: 4 m,
 • Ilość powietrza nawiewanego: 2000 m³/h,
 • Poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: < 30dB(A) - wymaganie inwestora.

Etapy doboru

Krok 1. Stworzenie przestrzeni oraz określenie kryteriów wymiarowania

Platforma lindQST umożliwia stworzenie przestrzeni na kilka sposobów:

 • sposób 1: z podkładu projektu,
 • sposób 2: eksport przestrzeni z AutoCAD,
 • sposób 3: w platformie lindQST wykorzystując opcje "narysuj pomieszczenie".

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu utworzenia pomieszczenia znajdują się na kanale Lindab w cyklu Akademia LindQST: https://www.youtube.com/watch?v=daLHJfSDMTc.

Za pomocą platformy lindQST stworzona została przestrzeń rozpatrywanej Auli.

 
Rysunek 1. Przestrzeń zadanego pomieszczenia - aula.

Krok 2. Dane techniczne

Zakładka "Dane techniczne" umożliwia uzupełnienie podstawowych informacji technicznych, takich jak: dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego, wysokość pomieszczenia, wysokość montażu, temperatura nawiewu, temperatura w pomieszczeniu i wysokość strefy przebywania człowieka.


Rysunek 2. Uzupełnienie danych technicznych pomieszczenia.

Krok 3. Dobór nawiewnika

Po uzupełnieniu danych technicznych, z drzewka nawigacji po lewej stronie, prawym przyciskiem myszy wybieramy "znajdź nawiewnik", gdzie wyszukujemy odpowiedni typ urządzenia. W tym przypadku wybieramy nawiewniki widoczne, ponieważ zgodnie z założeniami instalacja nie będzie prowadzona w suficie podwieszanym.

Wstępnie zakładamy 10 nawiewników, wpisując wymagany przepływ na 1 urządzenie: qv = 200 m³/h.


Rysunek 3. "Znajdź nawiewnik" - dobór.

Program doborowy lindQST zaproponował trzy rodzaje nawiewników widocznych: DCS, LCS i PCS:


Rysunek 4. Wyniki wyszukiwania.


Rysunek 5. Wybrane nawiewniki Lindab do montażu widocznego.

Wybór Inwestora: nawiewnik Lindab DCS.

Lindab DCS to okrągły nawiewnik ze zintegrowaną skrzynką rozprężną stosowany do montażu widocznego. Nawiewnik jest wyposażony w indywidualnie nastawiane dysze oraz wbudowaną przepustnicę i element pomiarowy, co daje możliwość indywidualnej regulacji. Podwieszanie DCS jest proste dzięki gwintowanemu otworowi w górnej części skrzynki.
Nawiewnik służy do poziomego nawiewu chłodnego powietrza wszędzie tam, gdzie wymagane jest bardzo duże rozproszenie powietrza.

Program linQST do zadanych technicznych, dobrał nawiewnik DCS w dwóch średnicach: 160 mm oraz 200 mm.

Wybierając do sprawdzenia pierwszą z zaproponowanych średnic, klikamy napis DCS-160.
Powoduje to wywołanie okna, w którym można wprowadzić kolejne właściwości np. ustawienie pracy oraz ciśnienie regulacji.

Sparametryzowany nawiewnik dodawany jest do projektu za pomocą przycisku "Dodaj do projektu", następnie należy wpisać pożądaną ilość i zatwierdzić poprzez przycisk "Dodaj". Jeśli pojawiła się informacja o poprawnym dodaniu urządzenia, klikamy przycisk "Indoor Climate Designer".


Rysunek 6. Dodawanie do projektu.

Krok 4. Rozmieszczenie i symulacja nawiewników.

W celu uzyskania prawidłowego rozpływu powietrza nawiewniki powinny być rozmieszczone regularnie. Dzięki temu uzyskujemy jednakowy zasięg strumieni powietrza we wszystkie strony. Należy upewnić się, czy w strefie nawiewu nie znajdują się elementy, które mogą go zakłócić np. belki konstrukcyjne. W przypadku nawiewu czterostronnego, urządzenia rozmieszczamy odsuwając je od ścian.

Program lindQST posiada szereg ikon służących do rozmieszenia urządzeń i ich symulacji. Rysunek 7 przedstawia rozmieszczenie nawiewników, jakie zostały dobrane do omawianego projektu.


Rysunek 7. Rozmieszczenie nawiewników na auli.

Krok 5. Symulacja.

Symulację można przeprowadzić za pomocą cząsteczek lub dymu. Jeśli w strefie przebywania ludzi warunki graniczne zostaną przekroczone, program zmieni kolor symulacji na czerwony.
Dla wybranego rodzaju i ilości nawiewników 10x DCS -160 oraz dla zaproponowanego rozmieszczenia nawiewników uzyskano następujące wartości:


Rysunek 8. Symulacja i prezentacja wyników dla DCS-160.

Uzyskane wyniki dla dziesięciu nawiewników DCS-160:

 • prędkość na granicy strefy przebywania ludzi: 0,14 m/s,
 • poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: 34-35 dB(A), a założenia doborowe wynosiły: < 30 dB(A).

Ze względu na przekroczenie wymaganego ciśnienia akustycznego, dokonujemy powtórnego doboru, tym razem dla nawiewnika DSC o średnicy 200 mm. Dobierając do pomieszczenia nawiewniki DCS-200 w ilości 10 sztuk, otrzymano następujące wartości:


Rysunek 9. Symulacja i prezentacja wyników dla DCS-200.

Uzyskane wyniki dla dziesięciu nawiewników DCS-160:

 • prędkość na granicy strefy przebywania ludzi: 0,14 m/s,
 • poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: 21-22 dB(A).

Krok 6. Generowanie raportu.

W celu wygenerowania raportu należy wybrać prawym przyciskiem pomieszczenie i zaznaczyć opcję „Generowanie raportu”. Raport zawiera dane na temat pomieszczenia, wymagań oraz wyników w strefie przebywania ludzi, a także zestawienie produktów, ich karty doborowe oraz charakterystyczne widoki.


Rysunek 10. Fragment wygenerowanego raportu.

Przydatne linki:

W firmie Lindab upraszczamy współpracę pomiędzy projektantami a ekspertami działu technicznego Lindab. W tym celu stworzyliśmy platformę Projektuj z Lindab ». Rejestrując projekt na stronie otrzymujesz profesjonalne wsparcie przy doborach technicznych oraz bibliotekę dokumentacji produktowej, która usprawnia pracę na etapie projektowania. Dodatkowo możesz skorzystać z aktualnych programów doboru urządzeń i elementów dystrybucji powietrza oraz uzyskać informacje o konkursie dla projektantów, gdzie przy okazji wykonywania bieżącej pracy można wygrać atrakcyjne nagrody.