Czynności serwisowe

Czynności serwisowe

Centrale wentylacyjne, tak jak każde inne urządzenia, ulegają powolnemu procesowi zużywania się podczas eksploatacji, dlatego też tylko regularne przeglądy i zabiegi konserwacyjne pozwolą na zapewnienie optymalnej pracy urządzeń przez długi czas.

Typowa centrala wentylacyjna składa się z wielu podzespołów, między innymi: wentylatorów, wymiennika ciepła, filtrów, nagrzewnic oraz automatyki sterującej. Tylko urządzenia, których podzespoły są regularnie sprawdzane pod kątem technicznym, gwarantują dobrą jakość i prawidłowy proces wymiany powietrza w budynku.

Co należy sprawdzić podczas przeglądu?

Typowy przegląd techniczny polega na sprawdzeniu każdego z podzespołów oraz na odpowiedniej regulacji sterowania. Standardową czynnością, która powinna być wykonywana regularnie, jest czyszczenie urządzenia, przede wszystkim obudowy i wnętrza centrali, wymiennika ciepła, nagrzewnicy oraz wentylatorów.

Więcej na: https://www.lindab-polska.pl/